Pagina documente » Stiinte Economice » Salarizarea si contabilitatea drepturilor salariale (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-salarizarea-si-contabilitatea-drepturilor-salariale-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-salarizarea-si-contabilitatea-drepturilor-salariale-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
1. Prezentarea generala a unitatii.............
1.1. Date generale privind S.C. COMELF S.A....
1.2. Managementul firmei.............
1.3. Analiza activitatii pe ultimii 2 ani..............
1.4. Structura compartimentului financiar - contabil............
2. Aspecte privind organizarea contabilitatii salariilor....
2.1. Notiuni si calculatie privind salariile..........
2.1.1. Structura salariului............
2.1.2. Retineri din salarii.............
2.1.3. Impozitul pe veniturile din salarii..........
2.1.4. Alte retineri din salarii........
2.1.5. Contributii aferente salariilor suportate de angajator...
2.2. Bazele organizarii contabilitatii salariilor si a contributiilor asupra acestora............
2.3. Aspecte privind impozitul pe venitul anual global.........
2.4. Documentarea operatiunilor privind salariile
2.5. Reflectarea drepturilor salariale si a contributiilor asupra acestora in
situatiile financiare anuale.......
3. Contabilitatea drepturilor salariale si a contributiilor asupra acestora
si operatiunile aferente............
3.1. Prezentarea conturilor privind salariile si alte drepturi asimilate........
3.2. Prezentarea conturilor privind contributiile asupra salariilor............
3.3. Contabilitatea impozitelor, taxelor si varsamintelor asimilate...........
3.4. Contabilitatea cheltuielilor privind salariile si contributiile asupra acestora...
3.5. Operatiuni privind drepturile salariale si contributiile asupra acestora..........
3.5.1. Operatiuni privind salariile si decontarea lor cu personalul......
3.5.2. Operatiuni privind ajutoarele materiale si decontarea lor cu personalul......
3.5.3. Operatiuni privind recompensele din fondul de participare.....
3.5.4. Operatiuni privind datoriile neexigibile fata de personal........
3.5.5. Operatiuni privind alte creante in legatura cu personalul........
3.5.6. Operatiuni privind contributiile asupra salariilor...
3.5.7. Operatiuni privind datoriile si creantele fata de stat si alte organisme
publice......
4. Aspecte privind informatizarea contabilitatii.....
4.1. Informatizarea generala......
4.2. Aplicatia informatica privind salariile....
5. Concluzii si propuneri......

Alte date

?CAPITOLUL 1.

1. PREZENTAREA GENERAL? A S.C. COMELF S.A.

1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A.

Actionari si asociati

Societatea comerciala COMELF S.A. a fost infiintata in baza Hotararii de Guvern nr.1213/20.11.1990 si a Statutului, respectiv in conditiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in societati comerciale (regii autonome).

Societatea comerciala COMELF S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.

Asociatii actionari ai societatii sunt:

1) S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol I, nr.12,avand personalitate juridical romana, Nr. inmatriculare in Registrul Comertului J40/2835/1992, Cod fiscal R 327658;

2) Alte persoane fizice si juridice (inclusive salariati COMELF) conform evidentelor din Registrul actionarilor de la Bursa de Valori Bucuresti.

Capitalul social total subscris este de 48185800 lei,constituit din 1.927.432 actiuni nominative,valoarea fiecarei actiuni fiind de 25.000 lei.

Capitalul social subscris si varsat are urmatoarea structura:

1) S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti a subscris si varsat un capital social echivalent cu 1380424 actiuni nominative, reprezentand 71,62% din capitalul social total al societatii la data de 26.05.1999 conform Notei de confirmare nr. 7245/27.05.1999 de la Registrul Bursei de Valori Bucuresti.

2) Alte persoane fizice si juridice (inclusive salariati COMELF) cu un capital social echivalent cu 547.008 actiuni nominative, reprezentand 28,38% din capitalul social al societatii,conform Registrului Actionarilor de la Bursa de Valori Bucuresti.

Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al S.C. COMELF S.A. consta in fabricarea de instalatii si echipamente pentru protectia mediului - deprafuirea gazelor industriale,tratarea si epurarea apelor - pentru industria siderurgica, cea a materialelor de constructii precum si pentru centralele termo si hidroelectrice.

Societatea executa echipamente pentru industria chimica, vase sub presiune,vase pentru tratarea chimica a apei, utilaje de ridicat, transport si terasiere.

Pentru toate domeniile de activitate se asigura, la cerere,proiectarea, montajul cu predare la cheie, service in garantie si postgarantie, piese de schimb.

Societatea mai realizeaza si alte activitati, astfel:

? Productia de constructii metalice si parti componente;

? Productia de structuri si tamplarii metalice;

? Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;

? Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;

? Fabricarea echipamentelor de ventilare si conditionare a aerului (cu exceptia celor pentru uz casnic);

? Lucrari de instalatii electrice;

? Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva;

? Lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala;

? Lucrari de montaj de echipamente si utilaje;

1.2. MANAGEMENTUL FIRMEI

Conducerea S.C. COMELF S.A. este asigurata de Adunarea generala a actionarilor care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi;

b) numesc administratorii si secretarul consiliului de administratie, cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;

c) numesc directorul general si adjunctii acestuia, ii descarca de activitate si ii revoca;

d) stabilesc competentele si raspunderile administratorilor si cenzorilor;

e) stabilesc salarizarea personalului angajat in functie de studii si munca prestata, cu respectarea limitei minime prevazute de lege;

f) stabilesc nivelul de salarizare al administratorilor, directorului general si a cenzorilor, in conformitate cu prevederile legii;

g) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;

h) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierdere dupa analizarea raportului administratorilor si cenzorilor, aproba repartizarea profitului, hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

i) stabilesc competentele si nivelul de contracte a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;

j) aproba orice fel de credit financiar sau material acordat de societate;

k) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si sedii secundare;

l) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;

m) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutive, precum si la schimbarea formei juridice a societatii;

n) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;