Pagina documente » Stiinte Economice » Salarizarea si veniturile din salarii (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-salarizarea-si-veniturile-din-salarii-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-salarizarea-si-veniturile-din-salarii-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I Activitatea de salarizare
1.1 Prezentarea contabilitatii decontarilor cu personalul
1.2 Veniturile din salarii(prevazute in Monitorul Oficial al Rominiei)
1.2.1 Definirea veniturilor din salarii;
1.2.2 Stabilirea venitului net anual din salarii;
1.2.3 Regularizarea anuala a impozitului retinut pentru anumite venituri de
natura salariala;
1.2.4 Includerea veniturilor salariale anuale in venitul anual global
1.3 Elemente de calcul a drepturilor salariale
1.3.1 Elemente de calcul si decontare a venitului brut
1.3.2 Metode de calcul
1.4 Evidenta decontarilor cu personalul
1.5 Cheltuielile cu personalul
CAPITOLUL II Prezentarea si analiza sistemului existent la
SC PIELOREX SA
2.1 Prezentarea societatii SC PIELOREX SA
2.2 Analiza structurii organizatorice
2.3 Studiul sistemului de conducere
2.4 Studiul sistemului condus
2.5 Studiul informational de salarizare
2.5.1 Documente de evidenta pentru calculul salariilor
2.5.2 Dotarea actuala cu echipament de calcul la SC PIELOREX SA
2.5.3 Solutia informatizarii sistemului obiect.
CAPITOLUL III Proiectarea, realizarea si implementarea sistemului
3.1 Obiectivele sistemului informatic
3.2 Structura sistemului informatic
3.3 Definirea si proiectarea intrarilor informationale
3.4 Definirea si proiectarea iesirilor informationale
3.5 Proiectarea codurilor
3.6 Proiectarea logica si fizica a datelor
CAPITOLUL IV Realizarea si proiectarea programului
4.1 Prezentarea detaliata a programului
4.2 Cerinte hardware si software
4.3 Analiza fazelor de realizare
- 2 -

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

Activitatea de salarizare

1.1 Prezentarea contabilitatii decontarilor cu personalul

Prezentarea factorului munca in documentele contabile trebuie sa reflecte rolul persoanalului in intreprindere, insa „integrarea fiintei umane in universul valorilor economice si reflectarea acesteia in contabilitate ridica numeroase probleme conceptuale si metodologice”cat si in masura, filosofice si morale.

Un mare ajutor in stabilirea contabilitatii decontarilor cu personalul, il are „contabilitatea resurselor umane”, care isi asuma trei functii majore:

? sa furnizeze o informatie cifrica privind costul si valoarea indivizilor ca resurse ale unei intreprinderi;

? sa serveasca la luarea unor decizii, in special cele privind recrutarea, selectia si formarea personalului;

? de a modifica factorii de decizie in adoptarea unei strategii de perspectiva a resurselor umane.

Decontarile cu personalul au ca obiect calculul, inregistrarea la cheltuieli si decontarea salariilor cuvenite angajatilor.

Pentru munca prestata de catre personalul angajat, unitatile economice datoreaza acestuia salarii. Ele se negociaza si se prevad in contracte de munca incheiate cu salariatii. Pe langa salariile cuvenite se mai platesc salariatilor prime sau sporuri de diferite feluri.

Toate datoriile catre personal se stabilesc lunar si reprezinta pentru unitatile economice cheltuieli de personal ale exercitiului financiar in curs.

Pe langa salarii, unitatile economice calculeaza si datoreaza statului si altor organisme sociale diferite impozite si taxe, care pot fi considerate cheltuieli patronale asupra salariilor.

Structural, salariile sunt formate din salariul de baza cuvenit angajatilor, sporurile si adaosurile pentru conditii deosebite de munca si pentru rezultate obtinute (sporuri pentru conditii deosebite de munca, sporuri pentru orele prestate pe timpul noptii, sporurile pentru orele suplimentare de munca, sporurile pentru vechime neintrerupta in munca ), indemnizatiile si alte sporuri acordate pentru conducere, indexari de salariu si compensarea cresterilor de preturi, indemnizatiile acordate pentru concediul de odihna.

Sunt incluse in fondul de salarii si indemnizatiile platite personalului ce lucreaza pe baza de contracte de prestari de servicii sau conventii civile (colaborari) in masura in care sunt prevazute a fi suportate din acesta.

Sunt incluse in categoria decontarilor cu personalul si ajutoarele materiale si de protectie sociala sub forma de: ajutoare de boala pentru incapacitatea temporara de munca, cele pentru ingrijirea copilului, ajutoarele de deces si alte ajutoare acordate de intreprindere, care se suporta din contributia pentru asigurari sociale, precum si sumele achitate, potrivit legii, pentru somaj tehnic. De asemenea, sunt contabilizate in sfera decontarilor cu personalul, premiile acordate din profit, precum si participarile la profit.

Fiecare persoana beneficiaza de un salariu, in conditiile prevazute in contractul de munca.

Odata cu introducerea in Romania, a sistemului de impozitare a venitului global, incepand cu 1 ianuarie 2000, salariile acordate de angajatori, salariatilor se supun procedurii de globalizare in vederea determinarii venitului anual global impozabil.

Îm contextul legislatiei privind impozitul pe venit (Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit) sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract de munca, indiferent la perioada la care se refera, de denumirea veniturilor sau forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru de ingrijire a copilului de pana la doi ani.

Totalitatea drepturilor cuvenite salariatilor constituie fondul de salarizare al unitatii. El reprezinta pe de o parte, cheltuieli ale unitatii economice, iar pe de alta parte decontari cu personalul unitatii si cu alte organisme beneficiare ale unor sume legate de drepturile salariale ale personalului.

1.2 Veniturilor din salarii (prevazute in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 927/23.XII.2003)

1.2.1 Definirea veniturilor din salarii:

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitatea temporara de munca. (Art. 56. alin. (1)).

În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;

c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate prin lege;

d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constutuite prin subscriptie publica;

f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie si in comisia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;

i) sumele acordate de persoane juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii, detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutii publice;

j) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

Avantajele primite in legatura cu o activitate dependenta includ, insa nu sunt limitate la:

a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip din patrimoniul societatii, in scop personal, ci exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;

b) cazare, hrana, imbracaminte personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;

c) imprumuturi nerambursabile si diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala si dobanda de referinta Bancii Nationale a Romaniei, pentru depozite si credite;

d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;

e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartele telefonice, in scop personal;

f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scop personal;

g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii;

Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:

a) ajutoarele de inmormantaren ajutoarele pentru pierderi de produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salaritii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. Cadourile oferite de angajator in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, Craciunului, si a sarbatorilor similareale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 1.200.000 lei. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;

b) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;