Pagina documente » Stiinte Economice » Selectia si angajarea personalului (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-selectia-si-angajarea-personalului-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-selectia-si-angajarea-personalului-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
1.ARGUMENT
2.ACT CONSTITUTIV
3.PLAN DE AFACERI
* Descrierea afacerii
* Planul de marketing
* Planul de management financiar
4.ORGANIGRAMA
5.FISA POSTULUI
6.CV
7.SELECTIA SI ANGAJAREA PERSONALULUI
8.ANEXE
9.ORGANIZAREA ACTIVITATII
* Lansarea si comercializarea ofertei
* Strategii de piata
* Verificarea calitatii produselor
10.EVIDENTA CONTABILA
11.BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

ARGUMENT

Este cunoscut faptul ca, o perioada indelungata de timp, metodele de selectie ale personalului au fost rudimentare.Evolutia tehnologiei, contextual economico-social, cresterea complexitatii activitatilor desfasurate in intreprinderi etc. au fost tot atatea elemente care au condus, in mod treptat, la elaborarea unor metode si tehnici de selectie, incadrare, si integrare a personalului unitatii.

In Romania ponderea salariatilor in totalul populatiei ocupate este mai mica decat in 1990, diminuarea fiind determinate de scaderea varstei de pensionare, ce a atras renuntarea timpurie la munca a unui numar mai mare de oameni decar in trecut si de transformarea in patroni a unor fosti salariati sau a altor personae ocupate care si-au deschis firme si realizeaza activitati cu caracter comercial

Practica managementului resurselor umane in intreprinderile din tarile dezvoltate demonstreaza faptul ca, in mare masura, reusita integrarii in activitatea economico-sociala a firmei a unui salariat nou angajat depinde de procedurile pe care le foloseste unitatea respective pentru primirea acestuia.

Personalul unei intreprinderi cuprinde salariati incadrati permanent sau temporar, prezenti la lucru, aflati in concediu de odihna, concediu de boala sau de studii, salariati absenti motivat sau nemotivat, cei care efectueaza ziua libera, cei trmisi sa lucreze inafara intreprinderii, cei aflati in deplasare, precum si elevii si studenti aflati in timpul practicii in intreprindere, in cazul in care sunt salriati ai acesteia.

Recrutarea este primul pas sau prima etapa in procesul de asigurare cu personal, precum si primul pas in procesul de selectie a acestuia. Desi in mod traditional se acorda mai multa atentie selectiei personalului, recrutarea personalului are prioritate, deoarece o selectie a personalului eficienta nu se poate realiza decat daca procesul de recrutare asigura un numar suficient de mare de candidati competitivi. Cu alte cuvinte, obiectivul activitatii de recrutare a personalului consta in identificarea unui numar suficient de mare de candidati, astfel incat cei care indeplinesc conditiile sa poata fi selectati

Selectia personalului este acea componeta a managementului resurselor umane ce reprezinta un proces de alegere pe baza unui pachet de criterii bine definit, a celui mai potrivit si competitiv candidat pentru ocuparea unui post. Selectia urmeaza, in mod logic, procesului de recrutare.

ACT CONSTITUTIV

al Societatii Comerciale ACVILA S.A Bucuresti

SUBEMNATUL:

1.SORESCU BOGDAN DANIEL domiciliat in Bucuresti, Calea Vacaresti nr.312 sector 4, nascut la data de 11.06.1988 in Bucuresti sectorul 6, cetatenie romana

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA,

EMBLEMA SOCIETATII

Articolul 1

Denumirea societatii

(1)Denumirea societatii este Societatea ComercialaACVILA S.A. Bucuresti.

(2) In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate, se va mentiona denumirea acesteia, urmata de forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

Articolul 2

Forma juridica

S.C. ACVILA S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si va functiona in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv si cu dispozitiile legilor romane.

Articolul 3

Sediul societatii

(1) Sediul social al societatii este in Romania, Bucuresti, sectorul 2, Str. Florilor nr. 57, cod postal 022447, unde se afla si sediul lucrativ. Sediul poate fi schimbat in alte localitati din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

(1) Societatea isi poate deschide sucursale, filiale, agentii si / sau reprezentante (sau alte asemenea unitati) in tara si /sau in strainatate, potrivit legii romane sau straine aplicabile in speta, daca actionarii hotarasc acest lucru.

Articolul 4

Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, incepand de la data inmatricularii in Registrul Comertului.