Pagina documente » Stiinte Economice » Sistem de gestiune a emitentilor de valori mobiliare

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistem-de-gestiune-a-emitentilor-de-valori-mobiliare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistem-de-gestiune-a-emitentilor-de-valori-mobiliare


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR 3
1.1. PREZENTARE GENERALA 3
1.2. PIATA DE CAPITAL DIN ROMiNIA 7
1.3. SISTEME DE GESTIUNE IN DOMENIUL BANCAR 12
1.4. PREZENTAREA APLICATIEI DE GESTIUNE A EMITENTILOR DE VALORI MOBILIARE 14
CAPITOLUL 2. ANALIZA SI PROIECTAREA SISTEMULUI DE GESTIUNE 15
2.1. MODELUL CAZURILOR DE UTILIZARE 15
2.2. MODELUL DE ANALIZA 17
2.3. PROIECTAREA SISTEMULUI 36
2.4. STRUCTURA BAZEI DE DATE 43
CAPITOLUL 3. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE GESTIUNE A EMITENTILOR 44
3.1. PROGRAMAREA ACTIVITATILOR 44
3.2. ARHITECTURA HARDWARE 47
3.3. ARHITECTURA SOFTWARE 50
3.4. INTERFATA CU UTILIZATORUL 53

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Introducere

În conditiile dezvoltarii instrumentelor de investitii financiare si a pietei de capital atat pe plan international cat mai ales la nivelul tarii noastre, se impune un studiu detaliat al acestui domeniu.

Informatizarea domeniului financiar-bancar este un proces complex care este conditionat de performantele ridicate cerute pentru produsele software, de standardele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca cum ar fi: interoperabilitatea, mentenabilitatea, fiabilitatea, timpul de efectuare a tranzactiilor sau timpul de pastrare a datelor in baza de date a aplicatiei.

Lucrarea „Sistem de gestiune a emitentilor de valori mobiliare intr-o unitate bancara” isi propune realizarea unei aplicatii de gestiune complete cu functionalitati bine definite care sa ofere servicii de incredere atat pentru banca cat si pentru clientii sai.

Primul capitol realizeaza o imagine de ansamblu a pietei de capital si a domeniului bancar pe piata financiara romaneasca.

Capitolul al doilea prezinta notiunea de sistem de gestiune, pune in evidenta importanta sitemelor de gestiune pentru domeniul bancar si descrie principalele metode utilizate pentru realizarea unui sistem de gestiune bancara.

Capitolul al treilea prezinta aplicatia din punct de vedere general, al scopului aplicatiei, al functionalitatii si utilizabilitatii ei.

De asemenea in acest capitol am prezentat elementele de analiza si proiectare a sistemului de gestiune a emitentilor, din perspectiva metodelor de proiectare obiectuale, cu exemplificare pe limbajul de modelare UML.

- am detaliat elementele specifice limbajului de modelare, exemplificand cu activitatile specifice sistemului financiar-bancar.

- am realizat un studiu de caz, aplicand UML, pentru prezentarea detaliata, prin prisma diagramelor specifice metodei, a activitatii de emisiune.

Capitolul contine si o prezentare a produselor CASE, detaliind functiile, elementele componente si tipurile de instrumente CASE.

- am realizat un studiu de caz utilizand produsul CASE Rational Rose, pentru realizarea diagramelor obiectuale specifice activitatii de gestionare a emisiunilor de titluri de valoare.

În final, in capitolul al patrulea am realizat o aplicatie informatica financiar-bancara complexa, in Java 1.4, aplicatie care gestioneaza principalele activitati legate de emisiunea de titluri de valoare: subscriere, emisiune. Aplicatia a fost implementata avand la baza proiectarea sistemica prin metoda UML si poate fi utilizata cu succes atat de economisti, cat si de informaticieni.

Capitolul 1. Domeniul financiar-bancar

1.1. Prezentare generala

Cadrul juridic general al functionarii si finantarii economice, cel al investitiilor in special, este legat de operatiunile de emisiune si circulatie ale instrumentelor financiare,dintre care un rol important il au cele de capital, numite valori mobiliare, prin intermediul carora se constituie si se utilizeaza capitalul necesar dezvoltarii, distribuind in mod simultan rezultatele investitiei si riscul realizarii lor asupra unui numar mare de participanti, pe piata de capital.

Capitalul rezultat in urma investitiei financiare , atras prin emisiunea instrumentelor, este transformat si utilizat conform scopului societatii, pe baza unui plan, emis in prealabil, ceea ce face ca investitia sa se materializeze si sa capete aspect real., fara de care intreaga activitate de investitii nu ar avea sens.

Astfel, instrumentele de capital sau valorile mobiliare clasice sunt privite ca fiind contracte speciale, standardizate si tipizate prin care investitorul, indeplinind functia de furnizor de capital, pune la dispozitia agentului economic, numit in cadrul pietii – emitent al instrumentului , capitalul necesar pentru functionarea si dezvoltarea activitatii , in schimbul recunoasterii drepturilor investitorului la revendicarea unei parti din rezultatele economice.

Pentru a intelege mai bine domeniul finaciar-bancar voi da cateva explicatii ale termenilor ce vor fi des folositi in aceasta lucrare:

TITLURI FINANCIARE

Active financiare nebancare, exprimate pe un suport material sau in cont si negociabile pe

piata secundara la valoarea de piata. Pot fi primare (actiuni, obligatiuni), derivate (contracte futures si optiuni).

OPTIUNE

Titlu financiar care da dreptul detinatorului, dar nu si obligatia de a cumpara sau vinde un

anumit activ, intr-o perioada determinata, la un pret stabilit. Optiunea poate fi de cumparare (CALL) sau de vanzare (PUT).

PORTOFOLIU

Ansamblul titlurilor financiare (actiuni, obligatiuni etc.) detinute de un investitor.

POZITIE

Situatia titlurilor in contul unui operator. Aceasta poate fi „lunga” cand contul este creditor sau „scurta” cand contul este debitor.

OBLIGATIUNI

Valori mobiliare asociate acelor emisiuni de pe piata de capital prin care o societate sau institutie realizeaza defapt un imprumut de la populatie. Obligatiunile pot fi corporatiste si municipale.