Pagina documente » Informatica, Matematica » Sistem informatic pentru evidenta creantelor clientilor (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistem-informatic-pentru-evidenta-creantelor-clientilor-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistem-informatic-pentru-evidenta-creantelor-clientilor-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

SISTEM INFORMATIC PENTRU EVIDENTA CREANTELOR CLIENTILOR LA SC ORBIT OMNILOGIC SRL
- CUPRINS -
Introducere ............. 5
CAP. I SISTEME INFORMATIONALE
1.1. Sisteme informationale si sisteme informatice in gestiunea organizatiilor .... 7
1.1.1. Definitie, rol, structura, obiective ......... 7
1.1.2 Categorii de sisteme informationale in organizatii 11
1.1.3. Clasificarea sistemelor informationale ......12
1.2. Proiectarea si realizarea sistemelor informatice 15
1.2.1. Selectarea strategiei de proiectare a sistemelor informatice ...18
1.2.2. Consideratii generale privind strategia de proiectare ............. 19
1.2.3. Selectarea alternativelor privind aria de intindere si nivelul de informatizare .... 22
1.2.4. Definirea mediului de dezvoltare al aplicatiilor ...... 24
1.2.5. Alternativa sistem centralizat-sistem distribuit ....... 25
1.2.6. Modelul client/server .. 29
1.2.7. Proiectarea de ansamblu a sistemelor informatice ... 32
1.2.8. Proiectarea de detaliu a sistemelor informatice ..... 39
CAP. II PREZENTAREA GENERALA A S.C. ORBIT OMNILOGIC S.R.L.
2.1. Profil SC Orbit Omnilogic SRL .... 42
2.2. Structura organizatorica a firmei .. 43
2.3. Mediul extern al firmei ............. 49
CAP. III PROIECTAREA BAZELOR DE DATE
3.1. Proiectarea logica a bazei de date ... 50
3.1.1. Aplicarea principiului abstractizarii in modelarea datelor ...... 50
3.1.2. Demersul proiectarii bazelor de date ........ 53
3.2. Proiectarea logica de detaliu a fisierelor......... 56
3.3. Realizarea sistemelor informatice - elaborarea programelor 58
CAP. IV SISTEME DE GESTIUNE
4.1. Despre SGBD-uri ...61
4.2. Despre SQL ........... 64
4.3. Prezentare Microsoft Access .65
CAP. V IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
5.1. Obiectivele sistemului .............73
5.2 Scurta prezentare a mediului de lucru - MS Access............ 74
5.3. Prezentarea aplicatiei Gestiune Incasari ............ 75
5.4. Rezultate obtinute ... 78
CAP. VI CONCLUZII .. 84
Bibliografie
Anexe
Cuprins
1

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Astazi omenirea se gaseste in faza societatii informationale ca efect al celei de-a doua revolutii industriale, in care informatia si calculatoarele electronice joaca un rol esential. Daca prima revolutie industriala a insemnat transferul indemanarii omului catre masina, cea de-a doua revolutie industriala implica transferul inteligentei umane catre masina (calculator).

"Calculatoarele electronice nu sunt supraomenesti. Ele se strica. Fac greseli -periculoase uneori. Nu au nimic magic si cu siguranta nu sunt spirite sau suflete din mediul inconjurator. Cu aceste rezerve ele raman insa una din cele mai uimitoare si tulburatoare realizari ale omului, pentru ca ne amplifica capacitatea intelectuala, ... si nu stim unde ne vor duce pana la urma propriile noastre minti." Toffler, A., Al treilea val, Ed. Politica, Bucuresti, 1983, p. 236.

Informatia, ca notiune, este foarte veche. Este utilizata cu diferite semnificatii: suport al cunostintelor umane, unitate de masura in informatica, stire, noutate etc. Sensurile notiunii de informatie sunt mult discutate si interpretate de catre o disciplina sau alta. Asistam astazi, in lume, la afirmarea unei noi revolutii industriale bazata pe evolutia extrem de rapida si spectaculoasa a componentelor electronice, calculatoarelor si comunicatiilor.

Pentru a fi perceputa informatia trebuie exprimata intr-o forma concreta. Prin data intelegem un numar, o marime, o relatie etc. care serveste la rezolvarea unei probleme sau care este obtinuta in urma unei cercetari urmand a fi supusa unor prelucrari.

Data poate fi considerata materia prima pentru informatie. Ea este o informatie potentiala, intrucat prin prelucrare conduce la obtinerea informatiilor. In informatica prin data intelegem "un model de prezentare a informatiei accesibil unui anumit procesor (om, unitate centrala, program etc.), model cu care se poate opera pentru a obtine noi informatii despre fenomenele, procesele si obiectele lumii reale''.

Datele sunt utilizate pentru:

• transmiterea informatiilor intre oameni;

• pastrarea informatiilor pentru o utilizare viitoare;

• obtinerea de noi informatii prin prelucrari.

În literatura de specialitate, de cele mai multe ori, se considera ca sistemele de calcul opereaza cu date, care constituie forma fizica, efectiva, a informatiei si numai prin asociere cu realitatea, putem spune ca sistemele de calcul prelucreaza informatii. În astfel de conditii datele furnizate la iesire pot reprezenta o anumita informatie pentru un utilizator si o alta pentru alt utilizator. Daca data are o existenta fizica, tangibila, informatia exista numai in receptor, fiind intangibila. Se poate spune ca informatia este produsul inteligentei omenesti1

În ultimul timp, ca urmare a progreselor realizate in tehnologiile hardware si sofware, materializate in cea de-a cincea generatie de calculatoare electronice se apreciaza ca ne aflam in etapa in care se face trecerea de la prelucrarea datelor la prelucrarea cunostintelor. S-a facut trecerea de la calculatoare care calculeaza si memoreaza date la calculatoare care rationeaza si informeaza. Denumirea de "calculator" devine improprie intrucat se prelucreaza cunostinte. Termenul adecvat ar fi sisteme de prelucrare a cunostintelor (KIPS - Knowledge Information Processing System).

Dupa DEX, cunostintele cuprind totalitatea notiunilor, ideilor, informatiilor pe care le are cineva intr-un domeniu oarecare. Desi nu intotdeauna se face distinctie intre notiunile de date, informatii, cunostinte, consideram ca in domeniul gestiunii intreprinderilor delimitarile sunt absolut necesare. In acest context abordarile se orienteaza astfel2:

Datele se refera la numere, fapte, diferite documente etc. Întreprinderile pastreaza datele care nu sunt prin ele insele valoroase;

Informatiile se refera la date organizate, date care au fost filtrate si ordonate dupa anumite criterii. Ele constituie baza deciziilor manageriale;

Cunostintele sunt utilizate in luarea deciziilor. Cunoasterea bazata pe insusirea informatiei produce decizii. Managerul care studiaza un raport si il poate interpreta utilizeaza cunostinte.

Interpretari asemanatoare intalnim des in literatura de specialitate. Dupa Beyon3 nivelul data - informatie este considerat primul nivel in informatica de gestiune. La aceasta se adauga al doilea nivel, acela al informatiilor derivate din alte informatii pe baza de rationament, nivel considerat a fi nivelul cunostintelor.

Deci in informatica economica se gestioneaza date, informatii si cunostinte. Sensul evolutiei in utilizarea calculatoarelor electronice este de la pastrarea datelor, la analiza si generarea informatiilor, respectiv la utilizarea cunostintelor rezultate (ajungand la concluzii, elaborand recomandari sau realizand actiuni). Ultimul aspect are in vedere utilizarea aplicatiilor de inteligenta artificiala (sisteme expert, sisteme bazate pe cunostinte).

1 Trauth, EM., Kahn, B.K., Warden, F., Information literacy. An introduction to information systems, MacMillan Publishing Company, 1991.

2 Harmon P, Hall,C, Intelligent Software Systems Development. An IS Manager's Guide, John Wiley & Sons, Inc.,New York,1993,pp. 13-28.

3 Beyon, D., Information and Data Modeling, Oxford Blockwell Sci. Publication, 1990.

CAPITOLUL 1

SISTEME INFORMATIONALE

1.1. Sisteme informationale si sisteme informatice in gestiunea organizatiilor Complexitatea mereu crescanda a vietii moderne determina ca in cvasitotalitatea ramurilor de activitate economica si sociala sa fie tot mai pregnanta necesitatea introducerii unor mijloace economice rapide, moderne, eficiente si fiabile care sa clasifice, sa stocheze, sa prelucreze date si sa informeze prompt pe utilizatori.

1.1.1. Definitie, rol, structura, obiective

Sistemul informational cuprinde ansamblul mijloacelor si procedurilor de preluare, clasare, stocare, prelucrare, difuzare si valorificare a datelor si informatiilor la nivelul unei entitati economico-sociale. Finalitatea sistemului informational este furnizarea de informatii sub o forma direct utilizabila, la momentul oportun, in scopul asigurarii bunei functionari a sistemelor operationale precum si a luarii deciziilor la diferite niveluri.

Rolul sistemului informational este de a transmite informatia intre diferite elemente. De exemplu, in cadrul unei unitati economice, rolul sistemului informational este de a asigura persoanele din conducere cu informatii necesare pentru luarea diferitelor decizii economice sau de alta natura.

În cadrul sistemului informational se regasesc: informatia vehiculata, documentele purtatoare de informatii, personalul, mijloace de comunicare, sisteme de prelucrare a informatiei, etc.

Printre posibile activitati desfasurate in cadrul acestui sistem, pot fi enumerate: achizitionarea de informatii din sistemul de baza, completarea documentelor si transferul acestora intre diferite compartimente, centralizarea datelor, etc.

În cadrul sistemului informational, majoritatea activitatilor se pot desfasura cu ajutorul tehnicii de calcul. Se pot prelucra datele primare si apoi, rezultatul poate fi transferat mai departe, catre alt compartiment spre prelucrare. Transferul se poate face si el pe cale electronica, prin intermediul unei retele de calculatoare sau cu ajutorul modemului.

Ansamblul de elemente implicate in tot acest proces de prelucrare si transmitere a datelor pe cale electronica alcatuiesc un sistem informatic.

Într-un sistem informatic pot intra: calculatoare, sisteme de transmisie a datelor, alte componente hardware, software-ul, datele prelucrate, personalul ce exploateaza tehnica de calcul, teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare, etc.

Functionarea unui sistem informational-decizional presupune, in principal desfasurarea urmatoarelor activitati:

- culegerea datelor despre starea sistemului condus si a mediului inconjurator;

- transmiterea datelor in vederea prelucrarii si prelucrarea acestora pentru asigurarea necesarului de informatii in cadrul procesului decizional;

- adoptarea deciziilor, transmiterea acestora spre executanti si urmarirea modului de infaptuire a deciziilor.

Utilizarea tehnicii de calcul in realizarea acestor activitati a produs mutatii semnificative si implicit a determinat aparitia conceptului de sistem informatic.