Pagina documente » Stiinte Economice » Sistem informatic pentru gestiunea relatiilor cu furnizorii si a marfurilor

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistem-informatic-pentru-gestiunea-relatiilor-cu-furnizorii-si-a-marfurilor
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistem-informatic-pentru-gestiunea-relatiilor-cu-furnizorii-si-a-marfurilor


Cuprins

CUPRINS
1. SISTEMUL INFORMATIONAL 4
1.1. DEFINIRE, FUNCTII 4
1.2. SISTEMUL INFORMATIONAL ECONOMIC 5
1.2.1. LOCUL SISTEMULUI INFORMATIONAL iN CADRUL SISTEMULUI ECONOMIC 5
1.2.2. CONCEPTUL DE SISTEM INFORMATIONAL ECONOMIC SI CARACTERISTICILE ACESTUIA 6
1.2.3.STRUCTURA SISTEMULUI INFORMATIONAL ECONOMIC 7
1.3.SISTEMUL INFORMATIC - COMPONENTA A SISTEMULUI INFORMATIONAL 8
1.6.INFORMATIA-ELEMENT DE BAZA AL SISTEMULUI INFORMATIC 11
1.6.1.DEFINIREA SI CLASIFICAREA INFORMATIEI 11
1.6.2.SURSELE INFORMATIILOR ECONOMICE 13
2. CONTABILITATEA OPERATIILOR COMERCIALE 17
2.1. CONTABILITATEA STOCURILOR 17
2.1.1. NOTIUNI SI DELIMITARI PRIVIND STOCURILE 17
2.1.2.OBIECTIVELE SI FACTORII CONTABILITATII STOCURILOR 18
2.1.3. REGULI DE EVALUARE A STOCURILOR 19
2.1.4.METODE DE EVALUARE A STOCURILOR 20
2.1.5. ORGANIZAREA EVIDENTEI OPERATIVE 21
2.1.6. PURTATORII DE INFORMATII PRIVIND STOCURILE 21
2.2. CUMPARARILE SI ViNZARILE 22
2.2.1. EVALUAREA DATORIILOR COMERCIALE 22
2.2.2. METODE DE STABILIRE A PRETULUI DE ViNZARE 23
2.2.4. EVIDENTA OPERATIVA 23
2.2.5. PURTATORII DE INFORMATII PRIVIND DATORIILE COMERCIALE 24
3. SISTEMUL INFORMATIC DE EVIDENTA A RELATIILOR CU FURNIZORII SI A MARFURILOR GEFIM 25
3.1. SURSE INFORMATIONALE. DOCUMENTE 25
3.2. PROIECTAREA BAZEI DE DATE 32
3.2.1. PREZENTAREA ENTITATILOR 32
3.2.2. RELATIILE DINTRE ENTITATILE BAZEI DE DATE 43
3.3. INTERFATA CU UTILIZATORUL 45
3.3.1. MACHETELE DE INTRARE 45
3.3.2. RAPOARTE 55

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Capitolul 2 Contabilitatea operatiilor comercialeCapitolul 2 Contabilitatea operatiilor comerciale?

1. SISTEMUL INFORMATIONAL

1.1. DEFINIRE, FUNCTII

Conducerea oricarei unitati economice presupune cunoasterea starii tuturor elementelor componente .

Sistemul informational reprezinta, din punct de vedere tehnic, ansamblul informatiilor, surselor si nivelelor consumatoare , canalelor de circulatie, procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor din cadrul unei activitati sau organism economic, social, sau cultural .

Sistemul informational economic reprezinta un ansamblu organizat si integrat al principiilor, metodelor, mijloacelor si procedeelor utilizate intr-o unitate pentru culegerea, inregistrarea, prelucrarea, stocarea si/sau transmiterea, analiza si valorificarea informatiilor economice necesare organelor de conducere in vederea luarii deciziilor. [1 Epuran M., Babaita V. - Bazele contabilitatii, Timisoara, Editura Mirton, 1999, pag 15]

Din aceasta definitie rezulta ca sistemul informational este alcatuit dintr-o serie de activitati precum :

? culegerea

? selectionarea

? prelucrarea

? pastrarea

? transmiterea

informatiilor .

Adoptarea unor decizii corecte nu este posibila fara a dispune de un sistem informational bine organizat, care sa functioneze operativ si sa ofere date necesare cu privire la problemele studiate. Sistemul informational, de la care se cere rationalitate si operativitate, trebuie sa furnizeze managerilor datele necesare pentru transpunerea in practica a deciziilor . [2 Tomescu F. - Managemetul societatilor comerciale,Bucuresti, Editura Didactica si pedagogica, 1998, pag 210 ]

În vederea realizarii obiectivelor fundamentale a unitatii patrimoniale este necesara nu -numai existenta resurselor umane, materiale si financiare ci si combinarea optima a lor si cunoasterea cerintelor mediului extern (clienti, furnizori, diversi creditori si debitori, stat etc. ) si intern (personalul salariat). În acest scop sistemul informational trebuie sa indeplineasca anumite functii :

? functia decizionala;

? functia operationala;

? functia de documentare.

Functia decizionala exprima scopul sistemului informational de a pune la dispozitia personalului competent informatiile necesare luarii deciziilor. În vederea realizarii acestei functii sunt folosite informatii atat din interiorul unitatii patrimoniale cat si din exteriorul acesteia. În general aceasta functie foloseste informatiile de raportare.

Functia operationala urmareste operationalizarea hotararilor decidentilor, in vederea realizarii obiectivelor unitatii. Aceasta functie presupune folosirea informatiilor de conducere.

Functia de documentare a sistemului informational exprima menirea gnoseologica, in virtutea careia se inregistreaza o serie de informatii ce vor imbogati cunostintele personalului si care numai ulterior, este posibil sa fie utilizate pentru a lua decizii sau pentru efectuarea anumitor operatii. În conditiile ritmului rapid al progresului tehnic, al stiiintei in general, aceasta functie devine din ce in ce mai importanta . [3 Cotlet D. - Contabilitate-informatie-decizie, Timisoara, Editura Orizonturi Universitare, 1998 , pag 72]

1.2. SISTEMUL INFORMATIONAL ECONOMIC

1.2.1. LOCUL SISTEMULUI INFORMATIONAL ÎN CADRUL SISTEMULUI ECONOMIC

Sistemul economic reprezinta un ansamblu de elemente interconectate prin relatii de natura tehnologica, economica, informationala si alte tipuri in functie de un scop obiectiv sau servind aceluiasi tel .

Privit din punct de vedere organizatoric, sistemul economic este compus din trei subsisteme care interactioneaza intre ele :

? subsistemul de conducere (decizional), ce are rolul de a conduce activitatile ce se desfasoara in cadrul intreprinderii pentru realizarea obiectivelor stabilite, constituind regulatorul intregului sistem;

? subsistemul operational, ce are menirea de a executa operatiunile din cadrul activitatii desfasurate ca urmare a unei decizii, folosind resursele stabilite conform obiectivelor;

? subsistemul informational, ce asigura legatura in ambele sensuri intre cele doua sisteme (decizional-operational) avand ca suport organizarea administrativa si care reprezinta ansamblul de procedee si mijloace pentru colectarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor . [4 Cotlet D. - Contabilitate-informatie-decizie, Timisoara, Editura Orizonturi Universitare, 1998 , pag 69]

O proprietate importanta a sistemelor este ca si subsistemele se comporta, la randul lor, ca sisteme(autonome), ceea ce le confera o independenta relativa in cadrul macrosistemului si permite analistului sa le desluseasca si sa foloseasca mai bine proprietatile si caracteristicele specifice. Tinand cont de acest aspect in continuare ne vom referi la subsistemul informational sub denumirea de sistem informational .

Prin sistemul informational, constituit, in principal din compartimente administrative , se realizeaza conexiunile oriozontale si verticale intre celelalte sisteme. Procesele informationale leaga procesele de executie de cele decizionale. Sistemul informational asigura legatura intre sistemul de conducere si sistemul operational prin intermediul informatiei astfel :

? prin transmiterea deciziilor, luate de decidentii unitatii, sistemului operational , aceste informatii fiind informatii de conducere ;

? prin transmiterea rezultatelor obtinute de activitatea operationala in urma aplicarii deciziilor luate de decidentii unitatii, aceste informatii fiind informatii de raportare .

Grafic aceasta legatura se poate reprezenta astfel :