Pagina documente » Stiinte Economice » Sistem informatic privind gestiunea stocurilor (S.C. XYZ S.A., Botosani)

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistem-informatic-privind-gestiunea-stocurilor-s.c.-xyz-s.a.-botosani-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistem-informatic-privind-gestiunea-stocurilor-s.c.-xyz-s.a.-botosani-


Cuprins

CUPRINS
I. SISTEMUL INFORMATIONAL PRIVIND GESTIUNEA STOCURILOR LA S.C. ELECTROCONTACT S.A. BOTOSANI
I.1 SISTEMUL INFORMATIONAL AL GESTIUNII STOCURILOR DE MATERIALE
I.1.1 NOTIUNEA DE SISTEM INFORMATIONAL
I.1.2 SISTEMUL INFORMATIONAL FINANCIAR-CONTABIL
I.1.3 CERINTELE SISTEMULUI INFORMATIONAL PRIVIND FORMAREA, EVOLUTIA SI CONSUMUL
I.1.4 INTRODUCEREA SI GENERALIZAREA SISTEMULUI DE PRELUCRARE AUTOMATA A DATELOR
I.2 FLUXUL INFORMATIONAL PRIVIND GESTIUNEA STOCURILOR LA SOCIETATEA COMERCIALA ELECTROCONTACT S.A. BOTOSANI
I.3 STADIUL INFORMATIZARII INTREPRINDERII
I.3.1 PREZENTAREA PORTOFOLIULUI DE ECHIPAMENTE SI APLICATII
I.3.2 ANALIZA CRITICA A SISTEMULUI EXISTENT SI IMBUNATATIREA ACESTUIA CU UN NOU MODUL PENTRU CALCULUL CMP
I.3.3 PERFORMANTELE SI LIMITE ALE SISTEMELOR INFORMATICE FINANCIAR-CONTABILE
II. CONCLUZII SI PROPUNERI

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Capitolul 1:

Sistemul informational privind gestiunea stocurilor la S.C. ELECTROCONTACT S.A. Botosani

Informatia este unul dintre cele mai uzitate cuvinte la ora actuala, cu atat mai mult in lumea economica. Termenii societate informationala, economie a informatiei s-au consacrat definitiv, trecand, in sfarsit, din lucrarile futurologilor si ale sociologilor si in lucrarile si manualele de economie politica.

Resursele fundamentale ale unui sistem informational sunt considerate a fi cele legate de echipament, programe, date si personal. Bazele de date constituie suportul; sistemelor pentru prelucrarea tranzactiilor, dar si “materia prima” a sistemelor informationale pentru management. [1 Fotache, M., Baze de date relationale. Organizare, interogare si normalizare, editia a II-a, adaugita, Editura Junimea, Iasi, 1997, p.19]

1.1. Sistemul informational al gestiunii stocurilor de materiale

1.1.1. Notiunea de sistem informational

În general, un sistem se defineste ca fiind un ansamblu de elemente interconectate si interconditionate, relatii fizice, economice, sociale sau de alta natura care functioneaza in vederea realizarii unui obiectiv sau in vederea finalizarii unui scop. Caracteristic pentru notiunea de sistem este posibilitatea ca ansamblul de elemente componente ale sistemului sa poata fi divizat in subsisteme. Structurarea sistemului in subsisteme se face dupa reguli stabilite in functie de scopul urmarit. Spre exemplu, din punct de vedere functional, sistemul intreprindere poate fi structurat in subsistemul de productie, subsistemul comercial, subsistemul personal etc.

Circulatia completa a informatiei, organizata la nivelul sistemului cuprinzand ciclul din momentul unui eveniment petrecut si pana cand, pe baza cunoasterii lui, se declanseaza un nou eveniment, constituie un circuit informational. O sectiune din circuit, caracterizata prin precizarea circuitului si a informatiei in circuit, a sensului miscarii acesteia, a locurilor de decizie si raportare, formeaza un flux informational.

Totalitatea metodelor, tehnicilor, mijloacelor, privite ca un ansamblu integrat prin care se asigura inregistrarea, culegerea, transmiterea, circuitul, prelucrarea si valorificarea informatiilor de orice natura, definesc sistemul informational. Un sistem informational se creeaza si se dezvolta odata cu organismul sau activitatea pe care o reflecta, iar delimitarea lui se realizeaza prin acte normative [2 Oprean, D., Metode si tehnici utilizate in realizarea sistemelor informatice, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980, pp. 9-10;].

În cadrul sistemului de management al unei societati comerciale interactioneaza o serie de subsisteme prin care se asigura conducerea activitatilor economice ale acesteia in conditii de eficienta. În viziunea specialistilor cele mai reprezentative sunt [3 Radu, I., Informatica manageriala, Ed. Economica, Bucuresti, 1996, pp. 13-15]:

? subsistemul decizional;

? subsistemul metodelor si tehnicilor de management;

? subsistemul organizatoric;

? subsistemul informational.

Prin componentele sale, sistemul informational asigura atat transmiterea informatiilor necesare diverselor nivele de decizie, cat si a continutului deciziilor catre nivelele operationale.

Sistemul informational cuprinde ansamblul mijloacelor si procedurilor de preluare, clasare, stocare, prelucrare, difuzare si valorificare a datelor si informatiilor la nivelul unei entitati economico-sociale. Finalitatea sistemului informational este furnizarea de informatii sub o forma direct utilizabila, la momentul oportun, in scopul asigurarii bunei functionari a sistemelor operationale: sprijinirea procesului decizional si coordonarea intr-un sistem cu mai multe niveluri. Se disting doua obiective esentiale ale sistemelor informationale: sprijinirea procesului decizional si coordonarea intr-un sistem cu mai multe niveluri. Din acest punct de vedere majoritatea autorilor sunt de acord cu urmatoarea clasificare a sistemelor informationale:

? sisteme informationale de prelucrare a tranzactiilor (Transaction Processing Systems –TPS);

? sisteme informationale pentru conducere (Management Information Systems –TPS)

? sisteme de sprijinire a deciziilor (Decision Support Systems DSS);

? sisteme informationale pentru conducerea executiva (Executive Informations Systems –EIS).

Sistemele informationale de prelucrare a tranzactiilor preiau tranzactiile generate de activitatea entitatii economico-sociale in bazele de date interne si constituie infrastructura urmatoarelor niveluri ale sistemelor informationale.

Sistemele informationale pentru conducere (MIS) sintetizeaza informatiile sub forma de rapoarte periodice intr-un format predefinit si greu de modificat. De obicei, aceste rapoarte sunt destinate frecvent, dar nu exclusiv, nivelurilor intermediare de conducere si au ca finalitate controlul.

Sistemele de sprijinire a deciziilor la niveluri superioare de conducere sunt denumite sisteme informationale pentru conducerea executiva (EIS). Acestea integreaza informatii provenind din surse interne si externe si permit managerilor de a controla si dispune de informatii importante in luarea deciziilor, prezentate intr-un mod personalizat.

1.1.2. Sistemul informational financiar-contabil

Contabilitatea, ca sistem informational (contabil) se distinge, in sistemul intreprinderii, ca o componenta a sistemului sau informational global, constituit din ansamblul mijloacelor si procedurilor de cercetare, sesizare, tratare si analiza a informatiilor de natura diversa, legate atat de activitatile strategice, cat si de activitatile operationale.

Pentru cunoasterea si gestiunea unitatii economice, se identifica evenimentele si faptele ce genereaza date, se delimiteaza obiectivele cunoasterii si conducerii, se stabilesc purtatorii materiali de informatie si modalitatile in care se culeg si inregistreaza datele, se aleg metodele si instrumentele de prelucrare a acestor date, se defineste destinatia informatiilor si se organizeaza transferul lor la destinatar. Toate acestea au determinat definirea elementelor ce realizeaza fluxul informational in termeni de sistem, evidentiind structura si legaturile dintre componente.

Sistemul informational contabil cuprinde un ansamblu de elemente interdependente orientat spre culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza si transmiterea informatiilor privind starea si miscarea patrimoniului. Elementele sunt: informatiile, suporturile de informatii, fluxurile informationale, mijloacele de prelucrare a datelor, metodele si procedeele.

De la aplicatiile informatice simple, sporadice, informatizarea intreprinderilor a evoluat catre sistemele informatice complexe in masura sa gestioneze eficient masa de informatii existenta si sa ofere multiple solutii pentru atingerea obiectivului esential: eficienta gestionarii resurselor.

Sistemul informatic reprezinta o componenta majora a sistemului informational formalizat al intreprinderii, bazata pe utilizarea calculatoarelor electronice.

Pana in anii ’60 sistemele informationale utilizate in gestiunea intreprinderilor erau in esenta, sisteme manuale. Dezvoltarea tehnologiilor informatice a determinat o evolutie pronuntata in directia automatizarii sistemelor informationale.

Potrivit unor cercetatori, procesul informatizarii intreprinderii poate fi reprezentat ca in schema de mai jos [1 Popescu-Bogdanesti, C., Sistemul informational al firmei in mediul concurential, Ed. Tribuna economica, Bucuresti, 1999, p. 191-193]: