Pagina documente » Stiinte Economice » Sistem informatic privind lansarea si urmarirea productiei (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistem-informatic-privind-lansarea-si-urmarirea-productiei-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistem-informatic-privind-lansarea-si-urmarirea-productiei-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I ROLUL SI IMPORTANTA LANSARII SI URMARIRII PRODUCTIEI 3
1.1 Conducerea operativa a productiei. Conceptele de lansare si urmarire a productiei 3
1.2 Subactivitatea lansarea productiei 7
1.3 Subactivitatea urmarirea productiei 10
CAPITOLUL II PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE
CONFECTIA S.A. TG.JIU 12
2.1 Scurt istoric al societatii comerciale Confectia S.A Tg-Jiu 12
2.2 Prezentarea generala a societatii comerciale Confectia S.A Tg-Jiu 13
2.2.1 Obiectul de activitate al S.C. Confectia S.A. 14
2.2.2. Atributiile S.C. Confectia S.A. 14
2.3 Structura organizatorica 16
2.4 Biroul organizarea productiei si normarea muncii 17
CAPITOLUL III PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL ACTUAL AL ACTIVITATILOR DE LANSARE SI URMARIRE A PRODUCTIEI 19
3.1 Prezentarea documentelor identificate in sistem 19
3.2 Organigrama prelucrarii datelor in sistemul existent 28
3.3 Evaluarea critica a sistemului informational existent 31
CAPITOLUL IV PROIECTAREA GENERALA A SISTEMULUI INFORMATIC 33
4.1 Obiectivele noului sistem 33
4.2 Proiectarea situatiilor de iesire 35
4.3 Proiectarea bazei informationale 43
4.4 Codificarea atributelor 48
CAPITOLUL V PROIECTAREA DE DETALIU 50
5.1 Continutul proiectarii de detaliu 50
5.2 Proiectarea bazelor de date 52
5.3 Proiectarea procedurilor si programelor 58
5.4 Implementarea sistemului informatic 59
BIBLOGRAFIE
ANEXE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

ROLUL SI IMPORTANTA LANS?RII SI URM?RIRII PRODUCTIEI

1.1 Conducerea operativa a productiei. Conceptele de lansare si urmarire a productiei

Sistemul de conducere a activitatii oricarei intreprinderi poate fi definit ca fiind totalitatea elementelor componente si a relatiilor dintre acestea, structurate intr-un anumit cadru organizatoric in care se realizeaza procesele de conducere, desfasurate in vederea stabilirii si infaptuirii unor obiective.

Acesta este compus din urmatoarele subsisteme in functie de sfera conducerii in timp si spatiu :

? subsistemul conducerii de ansamblu

? subsistemul conducerii operative

Între aceste doua subsisteme exista o stransa legatura, un schimb reciproc de informatii, ceea ce presupune ca fiecare subsistem prezinta o anumita autonomie si independenta.

Conducerea activitatii intreprinderii cuprinde toate domeniile:

productie, aprovizionare, desfacere, personal.

Dintre toate domeniile, ponderea cea mai mare o detine conducerea operativa a productiei.

Importanta acesteia este data de caracterul spectaculos al influentelor pe care conducerea operativa a productiei le poate genera in activitatea intreprinderii.

Desfasurarea ritmica a fabricatiei in oricare intreprindere intervine cu o, contributie majora la obtinerea profitului.

Nerealizarea la timp de catre o subunitate de productie a unor piese sau subansamble, determina imobilizarea de produse finite.

Conducerea operativa a productiei reprezinta ansamblul cunostiintelor necesare repartizarii sarcinilor de productie pe executanti si pe perioade scurte de timp, corelarii si coordonarii fabricatiei oricarui produs in toate fazele procesului tehnologic.

Conducerea operativa a productiei este o componenta de sine statatoare a subsistemului conducerii operative, realizand schimb reciproc de informatii cu toate elementele acestui subsistem si urmareste detalierea sarcinilor de productie din programul de productie al agentului economic, pe executanti si pe perioade scurte de timp, coordonarea verigilor de productie executante si controlul permanent al realizarii sarcinilor repartizate cu scopul luarii deciziilor care sa asigure o eficienta economica ridicata.

Ansamblul actiunilor orientate in directia realizarii obiectivelor care decurg din formularea data conducerii operative a productiei isi gasesc concretizarea in functiile sale, si anume:

? functia de informare

? functia de fundamentare a normativelor necesare repartizarii in timp si spatiu a sarcinilor de productie

? functia de elaborare a programelor de productie operative

? functia de urmarire si reglare operativa a productiei

Functia de informare se refera la fluxul de informatii ascendent sau descendent ce se stabileste intre compartimentul de programare, lansare si urmarire a productiei si celelalte compartimente din intreprindere.

Pentru realizarea corespunzatoare a actiunilor sale, compartimentul de pregatire, lansare si urmarire a productiei primeste de la compartimentul de pregatire a fabricatiei informatii referitoare la structura articolelor constructive ce trebuie executate ; de la verigile de productie primeste informatii referitoare la marimea capacitatilor de productie, starea tehnica a utilajelor si instalatiilor.

Prin prelucrarea informatiilor primite, compartimentul de pregatire, lansare si urmarire a productiei elaboreaza o serie de documente care servesc la declansarea productiei.

Totodata, compartimentul de pregatire, lansare si urmarire a productiei constituie o sursa de informare a altor compartimente, inclusiv cele apartinand sistemului conducerii de ansamblu.

Cea mai mare parte a informatiilor transmise de compartimentul de pregatire, lansare si urmarire a productiei se refera la evolutia si rezultatele fabricatiei.

Functia de fundamentare a normativelor necesare repartizarii in timp si spatiu a sarcinilor de productie are un continut complex si include probleme de stabilire a ritmurilor de fabricatie, a marimii loturilor de fabricatie, de calcul a duratelor ciclurilor de fabricatie.

Prin aceste normative se pun bazele repartizarii in timp si pe executanti a sarcinilor de productie.

Aceasta functie asigura premisele cresterii eficientei economice.

Functia de elaborare a programelor de productie operative cuprinde probleme referitoare la desfasurarea sarcinilor de productie din programul de productie anual al intreprinderii pe perioade scurte de timp si pe verigi de productie.

Continutul acestei functii se refera la o categorie de probleme complexe cum ar fi : stabilirea sarcinilor fizice, ordonantarea fabricatiei, determinarea termenelor de incepere a executiei operatiilor tehnologice, repartizarea operatiilor pe locuri de munca.

Unele probleme particulare de repartizare sunt cele de "afectare", “incarcare", "alocare" si "uniformizare" a resurselor.

În procesul de elaborare a programelor de productie operative se asigura echilibrul intre verigile de productie care concura la executarea sarcinilor programate, ceea ce inseamna ca prin aceasta functie se pun bazele unei activitati ritmice, neintrerupte.

Functia de urmarire si reglare operativa a productiei are un caracter preventiv si consta in aceea ca pe baza unui control sistematic, descopera la timp cauzele care genereaza abateri de la desfasurarea normala a procesului de productie.

Uneori, datorita influentei factorilor subiectivi, abaterile nu mai pot fi preintampinate, iar dereglarile in realizarea programelor de productie operative sunt inevitabile.

În acest caz, printr-o activitate de reglare, programele de productie operative sunt reactualizate sub aspectul volumelor, termenelor si ordinii de executie.

Totodata, se stabilesc masuri pentru recuperarea intarzierilor in realizarea programelor de productie operative.

Analiza detaliata a activitatii de conducere operativa a productiei evidentiaza ca aceasta cuprinde un ansamblu de subactivitati care se refera la programare, lansare, si urmarire. Între aceste subactivitati, fiecare avand obiective distincte, exista, atat din punct de vedere al sistemului informational cat si a celui decizional o stransa interdependenta, un schimb reciproc de informatii care se genereaza in cadrul programarii, se transmit subactivitatii de lansare, pentru ca apoi, prin urmarire, sa se inchida circuitul din nou la programare.

Relatia de feed-back, specifica conducerii operative a productiei este prezentata mai jos.

Fig. 1.1 Conducerea operativa a productiei

1.2 Subactivitatea lansarea productiei

Antrenarea, ca functie a conducerii operative a activitatii de productie, consta in transmiterea subiectului condus, a sarcinilor ce urmeaza a fi indeplinite pentru realizarea obiectivelor stabilite.

Transmiterea sarcinilor de productie, ca etapa urmatoare fundamentarii deciziilor de concretizare a sarcinilor de productie in timp si spatiu, se realizeaza in cea mai mare masura prin intermediul lansarii in fabricatie.

Lansarea in fabricatie desemneaza ansamblul lucrarilor cu privire la elaborarea, multiplicarea si difuzarea documentelor economice in vederea declansarii executiei sarcinilor de productie, la nivelul locurilor de munca.