Pagina documente » Stiinte Economice » Sisteme de asigurare a calitatii (S.C. XYZ S.A., Buzau)

Despre lucrare

lucrare-licenta-sisteme-de-asigurare-a-calitatii-s.c.-xyz-s.a.-buzau-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sisteme-de-asigurare-a-calitatii-s.c.-xyz-s.a.-buzau-


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE......6
CAPITOL 1
EVOLUTIA STANDARDELOR INTERNATIONALE ISO 9000 PRIVIND SISTEMELE DE MANAGEMENT AL CALITATII...........8
1.1.Consideratii generale..............8
1.2. Aspecte sintetice privind evolutia istorica a standardelor internationale din seria ISO 9000 .........9
1.3.Cerinte generale referitoare la standardele internationale din seria ISO 9000.........11
1.4. Scopul standardelor internationale din seria
ISO 9000......19
CAPITOL 2
CERINTELE STANDARDULUI INTERNATIONAL ISO 9001/2001 REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII........21
2.1. Cerinte generale privind domeniul de aplicare si documentatia sistemului de management al calitatii......21
2.2. Responsabilitatea managementului si managementul resurselor............25
2.3. Cerinte privind realizarea produsului..............27
2.4. Cerinte privind monitorizarea si masurarea produsului, analiza datelor si imbunatatirea sistemului de management al calitatii............32
CAPITOL 3
ETAPELE IMPLEMENTARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII .......37
3.1.Elemente de definire a sistemului de management al calitatii............37
3.2.Cerinte de baza ale unui sistem de management al calitatii............43
3.3.Consideratii generale privind necesitatea implementarii sistemelor de management al calitatii.............48
3.4.Etapele proiectarii si implementarii unui sistem de management al calitatii.52
3.5.Implementarea unui sistem de management al calitatii............54
3.6.Rolul reprezentantului conducerii in implementarea sistemului de management al calitatii..............62
CAPITOL 4
DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII LA S.C. NATURAL -EST S.A. BUZAU....65
4.1. Cerinte ale standardului international ISO 9001:2001 privind documentatia la S.C. NATURAL-EST S.A. Buzau..........65
4.1.1. Manualul calitatii..............66
4.1.1.1. Continutul si forma de prezentare a manualului calitatii.........68
4.1.1.2. Redactarea si administrarea manualului calitatii....71
4.1.2. Procedurile sistemului de management al calitatii......72
4.1.3. inregistrarile referitoare la calitate........76
4.2. Documentatia sistemului de management al calitatii la S.C. NATURAL-EST S.A. Buzau......79
4.2.1. Politica S.C. NATURAL-EST S.A. Buzau in domeniul calitatii.........80
4.2.2. Obiectivele NATURAL-EST Buazu referitoare la calitate..........82
4.2.3. Structura generala a documentatiei sistemului de management al calitatii la S.C. NATURL-EST S.A.Buzau......83
CAPITOL 5
EVALUAREA STADIULUI IMPLEMENTARII UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII LA S.C. NATURAL-EST S.A. BUZAU.............89
5.1. Prezentarea societatii............89
5.2. Politica - angajament in domeniul calitatii a S.C. NATURAL-EST S.A. Buzau...90
5.3. Evaluarea stadiului implementarii unui sistem de management al calitatii la S.C. NATURAL-EST S.A. Buzau ..........91
CONCLUZII..............94
BIBLIOGRAFIE.......97
ANEXE.....100

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

O analiza succinta a tabloului economic mondial permite evidentierea unor trasaturi definitorii incontestabile: diversificarea si innoirea rapida a ofertei de marfuri, sub impactul dezvoltarii rapide a stiintei si tehnicii, mondializarea pietelor, cresterea exigentelor clientilor si ale societatii.

Ca urmare a acestor progrese economice, calitatea produselor si serviciilor a devenit factorul determinant al competitivitatii intreprinderilor pe o piata cu o concurenta din ce in ce mai mare.

În literatura de specialitate exista puncte de vedere diferite privind definirea cadrului conceptual al politicii intreprinderii si a politicii acesteia in domeniul calitatii.

Potrivit unor opinii, politica ar trebui abordata ca o parte componenta a “filosofiei manageriale”.

Aceasta notiune a fost introdusa de Ansoff, care a definit-o ca reprezentand directia in care se dezvolta gandirea manageriala, pentru abordarea aspectelor necesare realizarii planificarii strategice. [1 Ansoff, J., Corporate Strategy, Editura Mc Graw-Hill Book Co., New York, 1965]

Filosofia manageriala cuprinde un ansamblu de concepte, care se refera la viziunea organizatiei, misiunea, politica si strategia sa. Definirea acestei filosofii tine de managementul strategic, iar determinarea tacticilor, pe baza strategiei adoptate, de managementul operational. [2 Drennan, D., Transgorming Company Culture, Editura Mc Graw-Hill Book Co., New York, 1992]

Elementele structurale ale gandirii manageriale sunt considerate, prin urmare, viziunea, misiunea, politica si strategia. Acestea sunt definite intr-o varietate de moduri, uneori chiar contradictorii.

Independent de varietatea opiniilor exprimate in literatura de specialitate, privind delimitarea cadrului conceptual al politicii intreprinderii, putem considera ca elementele structurale ale gandirii manageriale – viziunea, misiunea, politica si strategia – trebuie definite astfel incat sa rezulte clar ce este intreprinderea, ce aspira sa fie, care este scopul ei fundamental, prin ce se distinge de alte organizatii si care este cadrul in care se desfasoara activitatile sale curente si viitoare. [3 Olaru, M., Managementul calitatii, Editia a II-a revizuita si adaugita, Editura Economica, Bucresti, 1999 ]

De asemenea, un accent deosebit se pune si pe problemele asigurarii calitatii, la nivel national, regional si international. Se vorbeste tot mai mult despre standardele internationale din familia ISO 9000, standarde cu impact deosebit asupra comertului international.

Pentru a studia in profunzime aceste aspecte legate de calitate am ales lucrarea cu titlul Sisteme de asigurare a calitatii la S.C. NATURAL-EST S.A. Buzau in care am incercat sa prezint importanta si necesitatea implementarii unui sistem de management al calitatii ca sistem integrat in organigrama firmelor care vor sa prospere pe o piata cu o concurenta din ce in ce mai puternica.

Asadar aceasta lucrare are drept scop definirea in sens mai larg a conceptului de calitate si scoaterea in evidenta a modificarilor suferite de acesta de-a lungul timpului.

Lucrarea are drept scop evaluarea stadiului implementarii unui sistem de management al calitatii la S.C. NATURAL-EST S.A. Buzau.

Pentru atingerea scopului propus ne-am stabilit spre solutionare urmatoarele obiective:

- prezentarea evolutiei standardelor internationale din seria ISO 9000

- identificarea cerintelor standardului international ISO 9001:2001

- stabilirea etapelor privind implementarea unui sistem de management al calitatii

- identificarea documentatiei unui sistem de management al calitatii

- evaluarea stadiului implementarii unui sistem de management al calitatii la S.C. NATURAL-EST S.A. Buzau.

CAPITOL 1

EVOLUTIA STANDARDELOR INTERNATIONALE ISO 9000 PRIVIND SISTEMELE DE MANAGEMENT AL CALIT?TII

1.1. Consideratii generale

Standardul este un document stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut, care furnizeaza, pentru utilizari comune si repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activitati sau rezultatele lor, in scopul obtinerii unui grad optim de ordine intr-un context dat. [4 *** www.qualityassurance.ro/news.htm.]

Acesta este un document de referinta utilizat in schimburile economice si sta la baza celor mai multe contracte comerciale. Este utilizat ca referinta incontestabila care ajuta la clarificarea relatiilor contractuale intre parteneri.

Standardele nu sunt obligatorii, iar in unele cazuri standardele pot fi facute obligatorii de catre institutiile statului.

Acestea presupun solutii la problemele tehnice si comerciale in ceea ce priveste produsele, echipamentele si serviciile.

Ele stabilesc un compromis intre dezvoltarea tehnologica la un moment dat si contractele economice.

Standardele internationale din familia ISO 9000 au fost elaborate de Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), cu sediul la Geneva. Aceasta organizatie (infiintata in 1947) este o federatie alcatuita din comisii nationale de standardizare din 90 de tari, cate una din fiecare tara. [5 Idem 1]

Activitatea principala a organizatiei o constitue acordurile internationale, care sunt publicate ca standarde internationale.

Familia de standarde internationale ISO 9000 reprezinta o grupa de standarde internationale pentru sisteme de management al calitatii.

Aceasta grupa de standarde internationale contine cerinte aplicabile sistemului de management al calitatii organizatiei si mai putin aspectelor tehnice sau tehnologice din organizatie. [6 *** www.qualityassurance.ro/news.htm.]

Standardele internationale din seria ISO 9000 au fost elaborate pentru a ajuta organizatiile, indiferent de tip, marime si produsul furnizat, sa proiecteze, sa implementeze si sa conduca intr-un mod eficient sistemele de management al calitatii. [7 SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte.]

Cea de-a treia editie a standardelor internationale din seria ISO 9000 reprezinta o revizuire generala a acestor standarde internationale.

Prin aceasta revizuire numarul standardelor internationale din seria ISO 9000 a fost redus, simplificandu-se astfel alegerea si utilzarea acestora.

1.2. Aspecte sintetice privind evolutia istorica a standardelor internationale din seria ISO 9000

Pentru a intelege ce este ISO 9000, de ce este atat de important in lumea afacerilor de azi, este necesar sa trecem in revista istoria lui. [8 *** www.premier-management.ro/despreiso.htm.]

În anii '50 si inceputul anilor '60, Ministerul Apararii din Marea Britanie a avut mai multe probleme legate de echipamentele aprovizionate.

Dorind ca echipamentele sa fie cat mai fiabile, Ministerul Apararii a introdus sub denumirea de Standardele Apararii o serie de proceduri de calitate obligatorii pentru proiectantii, producatorii si furnizorii de echipamente militare.

În anul 1970, Standardele Apararii au fost incluse in standardele AQAP. Aceste standarde erau respectate de furnizorii de echipamente militate pentru tarile NATO.

În anul 1979, ca urmare a necesitatii de a introduce un standard prin care si furnizorii din alte industrii sa poata fi controlati, a aparut standardul international BS 5750 (avand ca sursa standardele AQAP).

În anul 1987, datorita cererii privind confirmarea nivelului de calitate oferit de o organizatie, la nivel international a fost elaborata, de catre Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), familia de standarde internationale ISO 9000 (avand ca sursa BS 5750).

La inceputul anilor '90, standardele internationale din familia ISO 9000 au trecut printr-un proces de revizuire, prin care s-a dorit sa se corecteze unele discrepante si erori ce au fost puse in evidenta in cursul aplicarii sale in lumea intreaga, sa se imbunatateasca limbajul standardului international si sa-l faca aplicabil si organizatiilor ce nu activeaza in domeniul productiei.