Pagina documente » Stiinte Economice » Sistemul cheltuielilor publice

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistemul-cheltuielilor-publice
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistemul-cheltuielilor-publice


Cuprins

Cuprins:
CAPITOLUL I
SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE
I. 1. Caracterizarea generala a cheltuielilor publice
I. 2. Evolutia si dinamica cheltuielilor publice
I. 3. Factorii de influenta asupra cheltuielilor publice
I. 4. Clasificarea cheltuielilor publice
CAPITOLUL II
CHELTUIELILE PUBLICE iN ROMiNIA
II. 1. Caracterizarea generala a cheltuielilor publice in Rominia pina la Marea Unire de la 1918
II. 2. Caracterizarea generala a cheltuielilor publice in Rominia dupa Marea Unire (perioada 1918-1940)
II. 3. Caracterizarea generala a cheltuielilor publice in Rominia in perioada 1950-1989
II. 4. Caracterizarea generala a cheltuielilor publice in Rominia dupa 1990
CAPITOLUL III
STRUCTURA CHELTUIELILOR PUBLICE iN ROMiNIA
III. 1. Cheltuieli publice pentru actiuni social-culturale
III. 1. 1. Cheltuieli publice pentru invatamint
III. 1. 2. Cheltuieli publice pentru cultura si arta
III. 1. 3. Cheltuieli publice pentru ocrotirea sanatatii
III. 1. 4. Cheltuieli publice pentru protectie sociala
III. 2. Cheltuieli publice pentru administratie publica si aparare nationala
III. 2. 1. Cheltuieli publice pentru administratia de stat
III. 2. 2. Cheltuieli publice pentru apararea nationala
III. 2. 3. Cheltuieli publice pentru actiuni economice

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

În general, cand folosim termenul de „cheltuiala” ne referim la un consum de mijloace materiale, de munca, energie, bani etc. pentru satisfacerea unor nevoi, a unor obligatii, a necesitatilor de productie sau individuale.

Dim punct de vedere contabil, cheltuiala este un termen care exprima consumul de valori materiale, de resurse umane, de resurse financiare si de alta natura, in procesul realizarii obiectului de activitate al agentilor economici. De asemenea, cheltuiala este in contabilitate o rubrica dintr-un registru contabil unde se inscriu sumele cheltuite.

Cheltuielile publice reprezinta un consum de resurse financiare, efectuate din bugetul statului de catre o autoritate publica financiara, pentru satisfacerea unor cerinte ale colectivitatii.

Cu mai bine de 2 000 de ani in urma, marele invatat al Antichitatii Aristotel spunea “Cel ce vrea sa dea sfaturi in probleme financiare trebuie sa cunoasca RESURSELE CET?TII, natura si marimea lor, pentru a adauga pe cele ce lipsesc si a mari pe cele neindestulatoare; de asemenea, trebuie sa cunoasca CHELTUIELILE CET?TII, pentru a suprima pe cele inutile si a

micsora pe cele excesive”.

CAPITOLUL I

SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE

I. 1. Caracterizarea generala a cheltuielilor publice

Notinea de cheltuiala publica este utilizata cu mai multe semnificatii, avand deci, mai multe sensuri.

Conform Legii 500 privind finantele publice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13 august 2002, cheltuieli bugetare - sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective.

În abordarea si interpretarea cheltuielilor publice, se remarca doua tendinte ce se incadreaza in viziunea clasica, respectiv in cea moderna a finantelor.

În acceptiunea clasica, cheltuiala publica era definita si interpretata ca o consumatie de resurse si de produs national, identificand cheltuielile publice ca un consum definitive de produs intern brut.

Aceasta interpretare se bazeaza pe rolul atribuit statului de consummator de resurse nationale fata de produs national, chiar fata de societate.

În viziunea moderna, cheltuiala publica este definita prin prisma transferului de valori, considerandu-se a fi un process de redistribuire si orientare a resurselor spre asigurarea de utilitati sociale, spre dezvoltare economica si sociala etc.

Notiunea de cheltuiala publica semnifica platile legate de functionarea institutiilor, a intreprinderilor publice, vizand, de regula, satisfacerea necesitatilor unei colectivitati mare de oameni.

Sistemul cheltuielilor publice cuprinde totalitatea cheltuielilor ce se efectueaza de la bugetul statului, din fondurile proprii ale agentilor economici cu capital de stat, instittiilor publice, etc. pentru actiunile social-culturale, dezvoltarea economico-sociala, organele statului, apararea nationala, ordinea publica, infaptuirea suveranitatii si independentei nationale, private in unitatea si interdependenta lor [1 Paul C. Olcescu, Toader Toma, „Tratat de drept financiar si fiscal”, Editura Cantes, Iasi, 2 000, pag. 447].

Cheltuielile publice reprezinta modalitatile de repartizare si utilizare a fondurilor banesti a prelevarilor (preluarilor) din veniturile societatii in vederea satisfacerii nevoilor generale, ale societatii. Cheltuielile bugetare sunt repartizate pentru satisfacerea nevoilor militare, intretinerea aparatului de stat, plata datoriei publice, acordarea de subventii, dezvoltarea sectorului economic de stat, acoperirea nevoilor social-culturale precum si a celor de cercetare dezvoltare (enumerarea cheltuielilor nu s-a facut in ordinea stricta prevazuta de Legea: bugetului anual).

Prin cheltuieli publice, statul acopera necesitatile publice de bunuri si servicii considerate prioritare in fiecare perioada.

Cheltuielile publice se materializeaza in plati efectuate de stat din resursele mobilizate pe diferite cai, pentru achizitii de bunuri sau prestari de servicii necesare pentru indeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului: servicii publice generale, actiuni social-culturale, intretinerea armatei si a intregii activitati desfasurate in domeniul militar, actiuni economice, etc.

Intr-o viziune traditionala a finantelor publice, cheltuiala publica are o situatie paradoxala: pe de o parte, i se confera o importanta hotaritoare pornind de la ideea ca ceea ce primeaza sunt cheltuielile si apoi se cauta resurse necesare pentru acoperirea lor. Pe de alta parte insa, in viziunea traditionala asupra finantelor publice nu se regasesc preocupari privind natura cheltuielii publice si influenta acesteia in viata social-economica. În conceptia moderna asupra finantelor publice, cheltuiala publica este cercetata si apreciata in primul rand prin prisma naturii sale; ceea ce conteaza nu este atat marimea ei, cat mai ales efectele pe care le induce in viata social-economica. Finantele moderne delimiteaza notiunea de cheltuiala publica de notiunea de cheltuiala privata. Potrivit unei aprecieri pur juridice, diferenta dintre cheltuiala publica si cea privata este determinata de calitatea autorului. Astfel, toate cheltuielile pe care le face statul in calitate de stat-autoritate sunt cheltuieli publice. Toate celelalte cheltuieli facute in baza unui contract reprezinta cheltuieli private ale statului [2 Asist. Drd. Florin Duma, „Finante publice”, Note de curs, Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj, 2004].

Cheltuielile publice contin relatii social-economice banesti, care au loc intre stat, pe de o parte, si agentii economici, institutii publice si persoane fizice, pe de alta parte, in procesul repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului, in vederea indeplinirii atributiilor acestora [3 Gheorghe Bistriceanu, Gheorghe Ana, „Finante”, editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1995, pag. 133-134].

I. 2. Evolutia si dinamica cheltuielilor publice

Ca procese financiare, manifestarea cheltuielilor publice este diferita, atat in timp cat si in spatiu.

În timp se constata o diferentiere a diferitelor epoci, in stransa legatura cu conditiile social-economice ce au caracterizat progresul societatii.