Pagina documente » Stiinte Economice » Sistemul contabil din Romania, conform cu directivele europene

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistemul-contabil-din-romania-conform-cu-directivele-europene
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistemul-contabil-din-romania-conform-cu-directivele-europene


Cuprins

CUPRINS:
1. Introducere
2. Legea contabilitatii
3. Contabilitatea imobilizarilor
3.1. DEFINIREA SI STRUCTURA IMOBILIZARILOR
4. Evaluarea imobilizarilor
5. Contabilitatea imobilizarilor necorporale
6. Contabilitatea imobilizarilor corporale
7. Contabilitatea contractelor de leasing
8. Contabilitatea imobilizarilor in curs
9. Definirea si modalitatile de amortizare a imobilizarilor
10. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor necorporale si corporale
11. Contabilitatea imobilizarilor financiare
12. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
12.1 DEZVOLTARI PRIVIND DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Sistemul contabil din Romania, conform cu directivele europene

Pentru tara noastra , cel putin doua motive au facut necesara , demararea programului de armonizare si normalizare a contabilitatii : necesitatea atragerii de investitori straini si integrarea in Uniunea Europeana . Programul de armonizare contabila din Romania a demarat inca din anul 1977 , odata cu primele incercari de a ne circumscrie unei contabilitati de inflatie .

Nevoia de armoizare in contabilitate impune normalizarea . În acest sens se formalizeaza si concretizeaza : obiectivele , conceptele , metodele , regulile si procedurile privind producerea si utilizarea informatiei contabile .Normalizarea presupune : definirea de concepte , principii si norme contabile , bazate pe o terminologie contabila identica pentru toti producatorii si utilizatorii de informatii contabile ; dar si aplicarea lor in practica , in vederea asigurarii compatibilitatii in timp si spatiu , a relevantei si credibilitatii informatiilor contabilitatii .

În tara noastra , normalizatorii in domeniul contabilitatii actioneaza , elaborand printre altele , un pachet reglementar privind armonizarea integrala a sistemului contabil cu Directiva a – IV- a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate .S-a inceput aceasta actiune inca din anul 1999 , prin publicarea Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 403/ 1999”Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a –IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale ” . Ulterior , prin Ordinul nr. 94/2001 , a aparut o noua reglementare legislativa care abroga O.M.F.P. nr.403/1999 si care aproba Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a –IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale ”, care de fapt completeaza si clarifica o parte din problematica armonizarii contabile romanesti .În anul 2002 prin O.M.F.P. nr.36 , se aproba reglementari contabile simplificate , armonizate cu directivele europene .Concomitent ,Legea contabilitatii nr.61/2001 si 82/1991 a fost modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/ 2001 si republicata , in concordanta cu reglementarile contabile armonizate.

În temeiul art. 3 din H.G. nr. 208/2005 , privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare fiscala si in baza prevederilor art. 4 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata , Ministerul Finantelor Publice a emis ordinul pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele a-IV-a si a-VII-a ale Comunitatilor Economice Europene .Aceste reglementari contabile conforme cu directivele europene au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2006 si abroga ordinele Ministerului Finantelor Publice emise anterior , respectiv :94/2001 , 306/2002 , 1827/2003 si prevederile din ordinul nr. 1775/2004 .

Standardele Internationale de Contabilitate au fost utilizate , de fapt, pentru inlocuirea situatiilor financiare de catre multe societati , din intreaga lume , situatii care vor fi acceptate pe pietele de capital .Standardele Internationale de Contabilitate , prin intermediul acestor situatii financiare , asigura obtinerea informatiilor de calitate , transparente si comparabile , care contribuie la fundamentarea deciziilor participantelor pe pietele internationale si p alte domenii de utilizare .

Programul de armonizare contabila , a suscitat o serie de polemici si discutii printre specialistii din domeniul financiar-contabil .Perioada de derulare a acestui program de armonizare contabila in Romania cuprinde anii 1999-2005 .Astfel , in anul 1999 , programul de armonizare contabila, afecteaza situatiile financiare pentru un anume numar de societati cotate la Bursa de Valori Bucuresti , entitati de interes national , care au experimentat acest program . Pentru anul 2000 au fost integrate pentru experimentarea acestui program , toate societatile comerciale cotate , regiile autonome , entitati de stat de interes national si entitati care activeaza pe piata de capital .Pentru progamul de implementare , a fost pervazut a se realiza pe etape , in functie de modul cum fiecare persoana juridica va satisface cerintele a cel putin doua , din totalul de trei criterii de marime , stabilite in acest scop pentru finele anului anterior , respectiv : cifra de afaceri neta , total active si numarul mediu de salariati ai anului anterior . De exemplu , pentru finele anului 2005 , sunt fixate urmatoarele niveluri : cifra de afaceri neta 7.300.000 euro , total active 3.650.000 euro , si numarul mediu de salariati 50 , in cursul exercitiului financiar .

Precizam faptul ca marimea criteriilor mentionate se determina pe baza situatiilor financiare si a ratei de schimb euro/leu , stabilite si comunicate pentru data de 31 decembrie a exercitiului incheiat .De asemenea , persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate , intocmesc situatii financiare anuale simplificate , care cuprind : bilantul prescurtat , contul de profit si pierdere , notele explicative. Optional , ele pot intocmi si celelalte componente ale situatiilor financiare : situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar .

Principalele noutati , pe care le-au adus reglementarile legislative de armonizare a sistemului contabil romanesc , se refera cu precadere la concepte si obiective noi, pe baza carora este creata informatia raportata prin situatiile financiare .De esemenea , a aparut o serie de noutati privind modul de structurare si prezentare a informatiilor in situatiile financiare .Fata de Legea Contabilitatii nr. 82/ 1991 , in ce privesc componentele situatiilor financiare apar doua documente noi si anume : Situatia modificarii capitalului propriu si Situatia fluxurilor de numerar .De asemenea , au disparut anexele la bilant , care au fost inlocuite cu documentul note explicative .

Nu au fost doar schimbari de forma , intre acestea existand si schimbari de fond . Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.94/2001 , a reprezentat un pas important in domeniul si principiilor contabile .Regasim principiile clasice , care apar atat in Directiva a-IV-a , cu exceptia principiului necompensarii , cat si in Standardele Internationle de Contabilitate in cazul acestora neexistand principiul intangibilitatii bilantului . Au aparut principii noi , unele se regasesc in Directivele europene , altele in Standardele Internationale de Contabilitate .Astfel , principiul , revalentei economicului asupra juridicului (nu apare in directivele europene ) care, in tara noastra , de fapt , a si fost pregatit printr-o serie de reglementari referitoare la contractele de leasing , de accelerare a reformei economice . De asemenea , noi principii , stipulate in Legea Contabilitatii , mai semnala : principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv (care nu apare in cadrul general al IAS ) si principiul importantei semnificative (nu apare in directivele europene). Semnalam la acest ultim principiu , importanta ce o capata rationamentul profesional , prin care se va determina pragul de semnificatie privind prezentarea situatiilor financiare a diferitelor elemente de activ si de pasiv .Aceasta presupune inregistrarea , de exemplu , a activelor in categorii distincte , daca sunt semnificative , sau intr-o categorie generala (comuna) , daca apar ca fiind nesemnificative .

Schimbari importante au aparut in domeniul recunoasterii si eveluarii activelor si datoriilor .Rationamentul profesional va sta la baza recunoasterii acestor elemente , in urma caruia se va stabili , care dintre elemente vor aparea la bilant , ca active sau datorii si care vor apare drept cheltuieli sau venituri in contul de profit si pierderi .În ceea ce priveste , eveluarea elementelor de activ si a celor de pasiv , apar o serie de noutati mai ales la evaluarea bilantiera .Astfel valoarea bilantiera a activelor imobilizate se determina fie pe baza valorii de intrare (costul istoric) , fie prin reevaluari , sau prin utilizarea unor metide care tin seama de inflatie (cost curent) . Evaluarea imobilizarilor prin tratamentul alternativ va genera rezerve din reevaluare (surplus sau deficit) , care va fi tecuta , in venituri sau cheltuieli , daca va compensa o crestere , respectiv o descrestere a valorii activului , printr-o noua reevaluare . Atunci cand activul va fi casat sau cedat , rezerva din reevaluare va fi absorbita de rezultatul reportat .

Legea contabilitatii

Legea contabilitatii nr . 82/1991 cu modificarile si completarile sale ulterioare , precizeaza sfera de cuprindere sau de aplicare a contabilitatii .Astfel art. 1 din reglementarile contabile conforme cu Directivw a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene preciyeaza ca in categoria persoanelor juridice (denumite „entitati” ) , care au obligatia sa se organizeze si sa conduca contabilitatea priprie , sunt incluse :

a) societatile comerciale : societate in nume colectiv , societate in comandita simpla , societate pe actiuni , societate in comandita pe actiuni si societate cu raspundere limitata ;

b)societatile/companiile nationale ;

c)regiile autonome ;

d)institutele nationale de cercetare-dezvoltare ;

e)societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice care , in baza legilor speciale de organizare , functioneaza pe principiul societatilor comerciale ;

f)subunitatile fara personalitate juridica cu sediul in strainatate care apartin persoanelor la literele a-e , cu sediul in strainatate , cu sediul sau domiciliul in Romania , precum si sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridic cu sediul sau domiciliul in strainatate .

Asa cum prevede Legea contabilitatii , structurile organizatorice din economie , poarta denumirea de entitati , fiecare dispunand de un patrimoniu , care reprezinta obiectul contabilitatii , urmarit integral si fidel .Unitatile patrimoniale cu profil economic, care utilizeaza sistemul de contabilitate financiara , sunt cunoscute atat in teoria economica , cat si in legislatia de organizare si functionare si in cea de armonizare si normalizare a contabilitatii cu directivele europene , sub denumirea generala de entitati . Pentru unitatile patrimoniale cu profil economic , care utilizeaza denumirea de entitate .

Entitatea (intreprinderea) este un organism complex , unde se desfasoara un angrenaj de operatii , in care se regasesc factorii de productie , munca si capitalul , asociati pentru realizare unui scop economic .Entitatea a aparut datorita necesitatii de a raspunde in problemele gestiunii eficiente a patrimoniului , din punct de vedere informational si decizional .

Contabilitatea imobilizarilor

DEFINIREA SI STRUCTURA IMOBILIZ?RILOR

O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat in bunuri si valori necesare in activitatea intreprinderii pe o perioada mai mare de un an si care , in majoritatea lor , se consuma treptat .

Elementele patrimoniale de acessta natura sunt denumite imobilizari sau active imobilizate si constituie suportul tehnico-material si financiar necesar desfasurarii activitatilor cu caracter productiv si de prestari servicii ,precum si celor din alte domenii de activitate . Ele reprezinta elemente indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate al unitatii patrimoniale , caracterizandu-se prin aceea ca se folodesc o perioada indelungata si nu se consuma la prima utilizare,iar valoarea pe care o au se recupereaza de regula in mod esalonat , prin includerea in cheltuieli .

Pentru organizarea contabilitatii imobilizarilor se are in vedere continutul lor economic , in functie de care sunt delimitate urmatoarele categorii importante sau obiecte de evidenta : imobilizari necorporale , corporale , in curs si financiare .

a) Imobilizarile necorporale , denumite si imobilizari nemateriale , se caracterizeaze prin faptul ca nu imbraca fizic forma de bunuri materiale concrete si cuprind : cheltuieli de constituire ; cheltuieli de dezvoltare ; concesiunile brevetele , licentele , marcile comerciale si alte drepturi si valori similare ; fondul comercial si alte imobilizari necorporale .Aceste categorii de bunuri nemateriale , precum si elementele concrete pe care le contin reprezinta obiecte de evidenta .

De altfel , in reglementarile in domeniu este precizat ca ,, un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar , fara suport material si detinut pentru utilizarea in procesul de productie sau furnizarea de bunuri sau servicii , pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scoputi administrative ”

Pentru recunoasterea unui active necorporal , trebuie retinute anumite conditii :

? identificabilitatea unui activ ;

? controlul asupra respectivului activ ;