Pagina documente » Stiinte Economice » Sistemul fiscal in Romania. Obiective specifice controlului fiscal privind principalele impozite si t

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistemul-fiscal-in-romania.-obiective-specifice-controlului-fiscal-privind-principalele-impozite-si-t
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistemul-fiscal-in-romania.-obiective-specifice-controlului-fiscal-privind-principalele-impozite-si-t


Cuprins

CUPRINS
I. SISTEMUL FISCAL IN ROMANIA. DELIMITARI PRIVIND FISCALITATEA
I.1 NOTIUNI GENERALE PRIVIND SISTEMUL FISCAL SI POLITICA FISCALA IN ROMANIA
I.1.1 ESCLUSIVITATEA APLICARII
I.1.2 AUTONOMIA TEHNICA
I.1.3 POLITICA FISCALA
I.2 NECESITATE IMPOZITELOR, TAXELOR SI AL ALTOR CONTRIBUTII CURENTE
I.2.1 IMPOZITUL
I.2.2 TAXELE
I.2.3 TRASATURILE
I.2.4 PRINCIPIILE
I.3 SISTEMUL DE VENITURI FISCALE
I.3.1 SISTEMUL IMPUNERII SI INCASARII IMPOZITELOR SI TAXELOR
I.3.1.1 PROCEDURA FISCALA
I.3.1.2 INSTRUMENTELE FOLOSITE IN IMPUNERE
I.3.1.2.1 ECHITATEA SOCIALA
I.3.1.2.2 JUSTETEA IMPUNERII
I.3.1.2.3 CERTITUDINEA IMPUNERII
I.3.1.2.4 COMODITATEA PERCEPERII IMPOZITULUI
I.3.1.2.5 RANDAMENTUL IMPOZITELOR
I.3.1.2.6 UNICITATEA IMPUNERII
I.3.1.2.7 STABILIREA IMPOZITELOR
I.3.1.2.8 ELASTICITATEA IMPOZITELOR
I.3.1.2.9 PROPORTIONALITATEA IMPUNERII
I.3.1.2.10 PROGRESIVITATEA IMPUNERII
I.3.2 VENITURI FISCALE LA BUGETUL DE STAT
I.3.2.1 IMPOZITELE DIRECTE
I.3.2.2 IMPOZITELE INDIRECTE
I.3.3 VENITURI FISCALE BUGETUL LOCALE
I.3.3.1 IMPOZITE DIRECTE
I.3.3.2 IMPOZITE INDIRECTE
II. CONTROLUL FISCAL
II.1 LOCUL SI IMPORTANTA CONTROLULUI FISCAL
II.1.1 CONTROLUL FISCAL
II.2 FORME SI METODE DE CONTROL FISCAL
II.2.1 PROCEDEELE SPECIFICE DE REALIZARE A CONTROLULUI FISCAL AL GARZII FINANCIARE
II.2.1.1 CONTROLUL OPERATIV SI INOPINANT
II.2.1.2 CONTROLUL RECIPROC SI INCRUCISAT
II.2.1.3 CONTROLUL DE GRUP
II.2.1.4 CONTROLUL DIAGNOSTIC
II.3 APARATUL FISCAL, INSTRUMENT DE REALIZARE A CONTROLUL
II.3.1 DIRECTIA CONTROLULUI FINANCIAR-FISCAL
II.3.2 DIRECTIA CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
II.3.3 ADMINISTRATIILE FINANCIARE
II.3.3.1 GARDA FINANCIARA
II.3.3.2 SECTIA GARZII FINANCIARE
II.3.4 SARCINILE
III. PREGATIREA SI DESFASURAREA CONTROLULUI FISCAL
III.1 PROGRAMAREA CONTROLULUI FISCAL
III.1.1 OBLIGATIILE FISCALE
III.2 METODOLOGIA DESFASURARII CONTROLULUI FISCAL
III.2.1 OBLIGATIILE FISCALE
III.2.1.1 PROGRAMAREA CONTROIULUI FISCAL
III.2.1.2 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ORGANELOR DE CONTROL
III.2.1.3 DREPTURIIE SI OBLIGATIILE CONTRIBUABILILOR
III.2.1.4 PRESCRIPTIA DREPTULUI DE A STABILI DIFERENTE DE IMPOZITE
III.2.2 TERMENELE DE PRESCRIPTIE SE SUSPENDA
III.2.2.1 PREGATIREA CONTROLULUI FISCAL
III.2.2.2 INSTIINTAREA CONTRIBUABILULUI
III.2.2.3 DESFASURAREA CONTROLULUI FISCAL
III.2.3 VERIFICAREA CONTABILITATII
III.2.3.1 CONTROLUL RESPECTARII PREVEDERILOR LEGISLATIEI PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII
III.2.4 VERIFICAREA IN CAZUL UTILIZARII CALCULATORULUI LA INTOCMIREA EVIDENTELOR CONTABILE
III.2.5 EXAMINAREA EVIDENTELOR IN CARE SUNT REFLECTATE OPERATIUNILE DE CUMPARARE, DE CONSTITUIRE A STOCURILOR SI DE VANZARE
III.2.5.1 VERIFICAREA CUMPARARILOR
III.2.5.2 VERIFICAREA STOCURILOR
III.2.5.3 VERIFICAREA VANZARILOR
III.2.5.4 EXAMINAREA POSTURILOR DIN BILANT
III.2.6 POSTURI DE ACTIVE IMOBILIZATE
III.2.6.1 IMOBILIZARI NECORPORALE
III.2.6.2 IMOBILIZARI CORPORALE
III.2.6.3 IMOBILIZARI FINANCIARE
III.2.7 POSTURILE DE CAPITALURI PROPRII
III.2.7.1 CAPITAL SOCIAL
III.2.7.2 PRIME LEGATE DE CAPITAL
III.2.7.3 REZERVE
III.2.7.4 PROVIZIOANE REGLEMENTATE
III.2.7.5 SUBVENTII PENTRU INVESTITII
III.2.7.6 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
III.2.7.7 POSTURI DE TERTI
III.2.8 CONTURI FINANCIARE
III.2.8.1 CONTURI FINANCIARE DE ACTIV
III.2.8.2 CONTURI DE REZULTATE FINANCIARE
III.2.9 OBIECTIVE SPECIFICE ALE CONTROLULUI FISCAL PRIVIND PRINCIPALELE IMPOZITE SI TAXE
III.2.9.1 IMPOZITUI PE PROFIT
III.2.9.2 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
III.2.9.3 IMPOZITUI PE SALARII
III.2.9.4 ACCIZELE LA PRODUSELE DIN IMPORT SI DIN TARA
III.3 CONSIDERATE PRIVIND MASURILE DE PERFECTIONARE A CONTROLULUI FISCAL
IV. ACTELE DE VERIFICARE SI VALORIFICAREA CONSTATARILOR CONTROLULUL STINGEREA OBLIGATIILOR BUGETARE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL FISCAL
IV.1 ACTELE DE VERIFICARE SI VALORIFICAREA CONSTATARILOR

EXTRAS DIN DOCUMENT

? Capitolul 1

SISTEMUL FISCAL IN ROMANIA. DELIMITARI PRIVIND FISCALITATEA.

1.1 Notiuni generale privind sistemul fiacal si politica fiscala in Romania.

Siatemul fiscal reprezinta modul de cercetare si actiune, procedeele si modalitatile de investigare in vederea prevenirii, constatarii si inlaturarii cazurilor de sustragere de la calculerea, evidenta si plata impozitelor si taxelor cuvenite statului.

Totalitatea impozitelor si taxelor provenite de la persoanele juridice si presoanele fizice care-I procura statului o parte covarsitoare din veniturile bugetare, formeaza sistemul fiscal.

Cu un sens oarecum simlar in practica fiscala se utilizeaza si notiunea de fiscalitate. Astfel, intr-un dictionar, fiscalitatea este definita ca fiind un: “ Sistem de constituire a veniturilor statului prin redistribuirea venitului national cu ajutorul impozitelor si taxelor, reglementate prin norme juridice” 1.

Sistemul fiscal cuprinde o diversitate de impozite, taxe si alte varsaminte obligatorii, care afecteaza veniturile tuturor persoanelor fizice sau juridice, mai ales prin intermediul preturilor.

Orice sistem fiscal prezinta urmatoarele doua caracteristici:

? Esclusivitatea aplicarii : care presupune faprul ca el se aplica intr-un teritoriu geografic determinat, fiind unicul colector al resurselor fiscale pentru un buget sau pentru un sistem bugetar ( buget central si bugete locale ).

? Autonomia tehnica : un sistem fiscal este autonom din punct de vedere tehnic daca este un sistem fiscal complet, ceea ce inseamna ca aceasta contine toate regulile de asezare, lichidare si incasare necesare pentru punerea sa in aplicare.

Aceasta autonomie are loc chiar daca continutul unui sistem fiscal dat a fost elaborat sub influenta directa sau indirecta a altui sistem fiscal sau daca el evolueaza in aceeasi directie cu aceasta din urma.

Daca un sistem fiscal prezentand cele doua caracteristici de mai sus, a fost elaborat de organele proprii ale teritoriului in care se aplica, se poate vorbi de o autonomie fiscala completa sau de suveranitate fiscala.

Statul suveran din punct de vedere fiscal si politic poate, deci, sa exercite o putere fiscala absoluta in cadrul teritoriului sau.

Sistemul fiscal consta intr-un ansamblu de masuri si actiuni intreprinse de stat printr-o politica fiscala adecvata in ceea ce priveste : rolul impozitelor si taxelor; tipuri de impozite si taxe, impunerea, perceperea si utilizarea impozitelor si taxelor 2.

Sistemul fiscal ca ansamblu de principii, reguli si mod de organizare, se materializeaza in legi sau acte normative cu putere de lege emise cu scopul de a colecta veniturile statului si a reglementa cheltuirea acestora. Totodata, acesta determina capacitatea statului de a finanta cheltuielile si de a-i proteja pe cei slabi. In Romania, sarcina crearii unui sistem si a unei strategii fiacale revine legislativului ( Parlamentului ) si executivului ( Guvernului ).

Politica fiscala a statului este un factor determinant, in sensul ca, atat executivul cat si legislativul trebuie sa stabileasca sistemul fiscal pe care il practica, cat si strategia de urmat in cadrul administratiei fiscale.

Sistemul fiscal in Romabnia trebuie sa indeplineasca doua conditii:

? sa aiba criterii precise;

? sa existe o manifestare de vointa din ambele parti, inclusiv vointa politica.

Sistemul fiscal trebuie sa fie :

? unitar ;

? simplu, sa predomine autoimpunerea;

? eficient;

? realizat cu costuri mici ( ex : impozitul pe salarii care este un impozit care se realizeaza prin stopaj la sursa si ale carui costuri de realizare sunt foarte mici );

? cu o strategie clare, corecta si eficienta;

? sa fie dirijat astfel incat sa urmareasca strangerea tuturor obligatiilor;

? sa fie computerizat;

? sa fie astfel orientat incat sa beneficieze de o structura organizatorica optima;

? sa dispune de personal fiscal cu o inalta pregatire de specialitate.

Sistemul fiscal reprezinta unul din instrumentele cele mai importante pe care statul le foloseste in conducerea activitatii economice si sociale, in vederea indeplinirii in bune conditii a tuturor functiilor sale.

Rolul sistemului fiscal capata valente deosebite in conditiile economiei de piata, cand metodele centralizate trebuie sa faca loc unor parghii economice si financiare pe care statul sa le foloseasca in relatiile sale cu agentii economici.

Infaptuirea reformei fiscale este deosebit de importanta atat ca parte integranta a ajustarii structurale pentru reducerea dezeghilibrelor grave, contribuind astfel la o repartizare mai eficace si mai echilibrata a resurselor, cat si ca parte integrata a unei politici de stabilizare pentru o reducere a cheltuielilor publice si pentro o crestere a veniturilor statului fara distorsiuni exagerate in masura sa stabileasca un echilibru macroeconomic.

In perioada de tranzitie la economia de piata, statele isi asuma rolul de a crea cadrul economic, institutional si juridic in vederea realizarii functionalitatii pietei concurentiale, care sa joace rolul hotarator in reglarea sau autoreglarea proceselor economice.

Autoritatile publice influienteaza selectiv activitatile economice prn politica fiscala, monetara si valutara cu ajutorul finantarii unor obiective si actiuni pe seama resurselor publice, a unor instrumente economico-financiare cum sunt : impozitele si taxele, transferurile si subventiile, creditele, preturile, cursul de schimb.

Politica in domeniul fiscal trebuie sa stabileasca volumul si provenienta resurselor bugetare si extrabugetare care pot constitui fondurile financiare ale statului, metodele de prelevare utilizate, precum si obiectivele ce trebuie atinse de instrumentele fiscale.

Sistemul fiscal indeplineste urmatoarele functii principale:

- o functie de asigurare a resurselor financiare necesare statului pentru financiarea actiunilor ce decurg din indeplinirea functiilor sale : invatamant, cultura, sanatate, asistenta sociala, ordine publica, etc.

- o functie economica, de stimulare a bunei desfasurari a activitatii agentilor economici;

- o functie sociala, in sensul favorizarii categoriilor de agenti economici ce isi desfasoara activitatea in conditii mai dazavantajoase fata de cele normale

- o functie de control.

Parghiile financiare oferite de sistemul ,sub forma impozitelor si taxelor dau posibilitatea statului sa exercite controlul asupra economiei in anumite limite prin aparatul sau specializat de control financiar. Totul depinde de competenta cu care sunt utilizate aceste parghii.

Prin aceste parghii, controlul financiar al statului, are posibilitatea sa penetreze in componentele activitatii unui agent economis si sa realizeze o “radiografie” destul de completa a legalitati si eficientei economice si sociale cu care isi desfasoara acesta activitatea.

Contolul realizat prin acesta parghii poate oferii informatii care sa fie avute in vedere in orientarea activitatii de asezare si percepere a impozitelor si taxelor pentru o mai buna indeplinire a functiilor economice si sociale a acestora

Pentru ca sistemul fiscal sa-si indeplineasca in mod corespunzator functiile sale, reglementarile fiscale trebuie sa se caracterizeze prin claritate, precizie, sa cuprinda elemente necesare aplicarii obiective, unitare, corecte si fara echivoc a prevederilor lor de catre platitori si de catre aparatul de control fiscal deopotriva.

Prin utilizarea sa ca instrument al deciziilor politice, sistemul fiscal este in acelasi timp generator si rod al politicii fiscale, adica face sa fnctioneze diferite tehnici si mecanisme de prelevare a impozitelor in scopuri politice, economice sau / si sociale.