Pagina documente » Stiinte Economice » Sistemul fiscal si impozitele. Studiu de caz (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistemul-fiscal-si-impozitele.-studiu-de-caz-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistemul-fiscal-si-impozitele.-studiu-de-caz-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

CUPRINS
I. SISTEMUL FISCAL
I.1 COORDONATE ALE POLITICII FISCALE ROMANESTI
I.2 TRASATURILE SI FUNCTIILE SISTEMULUI FISCAL
I.2.1 FUNCTIA DE INSTRUMENT DE MOBILIZARE A RESURSELOR LA DISPOZITIA STATULUI
I.2.2 FUNCTIA STIMULATIVA A SISTEMULUI FISCAL
I.2.3 FUNCTIA SOCIALA A SISTEMULUI FISCAL
I.2.4 FUNCTIA DE CONTROL A SISTEMULUI FISCAL
I.3 STRUCTURA IMPOZITELOR SI TAXELOR CARE COMPUN SISTEMUL FISCAL
I.4 ELEMENTELE TEHNICE ALE VENITURILOR BUGETARE
I.4.1 OBIECTUL IMPOZITULUI
I.4.2 BAZA DE CALCUL
I.4.3 SUBIECTUL IMPOZITULUI
I.4.4 PATITORUL IMPOZITULUI
I.4.5 CUANTUMUL UNITAR SAU COTA
I.4.6 TERMENUL DE PLATA SAU SCADENTA
I.4.7 INLESNIRILE SI FACILITATILE FISCALE
I.4.8 DREPTURILE PLATITORILOR DE IMPOZITE
I.4.9 OBLIGATIILE PLATITORILOR DE IMPOZITE
I.4.10 SANCTIUNI APLICATE IN CAZ DE NEINDEPLINIRE A OBLIGATIILOR FISCALE
I.5 METODE SI TEHNICI DE IMPUNERE, URMARIRE SI INCASARE A IMPOZITELOR SI TAXELOR
I.5.1 METODE SI TEHNICI DE IMPUNERE UTILIZATE IN CADRUL SISTEMULUI FISCAL DIN TARA NOASTRA
I.5.2 DOCUMENTELE CARE STAU LA BAZA IMPUNERII
I.5.3 URMARIREA SI INCASAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR
II. IMPOZITELE
II.1 DEFINIRE
II.2 CLASIFICAREA IMPOZITELOR
II.3 PRINCIPIILE POLITICII FISCALE
II.3.1 PRINCIPII DE ECHITATE FISCALA
II.3.2 PRINCIPII DE POLITICA FINANCIARA
III. IMPOZITELE DIRECTE
III.1 DEFINIRE
III.2 CLASIFICAREA IMPOZITELOR DIRECTE
III.2.1 IMPOZITELE REALE
III.2.2 IMPOZITELE PERSONALE
III.2.3 IMPOZITELE PE AVERE
III.3 CONTRIBUTIA IMPOZITELOR DIRECTE IN FORMAREA VENITURILOR BUGETULUI DE STAT
III.4 MECANISME FISCALE UTILIZATE IN TARILE DEZVOLTATE SI IN CURS DE DEZVOLTARE
IV. CONCLUZII
V. STUDIU DE CAZ
V.1 PREZENTAREA GENERALA A S.C. PROLUB COM S.R.L.

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

SISTEMUL FISCAL

In cadrul economiei romanesti,rolul sistemului fiscal este de a asigura finantarea economiei publice pe calea prelevarilor fiscale, alaturi de alte mijloace care sa permita statului interventii in economia nationala pentru corectarea unor fluctuatii negative ale ciclului economic. Fluxurile monetare ce actioneaza prin intermediul prelevarilor fiscale sunt supuse unui control direct.

Resursele de natura fiscala constituie sursa principala de finantare ce da posibilitatea statului sa intervina pe piata prin subventii, investitii si indirect prin valoarea totala a alocatiilor provenite din economia reala.

In etapa actuala, in lume, prelevarea se realizeaza prin intermediul impozitului.

Factorii de natura economica, care constituie baza de concepere a diferitelor instrumente fiscale si selectarea lor este determinata de existenta si modul de interpretare a unor principii generale de natura fiscala si de obiectivele de natura economico-sociala urmarite de stat.

Conceptul de fiscalitate este explicat ca fiind un sistem de percepere a impozitelor. Avem, insa, de-a face si cu o abordare juridica “sistem de legi referitoare la fisc sau la perceperea impozitelor”.

In “Dictionarul de relatii economice internationale” a lui G. Marin si A. Puiu, fiscalitatea este definita ca fiind un “sistem de constituire a veniturilor statului prin redistribuirea venitului national cu ajutorul impozitelor si taxelor, reglementat prin norme juridice”.

Din cele de mai sus, putem sintetiza doua elemente:

1. impozitul cu definitiile sale;

2. fiscul, adica administratia obligata cu perceperea impozitelor.

Sistemul fiscal, cuprinde un ansamblu de concepte, principii, metode, procedee (sistemul de cote, platitori, etc.) intre care se manifesta relatii ce apar ca urmare a proiectarii, legiferarii si perceperii impozitelor si care sunt gestionate, conform legislatiei fiscale, in scopul realizarii obiectivelor propuse.

Cand se abordeaza sistemul fiscal, trebuie avute in vedere:

1. sistemul de impozite si taxe directe si indirecte care functioneaza in cadrul economiei romanesti. Acest sistem trebuie cuprins intr-un act normativ elaborat de puterea legislativa. Legislatia specifica veniturilor bugetului statului este un element fara de care nu se poate nici aseza, nici previziona, pretinde si incasa veniturile bugetare respective.

2. metodele si procedeele utilizate pentru determinarea, asezarea dar si pentru urmarirea si incasarea veniturilor cuvenite statului.

3. aparatul fiscal care sa reuneasca cele doua elemente, sa le puna in miscare, sa urmareasca evaluarea, incasarea si varsarea lor in contul bugetului. Acest aparat este factorul determinant (motorul punerii in miscare a metodelor si procedeelor folosite pentru incasarea veniturilor).

In cartea sa “ Drept fiscal si financiar”, Ioan Condor afirma ca sistemul fiscal cuprinde o diversitate de impozite, taxe si alte varsaminte obligatorii, care afecteaza veniturile tuturor persoanelor fizice si juridice, ponderea efortului fiscal fiiind suportata de populatie, mai ales prin intermediul preturilor.

In acest sens, profesorul Gh. Bistriceanu afirma, in revista “Impozite si taxe” editata de “Tribuna Economica”, ca “stat fara impozite si taxe nu poate exista”. El considera ca impunerea progresiva si cu cote atat de mari este inechitabila si afecteaza grav plata muncii prestate, in sensul ca impozitul pe salariu este mai mare pentru contribuabilul care este mai calificat, munceste mai mult, mai bine, obtine rezultate superioare si are o contributie mai importanta la dezvoltarea economico-sociala a tarii.

De altfel, pe plan international autorii opteaza pentru reducerea cotelor de impozite si taxe la un nivel care sa asigure acoperirea cheltuielilor publice in conditii reale.

In acelasi timp, politica fiscala contribuie la dezvoltarea economica si prin facilitatile fiscale pe care le promoveaza, in masura in care ele sunt corect orientate. In aceasta privinta, s-a efectuat o analiza a politicii fiscale in tarile asiatice.

Concluzia acestei analize, indica faptul ca facilitatile fiscale pot juca un rol pozitiv in atragerea de investitii, dar numai daca aceste facilitati sunt simple, clare si bine definite. Analiza mentionata se refera la tari ca Sri Lanka, China, Korea, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Tailanda, adica state aflate intr-o rapida si intensa dezvoltare.

1.1. COORDONATE ALE POLITICII FISCALE ROMANESTI

Sistemul fiscal reprezinta un instrument de prelevare si de directionare a veniturilor statului, folosit cu scop interventionist in economie. El produce un conflict in modificarile pretului generand redistribuiri de venituri care pot influenta negativ activitatea agentilor economici sau a contribuabililor.

Un sistem fiscal perfect neutru nu este posibil de realizat. Pentru a creste neutralitatea sistemului fiscal roman, ar trebui ca metodele si tehnicile de impunere sa nu influenteze relatiile concurentiale dintre agentii economici, toate deciziile luate ar trebui sa se caracterizeze prin coerenta si sa fie in concordanta cu politica fiscala aplicata in tarile europene dezvoltate, pentru a se asigura stabilitatea legislatiei fiscale.

Ne confruntam in etapa actuala cu un numar foarte mare de impozite si taxe, iar unele dintre ele sunt nejustificate sau contravin principiilor impunerii. Avem in vedere taxele locale percepute pentru construirea de locuinte sau alte amenajari gospodaresti personale.

Autorii cartii “Metode si tehnici fiscale”, Vasile Jurvale si Georgeta Vintila, considera ca “ pentru a se asigura maximizarea randamentului sistemului fiscal, fara ca presiunea fiscala sa devina insuportabila, se impune respingerea facilitatilor fiscale ce distrug neutralitatea si stimuleaza evaziunea fiscala legala”.

Desurajarea si eliminarea fraudei fiscale cere ca, alaturi de cresterea sanctiunilor fiscale, sa se modifice si legislatia evaziunii fiscale, introducandu-se sanctiuni administrative si penale mult mai drastice si diversificate.

Maximizarea Venitului National pe locuitor, trebuie sa aiba in vedere influentarea impozitelor pe diferite venituri realizate, pe avere si a taxei pe valoare adaugata care influenteaza productia pe locuitor. Totodata, impozitul pe salarii, pe profit si pe consum, reduc veniturile care pot fi economisite si investite la nivel individual si global.

1.2. TRASATURILE SI FUNCTIILE SISTEMULUI FISCAL.

Pentru ca sistemul fiscal sa raspunda unor cerinte, el trebuie sa se caracterizeze prin anumite trasaturi si sa indeplineasca anumite functii:

Dintre trasaturile ce caracterizeaza sistemul fiscal amintim:

a. Universalitatea impunerii;

b. Unitatea impunerii;

c. Echitatea impunerii.

Potrivit universalitatii, in sfera de cuprindere a impunerii trebuie sa se regaseasca toti platitorii care obtin sau realizeaza aceleasi obiecte ce intra sub incidenta impunerii.

Unitatea impunerii presupune ca asezarea si perceperea impozitelor sa se faca pentru toti platitorii dupa criterii unitare si stiintifice. De exemplu, taxa pe valoare adaugata se aplica in mod unitar tuturor celor ce intra sub incidenta ei (se aplica aceeasi modalitate de calcul, cu cote corespunzatoare si se stabileste acelasi termen de plata).

Potrivit echitatii, fiecare platitor contribuie prin plata impozitelor si taxelor, la realizarea resurselor bugetare in functie de veniturile sale.

Astfel, impunerea trebuie sa fie mai mare pentru cei ce realizeaza venituri mai mari, si mai mica pentru cei cu venituri mai modeste. Acest lucru se realizeaza prin diferentierea cotelor de impunere, iar in acest scop cel mai convenabil este sistemul de cote progresive ce se foloseste la impunerea veniturilor, tranzactiilor imobiliare sau la taxele de succesiune.

Aceasta trasatura nu se respecta mereu in practica economica si fiscala din Romania.