Pagina documente » Stiinte Economice » Sistemul impozitelor si taxelor directe (XYZ, Gorj)

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistemul-impozitelor-si-taxelor-directe-xyz-gorj-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistemul-impozitelor-si-taxelor-directe-xyz-gorj-


Cuprins

Cuprins
Introducere..............3
I.Impozite si taxe - notiuni generale.............4
1. Definitia , rolul si factorii care influenteaza evolutia impozitelor si taxelor............4
2. Elementele tehnice ale impozitelor5
3. Principiile impunerii..6
4. Asezarea, perceperea si clasificarea impozitelor si taxelor...8
II. Impozite directe cuvenite bugetului administratiei centrale de stat.10
1. Impozitul pe venit....10
2. Impozitul pe profit...22
3. Impozitul pe dividende.............23
III. Impozite si taxe directe cuvenite bugetelor locale......28
1. Impozitul pe cladiri.28
2. Impozitul pe terenuri31
3. Taxa asupra mijloacelor de transport...........33
4. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat.........35
IV. Studiu de caz in comuna Turceni, judetul Gorj........37
V. Concluzii...........61
Bibliografie.............62

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

În aceasta lucrare mi-am propus sa prezint impozitele directe intr-o maniera teoretica – metodologica pe de o parte si tehnica de realizare practica a acestora.

Lucrarea este structurata in 5 capitole, primul prezentand conceptual impozitele si taxele, rol, factori de influenta, clasificare, principii ce stau la baza impunerii precum si asezarea acestora.

Urmatoarele doua capitole sunt rezervate celor doua ramuri de impozite directe si anume: impozitele cuvenite bugetului administratiei centrale de stat si impozitele si taxele locale.

În capitolul 4 am tras concluzii referitoare la impozitele directe propunand trei probleme in acest domeniu.

Aspectele teoretice prezentate trateaza reglementarile legale in vigoare care stau la baza impozitelor si taxelor directe. Ele sunt dublate de exemplificari si studii de caz menite a pune in lumina operatiunile curente, instrumentele si factorii care intervin in derularea activitatii de impozitare.

Istoria finantelor locale in Romania a capatat contur doar incepand cu anul 1933 cand legea administratiilor locale din 1929 este inlocuita de o noua lege care pune bazele organizarii finantelor locale precizand atributiile si resursele unitatilor administrative. Acest act normativ a fost urmat de legea administrativa din 1938 care a oferit un cadru functional finantelor locale sub forma unui sistem mixt de procurare a veniturilor bugetelor locale, atat pe baza transferurilor cat si a impozitelor si taxelor locale.

În perioada comunista nu se poate vorbi de autonomie locala sau de descentralizare deoarece administratiile locale au functionat sub forma Consiliilor populare, in contextul conducerii unice, fiind imposibila aparitia si punerea in practica a unor decizii la nivel local.

Situatia se schimba incepand cu anul 1991 (prin Constitutia promulgata in acest an si prin Legea administratiei publice locale) cand incepe inlocuirea treptata a vechilor structuri in contextul abandonarii ideii de centralism general.

Desi nu se poate spune ca acest proces a fost stopat totusi nu se poate neglija faptul ca el se deruleaza foarte lent si aceasta pe de o parte din motive economice, dar mai ales din motive de natura politica. Astfel gradul de autofinantare al bugetelor locale a fost de 55,2% in anul 1993, de 57,8 in anul 1994 si de 65,2 in anul 1995, realizat pe seama veniturilor proprii si a sumelor defalcate din impozitul pe salarii.

Începand cu anul 1999 prin introducerea Legii finantelor publice locale s-au creat premisele introducerii bugetelor pe programe desi functionarea lor obligatorie nu a fost inca introdusa. Functionarea in paralel a bugetelor traditionale, a caror formularistica si principii sunt stabilite prin lege si a bugetelor pe programe, avand o baza economica mult mai solida si mai coerent fundamentata are menirea de a face trecerea catre o epoca viitoare in care realizarea bugetelor locale si a bugetului central va fi bazata in special pe principiile economiei de piata.

Anul 2001 aduce cu el o noua lege a administratiei publice locale – Legea nr.215/23 aprilie 2001. Trecand peste controversele de natura politica pe care le-a starnit aceasta lege ea aduce insa o legiferare clara a rolului, competentelor si responsabilitatilor autoritatilor locale, legiferare deosebit de necesara dupa aparitia legii finantelor publice locale din 1998.

CAPITOLUL 1

IMPOZITE SI TAXE – NOTIUNI GENERALE

1.1. Definitia, rolul si factorii care influenteaza evolutia impozitelor si taxelor

Impozitul isi are existenta in aparitia statului si a banilor, definitiile date acestuia fiind diverse, certificand pozitia autorilor respectivi in legatura cu criticile dimensionarii sarcinilor fiscale, ca de exemplu: “impozitele reprezinta pretul serviciilor prestate de stat” (Gaston Jéze “ Cours de science des finances et législation financière français, VI-éme” si “impozitul este in statele moderne, o prestatie pecuniara pretinsa cetatenilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general” (Gaston Jéze) sau impozitele sunt pretinse de stat in virtutea suveranitatii sale si sunt destinate sa acopere cheltuielile generale ale statului” (Adolph Wagner- Traité de la sceince dés finances).

Trasaturile impozitului sunt:

? legalitatea impozitului (stabilirea sa are la baza un cadru legal), din

care rezulta caracterul sau obligatoriu;

? prelevarea silita a impozitului nu presupune o prestatie directa si imediata din partea statului (exista reversibilitatea impozitului, dar indirecta si fara a avea la baza o echivalenta);

? platile in bani cu titlu de impozit sunt nerestituibile deosebindu-se din acest punct de vedere de imprumuturile publice care sunt rambursabile si purtatoare de dobanzi;

? mobilizarea impozitelor, de catre stat, vizeaza realizarea unor actiuni de interes public.

Taxele reprezinta “suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula pentru serviciile prestate acestuia de catre o unitate economica ori o institutie publica” (Ghe. D. Bistriceanu).

Taxele intrunesc majoritatea trasaturilor specifice impozitelor, privind caracterul obligatoriu, plata cu titlu nerambursabil si urmarirea in caz de neplata. Spre deosebire de impozit taxele dau dreptul platitorului sa beneficieze, direct si imediat, de anumite servicii, servicii la care, insa, nivelul acestora este superior costului serviciilor prestate de institutiile publice.

Rolul impozitelor se manifesta pe plan financiar, economic si social, cu diferentieri de la o etapa de dezvoltare a economiei la alta, si de la o tara la alta.

Preponderent rolul impozitelor se evidentiaza pe plan financiar, deoarece ele reprezinta calea principala de procurare a resurselor financiare necesare realizarii sarcinilor si functiilor statului contemporan.

În majoritatea tarilor se remarca in prezent o accentuare a rolului impozitelor pe plan economic. În literatura de specialitate se apreciaza ca “impozitul a incetat a mai fi grauntele de nisip care sa jeneze mecanismul pietei”, cum era considerat in perioada capitalismului premonopolist, devenind unul dintre regulatoarele si motoarele acestui mecanism.Ca urmare, impozitul are atat rolul alimentarii cu fonduri a bugetului statului, cat si pe acela al unui “factor de echilibru in economie” (Gabriel Ardant).

În plan social, rolul impozitelor si taxelor se materializeaza prin faptul ca, prin ele statul contemporan asigura redistribuirea unei parti semnificative din produsul intern net intre diferitele categorii de persoane fizice si juridice.

Evolutia impozitelor si taxelor la nivelul fiecarei tari este influentata de :

? factori proprii sistemului de impozite concretizati in:

- modul de determinare a materiei impozabile;

- proportionalitatea, progresivitatea sau regresivitatea cotelor de impunere folosite;

- practicarea unor cote de impozit diferentiate pe ramuri de activitate, grupe de produse

sau pentru veniturile aduse din activitatea de export;

? factori externi sistemului de impozite privind:

- marimea produsului intern brut pe locuitor, in sensul ca in situatia cresterii acestuia poate creste si fiscalitatea;

- nivelul mediu al fiscalitatii (al progresivitatii impunerii) mai redus din alte tari influenteaza migrarea capitalurilor sau existenta unor “paradisuri fiscale”;

- prioritatile stabilite de stat in alocarea pe destinatii a resurselor bugetare (se apreciaza ca limita impozitelor este mai ridicata in tarile unde cheltuielile sociale detin o pondere importanta).