Pagina documente » Stiinte Economice » Standarde internationale de contabilitate (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-standarde-internationale-de-contabilitate-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-standarde-internationale-de-contabilitate-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
I. PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE
I.1 INTRODUCERE
I.2 PRINCIPII CONTABILE
I.3 SITUATII FINANCIARE
I.4 BILANTUL
I.5 CONT DE PROFIT SI PIERDERE
I.6 SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
II. CONTABILITATEA STOCURILOR
II.1 OBIECTIVE
II.2 ARIA DE APLICABILITATE
II.3 EVALUAREA STOCURILOR
II.4 METODE DE MASURARE A COSTURILOR
II.4.1 METODA COST STANDARD
II.4.2 METODA PRETULUI CU AMANUNTUL
II.5 RECUNOASTEREA DREPT CHELTUIALA A VALORII STOCURILOR
II.6 PREZENTAREA INFORMATIILOR IN SITUATIILE FINANCIARE APROBATE PRIN ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 94/2001
III. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
III.1 FLUXURI DE NUMERAR: DEFINIRE SI UTILITATE
III.1.1 DEFINIRE
III.1.1.1 NUMERARUL
III.1.1.2 ECHIVALENTELE DE NUMERAR
III.1.2 UTILITATE
III.2 ELEMENTELE UNEI SITUATII A FLUXURILOR DE NUMERAR
III.2.1 FLUXURILE GENERATE DE ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
III.2.2 FLUXURI GENERATE DE ACTIVITATEA DE INVESTITII
III.2.3 FLUXURI GENERATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE
III.3 CAZURI IN CARE RAPORTAREA SE FACE LA VALOAREA NETA
III.4 FLUXURILE DE NUMERAR IN VALUTA
III.5 EXEMPLU NR. 1
III.5.1 INFORMATII FURNIZATE
III.5.2 INTOCMIREA SITUATIEI FLUXURILOR DE NUMERAR
III.6 EXEMPLUL NR. 2
III.6.1 SUNT CUNOSCUTE URMATOARELE DATE, PRELUATE DIN SITUATIILE FINANCIARE ALE SOCIETATII Y
III.6.2 VERIFICAREA CORECTITUDINII INTOCMIRII SITUATIEI FLUXURILOR DE TREZORERIE
III.6.3 SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
III.6.4 EXPLICATIE REFERITOARE LA TRANSFERAREA DATELOR DIN TABELELE DE CALCUL IN SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
III.7 PREZENTAREA INFORMATIILOR
IV. PROFITUL NET SAU PIERDEREA NETA A PERIOADEI, ERORI FUNDAMENTALE SI MODIFICARI ALE POLITICILOR CONTABILE
IV.1 MODIFICARI ALE POLITICILOR CONTABILE
IV.2 PROFITUL NET SAU PIERDEREA NETA
IV.3 MODIFICARI IN ESTIMARILE CONTABILE
IV.4 ERORI FUNDAMENTALE
IV.4.1 TRATAMENTUL CONTABIL DE BAZA
IV.4.2 TRATAMENTUL ALTERNATIV PERMIS
V. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI
V.1 OBIECTIV
V.2 DEFINITII
V.3 DIVIDENDELE
V.4 CONTINUITATEA ACTIVITATII
VI. IMOBILIZARI CORPORALE
VI.1 ARIA DE APLICABILITATE
VI.2 DEFINITII
VI.3 RECUNOASTEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE
VI.4 MASURAREA INITIALA A IMOBILIZARILOR CORPORALE
VI.5 REEVALUARI
VI.6 REVIZUIREA METODEI DE AMORTIZARE SI A DURATEI DE VIATA UTILE
VI.7 CASAREA SI CEDAREA
VI.8 PREZENTAREA INFORMATIILOR
VII. VENITURI DIN ACTIVITATII CURENTE
VII.1 OBIECTIV
VII.2 ARIA DE APLICABILITATE
VII.3 DEFINITII
VII.4 RECUNOASTEREA VENITURILOR
VII.5 PREZENTAREA INFORMATIILOR
VIII. CONTABILITATEA SUBVENTIILOR GUVERNAMENTALE SI PREZENTAREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA ASISTENTA GUVERNAMENTALA
VIII.1 SUBVENTIILE MONETARE
VIII.2 SUBVENTIILE AFERENTE ACTIVELOR
VIII.3 SUBVENTIILE AFERENTE VENITURILOR
VIII.4 ASISTENTA
VIII.5 PREZENTAREA INFORMATIILOR
VIII.6 PREVEDERI TRANZITORII
IX. EFECTELE VARIATIEI CURSULUI DE SCHIMB
IX.1 OBIECTIV
IX.2 DEFINITII
IX.3 RECUNOASTEREA INITIALA
IX.4 RAPORTAREA LA DATA BILANTULUI (ULTERIOR RECUNOASTERII TRANZACTIEI)
IX.4.1 TRATAMENTUL CONTABIL DE BAZA
IX.4.2 TRATAMENTUL CONTABIL ALTERNATIV PERMIS
IX.5 PREZENTAREA INFORMATIILOR
X. COSTURILE INDATORARII
X.1 OBIECTIV
X.2 ARIA DE APLICABILITATE
X.3 DEFINITII
X.4 COSTURILE INDATORARII - TRATAMENTUL CONTABIL DE BAZA
X.5 PREZENTAREA INFORMATIILOR
X.6 COSTURILE INDATORARII - TRATAMENTUL CONTABIL ALTERNATIV PERMIS
X.7 PREZENTAREA INFORMATIILOR
XI. RAPOTAREA FINANCIARA IN ECONOMII HIPERINFLATIONISTE
XI.1 ARIA DE APLICABILITATE
XI.2 RETRATAREA SITUATIILOR FINANCIARE
XI.3 SITUATIILE FINANCIARE LA COST ISTORIC
XI.4 SITUATIILE FINANCIARE LA COST CURENT
XI.5 PREZENTAREA INFORMATIILOR
XII. DEPRECIEREA ACTIVELOR
XII.1 INFORMATII CU CARACTER GENERAL
XII.2 ARIA DE APLICABILITATE
XII.3 DEFINITII
XII.4 RECUNOASTEREA UNEI PIERDERI DIN DEPRECIERE
XII.5 EVALUAREA UNEI PIERDERI DIN DEPRECIERE
XII.6 RELUAREA UNEI PIERDERI DIN DEPRECIERE PENTRU UN ACTIV INDIVIDUAL
XII.7 PREZENTAREA INFORMATIILOR
XIII. ACTIVE NECORPORALE
XIII.1 ARIA DE APLICABILITATE
XIII.2 DELIMITARE DUPA LEGILE EXISTENTE
XIII.3 DELIMITARE CONFORM SIC 38
XIII.4 RECUNOASTEREA SI EVALUAREA INITIALA
XIII.5 EVALUARE ULTERIOARA
XIII.6 REEVALUARI
XIII.7 AMORTIZAREA
XIII.8 SCOATERI DIN FOLOSINTA SI CEDARI
XIV. RECUNOASTERE SI EVALUARE. PREZENTARE SI DESCRIERE
XIV.1 INTRODUCERE
XIV.2 ARIA DE APLICABILITATE
XIV.3 RECUNOASTEREA ULTERIOARA
XIV.4 CONTABILITATEA INSTRUMENTELOR FINANCIARE
XV. PROVIZIOANE DATORII SI ALTE CONTINGENTE
XV.1 DEFINITII
XV.2 RECUNOASTERE
XV.3 EVALUAREA
XV.4 DATORII CONTINGENTE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Standardul International de Contabilitate 1:

”Prezentarea Situatiilor Financiare”

INTRODUCERE:

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfarsitul exercitiului financiar, oferind informatii utile unei categorii largi de utilizatori. In functie de natura si dimensiunea evenimentelor ce au loc intre data bilantului si data la care sunt semnate situatiile financiare, aceste tranzactii pot fi, de asemenea, incluse in situatiile financiare sau prezentate in notele la situatiile financiare.

Valorile ce trebuie incluse sau prezentate in situatiile financiare cu scop general se stabilesc utilizandu-se rationamente profesionale. Aceste decizii vor fi fundamentate pe anumiti factori ca de exemplu, cat de semnificative sunt informatiile si daca acestea trebuie prezentate separat fie in bilant, fie in contul de profit si pierdere, fie in notele la situatiile financiare, precum si cat de interesati sunt utilizatorii situatiilor financiare sa aiba acces la aceste informatii, chiar daca acestea pot sa nu se refere la tranzactii de valoare.

Pentru intocmirea situatiilor financiare este important sa se inteleaga:

a) principiile si considerentele ce stau la baza politicilor contabile;

b) distinctia curent / imobilizat (pe termen lung) si cum se aplica aceasta distinctie la intocmirea bilantului;

c) principalele prevederi ale IAS 1 in ceea ce priveste intocmirea bilantului si a contului de profit si pierdere;

d) ce informatii trebuie prezentate in bilant si in contul de profit si pierdere si / sau in notele la situatiile financiare.

Principii contabile:

IAS 1 cere prezentarea tuturor politicilor contabile semnificative care sunt utilizate la intocmirea situatiilor financiare. De asemenea, indica unele reguli, practici care stau la baza tuturor aspectelor privind politica contabila:

? Principiul continuitatii activitatii – situatiile financiare trebuie intocmite pornind de la presupunerea ca entitatea isi va continua activitatea in viitor (mai putin daca acest lucru este in mod clar neadecvat, si in aceasta situatie trebuie prezentate motivele pentru care entitatea nu poate sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii).

? Principiul consecventei – modul de prezentare si clasificare a diferitelor elemente din situatiile financiare trebuie mentinut de la o perioada la alta.

? Contabilitatea de angajamente – adica tranzactiile si evenimentele trebuie recunoscute atunci cand acestea se produc (si nu atunci cand se primeste sau se plateste numerarul) si raportate in perioadele aferente.

? Pragul de semnificatie – un element este semnificativ si trebuie prezentat daca poate influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatilor financiare.

? Cumularea / compensarea – fiecare element semnificativ trebuie prezentat in mod separat in situatiile financiare: elementele semnificative nu trebuie cumulate sau compensate.

Acestea sunt discutate in continuare in paragrafele 23-37 din IAS 1 si sunt in conformitate cu acele principii stabilite in sectiunea 5 din volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS.

Mai mult, acolo unde nu exista cerinte specifice ale IAS privind politica contabila ce trebuie aplicata unui anumit element, conducerea trebuie sa selecteze politicile contabile care sa asigure faptul ca situatiile financiare ofera informatii care sunt:

? relevante pentru nevoile decizionale ale utilizatorilor; si

? credibile, in sensul ca:

? reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii;

? reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma lor juridica;

? sunt neutre (adica nepartinitoare);

? sunt prudente (adica estimarea valorilor incerte se face cu precautie, astfel incat activele sau veniturile nu sunt supraevaluate, iar datoriile sau cheltuielile nu sunt subevaluate); si

? sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Enunturile de mai sus sunt de asemenea in conformitate cu principiile enuntate in sectiunea 5 din volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS.

Bilant – distinctia curent /imobilizat (termen lung)

In conformitate cu IAS 1, intreprinderile trebuie sa determine, pe baza naturii operatiunilor pe care le desfasoara, daca sa prezinte sau nu in bilant activele curente, activele imobilizate, datoriile curente si cele pe termen lung, clasificate separat. Cu toate acestea, volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS cere ca acestea sa fie clasificate si raportate separat in bilant.