Pagina documente » Stiinte Economice » Statistica afacerilor. Indici si elemente de macroeconomie

Despre lucrare

lucrare-licenta-statistica-afacerilor.-indici-si-elemente-de-macroeconomie
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-statistica-afacerilor.-indici-si-elemente-de-macroeconomie


Cuprins

CUPRINS
I.INDICII STATISTICI
4
1.1.Indicii statistici: notiune, functii, clasificare
4
1.2.Indicii individuali
6
1.3.Indicii sintetici
8
1.4.Procedee de descompunere in factori a unui fenomen complex
16

II.SERII CRONOLOGICE
21
2.1.Seria cronologica: definire, clasificare, particularitati, reprezentare grafica
21
2.2.Sistemul de indicatori ai seriilor cronologice
23
2.3.Modelarea statistica a seriilor cronologice
28
2.4.Extrapolarea seriilor cronologice
44

III.ELEMENTE DE STATISTICA MACROECONOMICA
47
3.1.Definirea si clasificarea subiectelor economice si a fluxurilor dintre acestea
47
3.2.Colectarea si agregarea datelor statistice
49
3.3.Sistemul conturilor nationale
50
3.4.Estimarea agregatelor macroeconomice
58

IV.ANALIZA STATISTICA A POTENTIALULUI UMAN
62
4.1.Analiza marimii, structurii si utilizarii resurselor de munca
62
4.2.Analiza numarului, structurii si dinamicii fortei de munca
67
4.3.Indicatorii utilizarii timpului de munca
70
4.4.Indicatorii productivitatii muncii
72

V.STATISTICA RAMURILOR
75
5.1.Statistica in industrie
75
5.2.Statisitica in constructii
79
5.3.Statistica in transporturi
81
5.4.Statistica in comert
85
5.5.Statistica in turism
97

BIBLIOGRAFIE
106

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Capitolul I

INDICII STATISTICI

1.1.Indicii statistici: notiune, functii, clasificare

1.2.Indicii individuali

1.3.Indicii sintetici

1.4.Procedee de descompunere in factori a dinamicii unui

fenomen complex

1.1.Indicii: notiune, functii, clasificare

Indicii reprezinta o categorie distincta a indicatorilor statistici, cu larga aplicabilitate in toate domeniile activitatii economice si sociale, deoarece reflecta cu multa expresivitate si in mod analitic schimbarile care au loc, rolul si influenta diversilor factori in variatia fenomenelor cercetate.

Prin definitie, indicele se obtine prin raportarea a doua niveluri absolute, relative sau medii ale aceluiasi fenomen sau grup de fenomene. Unul dintre niveluri reprezinta volumul fenomenului din perioada ce se raporteaza, iar celalalt, volumul fenomenului din perioada considerata ca baza de raportare. Nivelul ales drept baza de comparatie trebuie sa aiba o semnificatie deosebita, adica, sa reprezinte o anumita etapa sau treapta de dezvoltare, in asa fel incat sa justifice alegerea lui ca etalon in analiza statistica.

ฮntrucat indicii se obtin prin raportarea nivelului inregistrat de unul sau mai multe fenomene, in doua momente, perioade diferite, ei sunt indicatori fara dimensiune, adica nu au unitate de masura si de aceea rezultatul lor se inmulteste cu 100 si se poate exprima in procente.

Indicii statistici indeplinesc o serie de functii cognitive:

- reflecta nivelul unui fenomen in comparatie cu un fenomen de acelasi fel existent intr-o alta perioada sau intr-un alt moment de timp;

- permite descompunerea in factori a nivelului unui fenomen complex, pe factori de influenta.

Marea varietate a indicilor folositi in practica statistica impune clasificarea lor dupa mai multe criterii:

a) dupa destinatia lor in analiza activitatii economice;

b) dupa sfera de cuprindere;

c) dupa modul de alegere a bazei raportate;

d) dupa sistemul de ponderare.

a) Dupa destinatia lor in analiza activitatii economice, indicii pot fi:

- indici ai variatiei in timp sau cronologici;

- indici ai variatiei in spatiu.

b) Dupa sfera de cuprindere, indicii se impart in doua categorii:

- indici individuali sau elementari, ce exprima nivelul relativ determinat pentru o singura unitate statistica;

- indici de grup sau sintetici, ce exprima variatia relativa a unor colectivitati sau fenomene complexe.

c) Dupa modul de alegere a bazei de raportare, exista:

- indici cu baza fixa;

- indici cu baza mobila sau in lant.

d) Dupa sistemul de raportare, deosebim:

- indici cu ponderi constante;

- indici cu ponderi variabile.

Pentru intelegerea problemelor teoretice si practice ale indicilor, se vor folosi urmatoarele notatii:

i = 1,…,n – unitati statistice componente ale colectivitatii cercetate;

fi – factor sau element cantitativ;

xi – factor sau element calitativ;

yi – variabila complexa determinata de relatia: y = fx;

t = 0,T?unitati de timp (zi, luna, trimestru, semestru, an), notate cu 0 pentru perioada de baza si cu 1 pentru perioada curenta.

Indicii sintetici in functie de procedeul de calcul, pot fi:

- indici sintetici agregati;

- indici calculati sub forma de medie aritmetica ponderata a indicilor individuali;

- indici calculati sub forma de medie armonica ponderata a indicilor individuali;

- indici calculati sub forma de medie geometrica;