Pagina documente » Stiinte Economice » Stocurile de materii prime si materiale (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-stocurile-de-materii-prime-si-materiale-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-stocurile-de-materii-prime-si-materiale-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

CUPRINS
Introducere 3
CAPITOLUL I 6
NOTIUNI GENERALE PRIVIN STOCURILE 6
1.1.Definitii si concepte privind stocurile de materii prime si materiale consumabile 6
1.2 Rolul si importanta stocurilor 10
1.3.Acte normative privind stocurile 10
1.4 Principiile si regulile evaluarii stocurilor 15
1.4.1.Evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniu 17
1.4.2.Evaluarea stocurilor la inventariere 17
1.4.3.Evaluarea stocurilor la inchiderea exercitiului 18
1.4.4.Evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu 18
CAPITOLUL II 23
PREZENTAREA FIRMEI S.C. COSAMIRA S.R.L. 23
2.1.Scurt istoric 23
2.1.1.infiintarea societatii 23
2.2. Structura tehnico - organizatorica 24
2.2.1.Obiectul de activitate 24
2.2.2.Structura organizatorica a unitatii patrimoniale si organigrama acesteia 25
2.2.3.Tehnologiile principale de productie 27
2.2.4.Caracterizarea economico-financiara a S.C. COSAMIRA S.R.L. 28
Perioada 31
Denumirea 32
Perioada 32
2.2.5 Cifra de afaceri 33
Total 33
2.2.6 Echilibrul financiar al S.C. COSAMIRA S.R.L. 35
solvabilitate generala - raport intre activele circulante si datoriile curente; 36
solvabilitate imediata - raport intre (activele circulante - stocuri) si obligatii; 36
solvabilitate globala - raport intre (activele circulante + fixe) si datoriile totale. 36
2.3. Prezentarea biroului financiar-contabil 38
2.4. Metode de organizare a contabilitatii stocurilor 43
2.4.1. Sistemul inventarului intermitent 43
2.4.2. Sistemul inventarului permanent 44
CAPITOLUL III 54
Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale consumabile la S.C.COSAMIRA S.R.L. 54
3.1. Documente primare utilizate in contabilitatea stocurilor si fluxul lor rational 54
3.2. CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME SI A MATERIALELOR CONSUMABILE 57
Explicatii 58
3.3 Studiu comparativ privind evaluarea stocurilor in darea in consum 66
3.5 Inventarierea stocurilor si contabilizarea rezultatelor acestuia 79
CAPITOLUL 4 82
ANALIZA SI CONTROLUL STOCURILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE 82
4.1 Analiza stocurilor de materiale 82
4.2. Organizarea controlului financiar contabil la agentii economici 86
4.2.1. Organizarea controlului financiar preventiv 87
4.2.2 Tehnici sau modalitati specifice de control documentar - contabil 88
4.3.4 Controlul faptic 92
4.3.5 Controlul total sau prin sondaj 94
4.4 Informatii privind stocurile in conturile anuale 95
CAPITOLUL 5 97
ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL PRIVIND GESTIUNEA STOCURILOR LA S.C. COSAMIRA SERV S.R.L. 97
5.1 Analiza problemei 97
Arborele decizional 101
Prezentare prototip in rulare 113

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Introducere

Trecerea de la economia de piata, etapa in care se gaseste incepand din 1990 economia romaneasca a insemnat profunde transformari si – n domeniul contabilitatii.

De la 1 ianuarie 1994 a intrat in vigoare un nou sistem de contabilitate care este o componenta de baza a reformei de ansamblu pe care o parcurge economia romaneasca. Reglementarile si metodologiile care formeaza acest sistem de contabilitate reprezinta un pas important facut de Romania atat pentru integrarea europeana cat si pentru realizarea unei veritabile economii de piata.

Sistemul a fost elaborat pe baza prevederilor Directivei a IV-a Consiliului Comunitatii Economice Europene si a Standardelor Internationale de Contabilitate. Scopul urmarit a fost acela de a permite agentilor economici sa utilizeze un sistem contabil si de gestiune adoptat caracteristicilor economiei de piata. Acest sistem cuprinde o parte standardizata cunoscuta sub numele de contabilitate financiara, destinata sa furnizeze imaginea fidela, clara si completa asupra patrimoniului, a sistemului financiar si a rezultatelor obtinute si o parte nestandardizata care este destinata nevoilor interne de conducere cunoscuta sub numele de contabilitate de gestiune sau contabilitate manageriala.

Reglementarile contabile care formeaza sistemul contabil al agentilor economici sunt alcatuite din Legea Contabilitatii nr.82/1991 completata si modificata prin Ordonanta Guvernului nr.22/1996 aprobata prin legea nr.245/1998, Regulamentul de aplicare a Legii Contabilitatii nr.82/1991 aprobat prin Hotararea Guvernului nr.704/1993, Normele metodologice si precizarile contabile cu caracter de reglementari privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniale precum si intocmirea si utilizarea formularelor tipizate comune pentru economie. La acestea se adauga precizarile metodologice cu caracter de ghiduri profesionale privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni cu valuta, a diferentelor de curs valutar si a altor operatiuni, cum ar fi: fuziunea, dizolvarea , lichidarea societatii comerciale.

Continuarea dezvoltarii sistemului contabil in Romania declansata in baza Ordinului nr.403 din 22 aprilie 1999 vizeaza armonizarea cu directivele europene in vederea aderarii la Uniunea Europeana precum si asimilarea Standardelor de Contabilitate Internationale in masura in care calculele sunt compatibile cu reglementarile europene. În acest context a fost elaborat cadrul general de armonizare a reglementarilor contabile cu Directiva a IV-a Comunitatii Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale, s-a elaborat Planul de Conturi General si corespondenta dintre Planul de Conturi General si formatul bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.

Se are in vedere ca la nivelul contabil financiar sunt prezentate 3 metode de evaluare a bunurilor la iesirea din patrimoniu: metoda costului ponderat, metoda F.I.F.O., metoda L.I.F.O. si ca fiecare agent economic poate alege intre aceste metode in functie de specificul bunurilor respective. De asemenea, noul sistem contabil permite intreprinderilor sa aleaga intre sistemul de inregistrare cunoscut sub numele de metoda inventarului permanent si cel cunoscut sub numele de metoda inventarului intermitent.

Lucrarea de diploma intitulata „ Contabilitatea stocurilor de materii prime si materialelor consumabile” tine seama in principal de reglementarile din sistemul contabil fixat prin Legea Contabilitatii nr,82/1991 si regulamentului de aplicare a acestei legi.

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE PRIVIN STOCURILE

1.1.Definitii si concepte privind stocurile de materii prime si materiale consumabile

Functionarea normala si continua a activitatii oricarui agent economic implica existenta unei mari diversitati de stocuri de mijloace circulante materiale in toate fazele activitatii economice desfasurata de agentul respectiv. Continutul economic al mijloacelor circulante materiale difera in functie de sursele si caile de procurare, destinatie, activitati deservite, faza ciclului de exploatare etc.

Comitetul de Norme Contabile Internationale (IASB) defineste stocurile ca fiind "acele active:

(a) tinute in vederea vanzarii (in conditiile normale de desfasurare ale unei afaceri);

(b) realizate in cadrul procesului de productie;

(c) care apar sub forma materiilor si a materialelor destinate a fi consumate in procesul de productie sau in prestarea serviciilor" [1 International Accounting Standards Commitee, - International Accounting Standards, 1997, p. 84.].

Dictionarul francez LAROUSSE defineste notiunea de stocuri astfel: " ansamblul de marfuri, materii prime sau materiale, furniturile, produse finite, semifabricate, produse sau servicii in curs de executie, ambalaje comerciale care se afla in proprietatea intreprinderii." [2 LAROUSSE de la langue français - lexis, Ed. "Librairie Larousse", Paris, 1977, p. 1704.]

Într-un dictionar de termeni economici si financiari Y.Bernard si J.C.Colli prezinta urmatoarea definitie: "Stocurile reprezinta totalitatea materialelor si produselor finite folosite in activitatea intreprinderii si depozitate de ea in asteptarea utilizarii sau vanzarii lor" [3 Colli J.C., - Vocabular economic si financiar, traducere Theodorof E. si Theodorof I., Ed. "Humanitas", Iasi, 1994, p. 361 ].

În Romania, Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii defineste stocurile si productia in curs de executie ca fiind "ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul unitatii patrimoniale, destinate:

hfie a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie;

hfie a fi consumate la prima lor utilizare" [4 * * * Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, pct. 61, in lucrarea Ministerului Finantelor, Sistemul contabil al agentilor economici,1994, p. 30.].

În contabilitatea financiara a intreprinderii sunt individualizate urmatoarele structuri de stocuri: materii prime, materiale consumabile, produse, animale, productia in curs, marfuri, ambalaje.

În sens larg, prin materiale intelegem "obiectele muncii care se consuma, de regula, intr-un singur proces de productie, valoarea lor transferandu-se integral asupra lucrarilor executate" [5 Belei, I., - Contabilitatea unitatilor agricole, Ed. Univ. "Al. I. Cuza", Iasi, 1986, p. 114.]. Structural, ele se prezinta sub forma materiilor prime si materialelor consumabile.

Materiile prime sunt " acele bunuri care participa la producerea noilor produse si care se caracterizeaza prin faptul ca isi transmit direct valoarea, cat si continutul lor material asupra noilor produse, capatand o noua forma si chiar o noua destinatie" [6 Bojian, O., - Bazele contabilitatii, Ed."Intergraph", Bucuresti, 1995, p. 192.].

Materialele consumabile sau furniturile cuprind "materialele auxiliare, combustibilii, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materialul de plantat, furaje si alte materiale consumabile care participa indirect sau ajuta activitatea de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul rezultat" [7 Ristea, M., - Contabilitatea societatilor comerciale, Ed. "CECCAR", Bucuresti, 1995, p. 212.].