Pagina documente » Stiinte Economice » Strategia de aprovizionare materiala (S.C. XYZ S.A., Bucuresti)

Despre lucrare

lucrare-licenta-strategia-de-aprovizionare-materiala-s.c.-xyz-s.a.-bucuresti-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-strategia-de-aprovizionare-materiala-s.c.-xyz-s.a.-bucuresti-


Cuprins

C U P R I N S
Pag.
CAPITOLUL I ....... 3
STRATEGIA DE APROVIZIONARE MATERIALA
1.1. Piata furnizorilor
-componenta a mediului ambiant al intreprinderii- ... 3
1.2. Tipuri de strategii in aprovizionarea materiala......... 5
1.3. Analiza pietei de furnizare, evaluarea si selectia furnizorilor....... 10
1.3.1. Identificarea ofertelor de produse, a furnizorilor si
zonarea pe grupe de importanta... 10
1.3.2. Alegerea materialelor, produselor. 13
1.3.3. Caracterizarea furnizorilor ca producatori...... 15
1.3.4. Caracterizarea furnizorilor prin resursele oferite.............. 17
1.3.5. Caracterizarea furnizorilor dupa facilitatile oferite............ 20
1.3.6. Caracterizarea furnizorilor prin calitatea managementului... 23
1.3.7. Evaluarea si selectia furnizorilor... 24
1.3.8. Testarea credibilitatii furnizorilor.. 27
1.4. Elaborarea strategiei in aprovizionarea materiala...... 33
CAPITOLUL I I....... 35
PREZENTAREA GENERALA A S.C. VEL PITAR S.A. BUCURESTI
2.1. Date de identificare........... 35
2.2. Scurt istoric..... 35
2.3. Obiectul de activitate......... 36
2.4. Evolutia principalilor indicatori economico-financiari
in perioada 1998 - 2001 ..... 41
2.5. Analiza diagnostic............. 58
CAPITOLUL I I I...... 64
ANALIZA STRATEGIEI DE APROVIZIONARE LA
S.C. VEL PITAR S.A. BUCURESTI
3.1. Organizarea in cadrul departamentului de aprovizionare............. 64
3.2. Structura materiala disponibila si utilizata 67
3.3. Surse si forme de aprovizionare............ 72
3.4. Dimensionarea economica a stocurilor curente......... 74
3.5. Elaborarea si fundamentarea planurilor si programelor
strategice de aprovionare.... 80
3.6. Alegerea si selectia furnizorilor, testarea credibilitatii acestora...... 86
3.7. Sinteza aspectelor negative investigate in procesul aprovizionarii materiale la nivelul anului 2001........... 89
CAPITOLUL I V...... 92
MASURI NECESARE A FI ADOPTATE IN VEDEREA IMBUNATATIRII APROVIZIONARII MATERIALE SI A DECIZIEI DE IDENTIFICARE SI SELECTIE A FURNIZORILOR LA S.C. VEL PITAR S.A. BUCURESTI IN ANUL 2002
4.1. Masuri necesare a fi adoptate in vederea imbunatatirii aprovizionarii materiale si a deciziei de alegere a furnizorilor............92
4.2. Dimensionarea pe criterii economice a cantitatii de comandat si aprovizionat utilizind modele economico-matematice care iau in calcul cheltuielile de lansare a unei comenzi si a cheltuielilor de stocare............ . 98
4.3. Alegerea furnizorilor folosind mai multe criterii de selectionare.... 103
BIBLIOGRAFIE ...... 111

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

STRATEGIA DE APROVIZIONARE MATERIALA

1.1. Piata furnizorilor

– componenta a mediului ambiant al intreprinderii –

Dezvoltarea unei intreprinderi, a unui sistem de productie este strict determinata de mediul ambiant in care-si desfasoara activitatea.

Din punct de vedere economic, mediul unei intreprinderi se poate defini si prin ‘relatiile de piata’ pe care aceasta le are cu ceilalti participanti la realizarea activitatii economice generale. Astfel, in functie de situarea in timp fata de procesul de productie, piata unei intreprinderi poate fi segmentata in:

- piata in aval sau piata de desfacere;

- piata in amonte sau piata de asigurare cu resurse.

Piata in amonte, la randul ei se poate fragmenta in:

- piata resurselor umane;

- piata resurselor financiare;

- piata resurselor informationale;

- piata resurselor de natura materiala etc.

Relatiile ce apar pe piata de asigurare cu resurse materiale (piata furnizorilor) sunt, de regula, relatii concurentiale, desi nu este exclus ca, uneori, acestea sa devina relatii de alianta, complementaritate sau parteneriat.

Piata in amonte, de pe pozitia de cumparator, prin oferta de resurse materiale, echipamente tehnice, potential etc., se poate caracteriza prin:

? Inflatia – care se manifesta prin cresteri ale costurilor si deci ale preturilor, fenomen ce ingreuneaza decizia de optimizare a activitatii de aprovizionare;

? Penuria – este o amenintare care se manifesta din ce in ce mai mult. Acest fenomen poate sa aiba mai multe cauze obiective sau subiective. Obiectiv poate fi o penurie fizica, in sensul ca nu exista surse fizice de aprovizionare, si o penurie economica, in sensul unui cost de obtinere prohibitiv, care inhiba producerea si oferta pe piata a anumitor produse. De foarte multe ori, penuria poate sa aiba la baza cauze subiective sau chiar sa fie provocata in vederea obtinerii sau a mentinerii unor avantaje concurentiale;

? Cresterea concurentei – se regaseste sub triplu aspect: al concurentei dintre consumatori, dintre producatori, precum si al concurentei dintre consumatori si furnizori.

In ceea ce priveste concurenta dintre consumatori, aceasta are tendinta de crestere fiind strans dependenta de fenomenul de penurie, dar si al deversificarii consumatorilor (aparitia de noi consumatori).

Din punct de vedere al concurentei consumator-furnizor se observa, de asemenea, tendinta de crestere ce se manifesta prin cresterea preturilor. Aceasta crestere este posibila prin cresterea raportului de putere in favoarea furnizorului (prin diversificarea consumatorilor si penurie), iar, pe de alta parte, este determinata de procesele inflationiste. Remarcam ca fenomenele asemanatoare se manifesta si pe plan mondial insa cu mai putina virulenta.

? Extinderea numarului de ofertanti prin aparitia de noi furnizori pe piata cu aceleasi resurse; situatia conduce la cresterea concurentei la vanzare si scaderea acesteia la cumparare.

? Diversificarea ofertei prin aparitia pe piata a unor resurse materiale noi, inlocuitoare ale celor clasice, de produse noi cu sfera de utilitati asemanatoare sau mai extinsa fata de cele curente, cu grad de modernitate sporit si caracteristici calitative superioare. Actiunea accentueaza uzura morala a produselor, situatie care conduce la cresterea procesului de complexitate si de mobilitate in aprovizionarea materiala in special in fazele de previziune si de derulare operativa a acestei activitati. Acest aspect determina amplificarea activitatii de ‘identificare’ a resurselor noi care apar pe piata, implicit a surselor de furnizare. Pentru aporvizionare, in unele cazuri, aceasta situatie poate avea ‘efect nefavorabil’; aceasta pentru ca diversificarea ofertei poate fi insotita de o crestere a dependentei consumatorilor fata de anumite resurse specifice si, implicit, de sursele lor de asigurare. Se apreciaza ca o aprovizionare eficienta se poate realiza cand se are in vedere asigurarea de resurse standardizate, nominalizate.

? Restrangerea ofertei cantitative la anumite resurse materiale deficitare, cu potential limitat, pentru care perioada de epuizare este in continua scadere, al caror cost pentru descoperire si exploatare de noi zacaminte este foarte mare (deci, pentru care pretul de vanzare-cumparare are tendinta de crestere semnificativa).

? Aparitia frecventa de noi furnizori, ca si disparitia unei parti dintre acestia, chiar si a unora deja existenti, fenomen care amplifica gradul de incertitudine, de nesiguranta in asigurarea materiala; situatia impune protectie prin analiza atenta a fiecarui frunizor, testarea periodica a credibilitatii pentru prevenirea dereglarilor sau a aparitiei unor disfunctionalitati in conlucrarea cu partenerii, in aprovizionarea materiala (asigurandu-se astfel luarea in timp util a masurilor care se impun, dupa caz).

? Amplificarea costurilor de intrare, de transfer si de mentinere pe unele piete, in special occidentale, cu repercursiuni asupra tarilor cu potentialul economic mai redus, care traverseaza o perioada mai dificila in dezvoltarea lor (intre acestea situandu-se si Romania).

1.2. Tipuri de strategii in aprovizionarea materiala; principii si situatii care le influenteaza

Prin strategiile de aprovizionare se urmareste asigurarea unui echilibru intre necesarul de consum ale unitatilor economice cu resursele materiale ce pot fi achizitionate in scopul indeplinirii obiectivelor de ansamblu ale unitatilor respective.

In cadrul strategiei se evidentiaza atat obiectivele cat si modalitatile de actiune pe termen scurt, mediu si lung.

Obiective:

Cele pe termen scurt urmaresc acoperirea integrala a necesarului de consum, cu alte cuvinte – asigurarea completa si complexa a cererilor de consum ale unitatilor economice cu resurse de cea ma buna calitate si nu in ultimul rand la preturi avantajoase.

Cele pe termen mediu urmaresc desfasurarea unor activitati de crestere a profitabilitatii, crearea unor avantaje in asigurarea materiala prin stimularea concurentei intre furnizori, derularea unor negocieri previzionate.

Cele pe termen lung urmaresc luarea unor decizii privind fabricarea de noi produse, renuntarea la unele produse existente, retehnologizare, extinderea pietelor de desfacere etc.

Obiectivul de baza: acoperirea completa si la timp a cererilor de consum ale unitatilor economice cu resurse materiale ce vor fi achizitionate de la furnizori care ofera facilitati in vanzarea acestora, care prezinta un grad crescut de siguranta si, nu in ultimul rand cu costuri minime de achizitie si depozitare.

Din obiectivul de baza al strategiei de aprovizionare materiala deriva o serie de obiective secundare:

? formarea unor stocuri minime care sa asigure acoperirea ritmica, completa si complexa a cererilor pentru consum in conditiile antrenarii unor costuri minime de achizitionare, transport si depozitare a resurselor materiale;

? stabilirea pe structura a necesitatilor reale de resurse materiale pentru consum (a cererilor reale de consum);

? aprovizionarea de la sursele cele mai avantajoase – furnizorii cei mai economici si credibili;

? mentinerea stocurilor efective in limitele maxime si minime prevazute, a consumurilor in limitele normale;

? derularea unor actiuni de conservare si pastrare in cele mai bune conditii a materialelor depozitate pe un anumit interval de timp (pe timpul depozitarii – stocarii);

? prevenirea penuriei de resurse materiale asupra stocarii, formarea de stocuri cu miscare lenta sau fara miscare.