Pagina documente » Stiinte Economice » Strategia in domeniul furnizarii si marketingului energiei electrice (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-strategia-in-domeniul-furnizarii-si-marketingului-energiei-electrice-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-strategia-in-domeniul-furnizarii-si-marketingului-energiei-electrice-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

- CUPRINS -
CAP.1. Considerente generale micro si macroeconomice...4
1.1. Utilitatea produselor si serviciilor pentru clienti.Preturi si consumatori.4
1.2 . Obiective generale si specifice.Mediul intern si extern al Filialei......5
1.3 . Piata specifica energiei electrice.... ......... 9
1.4 . Cresterea actuala si de perspectiva a pietei firmei.Dinamica cifrei de afacere si al pretului............. 13
CAP.2 Prezentarea filialei.. 16
2.1. Istoric, organizare, realizari anterioare, obiective...........16
2.2. Echipa manageriala si conceptia de lucru in mediul intern si extern............. 18
2.3. Cultura de organizatie ....... 20
2.4. Puncte de interes pentru potentialii parteneri.Analiza SWOT..... 21
CAP.3 Produsele si serviciile filialei.Activitatea de comercializare......... 24
3.1. Descriere....... 24
3.2. Utilitatea produselor si serviciilor pentru clienti............25
3.3. Preturi si tarife27
CAP.4 Strategia si obiectivele filialei in domeniul comercializarii . 31
4.1. Strategia in domeniul furnizarii si marketingului energiei electrice. 31
4.2. Strategia in domeniul distributiei energiei electrice si informaticii............. 36
4.3. Strategia de dezvoltare...... 42
4.4. Strategia de dezvoltare a relatiilor publice si a imaginii de firma... 53
4.5. Strategia in domeniul calitatii si protectiei mediului... 59
4.6. Strategia in domeniul finante-patrimoniu... ............ 63
CAP.5 Descrierea pietei accesibile filialei .......... 68
5.1. Piata totala.Segmente de piata specifice............. 68
5.2. Identificarea celor mai importanti clienti........ .......... 78
5.3. Gradul de penetrare pe piata accesibila........ 81
5.4. Concurenta....81
CAP 6. Organizarea si conducerea filialei... .......... 85
6.1. Organigrama , echipa manageriala, cultura organizationala............. 85
6.2. Planul de personal.Motivarea personala.Formarea personalului...... ........... .. 89
6.3. Recrutarea si selectia personalului.Miscarile de personal.92
CAP 7. Analiza riscurilor......... ...... 93
7.1. Identificarea riscurilor potentiale si evaluarea efectelor acestora.......... ........ 93
7.2.Stabilirea modalitatilor de evitare sau de acoperire a actiunii riscurilor.......... 95
CAP 8. Planul financiar.Concluzii.... 97
8.1. Situatia financiara actuala si cea previzionata in
perspectiva perioadei 2005-2009..............97
8.2. Diagnostic financiar. Analiza punctului critic.Prag de rentabilitate.......99
8.3. Concluzii........105
Anexe:
Anexa 6.1.a Organigrama FDFEE Muntenia ...107
Anexa 6.1.b Organigrama cadru a SDFEE ........108
CAP 9. Bibliografie........109

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

{p}

?Capitolul 1. Considerente generale micro si macroeconomice

1.1. Utilitatea produselor si a serviciilor pentru clienti.Preturi si consumatori

Activitatea economica desemneaza ansamblul actiunilor umane prin care, in conditiile unor resurse limitate, se produc bunuri materiale si servicii destinate satisfacerii trebuintelor umane.Ea se afla in interdependenta cu alte forme de activitate umana .

De-a lungul timpului a avut loc un proces de diversificare, specializare si integrare a activitatilor economice cunoscut sub denumirea de diviziunea sociala a muncii. Acesta reprezinta procesul obiectiv de separare a diferitelor genuri de activitati umane in activitati distincte, de sine statatoare, dar interdependente.

Dezvoltarea societatii si a diviziunii sociale a muncii a condus la segmentarea activitatii economice de ansamblu in mai multe componente cum sunt : productia, consumul, distributia, circulatia, cercetarea stiintifica, protectia si ameliorarea mediului.

Productia consta in transformarea resurselor in bunuri economice de catre diversi agenti economici in scopul obtinerii de profit.

Consumul consta in utilizarea bunurilor si serviciilor pentru producerea nevoilor. Distributia este procesul de determinare, prin intermediul unor norme sociale a partii ce revine fiecaruia din volumul bunurilor create.Deoarece satisfacerea nevoilor umane este un proces permanent, productia de bunuri si servicii economice, trebuie sa fie continua(1).

Sectorul energetic are o importanta strategica in dezvoltarea economiei nationale. Energia electrica este indispensabila vietii moderne. Ea reprezinta o componenta de baza a evolutiei societatii umane moderne, asigurind suportul cresterii productiei ei materiale si spirituale.

Pentru adaptarea serviciilor la nevoile si cerintele clientilor, avem un personal calificat care asigura distributia si furnizarea energiei electrice in toate zonele de cosum, cu asigurarea unei game de tensiuni diversificate, intre 0,4 si 220 kV. Oferim consultanta energetica gratuita solicitantilor de oferte de racordare. Încasarea energiei electrice de la persoanele cu difcultati de deplasare se face la domicilul acestora. Oferim posibiltatea achitarii energiei electrice prin cont atit pentru persoanele juridice cit si pentru persoanele fizice. În casierii plata se poate face si prin intermediul cardurilor bancare. Pentru preluarea deranjamentelor avem organizat un serviciu non-stop.

1-Ion Bucur- Economie Politica –Editura Universitatii din Ploiesti 2005-pag 25- 26

1.2. Obiective generale si specifice.Mediul intern si extern a Filialei

Obiectivele generale ale Filialei sunt:

Îmbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardele internationale in domeniu.

Orientarea spre client in scopul cresterii satisfactiei acestuia si a imbunatatirii continue a relatiei cu clientul.

Cresterea sigurantei in functionare prin modernizarea si retehnologizarea instalatiilor.

Dezvoltarea si generalizarea unui sistem integrat de management performant si adecvat mediului de afaceri al organizatiei.

Apropierea de indicatorii de performanta din Uniunea Europeana .

Obiectivele specifice ale Filialei sunt:

Prezentarea filialei catre societate, ca fiind cel mai mare furnizor de energie electrica din zona, care ofera servicii de calitate si este in continuua dezvoltare.

Modernizarea si retehnologizarea instalatiilor de comutatie primara prin inlocuirea intrerupatoarelor tip IUP actionate cu aer comprimat si resoarte.

Modernizarea instalatiilor de comutatie primara, comanda, semnalizare si protectie in celulele de interfata cu societatile de transport si producere a energiei la un numar de 8 celule IT si 10 celule MT.

Dezvoltarea Sistemelor Automatizate de Distributie (SAD) prin montarea de reanclansatoare si separatoare telecomandate in retelele de medie tensiune.

Continuarea lucrarilor de montare si punere in functie a unui sistem radio trunking cu un numar de 4 statii de baza.

Retehnologizarea urmatoarelor statii de transformare: Busteni, Campina, Floresti, Buzau Nord, Ramnicu Sarat, Pogoanele, Marasesti, Focsani Nord, Hipodrom, Juguleanu, Moreni, Gaesti si Potlogi.

Modernizarea izolatiei pe LEA 110 kV si 20 kV prin schimbarea izolatiei de portelan cu izolatie compozit.

Implementarea sistemului informatic integrat de management SAP (5 module pana in 2004 si dezvoltarea ulterioara in functie de cerinte).

Modernizarea unor retele de joasa tensiune cate 23 localitati in urmatorii 5 ani.

Încadrarea indicatorilor in valorile prevazute in Standardele de performanta pentru serviciul de distributie si de furnizare a energiei electrice.

Realizarea pana la 31.12.2005 a transmisei la distanta a informatiilor inregistrate in echipamentele de masura – etapa II

Separarea costurilor specifice activitatilor de distributie si furnizare a energiei electrice