Pagina documente » Stiinte Economice » Strategia pentru promovarea economiei digitale si implementarea societatii informatice

Despre lucrare

lucrare-licenta-strategia-pentru-promovarea-economiei-digitale-si-implementarea-societatii-informatice
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-strategia-pentru-promovarea-economiei-digitale-si-implementarea-societatii-informatice


Cuprins

CUPRINS
1. SOCIETATEA INFORMATICA SI ECONOMIA DIGITALA
- Aspecte generale.
- Initiative privind dezvoltarea societatii informatice si trecerea la noua economie bazata pe cunoastere.
- Viziune generala privind societatea informatica din Rominia.
- Dezvoltarea infrastructurii informatice si de comunicatii.
2. DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR CA RAMURA ECONOMICA
- Industria de software.
- Piata in domeniul tehnologiei informatiei si a comunicatiilor.
- Estimarea evolutiei pietei.
- Orientari si optiuni strategice de dezvoltare.
- Obiective globale si prioritati.
- Optiuni strategice (hardware si software).
- Scenarii privind dezvoltarea domeniului tehnologiei informationale si
comunicatiilor.
3. CADRUL LEGAL SI INSTITUTIONAL
- Cadrul legal.
- Cadrul institutional.
- Asigurarea resurselor.
- Proceduri de urmarire, evaluare si raportare.
4. PROIECTE, APLICATII SI SISTEME INFORMATICE
- Proiecte nationale in derulare si in perspectiva.
- Programe nationale de cercetare-dezvoltare si inovare in sprijinul dezvoltarii societatii informatice.
- Concluzii privind starea societatii informatice.
- Puncte tari.
- Puncte slabe.
- Oportunitati.
- Amenintari.
5. IMPLENENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC DE iNTOCMIRE A DOSARULUI DE CREDIT
- Locul si importanta subsistemului in cadrul sistemului informatic global
- Prezentarea generala a sistemului informatic credit
- Arhitectura sistemului
- Circulatia informatiei
- Modul de functionare a sistemului informatic
6. OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI INTEGRARE iN SISTEM
- Utilizarea internetului in procesele economice.
- Piata virtuala de credit.
- Posibilitati de dezvoltare: e-credit.
- Concluzii
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?1. SOCIETATEA INFORMATIC?

SI NOUA ECONOMIE

1.1 Aspecte generale

Societatea informatica reprezinta o noua etapa a civilizatiei umane, un nou mod de viata calitativ superior care implica folosirea intensiva a informatiei in toate sferele activitatii si existentei umane, cu un impact economic si social major. Societatea informatica permite accesul larg la informatie membrilor sai, un nou mod de lucru si de cunoastere, amplifica posibilitatea globalizarii economice si a cresterii coeziunii sociale.

Suportul tehnologic al noii societati se constituie prin convergenta a trei sectoare: tehnologia informatiei, tehnologia comunicatiilor, productia de continut digital. Progresul tehnologic a permis aparitia unor noi servicii si aplicatii multimedia, care combina sunetul, imaginea si textul si utilizeaza toate mijloacele de comunicatie (telefon, fax, televiziune si calculatoare). Dezvoltarea acestor noi mijloace de comunicatie si de tehnologia informatiei reprezinta un factor important de crestere a competitivitatii agentilor economici, deschizand noi perspective pentru o mai buna organizare a muncii si crearea de noi locuri de munca. Totodata se deschid noi perspective pentru modernizarea serviciilor publice, a asistentei medicale, a managementului mediului si noi cai de comunicare intre institutiile administratiei publice si cetateni. Accesul larg la educatie si cultura - pentru toate categoriile sociale, indiferent de varsta sau de localizarea geografica - poate fi de asemenea realizat cu ajutorul noilor tehnologii.

Societatea Informatica integreaza obiectivele dezvoltarii durabile, bazata pe dreptate sociala si egalitate a sanselor, protectie ecologica, libertate, diversitate culturala si dezvoltare inovativa, restructurarea industriei si a mediului de afaceri.

Schimbarile majore din ultimii ani - cresterea exponentiala a comunicatiilor mobile si a utilizatorilor de Internet, contributia sectorului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor (TIC) la cresterea economica si la crearea de locuri de munca, restructurarea/reingineria companiilor si a business-ului in general pentru a beneficia mai eficient de noile tehnologii, dezvoltarea accelerata a comertului electronic - sustin tranzitia de la era industriala la cea post-industriala, trecerea la "noua economie".

Noile tehnologii digitale fac ca accesul, stocarea si transmiterea informatiei sa fie din ce in ce mai facile si mai accesibile ca tarife. Dispunand de informatia digitala, aceasta poate fi transformata in noi valori economice si sociale, creand imense oportunitati pentru dezvoltarea de noi produse si servicii. Informatia devine resursa-cheie si factor de productie pentru economia digitala.

Începand cu anii '90 penetrarea rapida a calculatoarelor personale (PC), evolutia tehnologiilor software, dezvoltarea exploziva a retelelor de comunicatie de date si a serviciilor bazate pe Internet au produs schimbari profunde la scara mondiala.

Comertul electronic la scara globala, inter-companii (de tip "business-to-business") a atins in 2003 valoarea de 844 miliarde € si se estimeaza sa ajunga la 12.869 miliarde € in 2007, adica cu o rata de crestere anuala de 73% .

Aceste evolutii s-au datorat in mare masura atat progreselor tehnologice cat si promovarii unor politici noi privind privatizarea si promovarea competitiei pe piata TIC, noilor reglementari tehnice si juridice in domeniu, noilor strategii nationale si regionale de dezvoltare a societatii informatice. Toate tarile dezvoltate si-au elaborat si implementat politici guvernamentale sustinute privind cercetarea, dezvoltarea si adoptarea noilor tehnologii, consolidarea infrastructurilor informationale nationale, formarea si atragerea de specialisti in domeniul TIC (inclusiv din alte tari), educarea populatiei adulte, cooperarea cu sectorul privat si incurajarea investitiilor in aceasta noua ramura economica, promovarea de proiecte guvernamentale menite sa demonstreze utilitatea serviciilor specifice societatii informatice.

Construirea noului model de societate ridica astfel probleme socio-politice majore - atat la scara nationala, cat si internationala - de atenuare a fenomenului de excludere de la beneficiile noilor tehnologii a unor categorii sociale si a unor regiuni/zone geografice si de coeziune sociala, de conservare si promovare a culturii specifice fiecarei natiuni si comunitati locale, de protectie a cetateanului si consumatorului. Solutionarea acestor probleme nu se poate realiza decat printr-un dialog larg intre autoritatile guvernamentale, reprezentantii mediului de afaceri, ai mediului academic si societatea civila, atat la nivel national, regional, cat si global.

Guvernele si institutiile acestora au rolul de a stimula, conduce, controla si participa activ la acest proces de tranzitie catre Societatea Informationala prin programe de actiune concrete si prin initierea unui nou cadru de reglementari specifice. Prin noile legi, norme, standarde si reglementari care vor fi elaborate, se va stimula, pe de o parte, dezvoltarea noilor servicii specifice Societatii Informatice (comert si tranzactii electronice, informatizarea serviciilor publice, accesul cetateanului si agentilor economici la informatia publica etc.), iar pe de alta parte, se vor asigura regulile etice de a munci si trai intr-un nou tip de societate (protectia vietii private si a datelor personale, confidentialitatea tranzactiilor, protectia consumatorului etc.).

La randul sau, comunitatea de afaceri din domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor ofera produse si servicii de inalt nivel tehnologic, accesibile ca preturi si tarife. Totodata se formeaza o noua cultura a competitivitatii agentilor economici din toate sectoarele in noul tip de economie, economia digitala. Prin complexitatea fenomenelor pe care le implica dezvoltarea societatii informationale, prin necesitatea formarii unei noi culturi a cunoasterii si a invatarii in conditiile utilizarii noilor tehnologii a cercetarii-dezvoltarii si inovarii tehnologice, participarea activa a comunitatii academice (institutii de cercetare, de educatie si de cultura) devine de asemenea esentiala.

Societatea civila are de asemenea atat un rol proactiv prin formularea de cerinte si prioritati privind modul de utilizare al noilor tehnologii in folosul intregii societati, cat si reactiv fata de politicile si reglementarile guvernamentale. Aceste roluri pot fi exercitate atat la nivel de grup (organizatii non guvernamentale, asociatii profesionale etc.), cat si la nivel individual. Drepturile cetateanului si consumatorului in societatea informationala au noi dimensiuni si se pot manifesta sub noi forme.

1.2. Initiative privind dezvoltarea Societatii Informatice si trecerea la noua economie bazata pe cunoastere.

Modelul societatii viitorului - Societatea Informatica - a pus in fata Uniunii Europene probleme de maxima prioritate si urgenta: crearea unui nou cadru de reglementari, promovarea unei noi culturi si a spiritului intreprinzator in afaceri, obtinerea pozitiei de lider in noile tehnologii, educarea si instruirea cetatenilor, implementarea unor noi metode de a face afaceri.

În acest context Uniunea Europeana, prin organismele sale politice si executive a actionat incepand din 1993 printr-o serie de decizii strategice si programe, cel mai recent document strategic fiind e-Europe - O Societate Informatica pentru toti. Comisia Europeana a luat aceasta initiativa prin adoptarea Comunicarii "e-Europe an information Society for All" la 8 decembrie 1999, prin care se propune accelerarea implementarii tehnologiilor digitale in Europa si asigurarea competentelor necesare pentru utilizarea acestora pe scara larga. Aceasta initiativa are un rol central in agenda reannoirii economico-sociale pe care si-o propune UE, constituind totodata elementul cheie pentru modernizarea economiei europene, pentru tranzitia la noua economie bazata pe cunoastere in perspectiva anului 2010.

Aplicarea tehnologiilor digitale a devenit un factor vital al cresterii si al asigurarii de locuri de munca in noua economie. Desi Europa este lider tehnologic in multe domenii (ex. comunicatii mobile, televiziune digitala), in altele - in special in utilizarea Internet-ului - a ramas in urma comparativ cu S.U.A. si Canada.

Un recent studiu EITO - 2003 (European Information Technology Observatory) precizeaza ca piata TI pentru Europa a fost de 386 mld. Euro in anul 20O3, comparativ cu 560 mld. Euro in Statele Unite si 168 mld. Euro in Japonia. Piata globala TI in 2003 a fost de 1314 mld. Euro. Conform aceluiasi studiu, rata de crestere a pietei TI pentru Europa, inclusiv tarile central si est europene, va fi de 10,2% in 2004 si de 11,8% in 2005.

În consecinta initiativa e-Europe isi propune sa aduca Europa in situatia de a beneficia din plin de avantajele economiei digitale, de a valorifica la maxim prioritatile sale tehnologice, de a-si creste potentialul educational si antreprenorial necesar.