Pagina documente » Stiinte Economice » Strategii de marketing de penetrare a pietelor externe

Despre lucrare

lucrare-licenta-strategii-de-marketing-de-penetrare-a-pietelor-externe
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-strategii-de-marketing-de-penetrare-a-pietelor-externe


Cuprins

CUPRINS
I. MARKETINGUL STRATEGIC - ETAPA SUPERIOARA IN TEORIA SI PRACTICA DE MARKETING
I.1 DEFINIREA MARKETINGULUI STRATEGIC
I.2 FACTORII CARE INFLUENTEAZA DEZVOLTARTEA MARKETINGULUI STRATEGIC
I.3 PLANIFICAREA STRATEGICA - ELEMENT FUNDAMENTAL AL MARKETINGULUI STRATEGIC
II. INTERNATIONALIZAREA AFACERILOR - COMPONENTA DEFINITORIE A MEDIULUI ECONOMIC CONTEMPORAN
II.1 INTERNATIONALIZAREA AFACERILOR - PREZENTARE
II.2 FACTORII DE INFLUENTA A INTERNATIONALIZARII AFACERILOR
II.2.1 FACTORI AI DEZVOLTARII AFACERILOR INTERNATIONALE
II.2.1.1 PROCESUL DE DESTINDERE POLITICA CONSEMNAT LA NIVEL MONDIAL, CARACTERIZAT IN PRINCIPAL DE
II.2.1.2 IMPACTUL TEHNOLOGIEI ASUPRA ACTIVITATII INTREPRINDERILOR
II.2.1.3 CRESTEREA NIVELULUI CONCURENTEI INTERNATIONALE
II.2.1.4 CRESTEREA GRADULUI DE INTEGRARE A ECONOMIILOR NATIONALE
II.2.1.5 GLOBALIZAREA PIETELOR LUMII IN CONDITIILE REDUCERII DIFERENTELOR DINTRE ACESTEA
II.2.2 LIMITELE PROCESULUI DE INTERNATIONALIZARE
II.3 INTERNATIONALIZAREA INTREPRINDERII SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE MARKETING INTERNATIONAL
III. ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING INTERNATIONAL - CADRU DE MANIFESTARE A STRATEGIILOR DE INTRARE PE PIETELE EXTERNE
III.1 CARACTERISTICI SI PARTICULARITATI ALE ACTIVITATII DE MARKETING INTERNATIONAL APARITIA MARKETINGULUI INTERNATIONAL
III.1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE MARKETING INTERNATIONAL
III.1.2 OBIECTIVELE SI MOTIVATIILE DEMERSULUI DE MARKETING INTERNATIONAL
III.2 EVALUAREA MEDIULUI DE MARKETING INTERNATIONAL
III.3 PIATA INTERNATIONALA - CONCEPT, DIMENSIUNI, TENDINTE
III.3.1 DEFINIREA PIETEI INTERNATIONALE
III.3.2 CARACTERISTICILE CUMPARATORILOR INTERNATIONALI
IV. PROCESUL SELECTIEI PIETELOR INTERNATIONALE
IV.1 SELECTIA PIETELOR INTERNATIONALE - COMPONENTA DE BAZA A CERCETARII DE MARKETING INTERNATIONAL
IV.2 CRITERII DE SELECTIE A PIETELOR INTERNATIONALE
IV.3 PARTICULARITATI IN PROCESUL DE SEGMENTARE A PIETELOR EXTERNE
V. ABORDAREA METODOLOGICA A STRATEGIILOR DE PENETRARE PE PIETELE EXTERNE
V.1 FUNDAMENTE ALE STRATEGIILOR DE PENETRARE PE PIETELE EXTERNE UTILIZATE IN MARKETINGUL INTERNATIONAL
V.1.1 RELATIA DINTRE STRATEGIA DE MARKETING INTERNATIONAL SI STRATEGIA DE PENETRARE PE PIETELE EXTERNE
V.1.2 PROCESUL DECIZIONAL IN MARKETINGUL INTERNATIONAL
V.2 STRATEGII COMPETITIVE IN MARKETINGUL INTERNATIONAL
V.2.1 STRATEGII ALE DEZVOLTARII DE BAZA
V.2.2 STRATEGII CONCURENTIALE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL 1

MARKETINGUL STRATEGIC –

ETAP? SUPERIOAR? ÎN TEORIA SI PRACTICA DE MARKETING

1.1.DEFINIREA MARKETINGULUI STRATEGIC

Complexitatea mediului de afaceri a determinat separarea practicilor de marketing in doua mari categorii: marketing strategic (analiza nevoilor indivizilor si organizatiilor) si marketing operational (mijloacele tactice de realizare a obiectivelor). Diferentele dintre cele doua concepte sunt redate in cadrul tabelului urmator, care prezinta principalele obiective pe care si le propune intreprinderea spre solutionare cu ajutorul lor:

Marketing strategic

Marketing operational

Stabileste regulile de baza

Fundamenteaza planul de marketing

Fundamenteaza structura (la nivel

constitutiv)

Defineste traseele ce vor fi urmarite

Orizontul obiectivelor este pe termen

mediu sau lung

Orizontul obiectivelor este pe termen

scurt

Pentru atingerea obiectivelor sale, marketingul strategic utilizeaza un bogat instrumentar alcatuit, pe de o parte, din metode si tehnici “traditionale”(procedeele sunt utilizate si de alte domenii economice, indeosebi de managementul strategic) cum ar fi:

-Analiza S.W.O.T., de stabilire a legaturii dintre punctele forte si cele slabe ale unei intreprinderi si elementele de atractivitate sau de ostilitate ale mediului extern;

-Analiza portofoliului de afaceri, prin diferite procedee dintre care cele mai cunoscute sunt: modelul de portofoliu (matricea) B.C.G.; matricea General Electric-McKinsey, matricea Arthur D. Little de evaluare a pozitiei competitionale a afacerii etc.;

-Evaluarea si controlul strategiei prin: modelul P.I.M.S., benchmarching etc.

Pe de alta parte, marketingul strategic utilizeaza o serie de metode specifice, dintre care cele mai importante sunt considerate urmatoarele:

-Analiza nevoilor si a comportamentului consumatorilor (prin utilizarea diferitelor metode de segmentare);

-Analiza atractivitatii pietei de referinta ( indeosebi analizele efectuate asupra ciclului de viata a produselor), analiza niselor strategice (analiza GAP);

-Analiza competitivitatii intreprinderii;

-Modele decizionale strategice referitoare la componentele mix-ului de marketing.

Pentru aplicarea corespunzatoare a principiilor marketingului strategic la nivel de intreprindere, structura organizatorica a acesteia trebuie sa depaseasca cadrul functional traditional si sa capete o orientare strategica spre piata si consumatori, un rol insemnat avandu-l directorul de marketing, care trebuie sa inlocuiasca cunoscutele organigrame centrate in jurul functiilor, produselor sau spatiilor geografice cu alte modalitati organizatorice care sa aiba in prim plan clientul si satisfacerea nevoilor sale. Din acest punct de vedere se remarca dezvoltarea structurilor relationale, care sunt incluse intr-un concept nou, de marketingul relatiilor. Strategia de marketing, ca obiectiv final al demersului de marketing strategic si anume de trasare a caii care trebuie parcurse pentru atingerea anumitor obiective, trebuie sa raspunda unor cerinte contemporane extreme de complexe , cum ar fi:

-Schimbari foarte rapide in cadrul mediului de afaceri;

-Cresterea accentuata a concurentei pe plan national si international datorita fenomenelor de integrare si asociere economica;

- Respectarea unei etici de marketing (practicarea unui marketing responsabil care sa tina cont de concepte ca ecologia, specificul local etc.);

Toate aceste elemente ne fac sa concluzionam ca marketingul strategic contribuie la perfectionarea teoretica si practica a acestui domeniu, reprezentand si un factor de democratie economica , deoarece:

- Ofera informatii utile si satisfactii reale cumparatorilor;

- Orienteaza investitiile in functie de nevoile actuale;

- Respecta nevoile in diversitatea lor prin procesul de segmentare;

- Stimuleaza inovatia si initiativa.

Marketingul strategic, concept care este din ce in ce mai des utilizat in literatura de specialitate si in practica marilor intreprinderi, este, asadar, o continuare logica a acestui proces de evolutie a marketingului. În general, in cadrul literaturii de specialitate se insista mai mult asupra componentelor marketingului strategic, mai putin asupra incercarii de definire propriu-zisa a acestui concept. Astfel, marketingul strategic este definit drept marketingul „S.T.P.”, avand in vedere importanta segmentarii, a alegerii pietei tinta si a pozitionarii in cadrul activitatii de marketing . Alti autori insista asupra importantei pe care o are marketingul asupra mecanismului de conducere, definind marketingul strategic drept procesul analizei strategice si a deciziilor pe care managementul trebuie sa le realizeze in orice organizatie in vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor . În fine, o alta categorie a definitiilor se bazeaza pe existenta proceselor strategice si operationale in cadrul planificarii de marketing.