Pagina documente » Turism, Sport » Studiu geografic complex al calitatii mediului in municipiul Pitesti

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-geografic-complex-al-calitatii-mediului-in-municipiul-pitesti
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-geografic-complex-al-calitatii-mediului-in-municipiul-pitesti


Cuprins

CUPRINS
Capitolul I: CONSIDERATII GENERALE
1.1. Originea cuvintului Pitesti
1.2. Pozitia si localizarea geografica a orasului Pitesti
1.3. Istoricul cercetarilor geografice
Capitolul II: CADRUL NATURAL iN ORASUL PITESTI
2.1. Constitutia geologica
2.2. Relieful zonei si influenta sa asupra calitatii mediului
2.3. Particularitati climatice si rolul lor in asigurarea calitatii mediului
2.3.1. Temperatura aerului in orasul Pitesti
2.3.2. Precipitatiile atmosferice in orasul Pitesti
2.3.3. Circulatia maselor de aer in orasul Pitesti
2.4. Reteaua hidrografica a orasului Pitesti si influenta ei asupra mediului
2.5. Vegetatia, fauna si solurile si implicatiile asupra calitatii mediului
2.6. Factorii fizico geografici si rolul lor in procesul poluarii si autopurificarii
Capitolul III: CONSIDERATII DE GEOGRAFIE ISTORICA
3.0. Vatra de istorie si civilizatie
3.1. Epoca straveche si veche
3.2. Epoca medie
3.3. Epoca moderna
3.4. Epoca contemporana
Capitolul IV: POPULATIA ORASULUI PITESTI
4.1. Potentialul economic si de habitat al cadrului natural din orasul Pitesti
4.2. Evolutia numerica a populatiei in orasul Pitesti
4.3. Raspindirea geografica a populatiei in orasul Pitesti(densitatea)
4.4. Miscarea naturala a populatiei in orasul Pitesti
4.5. Miscarea migratorie a populatiei in orasul Pitesti
4.6. Structura populatiei in orasul Pitesti
4.6.1. Structura populatiei pe sexe in orasul Pitesti
4.6.2. Structura populatiei pe grupe de virsta in orasul Pitesti
4.6.3. Structura populatiei pe medii
4.6.4. Structura populatiei pe nationalitati si religii
4.6.5. Structura populatiei pe ramuri ale economiei nationale
Capitolul V: FIZIONOMIA ASEZARILOR
5.1. Structura administrativ teritoriala medievala a orasului Pitesti
5.2. Forma si vatra orasului Pitesti in prezent
5.3. Vechimea constructiilor intravilan
5.4. Comunele suburbane
Capitolul VI: FUNCTIILE ORASULUI PITESTI
6.1. Consideratii generale
6.2. Functia industriala a orasului Pitesti
6.3. Functia de transport a orasului Pitesti
6.4. Functia comerciala a orasului Pitesti
6.5. Functia administrativa a orasului Pitesti
6.6. Functia culturala a orasului Pitesti
6.7. Functia turistica a orasului Pitesti
6.8. Factorii socio-economici si rolul lor in procesul poluarii si autopurificarii
Capitolul VII: PROBLEME EDILITAR-GOSPODARESTI
7.1. Functionarea ecosistemului urban Pitesti
7.2. Rolul activitatilor de gospodarire, salubrizare urbana in protectia orasului Pitesti
7.3. Evolutia edilitara a orasului Pitesti
7.4. Alimentarea cu apa a orasului Pitesti
7.5. Alimentarea cu energie electrica a orasului Pitesti
7.6. Alimentarea cu gaze, apa calda si caldura a orasului Pitesti
7.7. Canalizare si salubritate in orasul Pitesti
7.8. Spatiile verzi si de agrement in orasul Pitesti
7.9. Transportul urban de calatori in orasul Pitesti
Capitolul VIII: CALITATEA SI PROTECTIA MEDIULUI iN ORASUL
PITESTI
8.1. Emisari si emisii in orasul Pitesti
8.1.1. Gazele reziduale si impuritatile sub forma de particule
8.1.2. Apele uzate orasenesti
8.1.3. Reziduri solide urbane si rurale
8.2. Domeniile si manifestarile poluarii in orasul Pitesti
8.2.1. Poluarea aerului in orasul Pitesti
8.2.2. Poluarea precipitatiilor in orasul Pitesti
8.2.3. Poluarea sonora in orasul Pitesti
8.2.4. Poluarea apelor in orasul Pitesti
8.2.5. Poluarea solurilor in orasul Pitesti
8.2.6. Starea factorilor de mediu in perspectiva dezvoltarii orasului Pitesti din etapa 2000-2004
8.2.7. Implicatiile dezvoltarii orasului Pitesti asupra calitatii mediului
8.3. Efectele poluarii mediului in orasul Pitesti
8.3.1. Aspecte generale
8.3.2. Mediul aerian
8.3.3. Mediul hidrologic
8.3.4. Mediul edafic
8.3.5. Efectele poluarii asupra plantelor si animalelor
8.3.5.1. Efectele poluarii asupra florei spontane din orasul Pitesti
8.3.5.2. Efectele poluarii din ecosistemele forestiere
8.3.5.3. Efectele poluarii asupra animalelor
8.3.6. Aspecte privind efectele poluarii asupra omului si a locuintelor din orasul Pitesti
8.4. Educatia ecologica si sanatatea populatiei in orasul Pitesti
8.5. Aspecte legale ale raspunderii pentru daunele aduse mediului in orasul Pitesti
8.6. Strategia de protectia mediului la nivelul orasului Pitesti
Capitolul IX: ASPECTE METODICO-DIDACTICE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

Calitatea mediului este o notiune complexa, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natura.

Utilizand acest termen se are in vedere, in general , atat potentialul productiv al mediului cat si modul in care viata si sanatatea oamenilor , ca si diverse obiective social-economice , pot fi afectate de factori naturali nefavorabili sau de consecintele unor activitati economice , care declanseaza procese de degradare sau duc la poluarea mediului.

Problema calitatii si a protectiei mediului a intrat in actualitate pe masura ce omenirea a devenit constienta de necesitatea conservarii si utilizarii cat mai eficiente a potentialului productiv al mediului.De aceea , atat pe plan mondial, cat si national se acorda o atentie din ce in ce mai mare activitatii de protectie a mediului si de supraveghere sinoptica a modificarilor aduse calitatii lui.

Iata de ce am considerat util, ca in lucrarea de fata , sa ma refer in primul rand la acele elemente care permit cunoasterea si urmarirea modificarilor calitatii mediului , fie sub actiunea unor factori naturali , fie ca urmare a activitatii antropice.Pe intregul parcurs al lucrarii am avut permanent in vedere doua aspecte : pe de o parte cunoasterea stiintifica a fenomenelor , a cauzelor care le produc , a efectelor asupra mediului , si pe de alta parte caile care trebuiesc urmate pentru inlaturarea influentelor negative exercitate asupra componentelor cu care se afla in interdependenta.

Consider, ca o buna cunoastere a fenomenelor , a cauzelor si a consecintelor prezentate , constituie , in acelasi timp , un indemn permanent la o atitudine activa de protejare si mentinere a unui mediu cat mai bun.Educarea oamenilor in acest spirit se realizeaza incepand cu orele de geografie , dar si prin excursii , aplicatii sau actiuni practice de ingrijire a pomilor si arborilor , de distrugere a buruienilor , de reanpaduriri sau plantari de pomi , de ocrotire si intretinere a spatiilor verzi , etc.

În elaborarea lucrarii am parcurs trei etape :

-Etapa de documentare in cabinet. În aceasta etapa am studiat o serie de harti si anume : harta topografica a municipiului Pitesti , care mi-a servit drept mijloc de cunoastere a unor componente ale cadrului natural; a retelei cailor de comunicatie; harta geologica ; harti biogeografice; pedologice. Concomitent cu studiul hartilor si al materialelor bibliografice , am cules date statistice din recensamintele populatiei ,anuare statistice (climatologice ,hidrologice ) , caiete statistice de la A.P.M. Pitesti.

-Etapa de cercetare pe teren. În aceasta etapa datele culese anterior , au fost confruntate pe teren , fiind completate cu altele despre industrie ,agricultura.

-Etapa de redactare si elaborare finala. În aceasta etapa , materialele culese in etapele anterioare au fost confruntate , sistematizate , centralizate ; am intocmit hartile , graficele si textul lucrarii.

Multumesc pe aceasta cale , tuturor celor care mi-au acordat sprijin stiintific si moral pentru redactarea in bune conditii a lucrarii de fata , dar mai ales d-lui lector universitar Vasile Ion.