Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind activitatea de creditare (XYZ S.A., Timisoara)

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-activitatea-de-creditare-xyz-s.a.-timisoara-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-activitatea-de-creditare-xyz-s.a.-timisoara-


Cuprins

CUPRINS
Cap.I. Prezentarea bancii WEST BANK S.A........1
1.1. Prezentare generala.....1
1.2. Produse si servicii bancare oferite...........2
1.3. Categorii de credite si conditii generale de acordare....2
1.4. Lista bancilor corespondente..2
Cap.II. Principii generale in activitatea de creditare..............3
Analiza activitatii clientilor bancii..........3
2.1. Utilizarea si actualizarea normelor de creditare.......3
2.1.1.Utilizarea normelor de creditare............3
2.1.2.Actualizarea normelor de creditare.........3
2.2. Obiective si principii generale ale activitatii de creditare............4
2.3. Reglementari privind activitatea de creditare.........5
2.3.1.Legea privind activitatea bancara nr.58/1998.........5
2.3.2.Normele B.N.R. privind limitarea riscului de credit..............6
2.4 Clientii bancii, sursele de informare si cunoastere a acestora..............8
2.4.1.Clientii bancii si sursele de informare....8
2.4.2.Cunoasterea clientilor..............9
Cap.III. Credite acordate de WEST BANK S.A...........10
Garantii ce stau la baza acordarii creditelor....10
3.1. Categorii de credite si termene de acordare.......10
3.2. Documentatia necesara pentru obtinerea creditelor........11
3.3. Categorii de credite pe termen scurt....12
3.3.1. Credite permanente.............12
3.3.2. Credite pentru finantarea stocurilor...15
3.3.3. Credite pentru descoperire de cont....16
3.3.4. Credite pentru echipament.17
3.3.5. Credite in valuta..18
3.4. Categorii de credite pe termen mediu..20
3.4.1. Credite pentru echipament in completarea surselor proprii...........20
3.4.2 .Credite in valuta..........22
3.5. Prezentarea generala a garantiilor... 3.5.1. Modalitati de acoperire a obligatiilor de rambursare a creditelor........
3.5.2. Conditii generale de valabilitate a actelor de garantie...........25
3.6. Modul in care se vor evalua bunurile luate in garantie..........26
3.7. Lichidarea garantiilor......26
Cap.IV. Aprobarea, utilizarea, marimea, rambursarea si controlul creditelor
4.1. Organizarea si functionarea Comitetelor de Credit si Risc............28
4.1.1. Organizarea Comitetelor de Credit si Risc.......28.
4.1.2. Funcsionarea Comitetelor de Credit si Risc.....28
4.2. Competente de aprobare a creditelor.............29
4.2.1.Criterii de stabilire a competentelor.......29
4.2.2.competente de aprobare...........30
4.3. Atributii si raspunderi ale personalului de analiza si de aprobare a creditelor............30
4.3.1. Atributiile si raspunderile personalului implicat in analiza creditului30
4.3.2. personalul implicat in aprobarea creditelor bancare............32
4.4. Reesalonarea creditelor........32
4.5. Modalitati de stabilire a dobanzilor si comisioanelor.....33
4.5.1. Principii generale.....33
4.5.2. Dobanzile si comisioanele practicate de banca.....34
4.6.Obiectivele controlului creditelor si periodicitatea acestuia.........34
4.6.1. Obiectivele controlului............34
4.6.2. Periodicitatea controlului.........34
CAP.V. Analiza creditelor.Constituirea si utilizarea provizioanelor specifice de risc36
5.1. Analiza creditelor............36
5.1.1. Evaluerea performanselor economico-financiare de ansamblu......36
5.1.2. Serviciul datoriei..36
5.2. Clasificarea creditelor.Constituirea si utilizarea provizioanelor specifice de risc...........36
5.2.1. Clasificarea creditelor..........37
5.2.2 .Dterminarea necesarului de privizioane specifice de risc de credit.37
5.2.3. Constituirea, utilizarea si regularizarea provizioanelor specifice de risc........37
Studiu de caz: Acordarea unui credit S.C. SPORT ZONE S.R.L. Timisoara..........39
Cerere de credit.......41
Fisa clientului...........44
Fisa de analiza pentru aprobarea creditului...........49
Contract de garantie imobiliara..............54
Contract de credit.....56
Fluxul de lichiditati...59
Bugetul de venituri si cheltuieli.............61
Concluzii.63.
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I.

PREZENTAREA B?NCII WEST BANK S.A.

1.1. PREZENTARE GENERAL?

West Bank S.A. a fost infintata in 1996, fiind prima banca privata cu sediul in Arad, oras situat in partea de vest a Transilvaniei, regiune cu un nivel de dezvoltare ridicat.

În concordanta cu licenta eliberata de Banca Nationala, West Bank este autorizata sa ofere intreaga gama de servicii bancare, specifice unei banci comerciale universale, atat in lei cat si in valute convertibile.

Produsele si serviciile West Bank se adreseaza in principal companiilor mici si mijlocii.În conditiile unui declin macroeconomic general, in primii ani de activitate West Bank a promovat o politica ce s-a caracterizat prin prudenta, fiind preocupata de minimizarea riscurilor si consolidarea pozitiei bancii in cadrul sistemului bancar romanesc, orientandu-si eforturile spre stabilizarea portofoliului de clienti, cresterea calitatii serviciilor si realizarea retelei proprii de sucursale.

Începand cu anul 1999, West Bank a devenit membra a Bursei Monetar-Financiare de Marfuri Sibiu, fiind singura banca comerciala care poate oferi clientilor sai produse financiare derivate futures si options; in anul 2000 a fost cel mai important operator, detinand circa 30% din totalul contractelor incheiate in ringul Bursei.

Anul 1999 inseamna pentru West Bank si completarea activitatii bancare de baza cu activitati de leasing prin crearea West Leasing S.A., societate care in principal si-a concentrat finantarile pentru echipamente, utilaje si automobile si incepand cu 2000 West Trade Center S.A., societate specializata in servicii de intermediere.

Investitiile de capital ale West Bank mai pot fi regasite la Continental Astoria S.A. Arad(servicii hoteliere), Casa Romana de Compensare Sibiu(clearing) si Transford S.A. Bucuresti.

În septembrie 2001 s-a finalizat actiunea de achizitionare a pachetului majoritar de actiuni West Bank, respectiv 75% de catre Cardine Banking Group din Italia ce are in componenta sa noua banci italiene care si-au pastrat identitatea si numele si anume:

? Cassa di RISPARMIO di Padova e Rovigo S.p.A.;

? Cassa di RISPARMIO in Bologna S.p.A.;

? Cassa di RISPARMIO di Venetia S.p.A.;

? Cassa di RISPARMIO di Udine e Pordenone S.p.A. ;

? Cassa di RISPARMIO di Goritia S.p.A.;

? Banca Agricola di Cerea S.p.A.;

? Banca Popolare dell’Adriatico S.p.A.;

? Finereiro Banca S.p.A.;

? Farbanca S.p.A.

Reteaua West Bank are sucursale in Baia Mare, Cluj, Drobeta Turnu-Severin, Satu Mare, Bucuresti, Bistrita , Deva, Oradea, Sibiu, Zalau si Timisoara si agentiii in Valea lui Mihai, Hunedoara, Medias si Lipova.

1.2.PRODUSE SI SERVICII BANCARE OFERITE

West Bank S.A. sucursala Timisoara ofera o gama larga de servicii si anume:

? conturi curente in lei si valuta;

? depozite la vedere si la termen in lei si valuta;

? vanzari/cumparari de devize contra lei sau lei contra devize, devize contra devize;

? emitere, acceptare, avizare, acreditare incasso, ordin de plata si documentare;

? plati si incasari in lei si valuta;

? decontari un lei si valuta fara numerar;

? decontari pe baza de ordin de plata transmis prin fax;

? operatiuni de incasari si plati in sistemul WESTERN UNION;

? credite destinate persoanelor juridice;

? scrisori de garantie pentru participari la licitatii, plata TVA si taxe vamale plata furnizorilor, restituire avans pimit, de buna executie;

? cautuni si avansuri diverse;

? casete pentru patrarea valorilor;

? colectare numerar;

? vanzare imprimate specifice operatiunilor bancare;

? evaluare garantii;

? transmitere cursuri de schimb;

? voice-teller.

1.3.CATEGORII DE CREDITE SI CONDITII GENERALE DE ACORDARE

Clientii potentiali ai bancii West Bank sucursala Timisoara sunt: