Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind amortizarea contabila si fiscala a imobilizarilor corporale

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-amortizarea-contabila-si-fiscala-a-imobilizarilor-corporale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-amortizarea-contabila-si-fiscala-a-imobilizarilor-corporale


Cuprins

CUPRINS
AMORTIZAREA CONTABILA SI FISCALA A IMOBILIZARILOR CORPORALE
CAPITOLUL I. Recunoasterea imobilizarilor corporale.......pg. 3
1.1. Definitia imobilizarilor corporale....pg. 3
1.2. Reglementari legale ...pg. 3
1.3. Evaluarea mijloacelor fixe..........pg. 4
1.4. Catalog de clasificare si duratele normale de functionare a mijloacelor
fixe..............pg. 6
1.5. Contabilitatea imobilizarilor corporale.......pg. 10
1.6. Tehnici si documente contabile de evidenta a activelor fixe.
Operatiuni cu active fixe: intrare, amortizare, iesire........pg. 15
CAPITOLUL II. Amortizarea contabila a imobilizarilor corporale.....pg. 21
2.1. Definitia amortizarii. .............pg. 21
2.2. Calculul amortizarii........ ......pg. 22
2.3. Regimuri de amortizare...........pg. 33
2.4. Exceptii de la regimul de amortizare...........pg. 39
2.5. Contabilitatea amortizarii.........pg. 44
2.5.1 Contabilitatea manageriala a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor
corporalepg. 47
2.5.1.1 Contabilitatea financiara a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale.............pg. 47
2.5.2 Contabilitatea de gestiune a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor
corporale..pg. 49
2.5.3 Corelatiile contabilitatii manageriale privind cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale.............pg. 50
2.5.4 Monografie privind principalele inregistrari in contabilitate a mijloacelor
fixe.........pg. 51
CAPITOLUL III. Amortizarea fiscala a imobilizarilor corporale........pg. 54
3.1. Aspecte legislative privind regimurile de amortizare in Rominia in prezent......pg. 54
3.2. Deprecierea activelor conform IAS 36.........pg. 55
3.2.1 Evaluarea valorii recuperabile.pg. 55
3.2.1.1 Pret de vinzare............pg. 56
3.2.1.2 Valoare de utilizare.....pg. 57
3.2.2 Recunoasterea si evaluarea unei pierderi din depreciere...pg. 61
3.2.2.1 Criteriul permanenta..pg. 62
3.2.2.2 Criteriul probabilitatepg. 62
3.2.2.3 Criteriul economic......pg. 63
3.3. Facilitati fiscale privind imobilizarile corporale............pg. 65
CAPITOLUL IV. Studiu de caz....pg. 68
4.1. inregistrarea in contabilitatea unitatii patrimoniale a amortizarii contabile a imobilizarilor corporale...........pg. 68
4.2. Calculul amortizarii fiscale a imobilizarilor corporale si reflectarea in contabilitate; Influente in calculul profitului impozabil..............pg.70
4.3.Concluzii.pg.71

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I. Recunoasterea imobilizarilor corporale.

1.1. Definitia imobilizarilor corporale.

Un activ corporal se poate recunoaste in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru persoana juridica si costul activului poate fi evaluat in mod credibil.

Imobilizarile corporale sunt active care:

? sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative.

? sunt utilizate pe o perioada mai mare de un an de zile.

? au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

1.2. Reglementari legale:

La ora actuala sunt in vigoare urmatoarele legi si ordonante ale guvernului privind imobilizarile corporale si amortizarea acestora:

Ordinul nr. 94 din 29.01.2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV- a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.Of. nr. 85 din 20.02.2001. Ordinul stabileste unele reguli de evaluare la inventariere a activelor, planul de conturi aplicabil inclusive evidentei activelor fixe, precum si elelmentele obligatorii a fi cuprinse in situatiile financiare ale intreprinderii privitoare la activele fixe ( reguli de raportare a acestora in cadrul situatiilor financiare anuale).

Ordinul nr. 1.879 din 27.09.2001 privind modificarea Ordinului nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV- a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.Of. nr. 640 din 12.10.2001.

Ordinul nr. 990 din 26.07.2002 pentru completarea Ordinului nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV- a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.Of. nr 574din 02.08.2002.

Ordinul nr. 1.276 din 30.09.2002 privind aprobarea termenului de depunere a situatiilor financiare in conformitate cu Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.Of. nr. 728 din 07.10.2002.

Hotararea Guvernului nr. 403 din 19 mai 2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000.

Norme ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 11 din 11 octombrie 2000 privind reevaluarea de catre banci a imobilizarilor corporale, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 noiembrie 2000.

Ordonanta Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000.

Legea nr. 246 din 16 mai 2001 privind aprobarea O.G. nr. 112 din 31.08.2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, publicata in M.Of. al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 01.09.2000.

1.3. Evaluarea mijloacelor fixe.

Evaluarea la intrarea in patrimoniul intrprinderii.

La intrarea in patrimoniul intreprinderii, activele fixe se evalueaza la valoarea de intrare. Aceasta se poate determina astfel:

? Pentru activele fixe corporale procurate prin aport la capitalul social – valoarea de intrare este valoarea de piata a bunului sau valoarea determinata prin expertizare de catre un expert evaluator.

Se admite si valoarea de aport ca fiind valoare agreata de catre toti asociatii (actionarii) prin actul de constituire al societatii comerciale respective (in actul de constituire, bunul aportat este consemnat explicit ca aport in natura la capitalul social).

Pentru active fixe corporale procurate cu titlu oneros – valoarea este determinata de suma cheltuielilor efectuate pentru a aduce bunul respectiv in stare de functionare.

Aceasta valoare poate include: pretul achitat furnizorului pentru bunul respectiv, costul pregatirii conditiilor necesare instalarii, taxe si comisioane vamale achitate la import, cheltuieli de transport, de asigurare pe timpul transportului, de manipulare, onorarii achitate expertilor tehnici cu ocazia determinarii fezabilitatii proiectului si cu ocazia punerii efective in opera.

Evaluarea cu ocazia inventarierii.

Conform Ordinului Ministrului Finantelor nr. 94/2001 privind reglementarile contabile armonizate cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu ocazia inventarierii, activele fixe se evalueaza la vloarea justa, valoare data de valoarea de utilitate, starea bunului si pretul pietei pentru bunul respectiv.

Pentru o reflectare corecta a activelor fixe in bilant, valoarea contabila sau valoarea de intrare trebuie pusa de acord cu rezultatele inventrierii.

? Cand valorea la inventariere este superioara valorii de intrare sau valorii contabile, diferentele constatate in plus nu se inregistreaza. Aceasta insa nu se refera si la operatiunea de reevluare pentru punerea de acord cu efectele inflatiei, ci numai la eventuale plusuri de valoare in termeni reali.

? Diferentele constatate in minus intre valoarea de intrare si valoarea de inventar se trateaza astfel:

? pentru diferentele in minus considerate reversibile, se va crea un provizion pentru deprecierea activelor fixe. În momentul in care factorii care au determinat minusul de valoare reversibil dispar, provizionul se stinge, valoarea activului revenind la nivelul existent initial.

? diferentele in minus considerate ireversibile se vor inregistra in contabilitate pe seama amortizarii.

Evaluarea la iesirea din patrimoniul intrprinderii.

La iesirea din patrimoniul intreprinderii a mijloacelor fixe, evaluarea lor se face la valoarea de intrare (costul istoric) sau, dupa caz, la valoarea justa constatata cu ocazia inventarierii.

1.4. Catalog de clasificare si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate in economie si duratele normale de functionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar.

Durata normala de functionare reprezinta durata de utilizare in care se recupereaza, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizarii. Astfel, durata normala de functionare este mai redusa decat durata de viata fizica a mijlocului fix respectiv.

Mijloacele fixe cuprinse in catalog sunt clasificate in general in grupe, subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele si familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate in trei grupe principale si anume:

? Grupa 1 – Constructii