Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind analiza si elaborarea situatiilor financiare din cadrul societatilor comerciale

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-analiza-si-elaborarea-situatiilor-financiare-din-cadrul-societatilor-comerciale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-analiza-si-elaborarea-situatiilor-financiare-din-cadrul-societatilor-comerciale


Cuprins

Cuprins
Capitolul 1 Prezentarea societatii comerciale COOPERATIVA DE CONSUM OTOPENI
1.1. Generalitati
1.2. Regimul juridic al Cooperativei de Consum OTOPENI
1.3. Structura organizatorica si de conducere.
1.3.1. Organele de conducere
1.3.2. Structura Organizatorica operativa si analitica.
1.3.3. Structura Organizatorica si functionala.
Capitolul 2: Cadrul general de armonizare a contabilitatii romanestii cu directivele europene si cu standardele internationale
2.1. Preliminarii
2.2. Sfera de aplicare.
2.3. Utilizatorii de situatii financiare si cerintele lor informationale
2.4. Obiectivul situatiilor financiare.
2.5. Concepte de baza
2.6. Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare.
2.7. Imaginea reala si corecta. Imaginea fidela.
Capitolul 3: Structuri si criterii de recunoastere si de evaluare ale situatiilor financiare.
3.1. Criterii de recunoastere ale situatiilor financiare
3.1.1) Recunoasterea activelor
3.1.2 Recunoasterea datoriilor
3.1.3 Recunoasterea veniturilor
3.1.4 Recunoasterea cheltuielilor
3.2) Evaluarea structurilor situatiilor financiare
3.2. Evaluarea activelor
3.2.1. Evaluarea activelor imobilizate
3.2.2 Evaluarea Imobilizarilor corporale
3.3. Evaluarea activelor circulante.
3.3. Prezentarea structurilor din situatiile finaciare.
3.3.1. Pozitia finaciara (bilantul).
3.3.2. Contul de profit si pierdere
3.3.3. Situatia fluxurilor de trezorerie (tabloul fluxurilor de numerar)
3.3.4. Situatia modificarilor capitalurilor proprii.
3.3.5. Anexa la bilant
Capitolul 4 : Lucrari contabile de [nchidere a exercitiului financiar
4.1) Lucrari preliminare intocmirii bilantului contabil
4.1.1. Stabilirea balantei conturilor inainte de inventariere.
4.1.2 Inventarierea generala a patrimoniului
4.1.3. Contabilitatea operatiunilor de regularizare
4.1.4. Stabilirea balantei conturilor dupa inventariere.
4.1.5. Determinarea rezultatului cu ajutorul contului de profit si pierdere.
4.1.6.Repartizarea profitului.
Capitolul 5: Analiza situatiei financiar - patrimoniale a Cooperativei de Consum OTOPENI
CONCLUZII

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

STUDIU PRIVIND ANALIZA SI ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE DIN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE.

APLICATIE LA COOPERATIVA DE CONSUM OTOPENI.

Capitolul 1 Prezentarea societatii comerciale COOPERATIVA DE CONSUM “OTOPENI”