Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind elaborarea si analiza bilantului contabil cu aplicatie la (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-elaborarea-si-analiza-bilantului-contabil-cu-aplicatie-la-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-elaborarea-si-analiza-bilantului-contabil-cu-aplicatie-la-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAP.I FUNDAMENTARI PRIVIND BILANTUL CONTABIL
1.Bilantul contabil-document contabil de sinteza privind
situatia patrimoniala si rezultatele obtinute ... 1
2.Preocupari pe plan mondial privind armonizarea
documentelor contabile de sinteza .3
2.1.Aspecte generale.....3
2.2.Standardele contabile internationale privind armonizarea
documentelor contabile de sinteza ........4
2.3.Structura bilantului contabil generata de Directiva a iv-a a.
Comunitatilor Economice Europene .......7
3.Structura bilantului contabil in Rominia
3.1.Structura generala a bilantului contabil ..11
3.2.Contul de profit si pierdere -componenta a documentelor
contabile de sinteza ...........16
3.3.Anexa la bilant-modalitate de adincire a puterii de
informare a documentelor contabile de sinteza .....21
3.4.Rolul raportului de gestiune 23
4.Preocupari nationale privind armonizarea documentelor
contabile de sinteza cu Directiva a iv-a a Comunitatilor
Economice Europene si cu Standardele Contabile
Internationale .............24
CAP.II ELABORAREA BILANTULUI CONTABIL
1.Reglementari juridice privind elaborarea,verificarea si
certificarea bilantului contabil ....28
2.Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar29
2.1.intocmirea balantei de verificare inainte de inventariere.......30
2.2.Inventarierea patrimoniului ..30
2.3.Contabilizarea regularizarilor la inventar ..............33
2.4.intocmirea balantei de verificare dupa inventariere..............34
2.5.Determinarea rezultatului contabil si a rezultatului
fiscal . Impozitarea profitului ..............35
2.6.Redactarea bilantului contabil,contului de profit si
pierdere si anexei la bilant .39
2.7.Verificarea si certificarea bilantului contabil .........40
CAP.III STUDIU DE CAZ PRIVIND ELABORAREA BILANTULUI CONTABIL
LA SOCIETATEA COMERCIALA FORAJ SONDE BASCOVS.A.
1.Prezentare generala a societatii. Influenta particularitatilor
activitatii asupra organizarii contabilitatii curente si a
bilantului contabil .....42
2.Datele studiului de caz si rezolvarea acestuia
2.1.Situatia balantei de verificare inainte de inventariere..........45
2.2.Datele si documentele privind inventarierea patrimoniului...46
2.3.Datele privind regularizarile la inventar si contabilitatea
operatiilor specifice ............47
2.4.Datele privind determinarea rezultatului contabil si a
rezultatului fiscal. Impozitarea profitului ............49
2.5.intocmirea balantei de verificare finale 52 2.6.Redactarea bilantului contabil,contului de profit si pierdere
si anexei la bilant. Modelul raportului de gestiune ...........52
2.7.Modelul raportului de verificare si certificare a bilantului
contabil .............56
CAP.IV ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA PE BAZA DE BILANT CONTABIL
1.Analiza situatiei patrimoniului 57
2.Analiza performantelor intreprinderii pe baza bilantului
contabil
2.1. Analiza echilibrului financiar ..............61
2.2. Analiza pe baza ratelor ......62
2.3.Analiza soldurilor intermediare de gestiune ........67
3.Degajarea informatiei bilantiere prin intocmirea situatiei
fluxurilor de trezorerie..............71
CAP.V SISTEM INFORMATIC PRIVIND ELABORAREA BILANTULUI CONTABIL
1.Prezentarea sistemului informational......73
2.Prezentarea sistemului informatic............73
3.Elaborarea situatiilor financiare si de analiza..........74
CONCLUZII...........75
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL?

INTRODUCERE

Legislatia romana a cunoscut numeroase schimbari in ultimii ani, atat datorita situatiei economico-financiare din tara, cat si din cauza tendintei de adaptare la normele internationale.

Bilantul contabil este poate cel mai important document contabil si totodata unul foarte complex, fiind afectat in mod direct de schimbarile mentionate si de aceea s-a considerat necesar un studiu amanuntit asupra acestuia.

Lucrarea intitulata „Studiu privind elaborarea si analiza bilantului contabil” analizeaza situatiile anuale, precum si modul in care acestea furnizeaza informatiile necesare analizei economico-financiare.

Lucrarea este structurata in patru capitole, primul capitol prezentand atat rolul, functiile si obiectivele conturilor anuale, cat si diferentele dintre bilantul in sistemul contabil romanesc si conturile anuale asa cum se prezinta in normele contabile anglo-saxone, continentale, americane, situatiile financiare propuse de Directiva a IV-a, precum si cele din sistemul international.

Capitolul II trateaza lucrarile efectuate la inchiderea exercitiului financiar si anume: verificarea si inregistrarea documentelor in conturi, balanta conturilor inainte de inventariere, inventarierea propriu-zisa, operatiuni de regularizare pe baza rezultatului inventarului, balanta conturilor dupa inventariere, determinarea rezultatului exercitiului si intocmirea bilantului contabil, precum si legislatia pe baza careia se realizeaza verificarea si certificarea bilantului.

Capitolul III prezinta modalitatile de analiza economico-financiare pe baza conturilor anuale atat prin intermediul tabloului soldurilor intermediare de gestiune, al tabloului de trezorerie si al tabloului de finantare, cat si pe baza ratelor de rentabilitate si de echilibru.

In capitolul IV se evidentiaza practic modalitatile de analiza a situatiei economico-financiare pe baza unor date reale provenind de la societatea comerciala TOTAL SOFT SRL. Tinand cont de datele furnizate de analiza se vor lua decizii asupra activitatii economice si financiare viitoare a societatii.

1.1. OBIECTIVELE SI ROLUL BILANTULUI CONTABIL

Inregistrarile contabile reflecta existenta si miscarea fiecarui element de activ si pasiv prin intermediul conturilor. Aceste elemente patrimoniale sunt apoi sintetizate dupa anumite criterii, pentru a constitui un tot unitar, cu scopul de a facilita cunoasterea situatiei economico-financiare. Acest proces se realizeaza la anumite perioade de timp cu ajutorul unui procedeu specific metodei contabilitatii si anume BILANTUL.

Bilantul contabil reprezinta documentul oficial de gestiune al unitatilor patrimoniale si al persoanelor fizice care au calitatea de comerciant si asigura, dupa cum prevede legea, formarea unei imagini fidele, clare si complete privind patrimoniul, situatia financiara si rezultatele obtinute.

Bilantul constituie, de asemenea, un instrument foarte important in procesul de fundamentare a deciziilor privind dirijarea activitatii curente si mai ales a celei de perspectiva.

Prin intermediul conturilor se reflecta existenta fiecarui element patrimonial de activ sau pasiv in parte, iar cu ajutorul bilantului, care este un procedeu de generalizare a datelor din conturi, se reflecta patrimoniul in totalitatea lui, cu structura sa de activ si pasiv.

Obiectivul fundamental al contabilitatii este prezentarea de situatii financiare periodice, conturi anuale sau documente de sinteza, care formeaza un tot unitar si care trebuie sa ofere o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor unitatii patrimoniale in scopul furnizarii de informatii utile ansamblului de utilizatori pentru luarea de decizii economice. Pentru realizarea obiectivului contabilitatii, bilantul contabil a fost proiectat ca un document de sinteza complex alcatuit din urmatoarele componente: bilantul propriu-zis, contul de profit si pierdere, anexa la bilant, si raportul de gestiune.

Toate acestea necesita o munca laborioasa pentru completare, intrucat exista un volum mare de informatii care trebuie analizate si valorificate pentru a oferi o imagine cat mai clara a patrimoniului la un moment dat.

Reflectarea patrimoniului dupa structura sa de activ si pasiv are drept consecinta impartirea bilantului in doua parti distincte: activ si pasiv. Activul bilantului cuprinde in forma generalizata active imobilizate si active circulante, iar pasivul cuprinde capitaluri proprii si datorii. Generalizarea este aprofundata, atat in cadrul activului, cat si al pasivului, pe grupe si posturi de bilant cu o anumita corelatie intre ele, aceasta find necesara pentru analiza activitatii economico-financiare a unitatii patrimoniale.

Fiecare parte a bilantului are rolul sau si nu poate fi despartita de celelalte. Astfel, bilantul prelucreaza informatiile din cursul exercitiului si constata rezultatul, contul de profit si pierdere descrie si explica rezultatele prin prisma cheltuielilor si veniturilor care l-au determinat, precum si a activelor consumatoare si producatoare de rezultate, iar anexa completeaza si explica elementele din bilant si contul de rezultate pentru obtinerea unei imagini fidele. Fiecare dintre cele trei parti ofera informatii diferite, care impreuna sa conduca la atingerea obiectivului conturilor anuale. Bilantul furnizeaza informatii cu privire la pozitia financiara a unitatii patrimoniale, contul de profit si pierdere prezinta informatii despre rezultatul exercitiului, iar anexa aduce clarificari asupra politicilor promovate de unitate in domeniul investitiilor, finantarii, fiscalitatii si evaluarii patrimoniului.

Obiectivele principale ale situatiilor financiare sunt: prezentarea situatiei economico-­financiare a patrimoniului, informarea utilizatorilor, protectia creditorilor.

Prezentarea situatiei economico-financiara a unitatii patrimoniale este obiectivul principal al bilantului contabil. Acesta trebuie sa asigure o imagine cat mai clara asupra unor elemente, pentru a putea fi apreciata stabilitatea economico-financiara a societatii, precum si situatia rezultatului. Situatia financiara ofera informatii asupra surselor si a modului de utilizare a acestora, precum si termenele de scadenta ale lor, dar si asupra capacitatii societatii de a detine si achizitiona lichiditatile necesare acoperirii datoriilor, deci asupra solvabilitatii acesteia. Situatia rezultatului se observa prin reprezentarea cheltuielilor si veniturilor si indica modificarea capitalului societatii pe parcursul exercitiului.

Informarea utilizatorilor reprezinta un obiectiv de interes intern. Scopul in acest caz este de a oferi organelor de conducere si control date cu privire la formarea costurilor si a preturilor de vanzare, controlul costurilor si a eficientei economice, etc. Pe baza acestor informatii se vor lua masuri si decizii pentru viitor si se va coordona activitatea de planificare si conducere.

Un alt obiectiv al situatiilor financiare este acela de protectie a creditorilor. Conturile anuale pun la dispozitia creditorilor informatii care sa garanteze investitiile facute. De asemenea reprezinta o garantie pentru banci ca eventualele imprumuturi acordate vor fi rambursate, sau ca pot fi contractate noi imprumuturi.

La modul general, situatiile financiare reprezinta o sinteza a activitatii economica­financiare din unitatea patrimoniala pe tot parcursul exercitiului.

Deci rolul principal al bilantului este de a prezenta situatia financiara a intreprinderii, dar in acelasi timp, furnizeaza si informatiile necesare pentru evaluarea structurii capitalului, calculul ratei de randament si determinarea lichiditatii si flexibilitatii financiare a unitatii patrimoniale.