Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind evidenta stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar (XYZ, Drobeta Tur

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-evidenta-stocurilor-de-materii-prime-materiale-obiecte-de-inventar-xyz-drobeta-tur
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-evidenta-stocurilor-de-materii-prime-materiale-obiecte-de-inventar-xyz-drobeta-tur


Cuprins

CAPITOLUL I
CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFASURARE A ACTIVITATII LA R.A.A.N. - SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA
1.1 PROFILUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE; SCURT ISTORIC AL R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA
1.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SUCURSALEI
ROMAG TERMO DROBETA TURNU SEVERIN
1. Functia de cercetare-dezvoltare
2. Functia de productie
3. Functia comerciala
4. Functiunea financiar-contabila
5. Functia de personal
1.3. ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC iN CADRUL SUCURSALEI ROMAG TERMO DROBETA
1.4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI DIN CADRUL SUCURSALEI ROMAG TERMO DROBETA
CAPITOLUL II
PROBLEME GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA EVIDENTEI STOCURILOR LA R.A.A.N. - SUCURSALA
ROMAG TERMO DROBETA
2.1. NOTIUNI, CONTINUT,STRUCTURI,DELIMITARI PRIVIND STOCURILE
2.2. OBIECTIVELE SI FACTORII CONTABILITATII STOCURILOR
2.3. CLASIFICAREA SI CODIFICAREA STOCURILOR
2.4. REGULI DE EVALUARE A STOCURILOR
2.4.1.Evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniu
2.4.2. Evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu
2.4.3. Evaluarea la data bilantului
2.5. ORGANIZAREA DOCUMENTATIEI PRIMARE SI A EVIDENTEI OPERATIVE
2.6. METODE DE ORGANIZARE A CONTABILITATII ANALITICE A STOCURILOR
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA CONTABILITATII STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE SI OBIECTE DE INVENTAR LA R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA
3.1. ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A STOCURILOR
3.2.ORGANIZAREA CONTABILITATII MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR
3.3. ORGANIZAREA CONTABILITATII OBIECTELOR DE INVENTAR
CAPITOLUL IV
PARTICULARITATI SI POSIBILITATI DE PERFECTIONARE A EVIDENTEI STOCURILOR iN CADRUL
SUCURSALEI ROMAG TERMO DROBETA
4.1.PARTICULARITATILE ORGANIZARII EVIDENTEI STOCURILOR LA SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA
4.2.POSIBILITATI DE PERFECTIONARE A EVIDENTEI STOCURILOR LA SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA
4.3. NOUTATI PRIVIND STOCURILE IN LUMINA STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

?CAPITOLUL I

CADRUL ORGANIZATORIC DE DESF?SURARE A ACTIVIT?TII LA R.A.A.N. – SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA

1.1 PROFILUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE; SCURT ISTORIC AL R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA face parte din cadrul Regiei Autonome Activitati Nucleare, regie nationala de interes strategic, cu specific deosebit, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, Calea Tg-Jiu Km 6, judetul Mehedinti, prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel" care s-a desfiintat.

Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare s-a infiintat in baza H.G. 365/02.07.1998, ca regie nationala de interes strategic si are in componenta sucursale de producere a apei grele, de producere a energiei electrice si termice, de inginerie tehnologica pentru obiective nucleare si de cercetari nucleare.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA face parte din cadrul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA s-a inregistrat prin certificatul de inmatriculare emis de Oficiul Registrului Comertului al judetului Mehedinti sub nr. J/25/310/1998 emis la data de 14 august 1998, cod fiscal 12623789, cont bancar 2511.1-4.1/ROL deschis la Banca Comerciala Romana, filiala Turnu Severin, inregistrata la Administratia Finanaciara a judetului Mehedinti cu nr.269/aug. 1998, avand sediul in Drobeta Turnu Severin, calea Tg-Jiului, Km 6.

Sucursala isi desfasoara activitatea in baza statutului, a regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare si a altor prevederi legale. Denumirea Sucursalei ROMAG TERMO deriva de la prescurtarile cuvintelor "Romania Apa Grea Termoficare". Sucursala este subordonata Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare Drobeta Turnu Severin care se afla sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA are componentele prevazute pentru unitatile cu personalitate juridica, conform regulamentului, cu urmatoarele limitari:

- nu intretine relatii directe cu bugetul statului;

- documentatiile pentru obtinerea de subventii se vor promova numai prin Regia Autonoma Activitati Nucleare;

- nu are drepturi de a produce energie electrica si de a o distribui decat in limitele stabilite de dispeceratul energetic national si contractelor incheiate cu consumatorii;

- nu poate incheia direct operatiuni de comert exterior.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA este propietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de propietate, poseda si se foloseste in mod automat de bunurile pe care le are in patrimoniu.

Înstrainarea bunurilor imobile apartinand unitatii sau incheirea de tranzactii in litigii cu valoare de peste 10 milioane lei se face cu aprobarea ministerului de resort si a Regiei de Activitati Nucleare.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA are urmatorul obiect de activitate:

- producerea si transportul energiei electrice;

- distributia si redresarea energiei electrice;

- producerea si transportul energiei termice conform contractelor incheiate cu regiile autonome, societati comerciale sau alti agenti economici ;

- realizarea lucrarilor de revizii si reparatii ale agregatelor si instalatiilor energetice, pieselor de schimb necesare acestei activitati, precum si dispozitiile de lucru si mecanizare specifice;

- proiectarea si executarea lucrarilor de investitii proprii, reparatii si retehnologizarii in sistemul energetic;

- optimizarea functionarii instalatiilor energetice existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii si introducerea de noi tehnologii privind conversia energiei;

- raspunde de impactul instalatiilor energetice asupra mediului inconjurator in limita nivelului tehnic al acestora si de luarea masurilor de reducere a noxelor.

Corelat cu contractele incheiate pentru energie electrica si energie termica Sucursala ROMAG TERMO DROBETA determina anual volumul de venituri realizate, cheltuieli totale de efectuat in cota de impozit pe profit datorat bugetului, conform legii.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA trebuie sa acopere cu veniturile obtinute toate cheltuielile, inclusiv dobanzile, amortizarea investitiilor, rambursarea creditelor si sa obtina profit. Partea de cheltuieli care depaseste nivelul veniturilor realizate se subventioneaza de la bugetul de stat, conform legii, numai prin intermediul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare Drobeta Turnu Severin.

Sucursala ROMAG TERMO DROBETA intocmeste anual bilant contabil si cont de profit si pierderi dupa modele stabilite de Ministerul Finantelor. Din veniturile realizate dupa acoperirea cheltuielilor Sucursala ROMAG TERMO DROBETA constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare pentru perfectionarea si recalificarea personalului angajat, precum si pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari si securitate sociala si celelalte varsaminte prevazute de lege. Bazele unitatii economice Sucursalei ROMAG TERMO DROBETA au fost puse incepand cu anul 1982 si a intrat in functiune in anul 1986, functionand la acea data cu un singur cazan de 420 tone abur/ora.

Scopul infiintarii acestei unitati a fost in principal asigurarea energiei termice pentru Combinatul Chimic de Apa Grea “Drobeta” si pentru asigurarea termoficarii municipiului Drobeta Turnu Severin.

Datorita faptului ca este dotata cu turbine, ea furnizeaza energie electrica in sistemul national cat si direct la Combinatul Chimic Drobeta, 76% din productia realizata o constituie energia termica utilizata pentru functionarea Combinatului Chimic “Drobeta” si pentru asigurarea termoficarii municipiului.

În urma procesarii aburului, in turbine rezulta energie electrica ca produs secundar care reprezinta circa 20% din volumul productiei precum si veniturile realizate din valorificarea condensului nereturnat in proportie de 4% din volumul productiei.

Structura de productie este redata in diagrama din anexa 1.

Începand din 1992, dupa o perioada de doi ani (1990-1992) in care Combinatul Chimic “Drobeta” a fost oprit, s-a impus din nou acordarea atentiei in primul rand, a energie termice produse si in al doilea rand a energiei electrice.

Ca urmare a intrarii in procesul de repunere in functiune a modulelor si apei grele, necesarul de energie termica solicitata de Combinatul Chimic Drobeta a crescut an de an si se preconizeaza o crestere accentuata si in perioada urmatoare. Astfel pornind de la o pondere de 62% a energie termice din structura totala a productiei realizata de Sucursala ROMAG TERMO DROBETA s-a ajuns ca ponderea energiei termice sa fie de 80% din totalul productiei.

Daca analizam principalii consumatori de energie termica vom constata ca ponderea o detine Combinatul Chimic “Drobeta” care preia peste 90% din energia termica produsa de sucursala ROMAG TERMO DROBETA, diferenta fiind preluata de Regia Autonoma “Lotus” Drobeta Turnu Severin in proportie de 8% care asigura incalzirea municipiului prin intermediul punctelor termice de care dispune, precum si revanzarea unei parti din aceasta energie la agenti economici care preiau energie din aceste puncte termice.

Unitatea mai furnizeaza in acelasi timp abur tehnologic pentru unitatile economice de pe platforma estica a municipiului si care reprezinta circa 20% din totalul energiei termice.

Structura ponderii beneficiarilor principali ai Sucursalei ROMAG TERMO DROBETA este urmatoarea:

- 90% Regia Autonoma Activitati Nucleare Turnu Severin

- 8% Regia Autonoma “LOTUS” Turnu Severin

- 2% alti beneficiari

Pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta a Combinatului Chimic “DROBETA”, Sucursala ROMAG TERMO DROBETA a fost conceputa cu 6 cazane de 420 tone abut/ora cu functionarea pe carbune si mentinerea arderii cu ajutorul injectiei de pacura, precum si un cazan de 420 tone abur/ora cu functionare numai pe pacura.

În prezent se afla in curs de finalizare lucrarile de investitii pentru doua cazane cu pornire rapida de 105 tone abur /ora cu functionare pe pacura.

Dat fiind pericolul de contaminare cu hidrogen sulfurat, in caz de avarie la Combinatul Chimic "Drobeta", Sucursala ROMAG TERMO DROBETA are obligatia de a asigura livrarea aburului tehnologic la parametrii ceruti fara abateri mari.

1.2. STRUCTURA ORGANIZATORIC? A SUCURSALEI

ROMAG TERMO DROBETA TURNU SEVERIN