Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind organizarea si conducerea contabilitatii la unitatile militare prin prisma aplicarii c

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-organizarea-si-conducerea-contabilitatii-la-unitatile-militare-prin-prisma-aplicarii-c
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-organizarea-si-conducerea-contabilitatii-la-unitatile-militare-prin-prisma-aplicarii-c


Cuprins

CUPRINS
Introducere..........5
1.Contabilitatea- instrument de baza al managementului financiar........6
1.1. Managementul financiar.......6
1.1.1.Conceptul de management financiar.........6
1.1.2.Functiunile manageriale ale organizatiei..8
1.1.3.Functiunea financiar- contabila, componenta a sistemului organizarii agentului economic...........9
1.2. Notiuni de baza privind contabilitatea..............10
1.2.1.Patrimoniul- obiect de studiu al contabilitatii........10
1.2.2.Sarcinile si functiile contabilitatii...........12
1.2.3.Metoda contabilitatii si principiile organizarii si conducerii acesteia.13
1.3.Sistemul informational contabil..........16
1.3.1.Conceptul de sistem informational.........16
1.3.2.Sistemul informational economic...........17
1.3.3.Elemente de baza privind sistemul informational contabil..19
2.Organizarea si conducerea contabilitatii la unitatile militare..............21
2.1.Unitatile militare- institutii publice?...21
2.2.Organizarea si conducerea contabilitatii in unitatile militare..........24
2.3.Documentarea... ...26
2.4.Registrele de contabilitate ..29
2.4.1.Generalitati.29
2.4.2.Registrul jurnal ......30
2.4.3.Registrul Cartea Mare .........31
2.4.4.Registrul Inventar..............33
2.5.Situatiile financiare anuale..33
2.5.1.Generalitati 33
2.5.2.Bilantul.......34
2.5.3.Contul de rezultat patrimonial.35
2.5.4.Situatia fluxurilor de trezorerie36
2.5.5.Situatia modificarilor in structura activelor...........36
2.5.6.Anexele la situatiile financiare 36
2.5.7.Contul de executie bugetara ....37
2.6.Planul de conturi utilizat in unitatile militare ...38
2.7.Forme de inregistrare in contabilitatea unitatilor militare39
3.Probleme specifice de control intern si audit public intern la unitatile militare41
3.1.Controlul intern la unitatile militare...41
3.1.1.Notiunea de control financiar...41
3.1.2.Organizarea si exercitarea controlului intern in domeniul financiar - contabil la unitatile militare............42
3.1.3.Activitati desfasurate pe timpul controlului intern la unitatile militare.45
3.2.Auditul public intern in domeniul apararii........50
3.2.1.Delimitari conceptuale privind auditul public intern............50
3.2.2.Organizarea auditului public intern in Ministerul Apararii..52
3.2.3.Domenii de aplicare a auditului public intern........53
4.Structurile financiar- contabile din cadrul unitatilor militare............56
4.1.Structurile organizatorice ale compartimentelor financiar- contabile din cadrul unitatilor militare, domeniile de competenta si atributiile acestora.56
4.2.Diagrama relatiilor functionale ale compartimentului financiar- contabil in cadrul unitatii militare.....60
4.3.Circulatia documentelor financiar- contabile....64
Concluzii si propuneri......71
Bibliografie.........73

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai in cadrul unor sisteme informationale care sa fundamenteze deciziile ce se adopta cu informatii rapide si complexe.

Componenta de baza a sistemului informational economic, contabilitatea furnizeaza partea covarsitoare a informatiilor necesare argumentarii si luarii deciziilor manageriale, devenind treptat un domeniu complex, cu obiect de studiu, cu metode si domeniu de aplicabilitate proprii.

Alinierea tarii noastre la normele aplicabile in tarile europene- Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Standardele Internationale de Contabilitate, nu poate fi asigurata decat printr-un efort colectiv si permanent, manifestat atat teoretic, cat si practic.

În conditiile actuale, Romania se afla in plin proces de armonizare a sistemului sau contabil cu normele contabile internationale mentionate mai sus, sfera si functiile contabilitatii suferind schimbari succesive si adanci.

Principalele modificari cu un important impact asupra fluxurilor financiare ce se deruleaza la nivelul institutiilor publice, vizeaza accentuarea procesului de descentralizare fiscala, modificarea sistemului de finantare a acestora si derularea resurselor financiare publice prin Trezoreria statului.

Incluse, din punct de vedere financiar- contabil, in sistemul institutiilor publice, unitatile militare au avut aceeasi „traiectorie”, dar, din pacate, modificarile mentionate nu au fost insotite de instrumente adecvate de programare si de urmarire a utilizarii resurselor financiare publice, actualul sistem de constructie a bugetelor cat si cel de urmarire a cheltuielilor neraspunzand necesitatilor de ordin practic.

Am incercat in lucrarea de fata sa surprind atat aspectele teoretice, cat si pe cele practice ale organizarii si conducerii contabilitatii la unitatile militare, utilizand drept element de comparatie organizarea si conducerea contabilitatii la agentii economici, pentru ca, in final, sa arat care ar putea fi eventualele aspecte ce ar putea fi imbunatatite.

CAPITOLUL 1: CONTABILITATEA- INSTRUMENT DE BAZ? AL MANAGEMENTULUI FINANCIAR

1.1. Managementul financiar

1.1.1. Conceptul de management financiar

Considerat atat stiinta cat si arta totodata, managementul a devenit in zilele noastre unul dintre cele mai interesante domenii ale activitatii umane, detinand o incarcatura intelectuala, dar si una de ordin social si chiar emotional.

Importanta acestui domeniu, atat prin prisma terenului generos de investigatii teoretice interdisciplinare pe care il ofera, dar si prin expresia pragmatica a talentului si capacitatilor pe care conducerea organizatiilor de toate tipurile si profilurile le presupune, a crescut treptat pe parcursul secolului trecut, intensificandu-se cu precadere in ultimele decenii.

Parintele managementului, Peter Drucker, a evidentiat ca aparitia acestui domeniu reprezinta un eveniment al istoriei umane: „el reprezinta organul societatii, a carui sarcina este sa faca productive resursele, el reflecta spiritul epocii moderne... de fapt el este indispensabil”. [1 Drucker, P. , „The Practice of Management”, New York: Harper Collin, 1993, p. 34]

Arbitrar de tipul organizatiei sau de scopul acesteia, managementul are menirea de face productive activitatile umane. Combinarea resurselor disponibile ale unei organizatii care sa aiba ca efect atingerea obiectivului pentru care aceasta a luat fiinta, si, implicit a satisfactiei membrilor ei, reprezinta preocuparea managementului, ca parte componenta a stiintelor economice.

Fara fundamentul creat de studiul stiintelor economice, arta managementului nu poate fi deprinsa, si cu atat mai putin, pusa in aplicare.

Unii specialisti romani considera ca managementul „rezida in studierea proceselor si relatiilor de management din cadrul lor, in vederea descoperirii legitatilor si principiilor care le guverneaza, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici si modalitati de conducere, de natura sa asigure ridicarea eficientei.” [2 Nicolescu, O.,(coord.), „Management ”, Editura Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti, 1992, p. 23]

Alti autori definesc managementul ca un „mod de a conduce si gestiona rational o organizatie, de a organiza activitati, de a stabili scopuri si obiective, de a construi strategii.” [3 Fundatura, D. Si colab., „Dictionar de management”, Editura D. Coresi, Bucuresti, 1992, p. 24

]

Managementul financiar se distinge ca o componenta a stiintei managementului, evolutia sa fiind explicata in literatura de specialitate si confirmata de realitatea economica, in principal, prin aceea ca:

? Organizatia este un agent economic, indispensabil in configuratia si evolutia oricarei economii;

? Organizatia a reprezentat mereu zona cea mai fertila in procesul evolutiei teoriei si practicii managementului.

Prin management financiar se intelege „totalitatea principiilor, metodelor, tehnicilor si sfaturilor ce il pot ajuta pe orice individ care isi propune cresterea averii personale prin intermediul unei organizatii sa- si atinga acest scop.” [4 Dragota , V., (coord.), “Management financiar vol. 1”, Editura Economica, Bucuresti, 2003, p. 47]

Managementul financiar inseamna, cu alte cuvinte, „obtinerea unui profit cat mai mare in conditiile asigurarii echilibrului financiar al organizatiei si a solvabilitatii permanente a acesteia, deziderate realizate prin mentinerea unor proportii judicioase intre mijloacele banesti vehiculate.” [5 Telespan, C., „Managementul intreprinderii”, Editura Academiei Trupelor de Uscat, Sibiu, 1999, p. 11]

Pozitia managementului financiar in cadrul stiintei managementului se evidentiaza prin urmatoarele doua aspecte:

? Este o stiinta economica de sinteza in care finalitatea tratarii problemelor cu care se confrunta organizatiile este concentrata catre maximizarea eficientei economice;

? Este o stiinta cu caracter interdisciplinar pentru ca foloseste, intr-o maniera proprie, ca o reflectare a particularitatilor relatiilor de management, o serie de categorii economice si metode preluate de la numeroase alte discipline cum ar fi: contabilitate, microeconomie, analiza economica, marketing, sociologie, matematica, statistica, finante etc.

Cele mai stranse raporturi le are cu stiinta economica, care studiaza procesul numai din punct de vedere economic, nu si managerial. Stiinta managementului considera unitatea economica un sistem deschis si schimbator fata de alte sisteme.

Cele doua stiinte se ajuta reciproc, fiecare pastrandu-si autonomia, cu roluri distincte, cu avantaje si dezavantaje, deseori avand interese comune, cum ar fi cele privind preturile, bugetele, fiscalitatea, impozitele, tarifele si taxele, moneda si credit, controlul financiar si de gestiune.

Stiinta managementului explica de ce doua entitati, egale din punct de vedere economic si tehnologic, obtin rezultate diferite, tocmai datorita calitatii activitatii manageriale.

În cele din urma, prin management financiar se intelege si activitatea echipei manageriale a organizatiei (staff-ului), prin care se pun in practica functiile managementului: previziunea, organizarea, comanda- decizia, coordonarea, controlul – reglarea- evaluarea rezultatelor.

1.1.2. Functiunile manageriale ale organizatiei

Cadrul organizatoric in care o entitate isi desfasoara activitatea productiva presupune un ansamblu de procese dinamice si complexe, care se pot grupa in functiuni ce se interconditioneaza si a caror integrare permite organizatiei sa reactioneze corespunzator la solicitarile mediului, sa evolueze eficient si sa se dezvolte continuu.

Analizand intregul complex de activitati ce se desfasoara intr-o organizatie, Henry Fayol a initiat conceptul de functiune, concept care mai tarziu a constituit subiectul a numeroase studii si cercetari initiate de specialistii din domeniul managementului.

„Functiunea poate fi definita prin ansamblul activitatilor orientate spre realizarea unor obiective derivate, rezultate din obiectivele generale ale organizatiei. O anumita functiune se prezinta ca o grupare concreta de activitati omogene, specializate.” [6 Gavrila, T., Lefter, V., „Managementul general al organizatiei”, Editura Economica, Bucuresti, 2004, p.39]

Desi acelasi cercetator mentionat mai sus, a realizat si o compartimentare a activitatilor pe sase functiuni, pentru o organizatie moderna specialistii vorbesc de un numar de cinci, si anume:

? Functiunea de cercetare- dezvoltare (cuprinde activitatile prin care se studiaza, se concepe, se elaboreaza si se realizeaza viitorul cadru tehnic, tehnologic si organizatoric);