Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind organizarea trezoreriei (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-organizarea-trezoreriei-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-organizarea-trezoreriei-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS :
1. ORGANIZAREA TREZORERIEI LA S.C. TRINITY S.A. .. 1
1.1. Organizarea, functiile si sarcinile trezoreriei .......... 1
1.2. Locul trezoreriei in economia intreprinderii .......... 4
1.3. Particularitatile activitatii S.C. TRINITY S.A. si locul trezoreriei in cadrul acesteia ..............10
2. GESTIUNEA CURENTA A TREZORERIEI ......... 13
2.1. Gestiunea valorilor banesti la nivelul S.C. TRINITY S.A. ... 13
2.2. Reflectarea in contabilitate a operatiilor de trezorerie .......... 16
2.2.1. Evidenta operatiilor privind titlurile de plasament ..... 17
2.2.2. Evidenta operatiilor privind numerarul si alte valori aflate in casieria intreprinderii ....... 19
2.2.3. Evidenta operatiilor privind avansurile de trezorerie 21
2.2.4. Evidenta operatiilor privind viramentele interne ....... 21
2.2.5. Evidenta operatiilor privind provizioanele pentru deprecierea titlurilor de plasament .......... 22
2.3. Reflectarea in contabilitate a operatiilor efectuate prin conturile de la banci ..... 23
2.3.1. Evidenta operatiilor privind valorile de incasat ..........24
2.3.2. Evidenta operatiilor efectuate prin conturile curente la banci .. 24
2.3.3. Evidenta operatiilor privind dobinzile ....... 27
2.3.4. Evidenta operatiilor privind creditele pe termen scurt ............. 28
3. GESTIUNEA PREVIZIONALA A TREZORERIEI ............ 30
3.1. Principiile generale si bazele previziuniii trezoreriei ........... 32
3.2. Necesitatea si costul previzionarii fluxurilor financiare ....... 33
3.3. Previziunea si analiza numerarului ......... 38
3.4. Gestiunea si dimensionarea trezoreriei ... 40
3.5. Bugetul trezoreriei ..... 42
4. UTILIZAREA INFORMATIEI CONTABILE iN ANALIZA
FINANCIARA A TREZORERIEI ..............45
4.1. Analiza echilibrului financiar pe baza tabloului de finantare ............. 45
4.2. Elaborarea tabloului de finantare ........... 49
4.3. Elaborarea tabloului de trezorerie ........... 51
4.4. Elaborarea tabloului de sinteza pluri-anual ............ 52
ANEXE ............ 55
BIBLIOGRAFIE ...........

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Capitolul 1.

1. ORGANIZAREA TREZORERIEI LA S.C. TRINITY S.A.

1.1 ORGANIZAREA, FUNCTIILE SI SARCINILE TREZORERIEI

Trezoreria reprezinta un ansamblu de activitati specializate de organizare si conducere a fluxurilor de intrare si iesire de monede , de administrare a lichiditatilor si a unor credite pe termen scurt.

Notiunea de trezorerie este simpla, in functie de caz , ea desemneaza:

? un stoc : un volum de lichiditati disponibil in casa sau o datorie financiara fata de banci, daca ea este negativa;

? un flux : o intrare sau o iesire de bani in intreprindere. Trezoreria poate fi organizata intr-un compartiment distinct al directiei financiare, daca intreprinderea este de proportii mari. Acest resort are legaturi importante cu piata monetara si financiara, preocupandu-se de asigurarea lichiditatilor intreprinderii si plasarea cu eficienta a excedentelor, evaluarea surselor de finantare, elaborarea si urmarirea bugetelor si planurilor de trezorerie, etc.

Asigurarea lichiditatilor este sarcina de baza a trezoreriei deoarece intreprinderea, fiind angajata intr-un ritm complex de raporturi economice si financiare , trebuie sa faca fata tuturor obligatiunilor banesti.

Numerarul sau banii lichizi, in casa si banca reprezinta un bun al intreprinderii, avand o valoare bine determinata atunci cand acopera desfasurarea operatiilor si activitatii firmei. El devine extrem de costisitor daca intreprinderea urmeaza sa si-l procure prin imprumut.

Lipsa de numerar, chiar in conditiile in care intreprinderea dispune de alte valori materiale poate determina esecuri si chiar falimente, astfel ca acesta nu trebuie echivalat cu alte bunuri sau risipit. Numerarul nu trebuie confundat nici cu beneficiile inreprinderii, daca activitatea este rentabila nu inseamna ca firma poate sa-si achite toate obligatiile la un moment dat daca nu dispune de numerar. De aici se degaja concluzia ca toate firmele au obligatia de a-si gospodari si prevedea in mod cat mai judicios numerarul.

Cresterea lichiditatii si chiar a rentabilitatii impune stabilirea surselor si destinatia numerarului, cunoasterea evolutiei numerarului si a surplusului si deficitului de numerar, asigurarea la timp a rezervelor de numerar, analiza si controlul numerarului, spre a lua masuri operative si eficiente in functie de situatia trezoreriei.

Securitatea si gospodarirea rationala a numerarului implica efectuarea unui control sistematic asupra acestuia.

Controlul numerarului trebuie sa vizeze modul de colectare, gestionare si decontarea banilor lichizi spre a se preveni pierderile din eroare, fraudele sau risipa.

Controlul financiar intern poate fi considerat ca una din cele mai importante forme de control pentru a preintampina pierderile banesti. Între cerintele unui control financiar intern eficient pot fi mentionate urmatoarele :

? sa nu se incredinteze controlul complet asupra operatiunilor banesti ale firmei unei singure persoane;

? sa se asigure protectia fizica a numerarului prin depozitarea lui in spatii supravegheate si sa se utilizeze dispozitive de siguranta;

? sa se separe atributiile de incasare si distribuire a numerarului de operatiile contabile de inregistrare si depozitare ;

? sa se tina evidente riguroase si sa se informeze periodic organele competente asupra situatiei numerarului;

? sa se efectueze expertize pentru examinarea periodica a evidentelor contabile referitoare la numerar;

? sa se asigure recuperarea pagubelor prin organizarea unui sistem de garantii de la salariatii care gestioneaza lichiditati.

Întreprinderea este un sistem care se caracterizeaza printr-o structura economica, sociala si financiara.

În interiorul si exteriorul intreprinderii se nasc o multime de fluxuri. Între acestea, cele banesti detin un rol important. Aceste fluxuri sunt legate de formarea capitalului si renumerarea acestuia, de sporirea capitalului fie prin crestere a numarului actiunilor, fie prin finantare externa, fie prin cotatie la bursa.

Întreprinderea are nevoie de capital pentru a finanta :

? cheltuielile sale de investitii;

? cheltuielile de functionare, de trezorerie pe toata durata activitatii sale.

Activitatea de exploatare a unei intreprinderi genereaza o retea de fluxuri si anume:

? fluxuri reale de marfuri, materiale, servicii;

? fluxuri monetare.

La nivelul fluxurilor monetare, legatura dintre intrari si iesiri este asigurata de trezorerie.

Trezoreria este imaginea disponibilitatilor monetare aparute din evolutia curenta a incasarilor si platilor, disponibilitati care trebuie sa faca fata scadetelor, in mod continuu.

Pricipalele sarcini ale trezoreriei constau in :

? prevederea si asigurarea diferitelor fluxuri de intrare si de iesire ale trezoreriei;

? asigurarea lichiditatilor intreprinderii;

? evaluarea diferitelor tipuri de plasamente si plasarea excedentului de trezorerie;

? aprecierea, evaluarea diferitelor surse de finantare pe termen scurt;

? stabilirea bugetului trezoreriei si previziunea trezoreriei.

Deci, fluxurile monetare se cer evaluate, previzionate. Prin intermediul nevoilor, ca fluxuri de iesire, si a mijloacelor,ca fluxuri de intrare, se stabileste gradul in care trezoreria face fata unor situatii neprevazute, probabile. Cu alte cuvinte, mijioacele se cer a fi superioare nevoilor.

De aceea, una din sarcinile importante ale trezoreriei este asigurarea lichiditatii. Întreprinderea are nevoie de lichiditate pentru efectuarea tranzactiilor sale, pentru piata achizitiilor zilnic scadente. Marimea incasarilor ca fluxuri depinde de nivelul veniturilor, de politica de credite - furnizori, de politica de credite a intreprinderii.

Intrarile si iesirile de trezorerii sunt dificil de prevazut cu o foarte mare precizie. Întreprinderea conserva incasarile cu operatiunea pentru a face fata cererilor de fonduri imprevizibile. Nivelul incasarilor depinde de usurinta si rapiditatea cu care intreprinderea poate comercializa produsele si realiza serviciile sale.

Încasarile de prudenta, de precautie sunt in general detinute sub forma de titluri negociabile pe termen scurt.

Trezorierul trebuie sa determine si sa asigure un nivel minim de incasari in masura sa evite :

? riscul incapacitatii de plata;

? riscul incasarilor insuficiente, care duc la amanarea platilor si a reesalonarii celor suplimentare, ca rezultat al cresterii ratei medii a dobanzii, cresterea nivelului obligatiilor fata de buget, etc.

? un angajament potential de credit fata de furnizorii sai.