Pagina documente » Administratie publica » Studiu privind reforma administratiei publice locale XYZ in contextul integrarii in Uniunea Europeana

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-reforma-administratiei-publice-locale-xyz-in-contextul-integrarii-in-uniunea-europeana
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-reforma-administratiei-publice-locale-xyz-in-contextul-integrarii-in-uniunea-europeana


Cuprins

Cuprins
I. NOTIUNI INTRODUCTIVE
I.1 CONCEPTUL DE ADMINISTRATIE PUBLICA
I.2 DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVA
I.3 PARTICULARITATI ALE MANAGEMENTULUI IN INSTITUTII PUBLICE ROMANESTI
I.4 REFORMA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA IN CONTEXTUL INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
I.4.1 REFORMA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
I.4.2 INTEGRAREA IN UNIUNEA EUROPEANA
I.4.3 MISIUNEA UNIUNII EUROPENE
I.4.4 OBIECTIVELE UNIUNII EUROPENE
I.4.5 PRINCIPALELE INSTITUTII EUROPENE
I.4.6 PARLAMENTUL EUROPEAN
I.4.7 CONSILIUL EUROPEAN
I.4.8 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
I.4.9 COMISIA EUROPEANA
I.4.10 CURTEA DE JUSTITIE A COMUNITATILOR EUROPENE
I.4.11 COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL
I.4.12 CURTEA EUROPEAN DE CONTURI
I.4.13 COMITETUL REGIUNILOR
I.4.14 MEDITATORUL EUROPEAN
I.4.15 BANCA CENTRALA EUROPEANA
I.4.16 BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
I.4.17 FONDUL EUROPEAN DE INVESTITII
I.4.18 ALTE INSTITUTII EUROPENE
II. ROLUL SI CARACTERISTICILE ADMINISTRATIEI PUBLICE
II.1 ROLUL ADMINISTRATIEI PUBLICE
II.2 CARACTERISTICI GENERALE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
III. REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE IN CONTEXTUL INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
IV. REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU
IV.1 DISPOZITII GENERALE
IV.1.1 MISIUNE SI SCOP
IV.1.2 PRINCIPII
IV.1.3 BAZA LEGALA
IV.2 PRIMARUL, VICEPRIMARII, SECRETARUL
IV.2.1 PRIMARUL MUNICIPIULUI TG-JIU
IV.2.2 VICEPRIMARII MUNICIPIULUI TG-JIU
IV.2.3 SECRETARUL MUNICIPIULUI TG-JIU
IV.3 FUNCTIILE APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL
IV.4 STRUCTURA ORGANIZATORICA
IV.5 COMPETENTE
IV.6 REGULI DE FUNCTIONARE
IV.7 SFERA RELATIONALA
IV.8 CONSILIUL DIRECTOR
V. CONCLUZII

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Necesitatea de a investi in capacitatea institutionala este recunoscuta de Orientarile strategice comunitare privind coeziunea (Community Strategic Guidelines for Cohesion), in acele state membre unde performanta socio-economica si buna guvernare constituie cateva din principalele provocari ale urmatoarei perioade1. Aceste investitii sunt implicit legate de reforma continua si eficienta a sectorului administratiei publice, ceea ce conduce la o performanta administrativa sporita.

Organisation for Economic Co-operation and Developement defineste guvernarea ca „aranjamentele formale si informale care determina cum sunt luate deciziile in administratie si cum sunt realizate actiunile publice, din perspectiva mentinerii valorilor consitutionale ale unei tari vis-ŕ-vis de problemele, actorii si mediile in schimbare”2.

Autoritatile nationale, regionale si locale reprezinta un set de actori in guvernare. Alti actori variaza, in functie de nivelul de guvernare aflat in discutie si, in general, includ parteneri sociali, societatea civila, cu organizatii non-guvernamentale (ONG-uri), precum si institute de cercetare, institutii financiare, mass-media, grupuri de lobby etc., dupa caz.

Exista multe caracteristici ale bunei guvernari, cum ar fi: implicarea si transparenta, orientarea catre consens si receptivitatea, responsabilitatea, eficacitatea si eficienta, echitatea si respectarea suveranitatii legii.

Buna guvernare inseamna totodata existenta unor institutii eficiente, cu personal inalt profesionalizat, relatii productive intre diferitii actori implicati in procesele de dezvoltare, atitudini pozitive catre mediul de afaceri si intreprinderi si un cadru institutional si administrativ pentru a sprijini dezvoltarea.

Aceste caracteristici sunt indispensabile pentru a promova dezvoltarea. Mai mult, realizarea bunei guvernari poate constitui o provocare importanta, in special

1Întarirea capacitatii institutionale si a eficientei administratiei publice si a serviciilor publice in urmatoarea perioada de programare (2007-2013) – DG Ocupare, Afaceri Sociale si Sanse Egale

2 Modernizarea guvernarii, cai de urmat, OECD, 2005

pentru regiunile mai putin dezvoltate din punct de vedere socio-economic.

PROGRAMUL OPERATIONAL “DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE” pune in evidenta faptul ca interventiile pentru intarirea principiilor bunei guvernari sunt perfect compatibile cu reforma institutionala si cu dezvoltarea capitalului uman in administratia publica.

Pozitia Romaniei