Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind strategia de marketing la o societate comerciala (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-strategia-de-marketing-la-o-societate-comerciala-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-strategia-de-marketing-la-o-societate-comerciala-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
1. STRATEGIA DE PIATA
1.1. Conceptul de strategie de piata
1.2. Tipolologia strategiilor de piata
1.3. Factorii determinarii strategiei
CAPITOLUL 2
2. POLITICI DE MARKETING
2.1. Politica de produs
2.1.1. Conceptul de produs
2.1.2 Gama de produse
2.1.3. Pozitionarea produselor in cadrul gamei de produs
2.2. Politica de pret
2.2.1 Politica de pret
2.2.1. Locul pretului in cadrul mixului de marketing
2.2.2. Tipologia strategiei de preturi
2.3. Politica de distributie
2.3.1. Tipologia canalelor de distributie
2.3.2. Strategie de distributie
2.4. Politica promotionala
2.4.1. Structura activitatilor promotionale
2.4.2. Strategii promotionale
CAPITOLUL 3
3. PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI
S.C. PANTOFART S.R.L.
3.1. Cadrul general al firmei
3.2. Obiectivele initiale
3.3. Activitati prestate de catre echipa de consultanti
3.4. Relizari si constatari ale echipei de consultanti
CAPITOLUL 4
4. ANALIZA DE MARKETING A FIRMEI
4.1. Aspecte interne
1.1.1. Analiza structurala si organizatorica
4.2. Aspecte externe
4.2.1. Privire de ansamblu asupra ramurii incaltaminte 4.2.1.1. Aspecte generate si caracteristici
4.2.1.2. Comparatia internationala asupra costurilor miinii de lucru.
4.2.1.3. Dezvoltarea post-revolutionara a industriei de incaltaminte
4.2.1.4. Surse de materii prime
4.2.2. Obiectivele studiului de piata
4.2.3. Elaborarea chestionarelor si prelucrarea rezultatelor
4.2.3.1. Elaborarea chestionarelor
4.2.3.2. Esantionarea datelor
4.2.3.3.Culegerea datelor
4.2.3.4.Limitele studiului
4.2.4
4.2.5.Analiza SWOT
CAPITOLUL 5
5. DEFINIREA STRATEGIEI DE PIATA
5.1. Pozitionarea firmei
5.1.1. Diferentierea produselor
5.1.2. Diferentierea serviciilor
5.1.3. Diferentierea personalului
5.1.4. Diferentierea imaginii
5.2. Strategia de marketing propusa
5.2.1. Strategia de intrare pe piata
5.2.2. Strategia de dezvoltare a pietei
5.2.3. Strategia de dezvoltare a produselor
5.3 Schita planului de actiune
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Prezenta lucrare este structurata pe 5 capitole, astfel :

1. strategia de piata

2. POLITICI DE MARKETING

3. PREZENTAREA GENERAL? A FIRMEI

4. ANALIZA DE MARKETING

5. DEFINIREA STRATEGIE DE MARKETING

Urmareste elementele de cunoastere teoretica, dar si un stadiu de caz in domeniul STRATEGIEI DE MARKETING.

Adoptarea unei conceptii de marketing de catre o firma presupune utilizarea unui sistem adecvat de conducere prin intermediul caruia se urmareste realizarea sincronizarii permanente si eficiente intre resursele acesteia si mediul in care isi desfasoara activitatea. Acest sistem trebuie sa permita firmei sa-si incadreze toate actiunile sale intr-o anumita perspectiva, prin formarea unor strategii de marketing care sa asigure mobilizarea fortelor umane, materiale si financiare, in vederea atingerii cu succes a obiectivelor si scopurilor fixate.

Acest deziderat nu este deloc usor de infaptuit, firma trebuie sa depaseasca numeroase bariere care au o baza obiectiva sau subiectiva. Unul din obstacolele cele mai serioase in calea gandirii strategice a unei firme romanesti il reprezinta tulburenta multor componente ale mediului in care aceasta isi desfasoara activitatea. Schimbarile care gerereaza incidentele de natura exogena asupra strategiei de piata atat ca sens si directie cat si marinme. Toate aceste coroborate cu lipsa unei experiente pozitive, specifice perioadei de tranzitie, conduc la perceperea exagerata a dimensiunilor riscului si incertitudinii, aferente reactiilor strategice ale firmei. Un alt obstacoil il constituie si prezenta unei inertii si a unor mentalitati in randul factorului uman. Mai trebuie adaugata, in unele cazuri, panuria de resurse materiale, umane, financiare si informationale, neputandu-se sustine un efort substantial si de lunga durata pentru promovarea unei noi orientari.

Deci, in actualele conditii ale unei piete care devine tot mai competitiva, firmele nu pot supravietui sau nu se pot dezvolta decat printr-o activitate desfasurata la cel mai inalt nivel. S-a demonstrat ca factorul esential in succesul unei firme il reprezinta cunoasterea si satisfacerea consumatorilor vizati printr-o oferta superioara, iar marketingul este acea functie a unei firme insarcinata cu definirea categoriilor de consumatori vizati si a celor mai bune modalitati de a le satisface nevoile si dorintele la un nivel competitiv si profitabil.

În urma celor prezentate mai sus consider ca o strategie de marketing este necesara si chiar binevenita in orice firma, care isi doreste o organizare cat mai stricta a activitatii sale.

Astfel motivatia alegerii acestei teme reiese din cele mai sus mentionate.

As dori ca strategie de marketing prezentata in lucrare sa fie suficient de persuasiva ca sa poata prezenta un instrument de lucru eficace pentru S.C. PANTOFART S.R.L.

CAPITOLUL I

1. STRATEGIA DE PIAT?

1.1. Conceptul de strategie de piata

Teoria managementului microeconomic din ultimele decenii cunoaste mai multe abordari ale procesului decizional. În raport cu caracterul si cu utilizarea lor, acestea se impart, in principal, in doua categorii : abordarea descriptiva si normativa. Din prima categorie se detaseaza conceptia lui Cyert si March, a caror contributie principala consta in tratarea procesului decizional in ansamblul sau, evidentiind o serie de elemente care-i determina caracteristicile, pe baza abordarii complexe a factorului uman 1.

Abordarea normativa are drept marit principal viziunea sistematica si concomitent optimizata asupra ansamblului procesului decizional, cu accent asupra introducerii si folosirii de metode decizionale moderne. Daca abordarile prescriptive prezinta procesul de luare a deciziilor asa cum se realizeaza in realitate de managementul firmelor, abordarile normative arata cum ar trebui sa procedeze unitatile economice pentru a lua decizii eficace.

Depasind faza regulilor de decizie, abordarile normative se concretizeaza in modelele normative, din categoria carora se detaseaza modelele dinamice. Acestea asigura o structurare eficace a procesului decizional, prin integrarea elementelor implicate si a interrelatiilor dintre ele intr-o schema logica ce reflecta functionalitatea de ansamblu a mecanismului decizional. O varianta de acest gen este modelul conceput de W. Morris, deficitar insa prin absenta unor importante faze ale procesului si supraevaluarea unor operatii specifice unor faze.

Spre deosebire de acesta, modelul dinamic normativ, conceput pentru procesul decizional strategic al unei intreprinderi are la baza structurarea procesului decizional in mai multe etape :

1. Prima etapa consta in identificarea si definirea problemei. Aceasta consta in reliefarea, in timp si in spatiu, in cadrul activitatii intreprinderii, a situatiei care impune decizia strategica, prin precizarea elementelor componente si a persoanelor sau compartimentelor din competenta carora face parte. În cadrul acestei etape, operatia de natura sa indice in ce masura experienta si procedeele anterioare sunt folosibile, precum si directiile in care trebuie depuse eforturi de completare a cunostintelor si metodelor de lucru.

2. A doua etapa consta in precizarea obiectului urmarit. Pentru masurarea realizarilor trecute si anticiparea evolutiei unor factori si conditii viitoare se apeleaza la tehnici cantitative, iar o parte apreciabila a analizei este consacrata stabilirii corelatiilor dintre obiectivele de ansamblu ale unitatii si problema data. Obiectivul astfel determinat trebuie sa fie concomitent concret, real, mobilizator, simulator, reflectand oportunitatile si restrictiile mediului ambiant care, in conditiile realizarii unei economii de piata, trebuie sa devina tot mai complexe si dinamice.

3. A treia etapa se concretizeaza in stabilirea variantelor decizionale, a modalitatilor de realizare a obiectivelor decizionale. Pentru aceasta se folosesc o serie de metode si tehnici de creativitate - brainstorming, sinectica, Delphi, prin intermediul carora se nasc idei noi cu rol crescan in luarea unor decizii eficiente. Esenta acestei etape consta in adunarea principalelor date ce caracterizeaza fiecare curs probabil de actiune si ordonarea lor logica. În acest sens se intocmesc liste cu elementele indispensabile evaluarii variantelor identificate, care sa evidentieze avantajele si dezavantajele potentiale ale fiecareia.2

4. Etapa a patra este destinata alegerii modalitatii de realizare a obiectivului - deciderea. Înainte de a decide este necesara stabilirea criteriilor decizionale referitoare la costuri, productivitate, profit, calitate, in functie de care se fundamenteaza modalitatile de realizare a obiectivului. Alegerea variantei optime este facilitata de utilizarea unor modele economico-matematice, dintre care unele se afla la baza unor metode si tehnici de adoptare a deciziilor multi sau unicriteriale in conditii de certitudine, incertitudine sau risc, arborele decizional.

5. Etapa a cincea, aplicarea deciziei, trebuie pregatita cu maxim de atentie luandu-se in prealabil un ansamblu de masuri, sistematizate sub forma unui plan de actiune sau a unui caiet de sarcini. Asigurarea succesului in aplicarea deciziei este facilitata si de apelarea in acesta etapa la metode participative de management.

6 Ultima etapa consta in evaluarea rezultatelor obtinute. În cadrul acestei etape se determina masura in care obiectivele fixate au fost indeplinite, cauzele care au generat eventuale abateri, factorii imprevizibili care si-au pus amprenta asupra lor. Are loc o eventuala critica a modului de desfasurare a etapelor precedente, desprinzandu-se corectiile si perfectionarile metodologice necesare in viitor, prin adoptarea unor decizii conexe referitoare la integrarea abaterilor justificate de la obiectivele si modalitatea decizionala, prestabilite.