Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind utilizarea fondurilor fixe la XYZ

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-utilizarea-fondurilor-fixe-la-xyz
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-utilizarea-fondurilor-fixe-la-xyz


Cuprins

CUPRINS
PAG.
CAPITOLUL I
NOTIUNEA DE FONDURI FIXE SI CATEGORIILE ACESTEIA

1.1
Notiunea de fonduri fixe si categoriile sale
1
1.2
Rolul imbunatatirii utilizarii fondurilor fixe in desfasurarea activitatii economice

4
CAPITOLUL II
E.M.C. ROVINARI -PREZENTARE GENERALA
6
2.1
Scurt istoric si obiect de activitate
6
2.2
Modul actual de organizare si desfasurare a activitatii
6
CAPITOLUL III
RETROSPECTIVA EVOLUTIEI PRINCIPALILOR
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI iN PERIOADA 1997-2001

10
3.1
Evolutia principalilor indicatori economici
10
3.2
Retrospectiva evolutiei principalilor indicatori de performanta economico-financiara

21
CAPITOLUL IV
EVOLUTIA VOLUMULUI STRUCTURII SI STARII FONDURILOR FIXE LA E.M.C. ROVINARI

28
4.1
Evolutia volumului si structurii fondurilor fixe
28
4.2
Starea fondurilor fixe - grad de uzura, grad de reinnoire si starea de utilizare

31
CAPITOLUL V
UTILIZAREA FONDURILOR FIXE LA E. M. C. ROVINARI

36
5.1
Utilizarea extensiva a fondurilor fixe
36
5.2
Folosirea intensiva a fondurilor fixe
39
5.3
Asigurarea cu forta de munca si influenta acesteia asupra utilizarii fondurilor fixe

42
5.4
Cai si mijloace de imbunatatire a utilizarii fondurilor fixe

46
CONCLUZII
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

48

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

NOTIUNEA DE FONDURI FIXE SI CATEGORIILE ACESTEIA

1.1 Notiunea de fonduri fixe si categoriile sale

Desfasurarea procesului de productie in cadrul tuturor unitatilor economice este

direct infleuntata de forta de munca la care se adauga mijloacele de munca ce detin un rol extrem de important. Se impune astfel agentilor economici preocuparea pentru folosirea rationala a acestor mijloace sau fonduri fixe, precum si modernizarea bazei tehnico-materiale a unitatii.

Fondurile fixe, contabilizate ca mijloace fixe in cadrul imibilizarilor corporale sunt bunuri de natura materiala, controlabile, reprezentate prin cladiri, echipamente si utilaje, mijloace de transport aflate in sfera productiei, a comercializarii prestatiilor de servicii, sau pentru a fi inchiriate tertilor, ori folosite in scopuri administrative destinate sa genereze beneficii economice viitoare ca urmare a utilizarii lor sau a cedarii dreptului de folosinta, al caror cost poate fi evaluat in mod credibil.

Conform legislatiei sunt considerate fonduri fixe, obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indelinesc cumulativ mai multe conditii:

? au o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita de Guvern prin Hotarare Guvernamentala. Astfel la 1 ianuarie 2000, valoarea de intrare a mijloacelor fixe a fost, conform Hotararii Guvernamentale de 5.000.000 lei.

? Au o durata de utilizare mai mare de 1 an.

Activele corporale aferente capitalului antrenat si utilizat sunt:

? terenurile si investitiile pentru amenajarea terenurilor.

? mijloacele fixe.

Fondurile fixe au o sfera de cuprindere mai restransa decat cea a mijloacelor de

munca, fiind rezultat al muncii omenesti, au valoare si deci pot fi exprimate valoric si indeplinesc conditiile de mai sus.

Fondurile fixe sunt deasemenea principala forma de avutie nationala, reprezentand factorul principal al dezvoltarii unei societati. În cadrul mecanismului de productie ele detin un rol extrem de important.

Din punct de vedere al modului de participare la procesul de productie, fondurile fixe sunt sunt bunuri ce participa la mai multe exercitii, la un numar mai mare de cicluri de productie, in cadrul unei perioade relativ indelungate de timp, farp sa-si modifice forma initiala.

Sunt bunuri ce se consuma treptat atat sub aspect material cat si valoric, transformandu-si valoarea asupra bunurilor si serviciilor cu ajutorul lor.

Fondurile fixe cunosc mai multe tipuri de clasificari, astfel un prim criteriu ar fi natura activitatii in cadre sunt utilizate:

? fonduri fixe productie;

? fonduri fixe neproductive.

Referitor la fondurile fixe productive, acestea caracterizeaza prin participarea

efectiva la realizarea producttiei materiale, reprezentand de asemenea partea cea mai insemnata a fondurilor fixe.

Fondurile fixe neproductive se caracterizeaza prin faptul ca utilizarea lor nu are ca scop obtinerea unor bunuri si servicii materiale ci realizarea unor servicii neproductive, dar extrem de utile societatii.

Considerand ca si criteriu de clasificare gradul de activitate, se intalnesc:

? fondurile fixe in activitate – active;

? fondurile fixe insctive;

Noua clasificare a fondurilor fixe, mai exact a mijloacelor fixe aprobata de

OMFP nr.94/2001, clasifica aceste elemente dupa destinatia economica si forma lor materiala in:

? constructii;

? echipamente tehnologice;

? aparate si instalatii de masurare si control;

? mijloace de transport;

? animale si plantatii;

? mobilier si aparatura electronica;

? alte elemente de natura mijloacelor fixe.

Dupa ramurile economiei nationale se disting:

? fondurile fixe in industrie;

? fondurile fixe in agricultura;

? fondurile fixe in transporturi;

? fondurile fixe in telecomunicatii;

? fondurile fixe in comert.

În funcsie de forma de proprietate a unitatii economice intalnim:

? fondurile fixe proprietate de stat;

? fondurile fixe proprietate privata;