Pagina documente » Stiinte Economice » Studiul aspectelor juridice si financiar contabile generate de creante si datorii

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiul-aspectelor-juridice-si-financiar-contabile-generate-de-creante-si-datorii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiul-aspectelor-juridice-si-financiar-contabile-generate-de-creante-si-datorii


Cuprins

CUPRINS
Introducere ____________________________________________________________________ 2
CAP. I: PROBLEME GENERALE PRIVIND CN TRANSELECTRICA SA
- S.T. PITESTI
1. Regimul juridic. Profilul si organizarea CN TRANSELECTRICA
SA - S.T. Pitesti __________________________________________ 3
2. Organizarea contabilitatii la CN TRANSELECTRICA SA - S.T. Pitesti ______ 11
3. Situatia financiara a CN TRANSELECTRICA SA - S.T. Pitesti ___________ 16
CAP. II: CREANTELE SI DATORIILE CA STRUCTURI PATRIMONIALE ALE INTREPRINDERII
1. Creantele si datoriile - concept general ________________________________ 19
1.1 Caracterizarea continutului structurii in conformitate cu
Standardele Internationale de Contabilitate _____________________ 22
2. Creantele si datoriile comerciale - caracteristici; continut;
structura _______________________________________________________ 28
3. Tratamente si politici contabile privind evaluarea creantelor
si datoriilor
3.1 Evaluarea creantelor comerciale ______________________________ 37
3.2 Evaluarea datoriilor comerciale ______________________________ 39
4. Regimul juridic al creantelor si datoriilor comerciale ____________________ 42
CAP. III: CREANTELE SI DATORIILE COMERCIALE LA CN TRANSELECTRICA SA - S.T. PITESTI
1. Contabilitatea generala - sintetica si analitica a creantelor si
datoriilor comerciale ______________________________________________ 46
1.1 Organizarea Contabilitatii datoriilor comerciale ________________ 50
1.2 Organizarea Contabilitatii creantelor comerciale ________________ 53
2. Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a creantelor si
datoriilor comerciale la CN TRANSELECTRICA SA - S.T. Pitesti
2.1 Analiza si functionarea conturilor de creante comerciale _________ 56
2.2 Analiza si functionarea conturilor de datorii comerciale _________ 58
3. Contabilitatea operatiilor privind creantele si datoriile comerciale
la CN TRANSELECTRICA SA - S.T. Pitesti
3.1 Contabilitatea operatiunilor de constituire si decontare
a creantelor comerciale ___________________________________ 61
3.1.1 Contabilitatea constituirii si decontarii
creantelor interne _________________________________ 65
3.1.2 Contabilitatea constituirii si decontarii
creantelor externe _______________________________________ 73
3.1.3 Contabilitatea provizioanelor pentru
deprecierea creantelor comerciale ____________________ 75
3.2 Contabilitatea operatiunilor de constituire si plata
a datoriilor comerciale;
3.2.1 Conturi utilizate pentru reflectarea datoriilor comerciale
si plata lor _______________________________________ 79
3.2.2 Contabilitatea constituirii si platii datoriilor
comerciale interne ________________________________ 84
3.2.3 Particularitatile constituirii si platii datoriilor comerciale
externe __________ ________________________________ 91
3.2.4 Contabilitatea provizioanelor pentru pierderi din schimb
valutar privind datoriilor comerciale __________________ 94
CAP. IV: ANALIZA CREANTELOR SI DATORIILOR COMERCIALE
PE BAZA BILANTULUI
1. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii pe baza bilantului
contabil ______________________________________________________ 96
2. Analiza creantelor si datoriilor ;
2.1 Analiza dinamicii si structurii creantelor si obligatiilor __________ 100
2.2 Analiza corelatiei creante - obligatii in totalitate
si pe structura __________________________________________ 106
CONCLUZII si PROPUNERI ______________________________________ 109
BIBLIOGRAFIE _______________________________________________ 111

EXTRAS DIN DOCUMENT

? {p}

STUDIUL ASPECTELOR JURIDICE SI FINANCIAR CONTABILE GENERATE DE CREANTE SI DATORII

{p}

?

CAPITOLUL I

PROBLEME GENERALE PRIVIND CN TRANSELECTRICA SA – S.T. PITESTI

1. Regimul juridic. Profilul si organizarea CN TRANSELECTRICA SA – S.T. Pitesti

Divizia transport-dispecer din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - Bucuresti cuprinde opt sucursale distincte pentru transportul energiei electrice, unitati nou infiintate, aceasta activitate fiind inclusa, pana la aparitia HGR, in cadrul fostelor filiale de retele electrice.

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate consta in transportul energiei electrice prin liniile si statiile electrice de 220-400-750 KV din Sistemul Energetic National (SEN), in conditii de siguranta si eficienta economica (conform Anexa 1).

Obiectul sau de activitate se realizeaza prin aportul propriu si prin subunitatile de Transport-dispecer si de Transport, din subordine.

Activitatea proprie este condusa de un director, care raspunde de intreaga desfasurare a lucrarilor in cadrul DERT si care are in subordine directa urmatoarele servicii si birouri:

? Serviciul Exploatare, Mentenanta, Urmarirea Comportarii Constructiilor (UCC);

? Serviciul Tehnic Energetic;

? Serviciul Auto ;

? Biroul Asigurarea Calitatii.

Activitatea privind informatica de proces si telecomunicatiile sunt conduse de catre un director adjunct, in cadrul Directiei Exploatare, Implementare Tehnologii Informatice si Telecomunicatii, care este subordonat directorului DTD si care are in subordine urmatoarele sectii si servicii:

? Serviciul Strategie, Dezvoltare si Coordonare de Sistem;

? Sectia Sisteme Informatice de Proces;

? Sectia Exploatare Sisteme Informatice;

? Serviciul Sisteme de Telecomunicatii.

De asemenea, in cadrul DEITIT, sub conducerea unui director adjunct, este condusa activitatea de informatica de gestiune organizata in urmatoarele sectii:

? Sectia Implementare Sisteme Informatice de Gestiune si de Comunicatii;

? Sectia Exploatare Sisteme Informatice de Gestiune si de Comunicatii;

Directia Exploatare Retele Transport are urmatoarele atributii mai importante:

În domeniul exploatarii, mentenantei si introducerii tehnologiilor noi in instalatiile de transport al energiei electrice:

? asigura realizarea lucrarilor de exploatare si a planurilor de revizii si mentenanta a instalatiilor;

? organizeaza controlul activitatilor de exploatare si reparatii ale instalatiilor de transport al energiei electrice;

? participa la avizarea studiilor si documentatiilor de executie pentru repararea si dezvoltarea retelelor electrice de transport;

? asigura analiza operativa a incidentelor produse in instalatiile de transport, precum si analiza lor periodica (lunara, anuala), stabilind masuri de prevenire a acestora;

? asigura asistenta tehnica necesara sucursalelor de transport-dispecer si a celor de transport privind folosirea eficienta a fondurilor alocate pentru exploatarea, revizia si mentenanta retelelor de transport al energiei electrice;

? stabileste, impreuna cu Directia Dispecerului Energetic National, planul de retragere din exploatare a instalatiilor de transport de 220-400-750 KV si urmareste realizarea acestora;

? organizeaza si controleaza modul de respectare a masurilor privind protectia mediului de catre sucursalele de transport-dispecer si de transport;

? elaboreaza, reactualizeaza si verifica prescriptii si normative specifice activitatii de transport al energiei electrice;

? organizeaza si urmareste activitatea de mentenanta a instalatiilor de transport al energiei electrice la nivelul sucursalelor si centralizat la nivelul directiei;

? elaboreaza documentatii privind perspectiva de dezvoltare a instalatiilor de transport si furnizeaza date pentru elaborarea studiilor de fundamentare a strategiei de dezvoltare a SEN pe termen scurt, mediu si lung;