Pagina documente » Stiinte Economice » Studiul cadrului juridic, organizatoric si functional al (S.C. XYZ S.A., Barlad)

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiul-cadrului-juridic-organizatoric-si-functional-al-s.c.-xyz-s.a.-barlad-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiul-cadrului-juridic-organizatoric-si-functional-al-s.c.-xyz-s.a.-barlad-


Cuprins

CUPRINS
I. STUDIUL CADRULUI JURIDIC, ORGANIZATORIC SI FUNCTIONAL AL S.C. F.E.P.A. S.A. BARLAD
I.1 CADRUL JURIDIC DE CONSTITUIRE A S.C. F.E.P.A. S.A. BARLAD. SCURT ISTORIC
I.2 STRUCTURA TEHNICO-ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A S.C. F.E.P.A. S.A. BARLAD
I.2.1 STRUCTURA TEHNICO - ORGANIZATORICA
I.2.2 STRUCTURA FUNCTIONALA A S.C. F.E.P.A. S.A. BARLAD
I.3 CARACTERISTICILE ACTIVITATII DESFASURATE IN UNITATE
I.3.1 OBIECT DE ACTIVITATE
I.3.2 PIATA DE DESFACERE SI COMPETITIA
I.4 COMPONENTELE SISTEMULUI INFORMATIONAL FINANCIAR CONTABIL SI DESCRIEREA LEGATURILOR DINTRE ELE
I.5 COORDONATE PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARA A S.C. F.E.P.A. S.A. BARLAD
II. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE IN CADRUL INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE
II.1 CONTINUTUL SI STRUCTURA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE. CLASIFICAREA PRODUSELOR.
II.2 METODE DE CONTABILITATE A STOCURILOR DE PRODUSE
II.3 METODE DE EVALUARE A STOCURILOR DE PRODUSE
II.3.1 OPERATII PRIVIND INTRAREA SI IESIREA DIN GESTIUNE A PRODUSELOR FINITE IN CAZUL UTILIZARII INVENTARULUI PERMANENT
II.3.2 OPERATII PRIVIND EVIDENTA PRODUSELOR FINITE IN CAZUL UTILIZARII INVENTARULUI INTERMITENT
II.4 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA PRODUSELOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
II.5 PARTICULARITATILE PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
II.6 METODE ANALITICE DE CALCUL AL COSTULUI UNITAR
III. CONTABILITATEA ACTIVITATII DE PRODUCTIE LA S.C. F.E.P.A. S.A. BARLAD
III.1 DESFASURAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC
III.2 DOCUMENTELE DE EVIDENTA PRIMARA A PRODUCTIEI PE FLUXUL PROCESULUI TEHNOLOGIC
III.3 PROCEDEE SI METODE DE CALCULATIE A COSTURILOR LA S.C. F.E.P.A. S.A. BARLAD

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

STUDIUL CADRULUI JURIDIC,ORGANIZATORIC SI FUNCTIONAL AL S.C. F.E.P.A. S.A. BÂRLAD

I.1.CADRUL JURIDIC DE CONSTITUIRE A

S.C. F.E.P.A. S.A. BÂRLAD. SCURT ISTORIC .

Fabrica de Elemente Pneumatice si Automatizare-BÂRLAD s-a infiintat pe baza HCM/08.01.1971. În 1974,conform HCM 1028/15.08.1974,s-a unificat cu Fabrica de Aparate de Masura si Control-FAMC-BÂRLAD luand astfel fiinta IEPAM BÂRLAD.

În anii urmatori ,intreprinderea a cunoscut o serie de dezvoltari care a avut drept scop cresterea capacitatii si diversificarea productiei,si anume:

? Dezvoltarea IEPAM,prin aprobarea HCM 1383/31.12.1975.

? Dezvoltarea IEPAM, sectia traductoare electronice, aprobata

prin Decret 31/09.02.1977.

S.C. F.E.P.A. S.A. BÂRLAD s-a constituit in 1991 prin preluarea integrala a patrimoniului IEPAM prin H.G. nr. 1296 din 31.12.1990 in temeiul Legii 14/1990.

S.C. F.EP.A. S.A. BÂRLAD este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu statutul propriu. Societatea supusa analizei in prezenta lucrare este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului judetului VASLUI sub nr. J37/32/1991 ,din data de 12.02.1991. Codul de inregistrare fiscala a societatii la Ministerul Finantelor este 2808275.

I.2. STRUCTURA TEHNICO-ORGANIZATORIC?

SI FUNCTIONAL? A S.C. F.E.P.A. S.A. BÂRLAD

I.2.1. STRUCTURA TEHNICO-ORGANIZATORIC?

Procesul de organizare consta in gruparea activitatilor necesare pentru implinirea obiectivelor societatii si stabilirea fiecarei grupe a unui manager care are autoritatea necesara pentru orientarea, antrenarea si coordonarea oamenilor ce realizeaza aceste activitati. În esenta, organizarea este un proces de divizare a muncii, de precizare a responsabilitatilor si autoritatii .

Structura organizatorica a S.C. F.E.P.A. S.A. BÂRLAD este o structura functionala sub forma de piramida aplatizata. Acest tip de structura functionala a societatii prezinta atat o serie de avantaje, cat si o serie de dezavantaje .

Principalele avantaje ale structurii organizatorice sunt urmatoarele :

? permite centralizarea controlului strategic al rezultatelor;

? permite realizarea unei legaturi stranse cu strategia de desemnare a activitatilor “cheie” ca departamente functionale ;

? permite folosirea invatarii/experientei asociate cu specializarea functionala ;

? este eficienta acolo unde activitatile/scopurile sunt de rutina si cu grad mare de repetabilitate ;

? simplifica procesul de recrutare,perfectionare si conducere a personalului din fiecare compartiment .

Principalele dezavantaje ale structurii organizatorice a S.C. F.E.P.A. S.A. BÂRLAD sunt urmatoarele :

? pune probleme de coordonare functionala ;

? poate duce la conflicte si rivalitati intre functii ;

? poate provoca superspecializarea si managementul limitat ;

? blocheaza dezvoltarea managerilor cu experienta functionala pentru ca scara promovarilor este limitata la cateva domenii functionale ;

? trimite responsabilitatea profitului/pierderii catre varful structurii organizatorice ;

? pentru specialistii functionali, importanta problemelor pentru aria lor functionala este prioritara fata de importanta problemelor pentru firma ;

? miopia functionala lucreaza adesea impotriva relatiilor de conducere, a cooperarii si a adoptarii prin schimbare;

? favorizeaza centralizarea excesiva .

La o analiza simpla a organigramei S.C. F.E.P.A. S.A. BÂRLAD prezentata in Anexa , putem observa ca organele de conducere ale unitatii susmentionate sunt urmatoarele :