Pagina documente » Turism, Sport » Studiul conditiilor generale de vegetatie si tehnico-economice, privind padurile

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiul-conditiilor-generale-de-vegetatie-si-tehnico-economice-privind-padurile
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiul-conditiilor-generale-de-vegetatie-si-tehnico-economice-privind-padurile


Cuprins

Cuprins
I. SITUATIA TERITORIAL ADMINISTRATIVA SI AMENAJISTICA
I.1 CONSTITUIREA UNITATILOR DE GOSPODSARIRE
I.2 LOCALIZAREA STUDIULUI
I.3 SITUATIA ADMINISTRATIVA
I.4 DESCRIEREA PARCELARA
II. STUDIUL CONDITIILOR STATIONALE
II.1 CONDITII GEOLOGICE, GEOMORFOLOGICE SI HIDROGRAFICE
II.1.1 GEOMORFOLOGIE
II.1.2 INFLUENTA PARAMETRILOR GEOMORFOLOGICI ASUPRA ASTATIUNII SI A VEGETATIEI FORESTIERE
II.1.3 GEOLOGIE
II.1.4 HIDROLOGIE
II.2 CONDITII CLIMATICE
II.2.1 INCADRAREA CLIMATICA A ZONEI STUDIATE
II.2.2 REGIMUL TERMIC
II.2.3 REGIMUL PLUVIOMETRIC
II.2.4 EVAPOTRANSPIRATIA POTENTIALA
II.2.5 REGIMUL EOLIAN
II.2.6 REALIZAREA SINTEZEI CLIMATICE
II.2.7 INFLUENTA REGIMULUI CLIMATIC ASUPRA VEGETATIEI FORESTIERE
II.3 CONDITII EDAFICE
II.3.1 REPARTITIA UNITATII DE GOSPODARIRE PE TIPURI DE SOL
II.3.2 DESCRIEREA PRINCIPALELOR TIPURI DE SOL
II.3.3 INFLUENTA CONDITIILOR EDAFICE ASUPRA DEZVOLTARI VEGETATIEI FORESTIERE
II.4 CONDITII STATIONALE
II.4.1 DEFINIREA ETAJULUI FITOCLIMATIC PENTRU ZONA STUDIATA
II.4.2 EVIDENTA TIPULUI DE STATIUNE DIN ZONA STUDIATA
II.4.3 DESCRIEREA PRINCIPALELOR TIPURI DE STATIUNI
III. STUDIUL VEGETATIEI FORESTIERE
III.1 ZONAREA SI CARACTERIZAREA VEGETATIEI FORESTIERE
III.2 ANALIZA SI CARTAREA TIPOLOGICA A PADURILOR
III.2.1 EVIDENTIEREA TIPURILOR DE PADURE DIN ZONA STUDIATA
III.2.2 DESCRIEREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PADURE DIN ZONA STUDIATA
III.2.2.1 BRADETO-FAGET NORMAL CU FLORA DE MULL
III.2.2.2 AMESTEC NORMAL DE RASINOASE SI FAG CU FLORA DE MULL
III.3 CARACTERIZAREA STRUCTURALA A ARBORETELOR
III.3.1 STRUCTURA ORIZONTALA A ARBORETELOR
III.3.2 STRUCTURA VERTIVALA A ARBORETELOR
III.4 CARACTERIZAREA CALITATIVA A ARBORETELOR
III.4.1 STRUCTURA ARBORETELOR FUNCTIE DE VARSTA
III.4.2 STRUCTURA ARBORETELOR PE CLASE DE PRODUCTIE
III.4.3 STRUCTURA ARBORETELOR PE ETAPE SI CLASE DE DEZVOLTARE
III.4.4 STAREA FITOSANITARA A PADURII
IV. STUDIUL CONDITIILOR TEHNICO-ECONOMICE
IV.1 ZONAREA FUNCTIONALA A PADURILOR
IV.2 ANALIZA BAZELOR ORGANIZATORICE AMENAJISTICE
IV.3 ANALIZA RETELEI INSTALATIILOR DE TRANSPORT
V. PROIECTAREA LUCRARILOR DE INGRIJIRE SI CONDUCERE ALE ARBORETELOR
V.1 PLANIFICAREA LUCRARILOR DE INGRIJIRE SI CONDUCERE ALE ARBORETELOR
V.1.1 PRINCIPII DE BAZA IN INGRIJIREA SI CONDUCEREA ARBORETELOR
V.1.2 ELABORAREA PLANULUI DECENAL PENTRU LUCRARILE DE INGRIJIRE SI CONDUCERE ALE ARBORETELOR
V.1.3 MEMORIU JUSTIFICATIV AL PLANULUI DECENAL PENTRU LUCRARILE DE INGRIJIRE SI CONDUCERE ALE ARBORETELOR
V.1.4 CALCULUL POSIBILITATII PROBABILE DE PRODUSE SECUNDARE
V.2 TEHNOLOGIA DE APLICARE A LUCRARILOR DE INGRIJIRE
V.2.1 ALEGEREA ARBORETELOR DE PARCURS CU LUCRARI SILVOTEHNICE
V.2.2 TEHNOLOGIA DE APLICARE A RARITURILOR
V.2.3 TEHNOLOGIA DE APLICARE A CURATIRILOR
VI. PLANIFICAREA LUCRARILOR DE REGENERARE
VI.1 ALEGEREA REGIMULUI SI TRATAMENTELOR
VI.2 PLANIFICAREA LUCRARILOR DE REGENERARE
VI.2.1 ELABORAREA PLANULUI DECENAL DE APLICARE A LUCRARILOR DE REGENERARE
VI.3 TEHNOLOGIA DE APLICARE A TRATAMENTELOR
VI.3.1 AMPLASAREA MASEI LEMNOASE
VI.3.2 RESTRICTII SILVICULTURALE IN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DE EXPLOATARE
VII. EVALUAREA SI EFICIENTA LUCRARILOR PROIECTATE
VII.1 ANTEMASURATOAREA LUCRARILOR ANUALE DE EXECUTAT
VII.2 DEVIZUL LUCRARILOR
VII.3 MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
VII.4 PIESE DESENATE
VIII. CONCLUZII
IX. BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

TEMA LUCRARII

Sa se elaboreze studiul privind aplicarea lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor,si de alegere si aplicare a tratamentelor indicate pentru unitatea de productie III-Soarece din Ocolul Silvic Marginea,Directia silvica Suceava.

Partea I

Studiul conditiilor generale de vegetatie si tehnico-economice,privind padurile din U.P.III Soarece.

Capitolul I Situatia teritorial administrativa si amenajistica

1.1 Constituirea unitatilor de gospodsarire

Repartitia U.G. pe tipuri si bazinete Tab.1

Nr. crt.

Den trupului sau bazinetului

Parcele componente

Suprafata

Teritoriul comunei

1.

Oferta anului

Reducere 2020