Pagina documente » Stiinte Economice » Studiul de fezabilitate si importanta sa in crearea intreprinderilor mici si mijlocii (S.C. XYZ S.R.L

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiul-de-fezabilitate-si-importanta-sa-in-crearea-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-s.c.-xyz-s.r.l
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiul-de-fezabilitate-si-importanta-sa-in-crearea-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-s.c.-xyz-s.r.l


Cuprins

CUPRINS
PARTEA iNTiI : STUDIUL DE FEZABILITATE - PRINCIPII DE ELABORARE
CAPITOLUL 1 : Necesitatea si importanta studiului de fezabilitate..........8
CAPITOLUL 2 : Studii premergatoare - Prognoza tehnologica si prognoza pe produse10
CAPITOLUL 3 : Continutul studiului de fezabilitate..13
PARTEA A DOUA : STUDIUL DE FEZABILITATE PE EXEMPLUL S.C. PETROL COMPANY IMPEX S.R.L. BUCURESTI.
CAPITOLUL 1 : INTRODUCERE.............23
1.1. Scopul studiului de fezabilitate..............24
1.2. Consideratii privind S.C. PETROL COMPANY IMPEX S.R.L. BUCURESTI..23
1.2.1. Date generale - Scurt istoric24
1.2.2. Actionari24
1.2.3. Descrierea obiectivului .......25
1.2.3.1. Amplasamentul statiilor de distribuit gaz petrolier lichefiat (G.P.L.) ale S.C.Petrol Company Impex S.R.L. din Slobozia si Galati.......25
1.2.3.2. Descrierea constructiei.............25
1.2.3.3. Utilitati........26
1.2.3.4. Analiza solului............27
1.2.4. Obiectul de activitate al S.C. Petrol Company Impex S.R.L. Bucuresti...27
1.3. Surse de informare........28
CAPITOLUL 2 : FEZABILITATEA PRODUSELOR...........29
2.1. Elemente privind piata produselor petroliere - Analiza pietei la nivelul tarii..30
2.1.1. Structura consumului energetic al tarii..............30
2.1.2. Potentialul pietei pentru G.P.L...........31
2.2. Stadiul de elaborare - Analiza pietei in zonele ce urmeaza a fi deservite de amplasamentele S.C.PETROL COMPANY IMPEX S.R.L. BUCURESTI.32
2.2.1. Statia de distribuit G.P.L. de la Galati (G.P.L. Galati).....32
2.2.2. Statia de distribuit G.P.L. de la Slobozia (G.P.L. Slobozia)...........33
2.3. Puncte tari si puncte slabe........34
2.3.1. Avantaje competitive..........34
2.3.2. Factori critici de succes.......36
2.3.3. Principalii factori de risc.....37
2.4. Motive pentru care clientii cumpara produsele statiilor de distribuit gaz petrolier lichefiat (G.P.L.) din SLOBOZIA si GALATI si parerile citorva consumatori despre aceste produse..........37
CAPITOLUL 3 : FEZABILITATEA DE MARKETING......41
3.1. Marimea si tendintele pietei produselor.....42
3.1.1. Caracteristicile produsului gaz petrolier lichefiat.............42
3.1.2. Volumul vinzarilor trecute si prezente..............43
3.2. Determinarea cotei de piata pentru produsele respective.............43
3.3. Evaluarea concurentei44
3.4. Pozitia strategica a S.C. PETROL COMPANY IMPEX S.R.L. BUCURESTI44
CAPITOLUL 4 : FEZABILITATEA TEHNICA.....46
4.1. Fluxul tehnologic.........47
4.1.1. Fazele tehnologice de circuit pentru G.P.L.......47
4.1.2. Fazele tehnologice de circuit a buteliilor...........47
4.2. Cantitatile de materiale necesare si furnizorii...48
4.3. Echipamentele necesare............48
4.4. Capacitatea de productie...........49
CAPITOLUL 5 : FEZABILITATEA FACTORULUI UMAN.............50
5.1. Recrutarea si selectarea personalului....51
5.2. Prezentarea personalului si instruirea...51
5.3. Contractele de munca.54
5.4. Conflictele de munca si accidentele de munca..55
5.5. Tehnici manageriale....55
CAPITOLUL 6 : FEZABILITATEA FINANCIARA.............57
6.1. Analiza pe baza bilantului........58
6.1.1. Analiza pe baza bilantului functional.58
6.1.2. Analiza pe baza bilantului patrimonial..............61
6.2. Analiza pe baza contului de Profit si pierdere..............62
6.2.1. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune......62
6.2.2. Capacitatea de autofinantare65
6.3. Analiza prin Metoda Ratio-urilor....66
6.4. Tabloul de bord............69
6.5. Ipoteze privind studiul de fezabilitate..72
6.6. Costul investitiei..........72
6.6.1. Calculul costului investitiei pentru statia de imbuteliat G.P.L. Slobozia.......73
6.6.2. Calculul costului investitiei pentru statia de imbuteliat G.P.L. din Galati.....78
6.7. Calculul productiei obtinute.....79
6.8. Calculul cheltuielilor cu materiile prime............79
6.9. Calculul cheltuielilor pentru energie si apa........79
6.10. Calculul cheltuielilor salariale si sociale.............80
6.11. Calculul cheluielilor cu amortizarea.....82
6.12. Calculul cheltuielilor cu transportul......86
6.13. Calculul cheltuielilor cu reconditionarile, reautorizarile si pierderile tehnologice.....87
6.14. Calculul venitului net actualizat.............88
6.15. Calculul ratei interne de rentabilitate....89
6.16. Calculul pragului de rentabilitate...........90
6.17. Termenul de recuperare al investitiei...92
Concluzii si propuneri..........93
Bibliografie...........100
Anexe :
Anexa nr. 1 - Localizarea in teritoriu a statiilor de distribuit G.P.L.....102
Anexa nr. 2 - Lista instalatiilor de imbuteliat aragaz..103
Anexa nr. 3 - Calculul consumurilor specifice de G.P.L..........104
Anexa nr. 4 - Calculul necesarului de G.P.L.105
Anexa nr. 5 - Veniturile, cheltuielile si profiturile ce vor fi realizate de societate ca urmare a aplicarii proiectului..........106

EXTRAS DIN DOCUMENT

?PARTEA ÎNTÂ? : STUD?UL DE FEZAB?L?TATE – PR?NC?P?? DE ELABORARE

CAP?TOLUL 1 : Necesitatea si importanta studiului de fezabilitate

CAP?TOLUL 2 : Studii premergatoare - Prognoza tehnologica si prognoza pe produse

CAP?TOLUL 3 : Continutul studiului de fezabilitate

Cap.1. Necesitatea si importanta studiului de fezabilitate

Modernizarea structurilor economice, ale productiei, serviciilor si ale factorilor de productie aferenti, constituie una din problemele esentiale ale trecerii la economia de piata. Aceasta trebuie privita ca o activitate de lunga durata, ce necesita importante eforturi materiale, dar si un puternic impuls intelectual, concertarea actiunilor intr-o conceptie generala, strategica, de ajustare structurala pe lunga perspectiva. În aceasta activitate contributia agentilor economici este esentiala, deciziile acestora fiind determinante pentru edificarea economiei de piata, a spiritului concurential si a competitivitatii pe piata internationala.

Tranzitia a facut necesara realizarea studiilor de fezabilitate pentru crearea intreprinderilor mici si mijlocii. Termenul de fezabilitate se poate traduce ca un studiu tehnico-economic ce justifica necesitatea si oportunitatea realizarii unei investitii. [1 Nita C., Popescu M.,Dictionar de marketing si de afaceri,pag.65,Ed. Economica,Bucuresti, 1999.]

Studiile de fezabilitate pe care agentii economici au obligatia de a le intocmi in cel mai scurt timp (conform Hotararii de Guvern nr. 64/1991) au scopul principal de a fundamenta deciziile tehnico-economice la nivelul acestora, luand in considerare implicatiile asupra activitatii proprii ca si cele asupra ansamblului general in care se vor desfasura.

Desigur ca studiile de fezabilitate nu sunt un scop in sine; ele trebuie privite ca o sinteza a gandirii tehnice si economic (incheiata cu analiza economica si financiara ce face obiectul acestei lucrari); ele trebuie integrate intr-un proces iterativ, deoarece vor fi reluate la cativa ani, destinat sa propuna programe de productie, de investitii, perfectionari tehnologice si innoiri de echipamente cu scopul de a minimiza cheltuielile totale si in acest mod de a spori venitul net (profitul) intreprinderii, asigurandu-i totodata autofinantarea dezvoltarii viitoare.

Studiile de fezabilitate se situeaza intr-o pozitie centrala in cadrul actiunilor privind trecerea la economia de piata, ilustrata in schema urmatoare:

Studiile de fezabilitate sunt strans legate de evaluarea patrimoniului si de restructurarea activitatii agentilor economici, deoarece, in cele mai dese cazuri, ele se vor ocupa de modernizarea, retehnologizarea si dezvoltarea intreprinderilor existente cu scopul final de a se trece la privatizarea acestora in forma care se va dovedi indicata. Studiile de fezabilitate intocmite de agentii economici vor trebui sintetizate pe ramuri cu scopul stabilirii prioritatilor, solutiilor de dezvoltare “pas cu pas”, domeniilor in care apare necesara colaborarea externa, achizitionarea de licente pentru produse si tehnologii, obtinerea de echopamente ori patrunderea pe piata internationala. [2 Topala E., Studiu de fezabilitate, pag.9, Fundatia pentru tineret a Municipiului Bucuresti, Tipografia “ Romfel S.R.L.”, Bucuresti, 19991.

]

Evaluarea patrimoniului agentilor economici impreuna cu studiile de fezabilitate constituie activitatile tehnico-economice care preced privatizarea, aceasta fiind sustinuta si de pregatirea juridica, respectiv de legile si decretele aprobate in anii 1990 si 1991. Toate acestea au avut la baza conceptia ca in perioada de trecere la economia de piata rolul statului trebuie sa fie puternic cu deosebire pentru a asigura demarajul dezvoltarii economice, protectia sociala si mentinerea nivelului de trai, ca si cresterea nivelului de cultura si sanatate al populatiei.