Pagina documente » Stiinte Economice » Studiul organizarii contabilitatii cheltuielilor si veniturilor in cadrul firmei (S.N.P. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiul-organizarii-contabilitatii-cheltuielilor-si-veniturilor-in-cadrul-firmei-s.n.p.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiul-organizarii-contabilitatii-cheltuielilor-si-veniturilor-in-cadrul-firmei-s.n.p.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
Probleme de baza privind organizarea contabilitatii cheltuielilor,
Veniturilor si rezultatelor pe exemplul S.N.P. Petrom S.A.-Schela Boldesti..1
1.1. Caracteristici tehnice, organizatorice si economice ale S.N.P. PETROM S.A.-Schela Boldesti.............1
1.1.1. Regimul juridic, profitul si continutul activitatii...1
1.1.2. Organizarea S.N.P. PETROM S.A.-schela Boldesti........5
1.1.3. Organizarea si functionarea contabilitatii;
aspecte juridice............7
1.1.4. Indicatorii tehnico-economici.........10
1.2. Momente de evaluare a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor......13
1.3. Clasificarea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor
in contabilitatea financiara si in contabilitatea de gestiune..........14
1.4. Obiectivul contabilitatii cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor.......19
1.5. Principiile contabile generale...22
CAPITOLUL II
Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a cheltuielilor, la
S.N.P. PETROM S.A.-Schela Boldesti...23
2.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare...25
2.1.1. Contabilitatea cheltuielilor cu materiile prime,
materialele si marfurile..25
2.1.2. Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile....31
2.1.3. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrarile si serviciile
executate de terti.........31
2.1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele si
varsamintele asimilate..36
2.1.5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul........38
2.1.6. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare.....43
2.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare........43
2.2.1. Contabilitatea pierderilor din creante
legate de participatii.....44
2.2.2. Contabilitatea cheltuielilor privind titlurile
de plasament cedate....44
2.2.3. Contabilitatea cheltuielilor din diferente de curs valutar....45
2.2.4. Contabilitatea cheltuielilor privind dobinzile....45
2.2.5. Contabilitatea cheltuielilor privind sconturi acordate........47
2.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare...48
2.3.1. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale privind
operatiile de gestiune...48
2.3.2. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale
privind operatiile de capital...........49
2.4. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele..........51
2.4.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare privind
amortizarile si provizioanele..........52
2.4.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare privind
amortizarile si provizioanele..........53
2.4.3. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale privind
amortizarile si provizioanele..........54
CAPITOLUL III
Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a veniturilor la
S.N.P. PETROM S.A.-Schela Boldesti...56
3.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare....57
3.1.1. Contabilitatea veniturilor din vinzarile de produse,
marfuri si din prestari servicii..58
3.1.2. Contabilitatea veniturilor din productia stocata61
3.1.3. Contabilitatea veniturilor din productia imobilizata...........62
3.1.4. Contabilitatea veniturilor din subventii de exploatare.......62
3.1.5. Contabilitatea altor venituri de exploatare......62
3.2. Contabilitatea veniturilor financiare..........63
3.3. Contabilitatea veniturilor extraordinare......64
3.3.1. Contabilitatea veniturilor exceptionale din operatii
de gestiune.64
3.3.2. Contabilitatea veniturilor din provizioane........65
CAPITOLUL IV
Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a rezultatelor la
S.N.P. PETROM S.A.-Schela Boldesti..66
4.1. Contabilitatea operatiilor privind determinarea
rezultatului exercitiului............66
4.1.1. Decontarea cheltuielilor si veniturilor.............67
4.2. Calculul si contabilizarea impozitului pe profit............69
4.3. Contul de profit si pierdere-instrument esential de informare
contabila..............77
CAPITOLUL V
Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor
pe exemplul S.N.P. PETROM S.A.-Schela Boldesti83
5.1. Procesul tehnologic de productie.............83
5.2. Obiectivele, functiile si rolul contabilitatii de gestiune..86
5.3. Legatura dintre contabilitatea de gestiune si
contabilitatea financiara.........89
5.4. Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor.......92
CAPITOLUL VI
Analiza cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor la
S.N.P. PETROM S.A.-Schela Boldesti..96
6.1. Analiza cheltuielilor96
6.2. Analiza veniturilor...98
CAPITOLUL VII
Controlul financiar de gestiune la
S.N.P. PETROM S.A.-Schela Boldesti.100
7.1. Obiective de control, documente supuse controlului,
constatari si solutii100
7.2. Acte de control.....109
7.3. Valorificarea controlului in procesul de fundamentare
a deciziilor..........109
CAPITOLUL VIII
Perfectionarea contabilitatii cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor
financiare..........111
ANEXE 1-28......115
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

PROBLEME DE BAZ? PRIVIND ORGANIZAREA

CONTABILIT?TII CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI

REZULTATELOR, PE EXEMPLUL

S.N.P. „PETROM” S.A.-SCHELA BOLDESTI

1.1. CARACTERISTICILE TEHNICE, ORGANIZATORICE SI ECONOMICE ALE S.N.P. „PERTOM” S.A.

- SCHELA BOLDESTI –

1.1.1. REGIMUL JURIDIC, PROFITUL SI CONTINUTUL ACTIVIT?TII

Resursele minerale situate in subsolul tarii si al platoului continental romanesc al Marii Negre fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului roman, in conformitate cu dispozitiile generale ale Legii Petrolului nr. 134/29.12.1995.

Petrolul reprezinta substantele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale acumulate in scoarta terestra si care, in conditii de suprafata, se prezinta in stare gazoasa, sub forma de gaze naturale, sau in stare lichida, sub forma de titei si condensat.

Interesele statului roman in domeniul resurselor petroliere sunt reprezentate de Agentia Nationala a Resurselor Minerale, care, ca autoritate competenta, centralizeaza pe baza unui instrument de evidenta numit Carte petroliera, totalitatea acordurilor petroliere incheiate cu titularii acestora.

S.N.P. „PETROM” S.A. reprezinta unul dintre titularii de acorduri petroliere, alaturi de Societatea Nationala a Gazelor Naturale „ROMGAZ” Medias si ceilalti agenti economici care, in conformitate cu prevederile Legii Petrolului au dreptul sa desfasoare operatiuni petroliere.

Forma juridica

Forma juridica a S.N.P. „PETROM” S.A. Bucuresti este de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile si cu statutul.

Sediul, modul de constituire si de organizare a

S.N.P. Petrom S.A.

S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti a fost infiintata ca persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 109, sector 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului „PETROM” Bucuresti de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/15.09.1997. Ordonanta prevede si ca societatile comerciale din domeniul rafinarii si distributiei petrolului si produselor petroliere fuzioneaza cu S.N.P. „PETROM” S.A., fiind absorbite de aceasta.

Capitalul social initial al S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Petrolului „PETROM”, evaluat la valoarea de 10.436,502.137 miliarde lei in baza bilantului contabil la data de 31.07.1997 si a capitalurilor sociale ale societatilor comerciale absorbite, ajungand la suma totala de 11.606,04 miliarde lei.

Capitalul social este impartit in 464.241.774 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 25.000 lei. Statutul societatii prevede si posibilitatea maririi sau reducerii capitalului social pe baza hotararii prevazute de lege. Structura actuala a capitalului social al S.N.P. Petrom S.A. se compune din: 94% capital de stat, gestionat de F.P.S. si 6% capital privat.

Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt executate de catre Ministerul Industriei si Comertului.

Persoanele fizice sau juridice, romane sau straine pot detine actiuni ale S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti, fara a afecta pozitia statului, de actionar majoritar.

Capitalul social aferent cotei detinute de stat la S.N.P. Petrom S.A. poate fi privatizat, potrivit legii. Salariatii proprii au drept de preemtiune pentru cumpararea de actiuni ale S.N.P. Petrom S.A., la valoarea nominala a acestora, pana la concurenta limitei de 10% din capitalul social.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune, cesiunea partiala sau totala fiind posibila intre actionari sau terti, in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

S.N.P. Petrom S.A. este autorizata sa emita obligatiuni.

Profitul si continutul activitatii

S.N.P. Petrom S.A., ca titular de acord petrolier, are dreptul de a exercita, prin specificarea in scopul si obiectul de activitate, operatiunile petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a unui zacamant petrolier.

Respectand acest drept, societatea are ca scop explorarea si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale de pe uscat si din platoul continental al Marii Negre, transportul petrolului si al produselor petroliere, comercializarea produselor prin retele proprii de distributie, importul si exportul de titei, produse petroliere, utilaje, echipamente si tehnologii specifice, colaborarea tehnico-economica si stiintifica, executarea de lucrari in strainatate.

Obiectul de activitate se detaliaza pe principalele directii ale scopului urmarit de S.N.P. Petrom S.A., adica: explorarea si exploatarea zacamintelor de petrol si de gaze naturale de pe uscat si din platoul continental al Marii Negre; transportul si comercializarea titeiului si gazelor naturale prin retele proprii de distributie; forajul sondelor; rafinarea petrolului; distributie, transport, depozitare, comercializare de produse petroliere; cercetare-proiectare; lucrari de constructii-montaj, intretinere si reparatii utilaje; lucrari de investitii, punere in productie si reparatii sonde; investigatii geologice si geofizice; importul si exportul de titei, produse petroliere, utilaje, echipamente si tehnologii specifice; colaborare economica, tehnico-stiintifica si executare de lucrari in strainatate in domeniul sau de activitate; aprovizionare tehnico-materiala, transport propriu auto, naval si aerian, de persoane, activitate medicala si sociala pentru personal si terte persoane.

Conducerea societatii S.N.P. Petrom S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice, exercitandu-si ca atributii principale aprobarea: propunerilor pentru strategia globala de retehnologizare, modernizare si restructurare; structurii organizatorice a societatii si numarul de posturi, precum si normativului de constituire a compartimentelor functionale si de productie.

Totodata, A.G.A. mai are ca atributii aprobarea: bugetului de venituri si cheltuieli si programului de activitate pe exercitiul financiar; regulamentelor de organizare si functionare a sucursalelor, reprezentantelor sau agentiilor si hotararii cu privire la infiintarea sau desfiintarea acestora; bilantului contabil, contului de profit si pierdere si repartizarii profitului; hotararii modului de folosire a dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare; hotararii cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; analizei rapoartelor Consiliului de Administratie cu privire la stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata externa si interna, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii.

Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.

S.N.P. Petrom S.A este administrata de catre Consiliul de Administratie format din 7 membri, numiti pe o perioada de 4 ani si avand calitatea de actionari. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, lunar sau de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.