Pagina documente » Stiinte Economice » Studiul organizarii si utilizarii personalului in firmele de comert si eficienta lor economica

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiul-organizarii-si-utilizarii-personalului-in-firmele-de-comert-si-eficienta-lor-economica
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiul-organizarii-si-utilizarii-personalului-in-firmele-de-comert-si-eficienta-lor-economica


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
ORGANIZAREA PERSONALULUI iN FIRMELE DE COMERT......
1


1.1 Resursele umane din comert............
1
1.1.1 Caracteristicile procesului de munca in comert...
2
1.1.2 Numarul si structura personalului in comert........
2
1.1.3 Recrutarea si pregatirea personalului din comert.
6
1.1.4 Determinarea necesarului de personal in firmele de comert..............
8
1.2 Forme de organizare a muncii in comert........
1.2
12
1.2.1 Metode de apreciere a nivelului de organizare a muncii....
15
1.3 Normarea muncii - factor important in determinarea necesarului
1.3

de personal in unitatile comerciale
16


CAPITOLUL II
FORME SI INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI

UTILIZARII PERSONALULUI iN COMERT....
20


2.1 Eficienta economica in firmele de comert si formele ei de exprimare........
21
2.1.1 Elemente de calcul si criterii de apreciere a eficientei

in firmele de comert...........
22
2.2 Productivitatea muncii - mijloc important si complex de masurare

a eficientei utilizarii personalului..
24
2.2.1 Factorii care influenteaza productivitatea muncii in comert
25
2.2.2 Calculul productivitatii muncii in firmele de comert...........
31
2.2.3 Productivitatea muncii - indicator de calcul a eficientei

utilizarii personalului comercial.........
33
2.3 Eficienta economica a cheltuielilor cu personalul in firmele
de comert..........
34

CAPITOLUL III :ORGANIZAREA PERSONALULUI LA S.C. KASSA PLUS SRL
33


3.1 Profilul de activitate si organizarea a firmei KASSA PLUS........
37
3.1.1 Structura organizatorica..........
37
3.1.2 Vinzarea marfurilor
40
3.1.3 Promovarea vinzarilor in cadrul firmei KASSA PLUS.......
40
3.1.4 Resursele umane ale firmei.....
41
3.2 Evolutia principalilor indicatori economici la magazinul DEDEMAN...... Iasi
42
3.2.1 Evolutia indicatorilor din bilant.............
42
3.2.2 Evolutia numarului de personal .............
43
3.3 Personalul societatii KASSA PLUS
45
3.4 Corelarea numarului de personal cu volumul activitatii comerciale a

firmei KASSA PLUS.....
49


CAPITOLUL IV :
EFICIENTA ECONOMICA A ORGANIZARII SI UTILIZARII

PERSONALULUI LA S.C. KASSA PLUS SRL
55


4.1 Productivitatea muncii KASSA PLUS..........
55
4.2 Eficienta economica a cheltuielilor cu personalul

la firma KASSA PLUS.
61
4.3. Posibilitati de crestere a eficientei utilizarii personalului la

S.C. KASSA PLUS SRL.......
64


CONCLUZII SI SUGESTII...........
70


ANEXE
BIBLIOGRAFIE..............76


EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA PERSONALULUI ÎN FIRMELE DE COMERT

Cresterea productiei bunurilor de consum tot mai diversificate, a puterii de cumparare a populatiei cu deosebire in t?rile dezvoltate si a exigentelor consumatorilor au determinat agentii economici sa angajeze un volum important de munca vie si materializata in activitatile din comert: achizitionare marfuri, transport, receptie, pastrare, formarea sortimentului comercial, promovarea vanzarilor si vanzarea propriu-zisa .

Datorita volumului si complexitatii activitatii comerciale cat si necesitatii desfasurarii acesteia cu o eficienta sporita apar necesare insemnate eforturi in organizarea rational? a proceselor de munca, adica o dezvoltare coordonata si cat mai eficienta a fortei de munca in firmele de comert.

1.1. Resursele umane din comert

În activitatea de comert, personalul, prin inteligenta , capacitatea lui de comunicare, vointa si forta lui, determina conditiile necesare concretizarii deciziei de cumparare si a actului de vanzare-cumparare, de aceea cunoasterea cat mai exacta a cerintelor populatiei si satisfacerea acestora in cele mai bune conditii impune dezvoltarea numarului celor care participa efectiv in procesul comercializarii si ridicarea eficientei muncii acestora.

„În contextul dezvoltarii economico-sociale a oricarei societati, comerciantului i-a revenit un rol important . Locul sau de intermediar intre productie si consum il plaseaza pe o pozitie speciala bucurandu-se atat de atentia intreprinzatorilor cat si de cea a puterii publice” [1) Randasu Venera – “Bazele comertului” , Edit. Eftimie Murgu , Resita , 2002 , p. 17])

Notiunea de comerciant are in vedere persoana fizica sau juridica a carei profesie este comertul, adica trebuie sa indeplineasca potrivit codului comercial urmatoarele conditii :

- sa realizeze acte de comert in mod obisnuit;

- sa transforme realizarea actelor respective in profesia sa de baza ;

- sa actioneze in numele sau personal.

1.1.1.Caracteristicile procesului de munca in comert

Activitatea de comert presupune un consum de munca vie incepand cu operatiile de studiere a cererii, a ofertei, de alimentare a salilor de vanzare, de vanzare propriu-zisa, de gestionare a stocurilor dar si cu alte operatii care fac obiectul unor intreprinderi industriale, considerate o continuare a activitatii de productie in comert ( preambalarea, sortarea , macinarea...). De aici rezulta ca o parte din comert este considerata productiva. În mare parte, munca prestata in comert este o activitate de servicii care adauga utilitatii initiale o utilitate de timp si de loc .

Personalul din firmele de comert poate fi analizat din trei puncte de vedere [2) D. Patriche – „Bazele comertului” , Edit. Economica, Bucuresti, 1999, p. 285]):

1-ca numar si structura.

2-dupa capacitatea de munca.

3-dupa munca efectuata.

Capacitatea de munca reprezinta totalitatea aptitudinilor fizice si intelectuale necesare unei persoane pentru exercitarea profesiei sale. Aceasta se evolueaza teoretic si practic avand la baza profesiogramele.

Munca exprima consumul de energie fizica si nervoasa in relatiile cu obiectul muncii si mijloacele de munca pentru crearea unor valori sau utilitati solicitate de clienti. Munca lucratorului din comert are caracter economic aceasta fiind considerata utila cand serviciile lui sunt solicitate de clienti.

Procesul de munca din comert are anumite particularitati avand in vedere operatiile pe care le desfasoara, mijloacele utilizate si relatiile economice si sociale pe care le realizeaza cu numarul mare de consumatori. Munca lucratorilor din firmele de comert are un pronuntat caracter economic fiind creatoare de utilitati si chiar de valori materiale.

Diviziunea profesionala a muncii din firmele de comert este mai putin pronuntata decat in firmele din alte ramuri economice deoarece un comerciant trebuie sa vanda un asortiment de marfuri mai larg impunandu-se astfel o pregatire de specialitate mai larga in sensul cunoasterii marfurilor, conditiilor de comercializare, a furnizorilor, a volumului, structurii, locului si momentului aparitiei cererii.

Diviziunea organizatorica a muncii in comert este mai redusa, lucratorul comercial trebuind sa desfasoare mai multe activitati. Din punct de vedere fiziologic consumul de munca este foarte variat pe ramuri si subramuri de comert si neuniform in timp cu perioade de varf de mare intensitate influentand organizarea si utilizarea personalului comercial. Sub aspect psihologic, munca este eficienta atunci cand ea ofera satisfactie economica si psihologica personala iar din punct de vedere sociologic activitatea lucratorilor din comert se desfasoara in formatii de munca relativ mici ceea ce are implicatii asupra raspunderii gestionare, asupra evaluarii corecte a contributiei fiecarei persoane in vanzarea marfurilor si deci in repartizarea fondului de salarii.

1.1.2. Numarul si structura personalului din firmele de comert

Sectorul tertiar din cadrul caruia face parte comertul este in crestere datorita sporirii rolului serviciilor in economie si a atragerii de catre acest sector a fortei de munca din ramurile productiei de bunuri.

Tabel nr.1 Numarul populatiei ocupate pe ramuri ale economiei, din Romania, din anii 2001 – 2003 [3) * * * “Anuarul statistic al Romaniei”, Institutul National de Statistica, Bucuresti, 2004, p. 97])

Anul

Ramuri

economice

2001

% fata de total

2002

% fata de total

2003

% fata de total