Pagina documente » Stiinte Economice » Studiul privind eficienta economica a investitiilor intr-un sistem de productie

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiul-privind-eficienta-economica-a-investitiilor-intr-un-sistem-de-productie
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiul-privind-eficienta-economica-a-investitiilor-intr-un-sistem-de-productie


Cuprins

CUPRINS
I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL DE INVESTITIE
II. ELEMENTE DE BAZA IN CONCEPTUL INVESTITIEI
II.1 TIPOLOGIA INVESTITIILOR
II.2 DECIZIA DE INVESTITIE
III. EVALUAREA EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITORILOR
III.1 CONCEPTUL DE EFICIENTA
III.2 CONTINUTUL COMPLEX SI TRASATURII ECONOMICE A INVESTITIEI
III.3 CRITERIILE DE APRECIERE SI OPTIMIZARE A EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR
III.4 METODE DE EVALUARE ALE EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR
IV. INDICATORII ECONOMICI AI EFICIENTEI INVESTITIILOR
IV.1 ASPECTE GENERALE
IV.2 INDICATORI CU CARACTER GENERAL
IV.3 INDICATORI DE BAZA, IN VIZIUNE STATICA
IV.4 INFLUENTA FACTORULUI TIMP ASUPRA PROCESULUI INVESTITIONAL
V. ACTUALIZAREA - METODA SPECIFICA DE EVALUARE DINAMICA A EFICIENTEI ECONOMICE
V.1 TEHNICA DISCONTARII
V.2 CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI DINAMICI AI EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

A. Studiul privind eficienta economica a investitiilor intr-un sistem de productie

Motto: „ Esenta si ratiunea de a fi a unei intreprinderi este obtinerea unor beneficii cat mai ridicate, beneficii ce nu pot rezulta decat intrebuintand capitaluri intr-o anumita directiune de activitate economica dupa un plan dinainte stabilit” VICTOR ST?NESCU

I. Aspecte teoretice privind CONCEPTUL de INVESTITIE

1. conceptul de investitie

În limbajul cotidian, termenul de investitie are acceptiune destul de larga si imprecisa. Poate sa aiba semnificatia oricarei cheltuieli pentru cumpararea unor bunuri durabile precum: televizor, frigider, casa, masina sau semnificatia unor cheltuieli de capital acumulat ( prin economisire, in depozite la casele de economii si banci ), pentru achizitionarea de active financiare: bonuri de tezaur, actiuni, obligatiuni, certificate de depozit etc.

Oamenii de afaceri confera conceptului de investitii doua dimensiuni: pe de o parte considera ca, orice cheltuiala de capital ale carei efecte se vor materializa pe o perioada de timp mai mare de un an, constituie o onvestitie iar pe de alta parte, considera doar cheltuielile de capital materializate in obiective fizice ( constructii, utilaje, masini etc. ) ca fiind o investitie. Prima dimensiune este investitia in sens larg, incluzand totalitatea activelor fixe sau a imobilizarilor realizate de o intreprindere, im timp ce a doua dimensiune se refera la investitia in sens restrans, incluzand activele fixe, materiale sau imobilizarile corporale: terenuri, constructii, instalatii, utilaje etc.

Economistii delimiteaza riguros investitiile financiare si investitiile materiale sau reale.

Termenul de investitii capata in practica doua conotatii: cea a actului de a investii-sensul atribuit deciziilor de cheltuire a fondurilor de catre un investitor individual sau institutional – si cea a obiectului insasi al actului investitional care poate fi un bun material durabil sau un bun imaterial, precum: procedee de fabricatie, formula unui mijloc tehnic nou etc.

În aceste conditii o tipologie globala a investitiilor este urmatoarea:

- investitii imobiliare, privesc cumpararea sau realizarea de bunuri: imobile de locuit, terenuri, imobile administrative si publice etc.

- investitii financiare, constau in cumpararea de valori mobiliare si de participatii la alte societati. Nivelul acestora se poate identifica in activul bilantului unei intreprinderi, insumand plasamentele si titlurile de participatie.

- investitii industriale si/sau comerciale care vizeaza realizarea de active fixe corporale si necorporale, indispensabile la activitatiile de fabricatie sau comercializare de bunuri si servicii.

De fapt, oricare ar fi obiectul actului de investitii, derularea lui are la baza un proces decizional. Ori, decizia de a investi pleaca de la un program tehnic si financiar pe care cea mai mare parte a specialistilor il denumesc proiect de investitii.

Proiectul de investitii constituie un program complet si autonom de actiune, implicand cumpararea si exploatarea imobilizarii corporale si necorporale.

CAP I. ELEMENTE DE BAZ? ÎN CONCEPTUL INVESTITIEI

Procesele investitionale se constituie ca cel mai important stimul al oricarei activitati economice.

Investitiile joaca rolul de impuls in orice afacere economica, de element generator, care face ca aceasta sa se initieze, sa se dezvolte in conditiile impuse de mediul concurential al economiei de piata.

Realizarea unui proiect de investitii are ca efect sporirea si diversificarea ofertei si implicit, daca aceasta este validata de piata, cresterea veniturilor sistemului de porductie. Concomitent, insa, va fi influentata direct, sau prin efectul de antrenare, cresterea gradului de oczupare a fortei de munca. Dar cresterea numarului de angajati si/sau a castigurilor salariale conduc in ultima instanta, la sporirea cererii de bunuri si servicii. Pe de alta parte, va avea loc o crestere a economiilor populatiei si sistemelor de productie, deci o crestere a disponibilitatilor financiare ale acestora care vor opta pentru structuri mai mari si mai performante, in acord cu optiunile investitiei.

Realizarea de programe sau proiecte de investitii conduce, in principal la cresterea acumularii de capital fix. Deci investitiile constituie instrumentul principal de realizare a modernizarii economice, prin cererea de noi structuri, noi preformante, in acord cu optiunile strategice de perspectiva ale societatii, in general.

În plan social, investitiile joaca un rol de regulator in ocuparea fortei de munca si imbunatatitrea calitatii vietii. Implementarea unor proiecte sau programe de investitii antreneaza modificari pe piata investitiei ( cei ce exploateaza noile capacitati de productie). Rolul investitiilor in circuitul economic si social este sugestiv schematizat in figura de mai jos:

2 Tipologia investitiilor

„La prima vedere, investitia ne apare in mod concret ca o operatiune de modificare si de crestere a patrimoniului initial: constructii industriale si civile, achizitia, montajul si instalarea unor echipamente industriale, cumpararea unor masini, utilaje etc.

La o analiza mai profunda investitia este alocarea capitalurilor economisite in activitati lucrative cu caracter profitabil care sa majoreze valoarea capitalurilor initial acordate.” [1 STONEU I.- Finante, Editura Economica, Bucuresti 1997, pag. 285]

„Investtia intr-o alta formulare reprezinta totalitatea resurselor ( materiale, umane, financiare, informatii ) alocate pentru dezvoltarea-modernizarea fortei productive a societatii, a intregii vieti sociale, astfel incat sa se creeze conditiile necesare obtinerii unor efecte utile in viitor.” [2 Sisteme de productie, vol. 2, Brasov, Editura Universitatii Transilvania, 2001, pag.272]

În sens larg, prin investitie se intelege „plasarea unor sume de bani in domeniul economic, social-cultural, administrativ, militar etc., cu scopul de a asigura baza tehnico-materiala si forta de minca necesara desfasurarii si largirii activitatii acestora.” [3 Dictionar de economie politica, Bucuresit, Editura Politca, 1974, pag. 329]

P. Masse [4 Masse P., Les choix des investissments, Paris, Dunod, 1959, pag. 1], prin investitie desemneaza „toate actele de transformare a mijloacelor financiare in bunuri concrete si rezultatele acestor actiuni”

„În aceasta conceptie notiunea de investitie se delimiteaza prin urmatoarele elemente:

- subiect, adica persoana ( fizica sau juridica ) care investeste

- obiect, respectiv constructia, echipamentele, utilajele pentru care se initiaza investitia

- cost, adica efortul financiar, cost actual pentru realizarea obiectivului respectiv

- efecte concretizate in rezultate, valori materiale, economice si financiare care urmeaza a fi obtinute in viitor, o speranta mai mult sau mai putin certa.

Investitia este o cheltuiala prezenta, realizata in vederea obtinerii unor efecte viitoare in cinditii de risc si incertitudine.” [5 Economia, Eficienta si finantarea investitiilor, Bucuresti, Editura Economica, 2002, pag.15]

H. Peumans [6 Peumans H., Théorie et praqtique des calculs d’investisments, Paris, Dumod 1971, pag.3-5