Pagina documente » Stiinte Economice » Tabloul fluxurilor de trezorerie model de prezentare al performantelor intreprinderii

Despre lucrare

lucrare-licenta-tabloul-fluxurilor-de-trezorerie-model-de-prezentare-al-performantelor-intreprinderii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-tabloul-fluxurilor-de-trezorerie-model-de-prezentare-al-performantelor-intreprinderii


Cuprins

CUPRINS
pag
CAPITOLUL 1: Rolul si locul situatiilor financiare in cadrul sistemului
contabil al unei intreprinderi . . . . . . . . . . . . . . .

3
1.1.
Definirea situatiilor financiare. Utilizatorii situatiilor financiare . . . . . .
7
1.2.
Limitele contului de profit si pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3.
Puncte de vedere privind conceptele de capacitate de autofinantare si surplus monetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.3.1.
Semnificatia capacitatii de autofinantare . . . . . . . . . . . . . . .
13

1.3.2.
Determinarea practica a CAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
1.4.
Necesitatea intocmirii unui tablou al fluxurilor de trezorerie . . . . . . .
18
1.5.
Locul si rolul tablourilor de flux in sistemul de documente de sinteza al intreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

1.5.1.
Relatia bilant - tablou de flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22

1.5.2.
Relatia cont de profit si pierdere - tablou de flux . . . . . . . . . . .
23
CAPITOLUL 2: Reguli privind continutul si intocmirea unui tablou
al fluxurilor de trezorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
2.1.
Caracterizarea conceptului de trezorerie . . . . . . . . . . . . . . . .
25

2.1.1.
Conceptia IASC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
2.2.
Litera si spiritul normei contabile internationale IAS 7 . . . . . . . . . .
26

2.2.1.
Fluxurile de trezorerie ale activitatii de exploatare . . . . . . . . . .
27

2.2.2.
Fluxuri de trezorerie relative la activitatea de exploatare . . . . . .
28

2.2.3.
Fluxurile de trezorerie ale activitatilor de investitii . . . . . . . . . .
29

2.2.4.
Fluxurile de trezorerie relative la activitatea de finantare . . . . . .
30

2.2.5.
Probleme particulare privind prezentarea unui tablou al fluxurilor de trezorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

2.2.5.1.
Prezentarea unor fluxuri de trezorerie in marime neta . . . . . .
31

2.2.5.2.
Fluxurile in moneda straina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31

2.2.5.3.
Dobinzile si dividendele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31

2.2.5.4.
Impozitul pe profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32

2.2.5.5.
Elementele extraordinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33

2.2.5.6.
Tranzactiile fara contrapartida in trezorerie (Non-cash Transactions)
33

2.2.5.7.
Participatiile in filiale, intreprinderi asociate si intreprinderi de tip joint-ventures (Investmets in Subsidiaries, Associates and Joint - Ventures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2.2.5.8.
Achizitiile si cesiunile de filiale si alte unitati operationale (Acquisitions and Disposals of Subsidiaries and other Business Units) . . . . . . .

34

2.2.5.9.
Informatiile de furnizat (Disclosure) . . . . . . . . . . . . . . . .
35

2.2.6.
Avantaje si puncte nevralgice privind intocmirea unui tablou al fluxurilor de trezorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37
2.3.
intocmirea tabloului de flux in citeva sisteme contabile reprezentative
38
CAPITOLUL 3: Puncte de vedere privind aplicarea metodei directe
sau a metodei indirecte referitoare la fluxurile de
trezorerie generate de activitatea de exploatare . . . .

41
3.1.
Activitati de exploatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
3.2.
Veniturile din titluri si costul finantarii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
3.3.
Impozitarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
3.4.
Cheltuielile de capital si investitiile financiare . . . . . . . . . . . . . .
44
3.5.
Achizitiile si cesiunile din activitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
3.6.
Dividendele platite referitoare la capitalul societatii . . . . . . . . . . .
44
3.7.
Gestiunea lichiditatilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
3.8.
Activitatea de finantare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
CAPITOLUL 4: Exemplu practic de intocmire a tabloului fluxurilor de
trezorerie LA SC IVY COMPANY SA . . . . . . . . . .

48
4.1.
Prezentarea SC IVY COMPANY SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
4.2.
intocmirea tabloului fluxurilor de trezorerie pe baza datelor furnizate de bilantul contabil si contul de profit si pierdere aferente exercitiului financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

4.2.1.
Informatii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49

4.2.2.
Informatii cu privire la Bilantul contabil . . . . . . . . . . . . . . . .
49

4.2.3.
Explicatii referitoare la transferarea datelor in situatia fluxurilor de numerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4.2.3.1.
Determinarea fluxului net de numerar degajat de activitatea de exploatare, prin metoda indirecta . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4.2.3.2.
Determinarea fluxului net de numerar degajat de activitatea de exploatare, utilizind metoda directa . . . . . . . . . . . . . . . .

52

4.2.3.3.
Determinarea fluxului net obtinut din activitatea de investii . . . .
54

4.2.3.4.
Determinarea fluxului net obtinut din activitatea de finantare . . .
54

4.2.3.5.
Determinarea fluxului de trezorerie . . . . . . . . . . . . . . . .
55
CAPITOLUL 5: Dimensiuni ale analizei economico financiare
dezvoltate pe baza interpretarii informatiilor din tabloul fluxurilor de trezorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57
5.1.
Analiza cash-flow-urilor intreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
5.2.
Analiza cash-flow-ului disponibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
5.3.
Analiza cash-flow-ului de gestiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
5.4.
Analiza cash-flow-ului de exploatare . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66

5.4.1.
Metoda directa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66

5.4.2.
Metoda indirecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE


EXTRAS DIN DOCUMENT

?Tabloul fluxurilor de trezorerie – model de prezentare al performantelor intreprinderii

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________?

CAPITOLUL 1

ROLUL SI LOCUL SITUATIILOR FINANCIARE

ÎN CADRUL SISTEMULUI CONTABIL

AL UNEI ÎNTREPRINDERI

1.1. DEFINIREA SITUATIILOR FINANCIARE.

UTILIZATORII SITUATIILOR FINANCIARE

Contabilitatea este principala sursa de informatii la nivelul unei intreprinderi, firme, banci, societati comerciale. Pentru ca aceasta sursa sa poata fi exploatata, a fost necesara crearea unui limbaj adecvat si normalizat care, potrivit literaturii de specialitate, trebuie sa fie caracterizat prin trei dimensiuni:

­ aspectul sintactic - reprezentat de vocabularul contabil;

­ aspectul semantic - care trateaza semnificatia sumelor transmise de contabilitate;

­ aspectul pragmatic - care se refera la comunicarea prin intermediul informatiilor.

Procesele de normalizare a practicilor contabile la nivel national, dar si regional sau mondial, au adus un nou calificativ limbajului contabil, acesta devenind si un limbaj standardizat.

Limbajul contabil realizeaza descrierea realitatii sub forma de simboluri, cifre si cuvinte (specializate si cu sensuri standardizate), deci de o maniera reductionista. De asemenea existenta unui limbaj contabil specializat si standardizat asigura unele avantaje:

­ permite o mai mare transparenta asupra activitatii intreprinderii;

­ faciliteaza dialogul pe piata de informatii contabile;

­ faciliteaza procesul decizional si de conducere.

Pentru ca limbajul contabil sa poata opera si la nivel international s-a creat Comisia Nationala a Standardelor Contabile - IASC, care are ca obiective elaborarea si publicarea, in interesul publicului, a normelor contabile internationale, ce vor trebui respectate cu ocazia prezentarii conturilor anuale si a situatiilor financiare, precum si asigurarea acceptarii acestor norme la nivel mondial.

Cadrul conceptual al IASC vizeaza satisfacerea necesitatilor informationale ale urmatoarelor categorii de utilizatori: investitorii, salariatii, creditorii, furnizorii, clientii, Guvernele si administratiile, publicul, conducerea intreprinderii.

Standardele internationale de contabilitate se aplica numai situatiilor financiare si nu altor informatii prezentate in raportul anual sau alt document. Prin urmare este important ca situatiile financiare, sa fie identificate si separate de alte informatii din acelasi document publicat.

Pentru intelegerea corespunzatoare a informatiilor prezentate, trebuie evidentiate in mod clar urmatoarele date:

­ denumirea intreprinderii raportoare;

­ daca situatiile financiare se refera la intreprinderi individuale sau la un grup de intreprinderi;

­ data bilantului sau perioada acoperita de situatiile financiare;

­ moneda de raportare;

­ nivelul de precizie utilizat in prezentarea cifrelor din situatiile financiare;

Referitor la perioada de raportare, situatiile financiare trebuie prezentate cel putin anual. Atunci cand, in situatii exceptionale, data bilantului unei intreprinderi se schimba si situatiile financiare trebuie prezentate pentru o perioada mai lunga sau mai scurta de un an, intreprinderea trebuie sa prezinte in plus fata de perioada acoperita de situatiile financiare, o serie de informatii suplimentare referitoare la motivul folosirii unei perioade de un an, precum si comparabilitatea sumelor pentru contul de profit si pierdere.

Utilitatea situatiilor financiare este afectata daca acestea nu sunt puse la dispozitia utilizatorilor intr-o perioada de timp rezonabila dupa data bilantului.

Conform IAS1 „Prezentarea situatiilor financiare”, situatiile financiare sunt o reprezentare structurata a pozitiei financiare a unei intreprinderi precum si a tranzactiilor efectuate de aceasta.

Obiectivul situatiilor financiare generale este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta si fluxurile de numerar ale unei intreprinderi, utile pentru o gama larga de utilizatori in luarea deciziilor economice.

Situatiile financiare prezinta de asemenea rezultatele gestiunii resurselor incredintate conducerii intreprinderii.

Pentru atingerea acestui obiectiv, situatiile financiare ofera informatii despre:

­ activele controlate de intreprindere, adica resursele generatoare de fluxuri de trezorerie viitoare;

­ datoriile intreprinderii, adica pasivele externe ce trebuie sa se gaseasca la originea platilor;

­ capitalurile proprii ca interes rezidual al proprietarilor in activele controlate de intreprindere;

­ rezultatul net al intreprinderii, in sens mai larg, performanta sa economica redata prin reflectarea evolutiei capitalurilor proprii (activului net contabil), evolutie din care sunt excluse efectele operatiilor efectuate de intreprindere direct cu proprietarii sai;

­ fluxurile de trezorerie trecute, care servesc pentru determinarea fluxurilor viitoare de trezorerie.

Toate aceste informatii trebuie sa permita utilizatorilor de informatie contabila sa aprecieze capacitatea intreprinderii in cauza de a plati dividende, dobanzi si nu in ultimul rand de a-si achita datoriile la scadentele prevazute.

Componentele situatiilor financiare sunt:

a. Bilantul contabil (balance sheet);

b. Contul de profit si pierdere (income statement);

c. O situatie care sa arate:

c.1. fie toate variatiile capitalurilor proprii (all changes in equity);

c.2. fie schimbarile in capitalurile proprii, cu exceptia celor care provin din tranzactii de capital cu proprietarii si distribuirile in favoarea acestora (changes in equity other than those arising from capital transactions with owners and distributions to owners);

d. Tabloul fluxurilor de trezorerie (cash-flow statement);

e. Politicile contabile si notele explicative (accounting policies and explanatory notes).