Pagina documente » Stiinte Economice » Taxa pe valoarea adaugata

Despre lucrare

lucrare-licenta-taxa-pe-valoarea-adaugata
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-taxa-pe-valoarea-adaugata


Cuprins

CAPITOLUL I
Definitii
Definitia taxei pe valoarea adaugata
Semnificatia unor termeni si expresii
Aplicare teritoriala
CAPITOLUL II
Operatiuni impozabile
Operatiuni impozabile
CAPITOLUL III
Persoane impozabile
Persoane impozabile si activitatea economica
CAPITOLUL IV
Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei
Livrarea de bunuri
Prestarea de servicii
Schimbul de bunuri sau servicii
Achizitiile intracomunitare de bunuri
Importul de bunuri
CAPITOLUL V
Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei
Locul livrarii de bunuri
Locul achizitiei intracomunitare de bunuri
Locul importului de bunuri
Locul prestarii de servicii
CAPITOLUL VI
Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
Faptul generator si exigibilitatea - definitii
Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa
Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri
Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri
CAPITOLUL VII
Baza de impozitare
Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare
Baza de impozitare pentru import
Cursul de schimb valutar
CAPITOLUL VIII
Cotele de taxa
Cotele
CAPITOLUL IX
Operatiuni scutite de taxa
Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii
Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare
Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar
Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri
CAPITOLUL X
REGIMUL DEDUCERILOR
Sfera de aplicare a dreptului de deducere
Conditii de exercitare a dreptului de deducere
Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila
Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa
Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital
CAPITOLUL XI
Persoanele obligate la plata taxei
Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania
CAPITOLUL XII
Regimuri speciale
Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici
Regimul special pentru agentiile de turism
Regimul special pentru aurul de investitii
CAPITOLUL XIII
Obligatii
Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA
Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare
Prevederi generale referitoare la inregistrare
Facturarea
Evidenta operatiunilor
Perioada fiscala
Decontul de taxa
Alte declaratii
Declaratia recapitulativa
Plata taxei la buget
CAPITOLUL XIV
Dispozitii comune
Corectarea documentelor
Masuri de simplificare
CAPITOLUL XV
Dispozitii tranzitorii
Dispozitii tranzitorii

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

Definitii

Definitia taxei pe valoarea adaugata

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor prezentului titlu.

Semnificatia unor termeni si expresii

In sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. achizitie reprezinta bunurile si serviciile obtinute sau care urmeaza a fi obtinute de o persoana impozabila, prin urmatoarele operatiuni: livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, efectuate sau care urmeaza a fi efectuate de alta persoana catre aceasta persoana impozabila, achizitii intracomunitare si importuri de bunuri;

2. achizitie intracomunitara ;

3. active corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ are durata normala de utilizare mai mare de un an si valoare mai mare decat limita prevazuta prin hotarare a Guvernului sau prin prezentul titlu;

4. activitate economica are urmatorul inteles: atunci cand o persoana desfasoara mai multe activitati economice, prin activitate economica se intelege toate activitatile economice desfasurate de aceasta;

5. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile;

6. bunuri reprezinta bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele naturale, agentul frigorific si altele de aceasta natura se considera bunuri corporale mobile;

7. produse accizabile reprezinta urmatoarele bunuri supuse accizelor, conform legislatiei in vigoare:

a) uleiuri minerale;

b) alcool si bauturi alcoolice;

c) tutun prelucrat;

8. codul de inregistrare in scopuri de TVA , atribuit de catre autoritatile competente din Romania persoanelor care au obligatia sa se inregistreze sau un cod de inregistrare similar, atribuit de autoritatile competente dintr-un alt stat membru;

9. data aderarii este data la care Romania adera la Uniunea Europeana;

10. decont de taxa ;

11. Directiva a 6-a este Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977, privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de stabilire, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 13 iunie 1977, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. factura ;

13. importator reprezinta persoana pe numele careia sunt declarate bunurile, in momentul in care taxa la import devine exigibila;

14. intreprindere mica reprezinta o persoana impozabila care aplica regimul special de scutire sau, dupa caz, un regim de scutire echivalent, in conformitate cu prevederile legale ale statului membru in care persoana este stabilita

15. livrare intracomunitara ;

16. livrare catre sine ;

17. perioada fiscala ;

18. persoana impozabila , reprezinta persoana fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica;

19. persoana juridica neimpozabila reprezinta persoana, alta decat persoana fizica, care nu este persoana impozabila;

20. persoana neimpozabila reprezinta persoana care nu indeplineste conditiile pentru a fi considerata persoana impozabila;

21. persoana reprezinta o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila sau o persoana neimpozabila;

22. plafon pentru achizitii intracomunitare reprezinta plafonul stabilit ;

23. plafon pentru vanzari la distanta reprezinta plafonul stabilit;

24. prestarea catre sine ;

25. regim vamal suspensiv reprezinta, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, regimurile si destinatiile vamale ;

26. servicii furnizate pe cale electronica sunt: furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - si actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie de baze de date, furnizarea de muzica, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea si difuzarea de emisiuni si evenimente politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si furnizarea de servicii de invatamant la distanta. Atunci cand furnizorul de servicii si clientul sau comunica prin curier electronic, aceasta nu inseamna in sine ca serviciul furnizat este un serviciu electronic;

27. taxa inseamna taxa pe valoarea adaugata, aplicabila conform prezentului titlu;

28. taxa colectata reprezinta taxa aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabila, precum si taxa aferenta operatiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei;

29. taxa deductibila reprezinta suma totala a taxei datorate sau achitate de catre o persoana impozabila pentru achizitiile efectuate;

30. taxa de dedus reprezinta taxa aferenta achizitiilor, care poate fi dedusa ;

31. taxa dedusa reprezinta taxa deductibila, care a fost efectiv dedusa;

32. vanzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia;