Pagina documente » Stiinte Economice » Taxe si impozite datorate statului. Fiscalitatea intreprinderii

Despre lucrare

lucrare-licenta-taxe-si-impozite-datorate-statului.-fiscalitatea-intreprinderii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-taxe-si-impozite-datorate-statului.-fiscalitatea-intreprinderii


Cuprins

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

1. DELIMIT?RI SI FUNDAMENT?RI PRIVIND FISCALITATEA ÎNTREPRINDERII

1.1 Structuri calitative privind impozitul si taxele. Sistemul fiscal.

Impozitele si taxele, subventiile si alocatiile bugetare de fonduri, imprumuturile de stat si celelalte cheltuieli guvernamentale constituie componente tot mai importante ale vietii economice si sociale.

Prin intermediul lor se acumuleaza si repartizeaza resursele financiare la dispozitia statului. Totodata, ele se delimiteaza si ca instrumente de gestiune macroeconomica si de asigurare a echilibrului general economic.

În cadrul finantelor publice ale unei tari, fiscalitatea se delimiteaza ca un sistem de percepere si incasare a impozitelor si taxelor intr-un aparat specializat, precum ca si un ansamblu coerent de legi care reglementeaza impunerea contribuabilior si fundamenteaza juridic impozitele si taxele. În acest sens, prezinta interes definitia privind fiscalitatea asa cum este formulata in dictionarul LAROUSSE: Fiscalitatea reprezinta totalitatea impozitelor si taxelor, a reglementarilor de natura fiscala, precum si a aportului fiscal ce vin sa influienteze direct sau indirect activitatea unui agent economic devenit contribuabil.

Definitia de mai sus are un caracter limitativ. În domeniul fiscal sunt vehiculate mai multe notiuni.

Alaturi de notiunea fiscalitate este utilizata cea de fisc . Fiscul este definit ca administratie in sarcina careia revin calculul, perceperea si marirea platii impozitelor si taxelor datorate statului de catre contribuabil. Este, de asemenea, utilizat termenul fiscal care priveste fiscul, care apartine acestuia.

Studiindu-le aceste notiuni fac referiri la impozite si taxe care reprezinta de fapt fundamentul si motivatia pe care este construita fiscalitatea.

Impozitele si taxele sunt instituite prin legi, acestea nu pot lipsi ca elemente de baza la definirea celor trei notiuni in domeniul fiscal.

Aplicarea reglementarilor cu caracter fiscal, asezarea si perceperea impozitelor si taxelor nu se pot infaptuii fara existenta unui mecanism bazat pe tehnici, metode si instrumente specifice desfasurarii activitatii de urmarire si control.

În cuprinsul notiunilor analizate este prezenta si institutia administratiei de stat care stabileste si incasarea contributiilor catre buget. Aria de cuprindere a intregii activitatii fiscale este data de SISTEMUL FISCAL definit ca totalitatea impozitelor si a altor venituri pe care statul prin organele sale specializate le percepe in baza surselor legislative.

Asezarea si preceperea impozitelor se pot realiza numai prin utilizarea si punerea in functiune a unui mecanizm fiscal, a unor metode, tehnici si instrumente fiscale, prin aplicarea carora sa fie respectate principiile fiscale.

Sistemul fiscal este structurat pe trei componente: impozite si taxe ca venituri ale statului, mecanismul fiscal si aparatul fiscal.

A. Impozitele si taxele reprezinta veniturile bugetului de stat care provine de la persoanele juridice si fizice in momentul incasarii lor, impozitele si taxele sunt utilizate in vederea efectuarii cheltuielilor publice pentru utilizarea functiilor si sarcinilor puterii si institutiilor sale.

Discutate ca venituri ale bugetului de stat, impozitele si taxele stabilite prin lege se grupeaza in doua mari categorii:

1. venituri curente;

2. venituri din capital;

Veniturile curente se grupeaza in:

- venituri fiscale;

- venituri nefiscale;

Veniturile fiscale au doua componente:

- venituri din impozite directe si impozite din venituri indirecte.

Impozitele directe sunt suportate de persoana fizica ce le plateste in cunostinta de cauza. Impozitele indirecte sunt cele pe care nu le suporta cel care le plateste. Ele sunt suportate in general de consumatorul final (exemple: accize, taxe pe valoarea adaugata, taxe vamale).

Veniturile nefiscale provin din varsamintele din profitul net al Bancii Nationale a Romaniei, regiilor autonome, veniturile realizate ale institutiilor publice, taxele consulare. Ponderea lor in totalul veniturilor este mica.

Veniturile din capital: cuprind venituri realizate de la intreprinderile de stat, din valorificarea unor bunuri ale acestora, din valorificarea rezervei de stat.

Impozitele si taxele prezinta anumite elemente comune precizate chiar de actele normative care le instituie. Aceste elemente sunt date de:

a) baza de calcul : de regula obiectul impozitului reprezinta si baza de calcul, dar exista si unele exceptii . Spre exemplu, in cazul impozitului pe cladiri, obiectul de calcul il reprezinta cladirea, iar baza de calcul valoarea sau taxele de succesiune;

b) subiectul impozitului identificat prin persoana fizica sau juridica ce detine sau realizeaza venitul pe profit;

c) platitorul impozitului de cele mai multe ori coincide cu subiectul impozitului. Exista si unele exceptii: in cazul impozitului pe salarii, subiectul este salariatul, iar platitorul este unitatea la care salariatul realizeaza venitul;

d) cota: serveste bazei de calcul al impozitului, prin care se determina suma de plata. Ea poate fi fixa sau procentuala.

La randul ei cota procentuala poate fi proportionala si progresiva.

Cota fixa este exprimata sub forma unui cuantum aplicat la baza de calcul sau la o parte din aceasta.

De exemplu: taxa pentru folosirea terenurilor in alte scopuri decat pentru productia agricola sau silvica se stabileste in cote fixe pe km2 sau m2. Cotele procentuale proportionale raman neschimbate in raport cu baza de calcul TVA- ul este egal cu 19%, iar cotele procentuale se caracterizeaza prin accea ca se modifica in functie de marimea bazei de calcul.

De exemplu: in cazul impozitului pe salarii, cota prognozata se diferentiaza pe transe.

e) termenul de plata : intervalul de timp in care se plateste impozitul; el este prevazut de legislatie.

f) inlesnirile acordate la plata sunt reglementate de calculul legal si apar sub forma de scutiri, reduceri, bonificatii, amanari, esalonari.

g) drepturile platitorilor de impozite.

- compensarea: atunci cand la o scadenta a platit o suma mai mare, decat cea normala, platitorul are dreptul sa compenseze suma platita in plus cu o parte sau integral din sumele ce trebuie platite la scadenta urmatoare;

- dreptul la restituire: atunci cand nu este posibila compensarea;

- dreptul la contestatie:atunci cand platitorul se considera nedreptatit in urma controlului;

h) obligatiile platitorului sunt stabilite prin lege si precizeaza calcularea si varsarea la termen a impozitelor; organizarea evidentei impozitelor si taxelor din care rezulta cu exactitate, baza de calcul, suma de plata, modul cum s-au facut la buget platile, prin calculul extracontabil. Nota contabila cu obligatiile de plata catre bugetul public national va fi evidentiata in contabilitate.

i) sanctiunile sunt consecintele nerespectarii termenului legal de plata a impozitelor sau de neplata obligatiilor fiscale.

Sanctiunile sunt date prin majorarii de intrari–iesiri sau amenzi contraventionale.

B. Mecanismul fiscal: reprezinta ansamblu de metode si tehnici de impunere privind veniturile fiscale ale statului precum si instrumentele impunerii.

a) Impunerea consta in identificarea tuturor categoriilor de persoane fizice si juridice care obtin sau reglementeaza un anumit obiect impozabil, in evaluarea bazei de calcul a impozitului, in determinarea exacta a cuantumului acestuia. Printre metodele utilizate se pot enumera: autoimpunerea, impunerea directa, impunerea indirecta si forfetarea.

Autoimpunerea: este realizata de platitor in conformitate cu legislatia in vigoare.