Pagina documente » Stiinte Economice » Tehnici si operatiuni bancare la BCR Sucursala Onesti

Despre lucrare

lucrare-licenta-tehnici-si-operatiuni-bancare-la-bcr-sucursala-onesti
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-tehnici-si-operatiuni-bancare-la-bcr-sucursala-onesti


Cuprins

CUPRINS:
I. Sistemul informational bancar
1.1. specificitatea sistemului informational bancar (pg.3)
1.2. documente si programe informatice utilizate;(pg. 5)
1.3. circuitul documentelor utilizate.(pg. 6)
II. Problematica deschiderii si functionarii conturilor bancare
2.1. conturi pe care banca le pune la dispozitia clientilor persoane fizice si juridice;(pg. 17)
2.2. modalitati in care se deschid si functioneaza conturile clientilor;(pg. 17)
2.3. avantajele fiecarui tip de cont pentru diferitele categorii de clienti ai bancii;(pg. 22)
2.4.exemplificare, prin anexarea de documente utilizate.
III. Tehnica si evidenta operatiunilor bancare cu numerar
3.1. organizarea operatiunilor bancare cu numerar; (pg. 24)
3.2. institutiile implicate in derularea operatiunilor de incasari si plati; (pg. 25)
3.3. operatiunile privind interactiunea dintre Casa de Circulatie si Fondul de Rezerva.(pg. 34)
IV. Activitatea bancara privind decontarile fara numerar
4.1. modalitati si instrumente de decontare utilizate in activitatea de decontare; (pg. 35)
4.2. decontarea pe baza ordinului de plata; (pg. 42)
4.3. decontarea pe baza cambiei si biletului la ordin.(pg. 49)
V. Tehnica si evidenta operatiunilor de creditare bancara
5.1. categorii de credite acordate de banca studiata; (pg. 51)
5.2. analiza criteriilor luate in considerare in decizia de creditare pentru o categorie de credit; (pg. 52)
5.3. descrierea procesului de creditare pentru categoria de credit aleasa; (pg. 55)
5.4. documentele specifice completate si explicatia circuitului lor pentru categoria de credit aleasa.
VI. Instrumente moderne de plata
6.1. tipuri de carduri emise de banca studiata;(pg. 60)
6.2. diferenta dintre carti de debit carti si de credit; (pg. 63)
6.3. avantaje si dezavantaje, emitere si intretinere; (pg. 65)
6.4.explicarea operarii cu moneda electronica pentru clientii bancii studiate; (pg. 66)
6.5.exemplificare cu documente utilizate si circuitul acestora.
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAP. I SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR

1.1 Specificitatea sistemului informational bancar

Activitatea bancara in general, organizarea controlului si conducerea bancilor se constituie ca efect al deciziilor pe baza carora are loc executia. Legatura intre activitatea de decizie si cea de executie se realizeaza printr-un flux continuu de informatii, in cadrul sistemului informational bancar.

Fluxul informational bancar

Decizia, ca parte componenta a activitatii de conducere si control, presupune emiterea dispozitiilor corespunzatoare obiectivelor urmarite a se realiza in cadrul atributiilor bancilor, avand si un rol de autoreglare a acestora.

Activitatea de executie presupune efectuarea operatiilor bancare, potrivit dispozitiilor ce decurg din decizie, potrivit metodologiei si normelor legale in vigoare.

Sistemul informational bancar este constituit din ansamblul mijloacelor si metodelor prin care se realizeaza colectarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor, reprezentand o premisa a organizarii rationale si eficiente, atat a activitatii de conducere coordonare si control, cat si a celei operative.

Organizarea sistemului informational bancar presupune, cu prioritate, o structurare a informatiilor corespunzator necesitatilor curente si de perspectiva in ce preveste prelucrarea automata a datelor.

Datele ce stau la baza sistemului informational bancar au ca sursa, atat evidenta contabila, operativa si statistica proprie bancilor, cat si a agentilor economici in calitate de titulari de conturi.

Sistemul informational bancar este supus unui proces continuu de imbunatatire, de perfectionare a principalelor sale laturi. Perfectionarea sistemului informational bancar presupune ca volumul de informatii bancare sa fie redus la strictul necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selectie.

Ca rezultat al prelucrarii datelor, informatiile se constituie intr-un flux informational bancar care se manifesta, atat in afara unitatilor bancare, cat si in cadrul lor.

Fluxurile informationale ce au loc in afara unitatilor bancare pot fi intre verigile bancare (filiala, sucursala, centrala) sau intre acestea si titularii de conturi.

Complexitatea sistemului informational bancar impune ca la baza organizarii, functionarii si eficientei sale sa se situeze o serie de principii, cum ar fi:

1) conceperea si functionarea sistemului informational bancar in functie de structura organizatorica a unitatilor bancare (filiale, sucursale, centrale). Se va urmari reducerea volumului si frecventei transmiterii informatiilor pe masura trecerii lor de la verigile inferioare la ce superioare. Reducerea pe trepte organizatorice a volumului de informatii, la nivelul celor strict utile, fara a afecta calitatea deciziilor, duce la sporirea eficientei sistemului informational;

2) ierarhizarea informatiilor bancare dupa importanta si gradul de operativitate. În cadrul acestui principiu, unele informatii bancare se impun a fi transmise mai rapid (telegrafic, telex), altele mai putin rapide (letric). Se va urmari optimizarea evidentelor si a fluxurilor de informatii avand drept criteriu accelerarea operatiilor bancare;

3) concentrarea si centralizarea informatiilor bancare, actiuni ce contribuie la inlaturarea paralelismelor, la asigurarea informarii operative si sporirea eficientei activitatii bancare;

4) tipizarea documentelor bancare tinand cont de forma si elementele pe care acestea le contin. Se va avea in vedere unificarea codificarii operatiilor, a documentelor in care se reflecta si adaptarea documentatiei bancare la cerintele automatizarii operatiilor bancare;

5) aprecierea eficientei imbunatatirilor aduse sistemului informational bancar prin aplicarea in practica a acestora cu cheltuieli cat mai scazute si intr-o perioada de timp cat mai mica;

În cadrul BCR SA, principalele activitati ce fac obiectul procesarii automate sunt urmatoarele:

? gestionarea diverselor tipuri de depozite in lei si valuta de la persoane fizice si juridice;

? gestionarea diverselor tipuri de credite in lei si valuta, operatiuni de factoring si scontarea efectelor de comert, forfetare;

? emiterea si gestiunea instrumentelor de plata si creditare;

? activitatile de plati si decontari;

? operatiuni de transfer;

? controlul operatiunilor de deconturi cu alte banci;

? tranzactii in cont propiu sau in contul clientilor cu: instrumente monetare negociabile, valuta, metale pretioase si obiecte confectionate din acestea, titluri de stat;

? activitati de depozitare pentru foduri deschise de investitii si societati de investitii;

? activitatea de personal salarizare;

? gestionarea sistemului de evidenta contabila analitica si sintetica;

1.2 Documente si programe informatice utilizate

Tranzactiile in MEGHI se inscriu prin:

? Front-office cu datasediub zi/zi sau zi/zi+1;

? FV( foair de varsamant) cu datasediub zi/zi+1;

? ANL cu datasediub zi/zi+1;

? Depozite cu datasediub zi/zi sau zi/zi+1;

? Homebank cu datasediub zi/zi sau zi/zi+1;

? MZ (virari de solduri automate)cu datasediub zi/zi+1;

? ACTGAR (virari prime de asigurare)cu datasediub zi/zi+1.

Tranzactiile aferente clientelei ce urmeaza a fi transmise electronic se vor derula conform urmatoarei scheme de lucru:

a) pana la crearea arhivei Ezzll10 se pot prelua operatiunile:

- intrabancare cu zi/zi sau zi/zi+1;