Pagina documente » Recente » Tendinte in utilizarea instrumentelor financiare derivate in riscul de pret al marfurilor

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1: INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE 4
1.1. Instrumentele financiare. Definire. Clasificare 4
1.1.1. Actiunile 4
1.1.2. Obligatiunile 13
1.2. Instrumente financiare derivate 15
1.2.1. Contractele futures 15
1.2.2. Contractele cu op?iuni 17
1.3. Instrumente derivate pe marfuri 20
1.3.1. Piata Spot vs. Pia?a Derivatelor 20
1.3.2. Clasificarea instrumentele derivate pe marfuri 22
1.3.3. Piata internationala a derivatelor pe marfuri 22
CAPITOLUL 2: RISCUL DE PRE? AL M?RFURILOR 24
2.1. Definirea riscului de pre? 24
2.2. Tehnici ?i metode de gestionare 25
2.2.1. Clauze contractuale de prevenire a riscurilor 25
2.2.2. Alte metode de prevenire si contracarare a riscului de pre? specific marfurilor 26
2.3. Utilizarea instrumente financiare derivate in gestiunea riscului de pre? al marfurilor 27
2.3.1. Generalita?i 27
2.3.2. Protec?ia impotriva scaderii pre?ului (short-hedging-ul) 29
2.3.4. Aplica?ii ale hedging-ului 30
2.3.5. Costurile hedging-ului 33
CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ PRIVIND UTILIZAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE ÎN GESTIUNEA RISCULUI DE PRE? AL ENERGIEI ELECTRICE 35
3.1. Derivatele financiare utilizate pentru administrarea riscurilor 35
3.2. Gestiunea de risc de pret a energiei electrice 38
3.3. Hedgingul pe piata energiei electrice 42
3.3.1. Contracte futures 43
3.3.2. Contracte cu optiuni 46
CONCLUZII ?I PROPUNERI 47
BIBLIOGRAFIE 49

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.3.2. Contracte cu optiuni {p}

CONCLUZII SI PROPUNERI {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

Liberalizarea si volatilitatea pietelor financiare, concurenta acerba intre diverse institutii financiare si diversificarea produselor oferite de acestea sunt factori care expun institutiile financiare la noi riscuri si provocari, necesitand inovarea continua a modelelor, tehnicilor si instrumentelor de gestionare a activitatii si a riscurilor aferente, in scopul cresterii competitivitati. Cunoasterea, analiza si luarea in considerare a noilor tendinte in managementul riscurilor financiar-valutare pot oferi institutiilor financiare optiuni eficiente in scopul gestionarii eficiente a acestora.

În ansamblul fluxurilor financiare internationale un loc aparte il ocupa tranzactiile la termen derulate pe piata instrumentelor derivate. Aceste piete au aparut si s-au dezvoltat din dorinta operatorilor economici de a diminua riscurile comerciale sau financiare din operatiunile lor. Principalele instrumente derivate tranzactionate pe piata internationala sunt: contractele futures, contractele pe optiuni, contractele de swap si alte instrumente sintetice (cap, floor sau collar). Pe langa cresterea semnificativa a volumului pietei internationale a acestor instrumente asistam la o permanenta diversificare a acestor instrumente, prin aparitia de noi instrumente sau prin diversificarea activelor ce constituie obiectul acestor contracte. În prezent instrumentele derivate se practica pe o gama variata de active financiare sau reale cum ar fi: rata dobanzii, cursul de schimb, indicii bursieri, titluri primare, marfa etc.

În aceasta lucrare am reunit probleme comune ale managementului riscurilor si posibilitatile de folosire a instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea si dirijarea riscurilor, imbinand aspectele de ordin teoretic cu cele practice, de calcul, de aplicare a unor modele si de contracte derivate, am pus in evidenta avantajele si dezavantajele utilizarii instrumentelor derivate in managementul riscului financiar.

Scopul acestei lucrari este de a surprinde principalele cerinte si optiuni in gestionarea riscului de pret al energiei electrice prin utilizarea instrumentelor financiare derivate.

Avand in vedere caracterul uzual al instrumentelor financiare derivate de a fi utilizate in special in operatiuni de microacoperire, consideram ca odata cu maturitatea si stbilitatea la care a ajuns sistemul bancar romanesc, precum si experienta din celelalte tari est-europene unde se tranzactioneaza instrumente de acest tip, este oportun momentul pentru intoducerea produselor derivate complexe pentru o mai buna administrare a riscurilor de dobanda si de schimb valutar.

Oportunitatea tranzactionarii instrumentelor financiare derivate complexe trebuie privita prin prisma gradului de educatie financiara a agentilor economici, respectiv a masurii in care ei acceseaza aceste produse ca instrumente de acoperire impotriva miscarilor adverse ale parametrilor pietei.

CAPITOLUL 1: INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE

1.1. Instrumentele financiare. Definire. Clasificare

1.1.1. Actiunile

Ac?iunile sunt titluri ce atesta un drept de proprietate asupra unei par?i a capitalului social al societa?ii emitente. Practic, proprietarul ac?iunilor este proprietarul unei par?i din societatea emitenta, parte corespunzatoare cu numarul de ac?iuni de?inute. Pe langa dreptul de proprietate asupra unei par?i a societa?ii emitente, ac?iunile confera ?i alte drepturi, dintre care cele mai importante sunt: [1 Bad?a D., „Piata d? capital si r?structurar?a ?conomica”, ?ditura ?conomica, Bucur?sti, 2000]

? dreptul de a primi in fiecare an o cota parte din profitul societa?ii (sub forma de dividende) corespunzatoare cu numarul de ac?iuni de?inute ?i cu suma alocata de conducerea societa?ii pentru plata dividendelor. Datorita faptului ca acest dividend poate varia (sau poate fi chiar zero), ac?iunile se mai numesc ?i valori mobiliare cu venit variabil.

? dreptul la informare cu privire la evolu?ia economico-financiara a intreprinderii.

? dreptul de a participa la hotararile importante cu privire la activitatea societa?ii, precum ?i la conducerea societa?ii, prin participarea la Adunarile Generale ale Ac?ionarilor (AGA), respectiv prin posibilitatea de a alege ?i de a fi ales in consiliul de administra?ie al societa?ii.

? drept de proprietate asupra unei par?i a activelor societa?ii,in cazul lichidarii (incetarii func?ionarii) acesteia.

Dupa cum bine ?tim, in momentul de fa?a in Romania societa?ile cotate sunt tranzac?ionate pe doua pie?e organizate: Bursa de Valori Bucure?ti (BVB) ?i socitatea de bursa RASDAQ (Romanian Association of Securities Dealers Automated Quotations)

Ac?ionarul prime?te un dividend, dupa ce din beneficiile brute s-au efectuat scazaminte pentru plata impozitelor ?i constituirea rezervelor legale. În caz de lichidare a societa?ii, ac?ionarul va primi sumele cu care a contribuit la crearea capitalului, insa numai dupa ce au fost achitate datoriile catre ceilal?i creditori. De?inatorul unei ac?iuni care dore?te sa-?i recapete fondurile imobilizate nu poate sa ceara intreprinderii contravaloarea lor, dar le poate negocia pe pie?ele de ac?iuni.

Schimburile care au loc pe pia?a se fac in func?ie de cererea ?i oferta de ac?iuni potrivit unor estimari subiective ale pie?ei asupra valorii intreprinderii.Cursul ac?iunilor poate fluctua peste sau sub valoarea nominala,in func?ie de rezultatul economico-financiar al firmei, rezultatele care sunt ob?inute din bilan?urile ?i conturile de profit ?i pierdere care trebuie sa fie publicate.

Ac?iunile nu aduc in principiu venituri certe. În unele ?ari occidentale ac?iunile pot fi de doua feluri: comune ?i preferen?iale.

Ac?iunile comune reprezinta o asociere deplina ?i fara nici o rezerva la ca?tigurile sau pierderile intreprinderii. Dividendele se dimensioneaza corespunzator rezultatului financiar din fiecare an fiscal. Cei care au ac?iuni comune sunt proprietarii reali ai societa?ii care controleaza conducerea acesteia, au drept de vot ?i i?i asuma riscul in caz de pierderi sau lichidare. Ei vor beneficia cel mai mult de rezultatele pozitive ob?inute.

Detinatorilor de ac?iuni comune nu li se vor garanta dividendele care sunt condi?ionate de ob?inerea de profit.

Ac?iunile prefere?iale confera o serie de privilegii, cum sunt stabilirea nivelului dividendelor in momentul emiterii ac?iunilor, posibilitatea ulterioara de convertire a acestora in ac?iuni comune, ascumpararea prioritara de catre societate a acestor ac?iuni, reptul prioritar la rascumpararea capitalului in caz de lichidare a societa?ii.

Pe parcursul activia?ii societa?ii se pot emite ac?iuni noi, in vederea sporirii capitalului social, cu men?iunea ca aceste ac?iuni le confera posesorilor acelea?i drepturi ca in cazul ac?iunilor vechi.

Oferta anului

Reducere 2020