Pagina documente » Stiinte Economice » Tranzactiile bursiere derulate pe pietele europene. Configuratia si evolutia pietei de capital (S.S.I

Despre lucrare

lucrare-licenta-tranzactiile-bursiere-derulate-pe-pietele-europene.-configuratia-si-evolutia-pietei-de-capital-s.s.i
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-tranzactiile-bursiere-derulate-pe-pietele-europene.-configuratia-si-evolutia-pietei-de-capital-s.s.i


Cuprins

CUPRINS:
CAPITOLUL I
Piata de capital si produse bursiere............. 1
1.1.Concept.Caracteristici ale pietei de capital ............. 1
1.2.Tipologia pietelor de capital.......4
1.3.Piata primara si piata secundara.6
1.4.Rolul informatiilor pe piata de capital......11
1.5.Concept si tipuri de produse bursiere......13
1.6.Activele financiare primare......15
1.6.1.Actiuni....21
1.6.2.Obligatiuni... .........25
1.7.Tranzactiile la vedere...... ........28
1.8.Tranzactiile futures...29
1.8.1.Concept si tipologie.............29
1.8.2.Caracteristicile contractelor futures....33
1.8.3.Mecanismul de derulare a contractelor futures..34
1.9.Tranzactiile cu optiuni............. .............35
1.9.1Concept si tipologie..............35
1.9.2Piata optiunilor negociabile..36
1.9.3Caracteristicile optiunilor si mecanismul tranzactiilor.....37
CAPITOLUL II
Piete de capital din tarile Europei Centrale si de Est..........44
2.1. Dezvoltarea economiilor tarilor Europei Centrale si de Est in procesul tranzitiei la economia de piata..............44
2.2. Tranzitia la economia de piata si piata de capital in tarile din Europa Centrala si de Est........57
2.2.1. Potentialul investitional al pietelor de capital din Europa Centrala si de Est in context global........57
2.2.2. Rolul statului in aparitia si dezvoltarea pietei de capital in tarile in tranzitie..............58
2.3. Consecinte ale privatizarii in masa pentru piata de capital..63
2.3.1. Cresterea substantiala a numarului societatilor cotate....63
2.3.2. Cotarea preponderent a socoetatilor cu capital majoritar de stat .......63
2.3.3. Segmentarea pietei bursiere...63
2.3.4. Prezenta redusa pe piata internationala de capital..............65
2.4. Comparatie privind aparitia si evolutia pietei de capital in tarile Europei Centrale si de Est............. ............66
2.4.1. Bulgaria............. ....66
2.4.2. Cehia............. .........72
2.4.3. Croatia............. ......74
2.4.4. Polonia.....75
2.4.5. Slovacia...80
2.4.6. Slovenia...81
2.4.7. Ungaria....82
Capitolul III
Configuratia si evolutia pietei de capital a Rominiei..............86
3.1. Caracteristicile formarii si dezvoltarii pietei de capital a Rominiei.86
3.2. Bursa de Valori Bucuresti........90
3.2.1. Conceptul, functiile si rolul bursei de valori90
3.2.2. Tipuri de ordine.........98
3.2.3.Evolutii prezente in activitatea Bursei de Valori Bucuresti..102
3.3. Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu............114
Capitolul IV
Studiu aplicativ la SSIF Estinvest Buzau.........124
Concluzii..........129
Anexe
Bibliografie.........135

EXTRAS DIN DOCUMENT

?{p}

?

CAPITOLUL I.

PIATA DE CAPITAL SI PRODUSE BURSIERE

1.1Concept.Caracteristici ale pietei de capital.

Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in mod liber cererea si oferta de active financiare pe termen mediu si lung. Concret, este vorba despre o piata pe care se tranzactioneaza in mod liber valori mobiliare, piata ce are drept rol principal mobilizarea capitalurilor persoanelor fizice sau juridice care economisesc (cumparatorii de actiuni si obligatiuni) si care urmaresc plasarea profitabila a acestor capitaluri; aceste fonduri sunt atrase de catre emitentii de actiuni/obligatiuni, care sunt in cautare de capital in vederea finantarii unor proiecte de investitii.

Desigur, piata de capital prezinta interes si din alte puncte de vedere, permitand preluarea controlului asupra unor societati prin achizitii semnificative de actiuni sau obtinerea unor castiguri pe termen scurt prin specularea modificarilor de curs ale valorilor mobiliare.

Piata financiara este o componenta importanta a sistemului unitar al pietelor ce caracterizeaza economiile moderne. [1 V.Cornescu , Ghe.Cretoiu, I.Bucur, “Economie”,Editura Actami,Bucuresti 2001 p.361]Aparitia si evolutia sa se afla in stransa corelatie cu necesitatile crescande de sustinere financiara a programelor investitionale si cu extinderea si consolidarea sistemului bancar, impreuna cu piata monetara si de credit asigurand resursele banesti necesare agentilor economici.Nu exista delimitari clare intre piata financiara,de capital si piata monetara.Deosebirile existente sunt conditionate de reglementarile existente in diferite tari privind instrumentele folosite de fiecare piata, operatorii specifici.

Conceptul de piata de capital are insa conotatii mult mai profunde, ce decurg din relatiile de alocare a resurselor disponibile in scopul fructificarii acestora si al satisfacerii cererii de capital dintr-o economie.

Piata de capital prezinta urmatoarele trasaturi:

? este o piata deschisa, in sensul ca plasamentul este efectuat de marea masa a investitorilor, iar tranzactiile cu instrumente financiare au caracter public;

? produsele pietei sunt instrumente pe termen mediu si lung.Pe piata de capital, banii sunt investiti in general pe o perioada mai mare de un an, in timp ce pe piata monetara, resursele sunt utilizate pentru finantari pe termen scurt;

? valorile mobiliare, ca produse ale pietei, se caracterizeaza prin negociabilitate si transferabilitate.Ele pot fi transferate de la un posesor la altul, oferind investitorului posibilitatea de a vinde oricand produsul respectiv la un pret specific conditiilor pietei sau care rezulta din negociere la un moment dat;

tranzactionarea valorilor mobiliare nu este directa, ci intermediata.Intermediarii au un rol important in ceea ce priveste punerea in contact a emitentilor cu investitorii sau a investitorilor ce detin valori mobiliare in portofoliu cu cei care doresc sa le cumpere.Riscul investitiei apartine intotdeauna investitorilor, si nu emitentilor(schema nr. I.1)

Schema I.1.Pozitia intermediarilor pe piata de capital

Din punctul de vedere al sferei sale de cuprindere, in literatura de specialitate s-au structurat doua conceptii referitoare la piata de capital:conceptia anglo-saxona [2 ] si conceptia continental-europeana. În conceptia anglo-saxona, piata de capital formeaza impreuna cu piata monetara si cu piata asigurarilor ceea ce se numeste piata financiara.În acest context piata de capital este sinonima cu piata instrumentelor financiare care asigura investirea capitalurilor pe termen mediu si lung.Piata monetara realizeaza atragerea si plasarea capitalurilor pe termen scurt prin intermediul pietei interbancare, al pietei scontului, al pietei scontului, al pietei efectelor de comert, al pietei certificatelor de depozit, al pietei eurovalutelor. [3 Gabriela Anghelache ,”Piata de capital - Caracteristici Evolutii Tranzactii “,Editura Economica,Bucuresti 2004, p. 14

] În conceptia clasica continental –europeana, piata de capital are o structura complexa care cuprinde piata monetara, piata ipotecara si piata financiara.

Piata monetara este piata capitalurilor pe termen scurt si mediu, fiind reprezintata de piata interbancara si de piata titlurilor de creanta negociabile.Pe piata interbancara opereaza banca de emisiune, bancile comerciale, bancile specializate, trezoreria statului, casele de economii, care au calitatea de creditori, dar si de dibitori in cazul completarii fondurilor proprii.Tranzactiile pe aceasta piata imbraca forma acordarii-rambursarii creditelor.Pe piata titlurilor de creanta negociabile, operatori pot fi toti agentii economici.Instrumentele negociate sunt : certificate de depozit (titluri negociabile ce atesta existenta unui depozit in cont), biletele de trezorerie (emise de societati comerciale, cu exceptia institutiilor de credit), bonurile de tezaur (emise de trezoreria statului), titlurile pe termen scurt (emise de institutii financiare).

Piata ipotecara este o piata specifica finantarii constructiei de locuinte, pe care actioneaza organismele ce acorda imprumuturi sub forma creditului ipotecar, organismele speciale de refinantare care asigura reintregirea fondurilor bancilor creditoare, precum si bancile ipotecare.Acestea emit obligatiuni ipotecare tranzactionabile pe pietele reglementate in scopul obtinerii de lichiditatii.

Piata financiara este piata capitalurilor pe termen lung, pe care se emit si se tranzactioneaza valori mobiliare ce servesc drept suport al schimbului de capitaluri.Piata financiara este cea pe care se cumpara si se vand active financiare, fara a fi schimbata natura lor.Ea exprima o relatie directa intre detinatorul si utilizatorul de fonduri.Conform reglementarilor adoptate in Romania, piata de capital este o componenta a pietei financiare care face posibila separarea actului de economisire si de investire.

Piata financiara, ca mecanism de legatura intre detinatorii de fonduri excedentare (investitorii) si utilizatorii de fonduri (emitentii de titluri financiare) are doua componente: piata primara si piata secundara.Atat piata de capital cat si piata monetara sunt structurate la randul lor pe doua compartimente :piata primara, piata secundara.

Piata primara este cea pe care se vand si se cumpara titluri nou emise (de exemplu, cind o societate emite actiuni la constituire sau la marirea capitalului social). Aceasta piata asigura intilnirea dintre cererea si oferta de titluri, permitind finantarea activitatii agentilor economici.

Schema nr. I.2. Piata primara si piata secundara [4 Ioan Popa “Bursa” ,Editura Adevarul,Bucuresti 1994,pg. 8]1

Ea este deci un mijloc de distribuire a titlurilor de catre utilizatorii de fonduri si de plasament in titluri, din partea detinatorilor de fonduri. Emitentii titlurilor de valoare sunt societatile comeciale,bancile, administratiile publice, intalnirea investitorilor cu emitentii titlurilor mobiliare realizandu-se prin intermediarii financiari.

Piata secundara este o piata pentru titlurile care au fost deja emise, deci o piata "la a doua mina". Aici titlurile sunt tranzactionate de catre cei care beneficiaza de drepturile pe care le consacra aceste titluri (investitorii). Aceasta piata indeplineste, ca si cea primara, un rol de concentrare a cererii si ofertei de titluri, dar a unei cereri si oferte derivate, care se manifesta dupa ce piata titlurilor s?a constituit. Este ceea ce vom numi piata bursiera sau bursa in sens larg.

Piata titlurilor financiare este prin natura sa o piata deschisa, publica, in sensul ca plasamentul se efectueaza in marea masa a investitorilor, iar tranzactiile cu hirtii de valoare au un caracter public..

1.2Tipologia pietelor de capital.

Oferta anului

Reducere 2020