Pagina documente » Stiinte Economice » Uniunea economica si monetara in Uniunea Europeana

Despre lucrare

lucrare-licenta-uniunea-economica-si-monetara-in-uniunea-europeana
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-uniunea-economica-si-monetara-in-uniunea-europeana


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE
SECTIUNEA I: SCURT ISTORIC
SECTIUNEA a II-a: DELIMITARI CONCEPTUALE
1.Evolutia postbelica a procesului de integrare europeana
2. Tratatul de la Maastricht. Dispozitii privind UEM.
CAPITOLUL II: TRATATUL DE LA MAASTRICHT PRIVIND ASPECTELE LA UNIUNEA ECONOMICA
SECTIUNEA I: UNIUNEA EUROPEANA SI E.F.T.A.
1. Crearea Spatiului Economic European
SECTIUNEAaII-a: EVOLUTIA RELATIILOR ECONOMICE DINTRE ROM|NIA SI UNIUNEA EUROPEANA
1. Scurta prezentare a relatiilor dintre Rominia si Uniunea Europeana
2. Asocierea Rominiei la Uniunea Europeana - Acordul de asociere a Rominiei la Comunitatea Europeana si stadiul implementarii acestuia
CAPITOLUL III: TRATATUL DE LA MAASTRICHT PRIVIND ASPECTELE LA UNIUNEA MONETARA
SECTIUNEA I: EURO
1. Ce este EURO
2. Etapele trecerii la EURO
3. Avantajele introducerii EURO
4. Implicatiile introducerii EURO pentru tarile membre ale Uniunii Europene
SECTIUNEA a II-a: EFECTUL POZITIV AL UNEI UNIUNI MONETARE LARGITE
SECTIUNEA a II-a: PLANUL DELORS SI TRATATUL DE LA MAASTRICHT ASUPRA UNIUNII MONETARE
1. Etapele Uniunii Monetare
2. Criterii de convergenta a Uniunii Monetare
3. Banca Centrala Europeana- Credibilitate si independenta
4. Obiectivul fundamental si obiectivele intermediare de politica monetara a Bancii Centrale Europene
5. Instrumente de politica monetara ale Bancii Centrale Europene in Uniunea Economica si Monetara
SECTIUNEA a IV-a: GRADUALISM SAU TERAPIE DE SOC IN UNIFICAREA MONETARA
SECTIUNEA a V-a: UNIUNEA MONETARA O OPERATIUNE PE TERMEN LUNG
CAPITOLUL IV: STADIUL REALIZARII UNIUNII ECONOMICE, MONETARE SI DE SCHIMB COMUNITARA
SECTIUNEA I: POLITICA ECONOMICA, MONETARA SI DE SCHIMB ACTUALA IN LUMINA MODIFICARILOR ADUSE PRIN TRATATUL DE LA MAASTRICHT
1. Politica economica
2. Politica monetara si de schimb
SECTIUNEA a II-a: ORGANELE DE POLITICA MONETARA
1. Perioada tranzitorie
A. Institutul Monetar European
a. Rolul Institutului Monetar European
b. Rolul Institutului Monetar European in coordonarea politicilor monetare
2. Organele din perioada definitiva
A. Organizarea SBCE si BCE
B. Obiective, functii monetare si operatiuni ale SBCE si BCE
SECTIUNEA a III-a: FAZELE PROCESULUI DE REALIZARE A UNIUNII ECONOMICE SI MONETARE
SECTIUNEA a IV-a: PRINCIPII PE CARE SE BAZEAZA REALIZAREA UNIUNII ECONOMICE SI MONETARE
CAPITOLUL V: CONCLUZII FINALE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

CONSIDERATII INTRODUCTIVE

SECTIUNEA I : SCURT ISTORIC

Uniunea Europeana preocupata permanent de atingerea obiectivelor sale economice, sociale si,in final, a obiectivului politic, de unificare europeana nu s-a replicat spre interior, nu a ignorat fenomenele economiei mondiale din care si ea face parte, ci s-a comportat ca un partener adevarat , dificil uneori, dar interesat in a coopera cu restul lumii.

Deoarece Uniunea Europeana este principala expresie a ceea ce se numeste “regionalism”, opus uneori globalizarii evidente ce caracterizeaza lumea contemporana, consideram ca termenul “regionalizare” este cel care sugereaza o interpretare inexacta, deoarece se oscileaza replierii comertului si a altor fluxuri inspre interiorul spatiului rezultat din respectivele acorduri regionale.

Chiar daca se poate remarca la inceput o mai intensa dezvoltare a relatiilor comerciale reciproce si o sporire a ponderii acestora in totalul schimburilor externe, asa cum a fost cazul comertului Comunitatii Economice Europene, pe masura inlaturarii barierelor comerciale reciproce, a transformarii zonei intr-o adevarata piata interna, schimburile cu exteriorul sporesc ca volum si pondere atat ca urmare a crearii unor noi avantaje comparative, la nivel de zona, cat si ca urmare a promovarii multilateralismului prin liberalizarile care rezulta din negocierile comerciale multilaterale.

Uniunea Europeana a dezvoltat relatii privilegiate cu tarile in curs de dezvoltare atat datorita faptului ca asemenea relattii au acceptat toate tarile dezvoltate, cat si datorita faptului ca relatiile de acest tip au reprezentat o continuare a vechilor lagaturi dintre unele metropole si fostele colonii.

Extinderea Uniunii Europene spre Centrul si Estul Europei sau includerea in UE a tarilor asociate din Centrul si Estul Europei a ridicat problema optiunii intre adancirea procesului integrarii si extinderea, largirea UE_ ambele procese fiind dificile, dar necesare. Ca urmare, s-a convenit asupra unei strategii de preaderare, care sa ajute tarile asociate sa grabeasca procesul de pregatire in vederea aderarii.

Sintagma “ interare economica“ a inlocuit treptat, si intr-o buna masura o intreaga familie de cuvinte, cuprinzand termenii consacratI de-a lungul timpului cum ar fi apropierea economica, cooperarea economica, solidaritatea economica, combinarea economica, fuzionare si unificare economica. Ea a fost utilizata pentru prima data sub forma ei negativa (dezintegrare economica) la inceputul deceniului al patrulea al secolului nostru, in doua lucrari aparute concomitent in locuri diferite si descriind procese economice diferite.

Prima lucrare este a lui Eli F. Heckscher “Mercantilismul “ aparuta in limba suedeza in anul 1931, in cadrul careia mercantilismul este descris drept, “un sistem de uniformizare indreptat spre inlaturarea efectelor dezintegrarii economice cauzata de sistemul feudal.

Ce-a de-a doua este lucrarea editata de Alfred Weber “ Integrarea economica a productiei europene: O investigare asupra interdependentelor create in cadrul schimburilor comerciale dintre tarile europene”, publicata in 1993, lucrare in cadrul careia autorii au abordat, din punct de vedere statistic, gradul de interdependenta a tarilor europene din perspectiva aprovizionarii cu materii prime si semifabricate.

Utilizat relativ de frecvent in lucrarile stiintifice aparute in perioada respectiva termenul de integrare economica a patruns destul de greu in limbajul oficial. El nu a fost utilizat nici in discursul rostit de Churchill in 1946 la Geneva in care acesta facea apel la “ recrearea marii familii europene”, nici in rezolutia Consiliului de Cooperare Economica si Sociala a Natiunilor Unite din acelasi an privind cooperarea economica regionala, ci a aparut pentru prima data in documentatia oficiala vizand ajutorul american acordat Europei prin Planul Marshall inlocuita de trei tineri economisti: Charles P. Kindleberger, Harold Van B. Clevelad si Ben T. Moon. De atunci, termenul a fost utilizat frecvent in limbajul oficial alaturi de cel uzual si stiintific iar in cadrul stiintei economice s-a deschis un nou camp de cercetare: cel al integrarii economice.

Integrarea monetara europeana este o optiune ambitioasa dar in acelasI timp si absolut necesara.

Integrarea monetara este consecinta inelucrabila a integrarii comerciale, productive si financiare. Declansat odata cu crearea ComunitatI;or Europene (CE) procesul de integrare economica europeana a cunoscut o permanenta adancire in cele peste patru decenii.

Evolutiile negative petrecute pe seama economiei mondiale au avut repercusiuni si asupra economiilor vest_europene, au impiedicat realizarea primelor planului de creare a unei Uniuni Economice si Monetare (u.e.m.) intre membrii C.E. Desfasurarea cu succes a proiectului de constituire a Marii Piete Unice Europene a readus in actualitate crearea U.E.M.

Unificarea monetara presupune, in prealabil, o puternica convergenta a politicilor nationale in jurul obiectivelor monetare si bugetare.

Uniunea monetara odata stabilita, vor persista, insa, numeroase riscuri asociate diferitelor probleme nationale. Aceste riscuri nu vor putea fi depaste fara o mai mare solidaritate financiara intre statele membre, solidaritate care prefigureaza liniile unei uniuni politice extinse.

EURO_ moneda unica_ nu este decat inceputul unui asemenea proces, in realitatea sa concreta Europa Uniunii Economice si Monetare, va fi un ansamblu complex de reglari incrucisate cu rezultate greu de prevazut in prezent.

UNIUNEA ECONOMIC? SI MONETAR? IN UNIUNEA EUROPEAN?

SECTIUNEA a II-a : DELIMIT?RII CONCEPTUALE

U.E.M. ( UNIUNEA ECONOMIC? SI MONETAR?) reprezinta un proces in trei etape, care a inceput in iunie 1990 prin liberalizarea miscarii capitalurilor intre statele membre ale Comunitatii Europene si este preconizata sa se incheie dupa introducerea EURO, o moneda unica internationala care va inlocui monedele statelor membre ale Uniunii Europene. Pentru a participa la aceasta ultima faza statele membre U.E. trebuie sa indeplineasca criterii de convergenta foarte severe. Principalul act care consfinteste si pregateste acest proces este Tratatul de la Maastricht, care a intrat in vigoare la 1 noiembrie 1993.

U.E. ( UNIUNEA ECONOMIC?) priveste statele membre ale Uniunii Europene, care trebuie sa-si conduca politicile lor economice nationale in scopul de a contribui la realizarea obiectivelor comunitare, cu respectarea principiului unei economii deschise de piata, in cadrul unei Piete Unice Interne largite, pe baza liberei concurente, care sa permita o alocare eficace a resurselor statelor membre. Statele membre trebuie sa considere politicile lor economice ca pe o chestiune de interes comun vbazate pe coordonare reciproca.

U.M. ( UNIUNEA MONETAR?) Tratatul de la Maastricht prevede ca stabilitatea preturilor va fi obiectivul fundamental al S.B.C.E. , ALaTURI DE REDUCEREA ROLULUI RATEI DE SCHIMB. Politica monetara trebuie dusa in interesul intregi uniuni, iar Bancile Centrale Nationale vor actiona conform instructiunilor Bancii Centrale Europene. Principalul obiectiv al U.M. este realizat odata cu introducerea EURO ca moneda internationala unica, inlocuind monedele nationale ale statelor membre.

B.C.E. ( BANCA CENTRAL? EUROPEAN?) detine rolul decisiv in politica monetara interna a Uniunii Monetare si se afla in centrul sistemului bancilor centrale ale tarilor membre ale Uniunii Monetare.

S.B.C.E.( SISTEMUL EUROPEAN AL B?NCILOR CENTRALE) este compus din B.C.E. si B.C.N., obiectivul sau principal il constituie mentinerea stabilitatii preturilor.

EURO reprezinta moneda unica a ststelor membre ale U.E. , care inlocuieste monedele nationale ale acestora, EURO inlocuieste ECU in trei etape incepand din 1998 pana la cel mai tarziu 1 iunie 2002, cand monedele nationale isi vor pierde statutul lor legal si se va trece la utilizarea exclusiva a EURO.