Pagina documente » Stiinte Economice » Utilizarea analizei economico-financiare in decizia de creditare (S.C. XYZ S.A., Alexandria)

Despre lucrare

lucrare-licenta-utilizarea-analizei-economico-financiare-in-decizia-de-creditare-s.c.-xyz-s.a.-alexandria-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-utilizarea-analizei-economico-financiare-in-decizia-de-creditare-s.c.-xyz-s.a.-alexandria-


Cuprins

C U P R I N S
Capitolul I
NOTIUNI INTRODUCTIVE
I.1.
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA
I.2.
UTILIZATORII INFORMATIILOR OFERITE DE ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA
I.3.
CLIENTII BANCII - CATEGORII DE iMPRUMUTATI
I.4.
SURSE DE INFORMARE CU PRIVIRE LA CLIENTII BANCII
I.5.
CATEGORII DE CREDITE
I.6.
CLASIFICAREA CREDITELOR SI PLASAMENTELOR
I.7.
DETERMINAREA SI CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC DE CREDIT
I.8.
APROBAREA SI ACORDAREA CREDITELOR

Capitolul II
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A ACTIVITATII iNTREPRINDERII
II.1.
ANALIZA STRUCTURII SI CONTINUTULUI BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
II.2.
ANALIZA BONITATII AGENTULUI ECONOMIC

Capitolul III
PREZENTAREA S.C. ARAN PROD COM S.A. ALEXANDRIA
III.1.
PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE ARAN PROD COM S.A.
III.2.
REALIZAREA CALCULUI NECESAR DETERMINARII BONITATII SOCIETATII

Capitolul IV
ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA PENTRU DETERMINAREA PERFORMANTEI ECONOMICE A S.C. ARAN PROD COM S.A. SI iNTOCMIREA RATINGUL DE CREDITE
IV.1.
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII COMERCIALE ARAN PROD COM S.A.
IV.2.
iNTOCMIREA RATINGUL DE CREDITE
IV.3.
APROBAREA SI ACORDAREA CREDITULUI SOLICITAT SOCIETATII COMERCIALE ARAN PROD COM S.A.

Capitolul V
CONCLUZII

Capitolul VI
APLICATIE INFORMATICA
VI.1.
CARACTERISTICI GENERALE ALE PROCESORULUI DE TABELE EXCEL
VI.2.
REALIZAREA APLICATIEI INFORMATICE PENTRU ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA FOLOSIND PROCESORUL DE TABELE EXCEL


BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

NOTIUNI INTRODUCTIVE

I.1. Analiza economico-financiara

Ca disciplina, analiza economico-financiara este relativ tanara originea sa situandu-se la finele secolului XIX-lea. Necesitatea informatiilor financiare prelucrate a fost factorul determinant al aparitiei sale. Printre evenimentele ce au contribuit la crearea, aparitia acesteia amintim :

- dezvoltarea si diversificarea societatilor particulare si comerciale;

- importanta rolului bancilor si institutiilor financiare.

Actionarii societatilor comerciale au simtit rapid necesitatea de a fi informati despre performantele acestor societati. Mult timp aceste necesitati de informatie au ramas nesatisfacatoare.

În acelasi timp, bancile si alte institutii financiare, cer tot mai mult clientilor lor, informatii despre situatia lor financiara pentru a evalua posibilitatea acestora de a rambursa imprumuturile.

Primele analize economico-financiare ce s-au facut au fost relativ succinte, sintetice si limitate la verificarea anumitor achilibre financiare. Aceste analize foloseau in special bancherilor pentru evaluarea si aprecierea garantiilor societatilor ce solicitau credite.

La inceputurile sale analiza economico-financiara se limita la o sumara analiza a unor indicatori financiari, facuta mai ales pentru a caracteriza solvabilitatea intreprinderilor ce urmau sa li se acorde imprumuturi.

Actual, analiza economico-financiara tinde sa devina un sistem de tratare a informatiilor ce au ca scop furnizarea datelor necesare elaborarii deciziilor financiar-contabile. Fata de analiza financiara incipienta, analiza economico-financiara actuala nu se limiteaza numai la datele financiare ci integreaza si datele economice. Mai mult, rezultatele oferite de analiza economico-financiara sunt integrate in modelele financiar-contabile. Din acest punct de vedere analiza economico-financiara serveste efectuarii de previziuni pe termen scurt, mediu si lung.

I.2. Utilizatorii informatiilor oferite

de analiza economico-financiara

Finalitatea analizei economico-financiare a intreprinderii consta in furnizarea unui diagnostic celor interesati sau celor care au solicitat acest lucru. Întrucat obiectivele urmarite de utilizatori sunt variate analiza economico-financiara se va derula de maniera diferita.

În general, utilizatorii informatiilor oferite de analiza economico-financiara sunt:

- proprietarii (actionarii) firmei, care vor sa cunoasca evolutia averii si castigul pe care-l astepta. În functie de situatia data vor adopta masurile corespunzatoare referitoare la politica de investitii, dividende si nu in ultima instanta la modul de administrare a firmei;

- conducerea firmei, pentru detectarea unor eventuale situatii de dezechilibru financiar care afecteaza securitatea financiara, cu consecintele care decurg dintr-o astfel de stare. Spre deosebire de prima categorie, conducerea firmei, pe baza informatiilor furnizate de contabilitate si de contabilitatea de gestiune, trebuie sa urmareasca permanent modul de realizare a tuturor obiectivelor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli, precum si in planul general al firmei. Urmarirea sistematica a schimbarilor care intervin in amplitudine si calitate, da posibilitatea intelegerii si cunoasterii cauzelor care au generat aceste schimbari si luare pe aceasta baza a masurilor care se impun;

- bancile cu care firma este in relatie, sunt interesate sa cunoasca bonitatea acesteia, in operatiunile de creditare, garantiile pe care le prezinta in recuperarea imprumuturilor acordate;

- partenerii de afaceri, sunt interesati sa amplifice operatiile pe care le deruleaza in masura in care le mareste propriul profitul;

- concurenta este interesata sa cunoasca potentialul tehnico-economic si financiar, pentru a-si elabora politica de consolidare a pozitiei proprii;

- organele administrative locale si centrale, intrucat fiecare firma constituie o sursa de venit si un mijloc de a solutiona anumite probleme economico-sociale;

- organele judecatoresti in operatiuni de vanzare, fuzionare, lichidare, sechestru etc.;

- salariatii proprii sunt interesati in pastrarea locurilor de munca;

- sindicatele pot fi si ele interesate in cunoasterea situatiei financiar-patrimoniale in cadrul negocierilor privind majorarile de salarii si incheierea contractului colectiv de munca.

În toate cazurile analiza se bazeaza, in principal, pe bilant si contul de profit si pierdere, care constituie documentele oficiale de gestiune a fiecarei intreprinderi.

I.3. Clientii bancii - Categorii de imprumutati

Clientii bancii sunt persoane juridice, indiferent de forma de organizare si natura capitalului social, inregistrate in Romania, care desfasoara activitati legale, au conturi deschise la banca si isi deruleaza operatiunile prin aceste conturi.

Categoriile de clienti ai bancii care pot beneficia de credite sunt:

- regii autonome, companii si societati nationale, constituite ca regii autonome;

- societati comerciale cu capital de stat sau privat si alte unitati care isi desfasoara activitatea in cadrul economiei ;

- societati comerciale cu capital integral strain sau mixt constituite potrivit legii;

- societati agricole cu personalitate juridica, constituite legii;

- unitati administrativ teritoriale organizate potrivit legii;

- fundatii si alte organizatii nonprofit constituite potrivit legii;

- asociatii de proprietari si alte forme de asociere prevazute de lege;

- alte persoane juridice, organizate in conformitate cu legea si care desfasoara activitati legale.

I.4. Surse de informare cu privire la clientii bancii

Pentru cunoasterea si evaluarea situatiei economico-financiare prezenta si de perspectiva a clientilor, precum si pentru aprecierea riscului bancar in activitatea de creditare, banca trebuie sa-si asigure o baza de informatii asupra fiecarui client, pe care trebuie sa o actualizeze periodic. Principalele surse de informatii sunt:

a) Informatii obtinute de la clienti:

- din cererea de deschidere a contului, cererea de credite;

- din contractul de societate si statutul societatii (actul constitutiv);