Pagina documente » Stiinte Economice » Venituri bugetare la compania XYZ

Despre lucrare

lucrare-licenta-venituri-bugetare-la-compania-xyz
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-venituri-bugetare-la-compania-xyz


Cuprins

CUPRINS
CUPRINS 1
CAPITOLUL I. 2
Organizarea si functionarea CNCFR CFR REGIONALA IASI 2
I.1. Scurt istoric. 3
I.2. Infiintarea CNCFR CFR SA 3
I.3. Obiect de activitate 4
I.4 Structura organizatorica 5
I.5. Structura de personal. 9
I.6.Functionalitatea CNCF CFR SA. 10
I.7. Relatiile CNCFCFR SA. cu mediul exterior. 14
I.8. Structura si evolutia prelevarilor obligatorii de la CNCFCFR IASI in perioada 2001-2004 17
CAPITOLUL II. 20
Asezarea, calculul si realizarea veniturilor bugetare la CNCFCFR REGIONALA IASI 20
II.1 Metodologie si proceduri prezente in cuantificarea previzionala a obligatiior bugetare 20
II.2. Realizarea veniturilor bugetare 22
II.3. Asezarea, calculul si virarea impozitului pe profit 25
II. 4. Asezarea, calculul si virarea impozitului pe salarii 38
II. 5. Asezarea, calculul si virarea TVA 45
II.6. Asezarea si calculul taxalor vamale 53
II. 7. Asezarea si calculul accizelor 56
II. 8. Asezarea, calculul si virarea impozitului pe cladiri 64
II. 9. Asezarea, calculul si virarea impozitului pe teren 73
II. 10. Asezarea, calculul si virarea taxei pe mijloacele de transport 77
II. 11. Asezarea, calculul si virarea contributiei la bugetul asigurarilor de stat 80
II. 12. Asezarea, calculul si virarea contributiei la fondul de somaj 85
II. 13 Asezarea, calculul si virarea contributiei la asigrarile de sanatate 88
II. 14 Asezarea, calculul si virarea contributiei la fondurile speciale 92
Bibliografie 98

EXTRAS DIN DOCUMENT

?FUNDAMENTAREA SI REALIZARE VENITURILOR BUGETARE LA COMPANIA NATIONALA DE C?I FERATE “CFR” REGIONALA IASI

?

CAPITOLUL I.

Organizarea si functionarea CNCFR “CFR” REGIONALA IASI

Caile Ferate din Romania au o istorie de mai bine de 125 de ani. De-a lungul acestora, calea ferata a fost un motor al progresului tehnic si uneori, chiar economic al societatii. De asemenea, a fost un factor de stabilitate care, in mare masura, nu a putut fi influentat de curentele politice.

I.1. Scurt istoric.

La 15 septembrie 1830, se deschidea in Anglia prima cale ferata din lume, intre Liverpool si Manchester.

La 20 august 1854 s-a inaugurat linia Oravita-Bazias, in lungime de 62,5 km, numai pentru transportul carbunelui, aceasta fiind prima cale ferata construita pe teritoriul de astazi al Romaniei.

I.2. Infiintarea CNCFR “CFR” SA

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"- S.A. s-a infiintat la 1 octombrie 1998 in baza Hotararii de Guvern Nr. 581/1998, prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.

Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane se reorganizeaza, prin divizare, in [1 Ordonanta de urgenta nr. 12/ 1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea SNCFR.]:

? Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” –cu statut de societate comerciala, care are, in principal, ca obiect de activitate gestionarea infrastructurii feroviare si a patrimoniului auxiliar feroviar.

? Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “CFR-Marfa” – cu statut de societate comerciala care are in principal, ca obiect de activitate, efectuarea transportului feroviar public de marfuri.

? Societatea Nationala de Transport Calatori “CFR-Calatori”- cu statut de societate comerciala, care are in principal, ca obiect de activitate, efectuarea transportului feroviar public de calatori.

? Societatea de Administrare a Activelor Feroviare “SAAF”- cu statut de societate comerciala, care are in principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active rezultate din divizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.

? Societatea de Servicii de Management Feroviar „ S.M.F.”- cu statut de societate comerciala, care are, in principal, ca obiect de activitate asigurarea serviciilor financiar- contabile, gestionarea creditelor externe, asigurarea serviciilor juridice.

Motivul divizarii SNCFR in cinci companii distincte a fost punerea sistemului feroviar din Romania pe baze comerciale.

Aceasta implica o gestiune eficienta a veniturilor si costurilor, atat in admnistrarea infrastructurii, cat si in operarea comerciala a trenurilor.

CFR este persoana juridica romana si are statut de societate comerciala pe actiuni. Capitalul social initial al CFR este de 1.287.991.500.383 lei si se constituie prin preluarea, corespunzator obiectului sau de activitate, a unei parti din patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, in baza balantei de verificare si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 30 iunie 1998. Capitalul social initial este subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor.

Scopul CFR SA este realizarea de profit, prin gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii feroviare si punerea acesteia la dispozitia operatorilor de transport feroviar, pe baza contractului de acces, precum si desfasurarea altor activitati specifice, necesare realizarii obiectului sau de activitate.

I.3. Obiect de activitate

CNCF “CFR” desfasoara activitati de interes public national, in scopul realizarii transportului feroviar public si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii si are in principal, ca obiect de activitate:

? Gestionarea infrastructurii feroviare si punerea acesteia la dispozitia operatorilor de transport feroviar, in conditiile legii.

? Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare din Romania in concordanta cu standardele europene,in scopul asigurarii compatibilitatii si interoperabilitatii cu sistemul de transport feroviar European.

? Conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea si controlul activitatilor de exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare.

? Exploatarea comerciala a patrimoniului feroviar.

Elemente concrete ale infrastructurii feroviare publice sunt liniile ferate curente dintre statii, liniile ferate de primire-expediere din statii, liniile ferate de evitare, aparatele de cale, poduri, tuneluri, viaducte, alte lucrari de arta, lucrari geotehnice de protectie si consolidare , plantatiile de protectie de-a lungul liniilor ferate precum si instalatiile fixe de siguranta si conducere operativa a circulatiei trenurilor si liniile electrice de contact cu substatiile de tractiune electrica.

Principala marfa pe care o vinde este capacitatea de trafic a retelei feroviare. Clientii principali sunt cei doi operatori feroviari CFR - Calatori si CFR - Marfa. Acesti operatori platesc pentru aceasta tariful de acces pe infrastructura.

Compania are ca sarcina intretinerea infrastructurii feroviare la parametrii de functionare, astfel ca operatorii feroviari sa o poata folosi conform nevoilor lor. Aceasta implica intretinerea liniilor, a instalatiilor de semnalizare, telemecanizare si automatizare.

I.4 Structura organizatorica