Pagina documente » Stiinte politice » Viitorul si evolutia politicii de mediu in Romania

Despre lucrare

lucrare-licenta-viitorul-si-evolutia-politicii-de-mediu-in-romania
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-viitorul-si-evolutia-politicii-de-mediu-in-romania


Cuprins

Cuprins
Partea I
I. Evolutia politicii de mediu
1. Baza legala a politicii de mediu
2. Principiile politicii de mediu
3. Principalii actori ai politicii de mediu
II.Programe de actiune pentru mediu - cadrul general de implementare a politicii de mediu
III. Instrumentele politicii de mediu
1. Instrumente legislative
2. Instrumente financiare (fondul de coeziune, programul LIFE, initiativa comunitara INTERREG, programul ISPA)
3. Instrumente de constientizare si informare (schema de management si audit ecologic, eticheta eco, agentia europeana pentru mediu)
4. Taxele si impozitele de mediu
IV. Strategiile in domeniul politicii de mediu
1. Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabila
2. Strategia europeana pentru mediu si sanatate (SCALE)
3. Strategia tematica pentru managementul deseurilor Programul de promovare a ONG-urilor active in domeniul protectiei mediului
4. Politica Integrata a Produselor (PIP)
5. Acordurile voluntare de mediu
6. Conventia de la Aarhus
V. Viitorul politicii de mediu
VI. Bibliografie
Partea a II - a
I. Evolutia politicii de mediu in Romania
II. Organizarea politicii de mediu in Romania
1. Cadrul institutional
2. Legislatia de mediu
3. Conventii si acorduri internationale la care Romania este parte
4. Normele si standardele de mediu in Romania
5. Finantarea protectiei mediului in Romania
III. Evolutia negocierilor de aderare si transpunerea acquis-ului comunitar
VI. Bibliografie
Partea a III - a
Concluzii
Comparatie intre politica de mediu in U.E. si politica de mediu in Romania

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

?Partea I

I. Evolutia politicii de mediu

1. Baza legala a politicii de mediu

Baza legala a politicii de mediu a UE este constituita de articolele 174 - 176 ale Tratatului CE, la care se adauga articolele 6 si 95.

? Articolul 174 este cel care traseaza obiectivele politicii de mediu si contine scopul acesteia - asigurarea unui inalt nivel de protectie a mediului tinand cont de diversitatea situatiilor existente in diferite regiunii ale Uniunii. În completarea acestuia,

? Articolul 175 identifica procedurile legislative corespunzatoare atingerii acestui scop si stabileste modul de luare a deciziilor in domeniul politicii de mediu, iar

? Articolul 176 permite SM adoptarea unor standarde mai stricte.

? Articolul 95 vine in completarea acestuia si are in vedere armonizarea legislatiei privitoare la sanatate, protectia mediului si protectia consumatorului in Statele Membre, iar o clauza de derogare permite acestora sa adauge prevederi legislative nationale in scopul unei mai bune protejari a mediului. Functionand intr-o alta directie,

? Articolul 6 promoveaza dezvoltarea durabila ca politica transversala a Uniunii Europene si subliniaza astfel nevoia de a integra cerintele de protectie a mediului in definirea si implementarea politicilor europene sectoriale.

Acestora li se adauga peste 200 de directive, regulamentele si deciziile adoptate, care constituie legislatia orizontala si legislatia sectoriala in domeniul protectiei mediului.

? Legislatia orizontala cuprinde acele reglementari ce au in vedere transparenta si circulatia informatiei, facilitarea procesului de luare a deciziei, dezvoltarea activitatii si implicarii societatii civile in protectia mediului s.a. (de exemplu: Directiva 90/313/CEE privind accesul liber la informatia de mediu, Regulamentul 1210/90/CEE privind infiintarea Agentiei Europene de Mediu, etc.).

? Spre deosebire de aceasta, legislatia sectoriala (sau verticala) se refera la sectoarele ce fac obiectul politicii de mediu si care sunt: gestionarea deseurilor, poluarea sonora, poluarea apei, poluarea aerului, conservarea naturii (a biodiversitatii naturale), protectia solului si protectia civila (care se regasesc in planurile de actiune si in strategiile elaborate).

2. Principiile politicii de mediu

Politica de mediu a UE s-a cristalizat prin adoptarea unei serii de masuri minime de protectie a mediului, ce aveau in vedere limitarea poluarii, urmand ca in anii ’90 sa treaca printr-un proces orizontalizare si sa se axeze pe identificarea cauzelor acestora, precum si pe nevoia evidenta de a lua atitudine in vederea instituirii responsabilitatii financiare pentru daunele cauzate mediului. Aceasta evolutie conduce la delimitarea urmatoarelor principii de actiune:

? Principiul „Poluatorul plateste”: are in vedere suportarea, de catre poluator, a cheltuielilor legate de masurile de combatere a poluarii stabilite de autoritatile publice - altfel spus, costul acestor masuri va fi reflectat de costul de productie al bunurilor si serviciilor ce cauzeaza poluarea;

? Principiul actiunii preventive: se bazeaza pe regula generala ca „ e mai bine sa previi decat sa combati”;

? Principiul precautiei: prevede luarea de masuri de precautie atunci cand o activitate ameninta sa afecteze mediul sau sanatatea umana, chiar daca o relatie cauza-efect nu este deplin dovedita stiintific;

? Principiul protectiei ridicate a mediului: prevede ca politica de mediu a UE sa urmareasca atingerea unui nivel inalt de protectie;

? Principiul integrarii: prevede ca cerintele de protectie a mediului sa fie prezente in definirea si implementarea altor politici comunitare;

? Principiul proximitatii: are drept scop incurajarea comunitatilor locale in asumarea responsabilitatii pentru deseurile si poluarea produsa .

3. Principalii actori ai politicii de mediu

Politica de mediu a Uniunii Europene este sustinuta de un numar de actori institutionali implicati in pregatirea, definirea si implementarea sa, si care se afla in permanenta consultare cu guvernele Statelor Membre, cu diverse organizatii industriale, organizatii nonguvernamentale si grupuri de reflexie.

Prin diversele atributii pe care le au, acestea contribuie la caracterul sinergetic al politicii de mediu si asigura realizarea obiectivelor sale atat la nivel legislativ, cat si la nivel de implementare.

Comisia Europeana, DG Mediu. Directia Generala (DG) Mediu a fost creata in 1981 si este direct responsabila pentru elaborarea si asigurarea implementarii politicii de mediu. Rolul sau este de a initia si definitiva noi acte legislative in domeniu si de a se asigura ca masurile astfel adoptate vor fi implementate de Statele Membre.

Consiliul Ministrilor Mediului este parte a Consiliului Uniunii Europene si se reuneste de cateva ori pe an , in scopul coordonarii politicilor de mediu ale SM.

Parlamentul European, Comitetul de mediu, sanatate publica si politica a consumatorului. Implicarea Parlamentului European in politica de mediu a Uniunii se manifesta prin cooperarea acestuia cu celelalte institutii si implicarea in procesul de co-decizie. În anul 1973 Parlamentul a infiintat un Comitet de mediu, format din specialisti si responsabil pentru initiativele legislative privind protectia mediului si protectia consumatorului.

Comitetul economic si social are un rol consultativ in procesul de decizie si ilustreaza generalitatea politici de protectie a mediului ambiant.

Comitetul regiunilor are, de asemenea, rol consultativ si asigura implicarea autoritatilor regionale si locale in procesul de decizie la nivel comunitar. Aspectele de mediu sunt responsabilitatea Comisiei, alaturi de planificarea spatiala si de chestiunile ce tin de politica urbana si de energie.

Agentia Europeana de Mediu are sediul la Copenhaga (Danemarca) si are ca scop principal colectarea, prelucrarea si furnizarea de informatii privind mediul ambiant catre decidenti si catre public. Acest lucru se realizeaza prin activitati permanente de monitorizare a mediului si semnalarea in timp util a problemelor pe cale de aparitie.

Astfel, activitatea sa consta in:

? furnizarea de informatii pe baza carora sunt intemeiate deciziile politice;

? promovarea celor mai bune practici in domeniul tehnologiilor si protectiei mediului;

? sprijinirea Comisiei Europene in diseminarea rezultatelor cercetarilor in domeniul mediului.