Pagina documente » Stiinte Economice » Sistemul financiar bancar si riscurile bancare. Factori primordiali de decizie

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistemul-financiar-bancar-si-riscurile-bancare.-factori-primordiali-de-decizie
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistemul-financiar-bancar-si-riscurile-bancare.-factori-primordiali-de-decizie


Cuprins

CUPRINS
I. SISTEMUL BANCAR - DOMENIU SPECIFIC DE EXERCITARE A MANAGEMENTULUI BANCAR
I.1 BANCA - CONCEPT SI FUNCTIILE BANCII IN ECONOMIE
I.1.1 ORGANIZAREA SISTEMULUI FINANCIAR-BANCAR
I.1.2 ORGANIZAREA BANCII
I.1.2.1 RELATIILE IERARHICE
I.1.2.2 RELATIILE FUNCTIONALE
I.1.2.3 RELATIILE CONFIGURATIONALE
I.2 ORGANIGRAMA
I.2.1 STRUCTURA ORGANIZATORICA A FILIALEI, SUCURSALEI SI AGENTIEI
I.2.2 PARTICULARITATILE ORGANIZARII SI FUNCTIONARII BANCILOR
I.2.3 SPECIFICUL MANAGEMENTULUI BANCAR
I.2.4 ATRIBUTELE SI CARACTERISTICILE MANAGEMENTULUI BANCAR
I.2.5 DOMENIILE MANAGEMENTULUI BANCAR
I.2.5.1 MANAGEMENTUL LICHIDITATII
I.2.5.2 MANAGEMENTUL ACTIVELOR
I.2.5.3 MANAGEMENTUL PASIVELOR
I.2.5.4 MANAGEMENTUL CAPITALULUI
I.2.5.5 MANAGEMENTUL PERFORMANTELOR
I.2.5.6 MANAGEMENTUL RISCURILOR BANCARE
I.2.5.7 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
I.2.5.8 MANAGEMENTUL PIETEI
I.2.6 INSTRUMENTE ALE MANAGEMENTULUI BANCAR
I.2.7 PLANIFICAREA SI PROGNOZA
I.2.8 ANALIZA S.T.O.P.
I.2.9 INDICATORII DE PERFORMANTA
I.2.10 CONTROLUL DE GESTIUNE
II. RISCURILE BANCARE
II.1 CREDITUL - CONCEPT, TRASATURI SI CONDITII
II.1.1 TRASATURILE GENERALE ALE CREDITULUI
II.1.2 RISCUL DE NERAMBURSARE
II.1.3 RISCUL DE IMOBILIZARE
II.1.4 CONDITIILE CREDITULUI
II.2 FUNCTIILE CREDITULUI IN ECONOMIE
II.2.1 FUNCTIA DISTRIBUTIVA
II.2.2 FUNCTIA DE TRANSFORMARE A ECONOMIILOR IN INVESTITII
II.2.3 FUNCTIA DE EMISIUNE MONETARA A CREDITULUI
II.2.4 FUNCTIA DE ASIGURARE A STABILITATII PRETURILOR
II.3 CLASIFICAREA CREDITELOR
II.3.1 DUPA DESTINATIE
II.3.2 DUPA SUBIECTUL DE DREPT CARE ANGAJEAZA
II.3.3 DUPA MODUL DE GARANTARE
II.3.4 IN FUNCTIE DE PERIOADA DE TIMP PENTRU CARE S-A ACORDAT IMPRUMUTUL
II.3.5 DUPA LOCUL DE DESFASURARE AL OPERATIUNILOR DE CREDIT
II.3.6 DUPA POSIBILITATEA CREDITORULUI DE A AVEA DREPTUL SA SOLICITE DEBITORULUI RAMBURSAREA ANTICIPATA A SUMEI IMPRUMUTATE
II.4 ROLUL CALITATII PORTOFOLIULUI DE CREDITARE BANCARA
II.5 POLITICA DE CREDITARE
II.5.1 PRINCIPIILE ACTIVITATII DE CREDITARE
II.5.2 CREDITAREA AGENTILOR ECONOMICI
II.5.3 NORMELE ACTIVITATII DE CREDITARE
II.6 PRINCIPII SI REGULI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE
II.7 DEFINIREA RISCURILOR BANCARE
II.8 CLASIFICAREA RISCURILOR BANCARE
II.8.1 CLASIFICAREA RISCURILOR BANCARE IN FUNCTIE DE EXPUNEREA LA RISC
II.8.2 CLASIFICAREA RISCURILOR BANCARE IN FUNCTIE DE CARACTERISTICA BANCARA
II.9 IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR BANCARE
II.10 ELIMINAREAEVITAREA RISCURILOR
II.11 FINANTAREA RISCURILOR
II.12 ACOPERIREA (RETINEREA) RISCURILOR
II.13 TRANSFERAREA RISCURILOR
II.14 ANALIZA SI LIMITAREA RISCULUI
II.15 CLASIFICAREA OPERATIUNILOR DE CREDIT
II.16 RISCUL BANCAR - FACTOR PRIMORDIAL DE DECIZIE PRIVIND OPERATIUNILE BANCARE
II.17 RISCUL INDIVIDUAL DE CREDITARE
III. CENTRALA RISCURILOR BANCARE (CRB)
III.1 CENTRALA RISCURILOR BANCARE (CRB)
III.2 OBLIGATIVITATEA RAPORTARII SI STRUCTURA BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE
III.3 ORGANIZAREA SI GESTIONAREA INFORMATIEI DE RISC BANCAR SI A INFORMATIEI DESPRE FRAUDELE CU CARDURI
III.4 DIFUZAREA INFORMATIEI DE RISC BANCAR SI A INFORMATIEI DESPRE FRAUDELE CU CARDURI
III.5 CORECTAREA INFORMATIILOR INREGISTRATE IN BAZA DE DATE A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE
III.6 PROCEDURA DE CONCILIERE
III.7 ARHIVAREA
III.8 BIROUL DE CREDIT
III.9 ROLURILE PREVAZUTE DE SISTEMUL BIROULUI DE CREDIT
III.9.1 ROLUL DE OFITER DE CREDIT
III.9.2 ROLUL DE ADMINISTRATOR DE CREDIT
III.9.3 ROLUL DE OFITER DE FRAUDE
III.9.4 ROLUL DE ADMINISTRATOR DE FRAUDE
III.9.5 ROLUL DE ADMINISTRATOR DE SIT
IV. OPERATIUNI BANCARE PRIVIND GARANTIA CREDITELOR
IV.1 EVALUAREA RISCULUI IN ACTIVITATEA DE CREDITARE
IV.2 DETERMINAREA FORMELOR DE GARANTIE A CREDITELOR
IV.3 GARANTII REALE
IV.4 GARANTII PERSONALE
IV.5 ALTE GARANTII
IV.6 ASIGURAREA ACTIVELOR IMPRUMUTATILOR CONSTITUITE GARANTIE A CREDITELOR

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I – Sistemul bancar – domeniu specific de exercitare a managementului bancar

Banca – concept si functiile bancii in economie

O banca poate fi definite ca o institutie care mobilizeaza mijloace banesti disponibile, finanteaza si crediteaza persoanele fizice si juridice, organizeaza si efectueaza decontarile si platile in cadrul economiei nationale si in relatiile cu celelalte state, in scopul obtinerii de profit.

Din definitie rezulta caracterul complex al rolului pe care banca il are in economie, atat din punct de vedere al serviciilor pe care le efectueaza, cat si din punct de vedere al relatiilor in spatiul geografic.

În principal, o banca indeplineste urmatoarele functii:

a. Functia de depozit consta in:

? efectuarea de operatiuni de depozit la vedere si la termen, in cont, cu numerar si cu titluri, constand in atragerea resurselor banesti de la persoane fizice si juridice, in vederea pastrarii si fructificarii lor;

? efectuarea de operatiuni de depozitare si trezorerie pentru obiecte de valoare aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice.

b. Functia de investitii consta in:

? acordarea de credite in lei si in valuta persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate;

? participa in calitate de actionar la infiintarea unor institutii bancare sau nebancare in tara si strainatate;

? achizitioneaza active financiare in nume propriu.

c. Functia comerciala consta in:

? realizarea de incasari si plati, in valuta si in lei, generate de activita ti de export, import, prestari de servicii si turism intern si international, operatiuni cu caracter financiar, necomercial si alte operatiuni legate de incasari si plati intre personae fizice si juridice din tara si strainatate;

? cumpara si vinde, in tara si in strainatate, valuta, efecte de comert exprimate in lei si valuta;

? efectueaza operatii de scontare si rescontare a efectelor de comert;

? efectueaza operatii de schimb valutar si operatii de arbitraj pe pietele monetare internationale pe cont propriu sau in numele clientilor;

? participa la tranzactii externe financiare de plati si de credit, incheie cu banci si institutii financiare straine angajamente si conventii de plati;

? cumpara si vinde, in tara si strainatate, aur si metale pretioase, monede;

? emite efecte de comert, bilete la ordin, cambia sau trate, cecuri in favoarea unor beneficiari din tara si strainatate;

? efectueaza operatiuni de vanzare-cumparare si alte operatiuni cu titluri emise de stat;

? presteaza servicii bancare, expertiza tehnica, economica si financiara a diferitelor proiecte, acorda consultanta si asistenta in probleme de gestiune financiara si evaluare;

? organizeaza lansarea de obligatiuni, asigura mobilizarea imprumuturilor prin emisiunea de obligatiuni, garanteaza emisiunea si plaseaza obligatiunile pe piata secundara.

Organizarea sistemului financiar-bancar

Organizarea sistemului financiar-bancar se bazeaza pe structura institutionala a spatiului financiar si monetar, centrata pe cele cinci componente: Banca Centrala, bancile, alte institutii de credit, Trezoreria si piata financiara, evidentiind rolul organizatoric si reglementativ al Bancii Centrale, precum si dispunerea concentric-diferentiata a tuturor institutiilor financiare, angajate in realizarea circuitelor monetare si financiare dintr-o economie.

Organizarea sistemului bancar, ca parte componenta a sistemului financiar, se realizeaza pe baza unor principii definitorii specifice economiei de piata:

a) constructia duala a sistemului bancar, in sensul delimitarii institutiilor de reglementare si de coordonare, in particular, Banca Centrala, de entitatile bancare operative;

b) asigurarea autonomiei entitatilor bancare intr-un cadru reglementat la nivel national si international;

c) constituirea unui cadru organizatoric unitar;

d) promovarea diferentierii si specializarii institutiilor bancare;

e) realizarea unei configuratii functionale, in cadrul acesteia avand un rol primordial organismele de credit.

Organismele de credit, cuprinzand ansamblul intermediarilor financiari a caror activitate se circumscribe realizarii “operatiunilor de banca”, pot fi grupate in 5 categorii:

a) bancile comerciale, care au vocatie universala;

b) bancile mutuale si cooperatiste, care au anumite restrictii in distribuirea creditelor;

c) case de economisire si organismele locale de credit;

d) societatile bancare care-si procura resursele prin imprumuturi pe piata monetara;

e) institutii financiare specializate, care pot emite bonuri de trezorerie pe termen scurt.

Sistemul financiar cuprinde, in plus, institutii financiare diverse, care nu efectueaza operatiuni de credit, organisme si institutii de plasament pe pietele de capital si, in fine, Trezoreria.

În principiu, toate aceste organisme de credit sunt afiliate la o organizatie (asociatie) profesionala, reprezentativa, prin intermediul careia se executa supravegherea si controlul din partea autoritatii publice.De asemenea, sunt constituite diverse organisme, cu rol de reprezentare sau consultative, care asigura in snsamblul lor coordonarea sistemului de credit, fundamentarea profesionala a politicii monetare, implicarea sistemului bancar in circuitele financiare internationale.

Relatiile de autoritate si functionale din cadrul sistemului financiar-bancar sunt prezentate intr-o abordare clasica, in schema nr. 1.

Organizarea sistemului financiar-bancar este supusa unui continuu proces de adaptare si transformare, de specialitate si diferetiere, de reglementare sau de dereglementare, aceasta evolutie confirmandu-se atat nevoilor interne ale economiei, cat si cerintelor sistemului financiar international.

Organizarea financiara nu este o componenta pasiva a sistemului si structurilor economice, ea manifestandu-se activismul in sensul nevoii de transformare pe directiile necesare de evolutie, dinamizand procesele economice si restructurarile care se impun.